Nytt Hovedkontor for SpareBank 1 SMN. Miljøriktig bygging, Kommunaltekniske fagdager, september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Hovedkontor for SpareBank 1 SMN. Miljøriktig bygging, Kommunaltekniske fagdager, september 2012"

Transkript

1 Nytt Hovedkontor for SpareBank 1 SMN. Miljøriktig bygging, Kommunaltekniske fagdager, september 2012 SpareBank 1 Kvartalet, Eksempel på hvor langt bransjen var kommet i 2010

2 Trondheim kommunes Energisparepris 2011

3 SpareBank 1 SMN, Hovedkontor Hvorfor fikk bygget energispareprisen? Kort begrunnelse fra juryen: Juryens begrunnelse: SpareBank 1 SMN har helt fra begynnelsen av prosjektet satt ambisiøse mål for sitt nybygg, både for miljø- og energiløsninger, og for arbeidsmiljø og inneklima. Målene er blitt systematisk fulgt opp gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen, og det har vært et sjeldent godt og tett samarbeid mellom byggherre (*), arkitekt, rådgivere og entreprenører / utførende. Juryen viser til svært gode resultater for beregnet og målt energibruk. Nybygget til SpareBank 1 har satt en ny standard for energibruk i kontorbygg som framtidige utbyggere vil bli målt opp mot (*) Inkl. bestiller

4 Forutsetninger i arkitektkonkurransen Effektivitet og økonomi Bygget skal ha god driftsøkonomi. Arealeffektive løsninger Energiriktige materialer Optimale tekniske løsninger Bygget bør ligge under de nye energikravene som ventes fra Dette bør synliggjøres både overfor brukere av bygget og omgivelsene. Bygget bør ha en energi- og miljøriktig profil Dette er forhold som bør tas med i betraktning både når det gjelder utforming og tekniske løsninger. I praksis innebærer dette at materialvalg og arkitektur / arealløsninger bør være basert på energiberegninger i tillegg til estetikk, plassering i terreng mm. Bygget bør ha vannbåren varme, for å kunne ha mulighet til ulike energibærere innen fornybar energi. Bygget vil være tilknyttet fjernvarmeanlegg

5 5 Derfor ville vi ikke bare bygge en bank

6 6 Vi skulle endre et helt kvartal i Trondheim sentrum - det forpliktet

7 Oppstart riving

8 Rive best for miljøet

9 Riving ned til gulv i U1

10 Utradisjonell gjennomføringsmodell? Byggherren hadde et ønske om å heve kvaliteten på prosjekteringen ved at entreprenørenes kompetanse ble trukket tidlig inn Byggherren hadde ønske om å endre arbeidsform for å sikre respekt og tillit og motivasjon mellom partene (samspill) Evalueringskriterier fra tilbudskonkurransen Generell kompetanse og gjennomføringsevne Tilgjengelig kapasitet Oppgaveforståelse Samspillkompetanse, dvs. evne, holdning og vilje til samspill og gjennomføring av samspillprosjekter Byggherren hadde ønske om å etablere en åpen og ærlig kommunikasjon for å redusere risikoen for merkostnader og avvik Felles mål Blant landets beste på innemiljø Best på energi Levere på tid, med rett kvalitet, innenfor budsjett

11 Våre samarbeidspartnere Totalentreprenør: Teknobygg Entreprenør AS Teknisk underentreprenør: YIT Building Systems AS COWI Trondheim - Tverrfaglig rådgiver NTNU / Sintef - Spesialrådgivere EvoTek AS - Teknisk byggherreombud 11

12 Best i Norge på energi

13 Klimaskjerm, fasadevegg Fastfelt: Bygningsdel U-verdi (W/m 2 K) Kommentar Vegg Blokk A-F (300 mm mineralull) 0,15 Vegg auditorium (350 mm mineralull) 0,12 Tak Blokk A-F (450 mm kompakttak) 0,09 snitt for hele takflaten Gulv og tak auditorium mot fri (400 mm min.ull) 0,10 Glassfelt: Bygningsdel U-verdi (W/m 2 K) g-verdi (-) Vinduer (3-lags, argon, trekarm) 1,00 0,45 Vinduer mot bankplass (3-lags, argon, trekarm) 1,00 0,33 Vinduer forretninger (3-lags, argon, alukarm) 0,95 0,45 Vertikale glassfasader spalt (3-lags, argon, alukarm) 1,20 0,46 Glasstak spalter (3-lags, krypton, alukarm) 0,73 0,47 Tetthetsprøving utført av 3.parts i henhold til NS-EN Testene viste at bygget har et lekkasjetall på 0,9 luftskifter per time v/ Pa 50. Alle lokalene har eksponert betong i himling. Normalisert kuldebroverdi for de nye bygningene er satt til 0,05 W/m 2 K

14 Best i Norge på energi

15 Best i Norge på energi

16 Ventilasjonsprinsippet Avkast Uteluft Teknisk rom Filter Avkast ut røykluker når det ikke er behov for gjenvinning Til gjenvinning ved behov Roterende varmegjenvinner Varme- og kjølebatteri Overstrømning til atrium Trykksatt installasjonsgulv T Luftmengder styrt etter temperatur i oppholdssonen (dagtid) og betongtemperatur (nattkjøling) Eksponert betong Spjeld for luftmengderegulering i hver sone Fortregningsdiffusorer i gulvet

17 Best i Norge på energi

18 Best i Norge på energi

19 Best i Norge på energi

20 Best i Norge på energi

21 Best i Norge på energi

22 SD-anlegget uvurderlig verktøy

23 (kwh) (ºC) Kvartalet første driftsår Total energibruk Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Elektrisitet Fjernvarme Midl.mnd.temp -2,5 1,1 7 9,7 13,3 14,8 14,4 11,7 7,2 5,1 0,4-1,9 20 Hovedmåler fjernvarme (kwh) Hovedmåler el (kwh) Totalt (kwh) Totalt (kwh/m 2 ) Årsmiddeltemp ,9 C

24 Blokk C Plan 1-5 Energipost Hele Blokk C (kwh/m 2 ) Arealvektet kontor/forretning TEK 10 (kwh/m 2 ) Romoppvarming 6,4 32 Ventilasjonsvarme 3,9 26 Varmt forbruksvann 5,3 i 6 Vifter, pumper og vent.kjøling 7,1 33 ii Teknisk utstyr og belysning 60,3 iii 61 Romkjøling 4,2 iv 0 Totalt 87,2 157 i ii Beregnet ut fra målt fjernevarmeuttak når det ikke er oppvarmingsbehov og arealfordelt på BRA. Beregnet med årsvirkningsgrad på 2,0 for ventilasjonskjøling iii Medregnet reservekraft = 10,0 kwh/m 2 for kontordel (målte verdier fra Blokk E) iv Forbruk målt på isvann. Energibruk (el) beregnet med anslått årsvirkningsgrad på 2,0.

25 Blokk C - Kontordel Energipost Kontordel Blokk C (kwh/m 2 ) Kontorbygg TEK 10 (kwh/m 2 ) Romoppvarming 4,9 34 Ventilasjonsvarme 3,9 22 Varmt forbruksvann 5,3 i 5 Vifter, pumper og vent.kjøling 7,1 29 ii Teknisk utstyr og belysning 44,7 iii 59 Romkjøling 0 0 Totalt 65,9 144 i ii Beregnet ut fra fjernvarmeforbruk når det ikke er oppvarmingsbehov i bygget. Beregnet med årsvirkningsgrad på 2,0 for ventilasjonskjøling iii Medregnet reservekraft = 10,0 kwh/m 2 for kontordel (målte verdier fra Blokk E)

26 Til sammenligning kwh/m Kvartalet 2007 Snitt kontorbygg Norge Totalt for Kvartalet TEK '10 for kontorbygg Blokk C - kontordel Hva med de "andre"?

27 Målet vårt har vært å bygge Norges mest energieffektive kontorbygg Vi har valgt å gjøre mer enn det miljøforskriftene krever. Energiforbruket per kvadratmeter er langt under kravet myndighetene stiller. Vi har et inneklima som er blant de beste i landet på luft, lys, lyd og temperatur 27

28 Suksesskriterier Ambisiøs byggherre Våget å ta noen skritt inn i ukjent terreng Presset på med hårete mål og tatt i bruk utradisjonelle metoder for å nå det Entrepriseform samspillsentreprise Byggherre, prosjekteringsgruppe og entreprenør var delvis samlokalisert for å finne løsninger i fellesskap Oppfølging av «en som holder i trådene» gjennom hele prosjektet Kjenner prinsippene og kan rope varsku om en løsning strider mot konseptet Oppfølging under igangkjøringen, innkjøring og gjennom første driftsår Et SD-anlegg med gode loggefunksjoner for feilfinning og optimal drift Godt bestykket med målere og et godt energioppfølgingsystem Organisering av arbeidsplassen clean desk gir automatisk lav grunnlast

29 Energimerke - resultat Kontordel Forretningsdel Energikarakter ENERGIMERKE Energikarakter ENERGIMERKE A < 84 kwh/m² A A < 129 kwh/m² B < 126 kwh/m² B < 194 kwh/m² B C < 168 kwh/m² C < 258 kwh/m² D < 215 kwh/m² D < 309 kwh/m² E < 263 kwh/m² E < 360 kwh/m² F < 395 kwh/m² F < 540 kwh/m² G => 395 kwh/m² G => 540 kwh/m² >= 82.5 % < 82.5 % < 65.0 % < 47.5 % < 30.0 % Andel fossil/el. oppvarming >= 82.5 % < 82.5 % < 65.0 % < 47.5 % < 30.0 % Andel fossil/el. oppvarming Beregnet levert energi normalisert klima: 83 kwh/m² Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 30.0 % Beregnet levert energi normalisert klima: 133 kwh/m² Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 30.0 %

30 Bygget er tildelt FIABCIs eiendomspris 2011 The International Real Estate Federation Begrunnelse: Byggherrens evne og vilje til å oppføre et moderne kontorbygg i eksisterende bysentrum og gjennom dette betydelig bidra til byutviklingen Prosjektets sterke fokus på energisparing og miljø FIABCI favner internasjonale aktører i eiendomsmarkedet, bygg og anlegg samt forvaltning Prisen er omtalt som eiendommenes Oscar og er tidligere tildelt Handelshøyskolen BI, Arkitektmuseet og Gyldendalshuset

31 t

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen INNHOLD. BETONGENS TERMISKE EGENSKAPER. Generelt s..2 Utnyttelse av betongens

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Bjørnsletta skole - FutureBuildt

Bjørnsletta skole - FutureBuildt Passivhus Norden 2013 Bjørnsletta skole - FutureBuildt Erik Økland - Prosjektleder Bjørnsletta skole - erik.okland@veidekke.no Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo 0214 Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Kort om Bellona Hvorfor energieffektivisering og konvertering fra fossilt Rapporter om energieffektivisering og SmartCity Lønnsomme tiltak

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Energispareprisen 2013

Energispareprisen 2013 Energispareprisen 2013 tildeles Rica Bakklandet Hotel ved KLP Eiendom Trondheim og Rica Hotels www.trondheim.kommune.no/energispareprisen www.trondheim.kommune.no/energispareprisen 2 Trondheim kommunes

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 35 Postnr 3611 Sted kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-15953 Dato 13.08.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOLIGVENTILASJON KULTURELLE BARRIERER FILTER I KRIGEN -en viktig investering! Side 28-29 i byggebransjen. Side 25 mot luftforurensning. Side 8-9 INNEKLIMA /2013 For et bedre

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer