FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV"

Transkript

1 FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

2 Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer strøm og sparer miljøet. Det er bygget og planlagt fjernvarme i 60 prosent av samtlige norske byer og i over 90 prosent i alle byer over innbyggere. Kalde vintre demonstrerer hvor viktig varmeenergi er for forsyningssikkerheten i Norge. Nye analyser viser at fjernvarme og nærvarme som bioenergi er et godt bidrag til en bedre kraftbalanse. HVA ER FJERNVARME? Et fjernvarmeanlegg er som et stort sentralvarmeanlegg som forsyner en by eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Anleggene benytter alle typer energikilder til oppvarming av vann. HVORDAN FUNGERER FJERNVARME I PRAKSIS? Varmen sendes i isolerte rør til en kundesentral i hvert bygg. Varmevekslere overfører varmen til kundens varmeanlegg, som Avfallsvarme Kraftvarme Solenergi FJERNVARMEKILDER Jordvarme, sjøvann Biovarme Industriell spillvarme er et vannbasert system med radiatorer, gulvvarme og tappevann eller ventilasjonsvarme. Kunden styrer varmen med termostater og forbruket registreres med energimålere. Rørene legges i grøfter, ofte sammen med annen infrastruktur som avløpsrør, telelinjer, bredbånd og strømkabler. HVORFOR FJERNVARME? Kaldt vann Avkjølt vann Oppvarmet vann Fjernvarmesentralen n Fjernvarme utnytter Varmt vann ressurser som ellers ville gått til spille Kaldt vann Fjernvarme er et fleksibelt distribusjonssystem som kan utnytte mange ulike energikilder som ellers ville gått tapt: Energigjenvinning fra husholdningsog industriavfall, spillvarme fra industrivirksomhet og biomasse fra landbruks- og skogbrukavfall, i tillegg til varmepumper basert på jordvarme, kloakk eller sjøvann. På kalde dager med stort forbruk hos kundene, trenger anlegget ekstra forsyning. Denne spisslasten har gjerne kommet fra elektrokjeler, olje- eller gasskjeler. Fossil energi erstattes gradvis med bioenergi eller overskuddselektrisitet. Innen 2020 skal all fjernvarme i Norge forsynes med fornybar energi. n Fjernvarme er viktig for miljøet Fjernvarme reduserer forbruk av fossil energi, og bidrar dermed til reduksjon av CO 2 -utslipp. Slike store energianlegg har også krav til den best tilgjengelige renseteknologien, i forhold til mindre energianlegg i selve bygget. Fjernvarme belaster derfor miljøet minimalt. Fjernvarmeverk SGB/INFO

3 Fjernvarmeverk Vannverk Avløp god varmekomfort, og hindrer dessuten dannelse av brent støv som kan føre til allergiplager. Anleggene verken lukter eller bråker, og trenger sjelden tilsyn teknologien er enkel og driftsikkerheten høy. n Fjernvarme er rimelig Fjernvarme er et energifleksibelt system som gir mulighet for å utnytte den til enhver tid rimeligste energikilden. Fjernvarme leveres i konkurranse med oppvarmingskilder som elektrisitet, gass, olje, pelletsovn og varmepumper i bygg. Prisen på fjernvarme er konkurransedyktig med alle disse energibærerne. Fleksibiliteten i bruk av energikilder skaper handlingsrom i en tid hvor det er stor usikkerhet om framtidens markeder og miljøkrav. Fjernvarme er også et lokalt klimatiltak hvor kommunene kan velge fornybare energikilder fra nærmiljøet. n Fjernvarme styrker forsyningssikkerheten Fjernvarme gir økt fleksibilitet til strømnettet ved bruk av elkjeler når det er overskudd av strøm, og avlaster nettet i perioder med høyt strømforbruk. Fjernvarmen i Oslo og Trondheim er godt utbygget og dekker opp til 40 prosent av effektbehovet i strømnettet på de kaldeste dagene. Ved å bygge ut infrastruktur for fjernvarme, reduseres også behovet for investeringer i strømnettet. De mest kostbare investeringene er de som skal sikre varme de kaldeste dagene. De største tapene i elnettet ligger her. Ny strømproduksjon i Norge vil kreve store investeringer i kabler, nye sentralnettslinjer og opprustning av gammelt nett. n Fjernvarme er komfortabelt Boliger med fjernvarmetilknytning kan benytte vannbåren gulvvarme, og radiatorer med lave overflatetemperaturer. Dette gir

4 HVA ER FJERNKJØLING? Fjernkjøling bygger på samme prinsipp som fjernvarme, med den forskjellen at det leverer kjøling og gir en svalere temperatur. Ved å benytte ressurser som ellers ikke brukes, oppnår fjernkjølingsanlegg effekter som er mellom fem og ti ganger høyere enn ved bruk av tradisjonelle aircondition-anlegg. De viktigste ressursene er kaldt vann fra dype sjøer, innsjøer og elver, samt konvertering av overskuddsvarme fra industri, varmekraftverk og avfallsforbrenning. HVORFOR FJERNKJØLING? De nye kravene til lavenergibygg og passivbygg vil øke kjølebehovet i Norge. Bruk av fjernkjølingsanlegg kan bidra til å forhindre toppbelastninger på strømnettet, som i dag er et voksende problem i alle europeiske regioner om sommeren. Reduserte investeringer i elnettet gjelder som for fjernvarme. VEIEN VIDERE Jordens tilgjengelige energiressurser varer ikke evig. Fremtidige generasjoner er avhengige av vår evne til ikke å sløse bort ressursene, og til å bygge en teknologisk plattform for å dekke deres komfortbehov uten global oppvarming. Erfaringer fra mer enn 5000 europeiske byer viser at dette er mulig. Fjernvarme er derfor en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO 2 -utslippene i Fjernvarmen er i rask utvikling mot fornybar energi og smarte nettverk som del av planleggingen i et null-utslippssamfunn. Dagens utvalg av energikilder kan på sikt erstattes med mer solvarme og geovarme, hvor tilgangen er ubegrenset. FJERNVARME I NORGE Fra 1980-tallet her det vært en jevn vekst i fjernarmeutbyggingen. Etter årtusenskiftet skjøt veksten fart, og fra en årsproduksjon på 1 TWh i 1996 var produksjonen av fjernvarme på 5 TWh i Det foreligger planer om vel 10 TWh i Varmevekslere Fjernkjøling (kaldt vann) Returvann (oppvarmet vann)

5 Servo Kommunikasjon AS. Foto: Svensk Fjärrvärme (1), Hafslund (2), Cornelia Henne Braathen (10). Illustrasjoner: Svensk Fjärrvärme. OM NORSK FJERNVARME Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for fjernvarmebransjen, opprettet i Foreningens visjon er at fjernvarme skal være førstevalg til oppvarming. Foreningens hovedmål er å fremme utvikling av fjernvarme og vannbåren varme, basert på fornybar energi. Norsk Fjernvarme representerer i dag nær 50 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme, samt 70 assosierte medlemmer med interesser i bransjen; leverandører, konsulenter, universiteter og høyskoler og andre organisasjoner. For mer informasjon, kontakt: www. fjernvarme.no eller

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING Biri, 18. mai. 2015 Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG OPPSUMMERING Regjeringen, snakker varmt om det grønne skifte. I høringsnotatet om nye

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde

Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Avfall Norge, Energiutnyttelse 2006. Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme atle.norstebo@fortum.no 1 Andel avfallsforbrenning med energigjenvinning

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer