Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme"

Transkript

1 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur 4 Hvilestilling 4 Energibruk 5 4. Systeminformasjon 5 Tur-/returvannstemperatur 5 Varmepådrag gulvvarme 5 Utetemperatur syd 5 Forklaring av lysdioder 5 5. Avanserte menyer 6 Grense for oppvarming 6 Utetemperaturkompensering (minimum varme) 6 Gi sonene nye navn 6 Nattsenking 7 Still klokke 7

2 1. Innledning Aventa mc:floor er et komplett reguleringssystem. Systemet består av en hovedstyrer (kalles mc:floor). Det leveres også et betjeningspanel (kalles rc:) som plasseres et valgfritt sted i huset. Betjeningspanelet kan utføre de samme funksjonene som hovedstyreren. Systemet har følgende funksjoner: gulvvarmeregulering for opptil 4 soner energimåling for gulvvarme integrert telleverk for måling av elektrisitet og varmtvann Styringen har et menysystem, som gjør det enkelt å stille inn f.eks. ønsket temperatur. For mer avanserte brukere finnes det ekspert-menyer, som gir ytterligere informasjon og muligheter. I tillegg kan det leveres en nettverksmodul (tpm:) for kontroll og styring via datanett basert på LON -teknologi. Hovedstyrer (mc:floor) 2. Funksjoner i mc:floor Gulvvarmeregulering Reguleringen av innetemperatur i Aventa-systemet er utviklet spesielt for lavtemperatur gulvvarme. Reguleringssenheten sørger for at inne-temperaturen holdes på valgt nivå. Energi-behovet beregnes på basis av utetemperatur, temperaturen på vannet i systemet og ønsket romtemperatur. Varmetilskuddet skjer pulsvis sirkulasjonstiden bestemmes av beregnet energibehov. Dette styringsprinsippet forhindrer uønskede temperatursvingninger og sikrer minimal energibruk. Aventas styringssystem regulerer varmen i inntil fire oppvarmingssoner. Sone 1: Hovedsonen. Består typisk av normale oppholdsrom som stue, kjøkken og gang. Sone 2: Bad. Sone 3: Sydvendt sone. Benyttes dersom deler av oppholdssonen har store vindusflater mot syd som får redusert oppvarmingsbehov ved solinnstråling. Sone 4: Soverom. Dersom det er lagt gulvvarme på soverom defineres dette som sone #4. Ved planlegging av gulvvarmeanlegget er det viktig at rom hvor en ønsker tilnærmet lik temperatur, kommer i den samme sonen. Ønsker man ulik varmefordeling til forskjellige rom innen hver sone kan varmefordelingen mellom hvert rom reguleres med manuelle strupeventiler. Gulvvarmesystem er kjennetegnet ved at de er trege å regulere: Ettersom store flater skal varmes opp eller kjøles ned, tar det lang tid å endre temperaturen. Juster derfor temperaturnivået i små trinn ved innjustering. Fjernkontroll( rc:) Innebygget energimåling Aventa mc:floor har innebygget energimålingsfunksjon, noe som betyr at den enkelte bruker får full oversikt over sitt eget forbruk. Energibruken bestemmes ut fra temperaturen på turvannet i systemet og informasjon om sirkulasjonstiden. Funksjonen kan kalibreres for kjente gulvkonstruksjoner og det kan dermed avleses verdier direkte i kwh.

3 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet Aventa mc:floor har tre innganger som kan registrere pulser fra andre målere. Dermed kan styreren også brukes til avlesning av varmt forbruksvann, elektrisitet. Og evt gass. Spesialfunksjoner Aventa mc:floor kan programmeres slik at varmeanlegget stenges når utetemperaturen passerer en innstilt grense (se punkt 5 - grense for oppvarming). Innebygde funksjoner for selvtest av regulator og temperaturfølere gir maksimal driftssikkerhet. Figur 2.1: mc:floor montert med 3 soner innkoblet og bejeningspanel (rc:). Gulvsløyfene kan enten styres med 2-veisventiler (som vist) eller termoelektriske ventiler på fordelerstokken. Innen hver sone reguleres varmefordelingen mellom hvert rom med manuelle strupeventiler (M). 3. Menysystem Både hovedenheten og betjeningspanelet har seks knapper (som vist på figuren under): Meny (eng. Menu) Tilbake (eng. Back) Opp (>) Ned (<) Info Standby De to siste knappene, Info og Standby, gir deg hurtigvalg. Info tar deg direkte til undermenyen for systeminformasjon (se Avsnitt Systeminformasjon), mens et trykk på Standby-knappen setter hele systemet i hvilestilling for et uspesifisert tidsrom (alle soner settes ned til 15 grader). Funksjonen oppheves ved å trykke på Standby-knappen en gang til. Det kan være kjekt å bruke denne funksjonen når en for eksempel skal ha gjester eller fyre opp i peisen. Bare husk å skru funksjonen av igjen, ellers er det kaldt neste morgen... Når styreren ikke er i bruk, vises utetemperaturen i skjermbildet. Ved å trykke en gang på en av knappene, vil skjermen lyse opp (bakgrunnslys). Lyset skrus av automatisk etter 90 sekunder uten aktivitet. Bakgrunnslyset vil bare være aktivt i enten hovedenheten eller i betjeningspanelet. For å aktivere menysystemet, trykkes Menyknappen. Dersom regulatoren ikke er i bruk på 60 sekunder, vil den hoppe tilbake til standardbildet (se figur nedenfor). Regulatoren er menystyrt alle funksjoner er plassert i et hierarkisk menysystem. Meny er hovedknappen, med denne foretas alle valg. Dessuten brukes denne knappen til å komme inn i menyene. Opp- og ned-knappene brukestil å bla gjennom menyvalg. Tilbake-knappen tar deg ett nivå ut i menyene.

4 Hovedmeny Menysystemet har fire undermenyer: Endre temperatur Hvilestilling Systeminformasjon Avansert For å komme inn i hovedmenyen trykkes, Meny-knappen. Med opp- og ned-knappen blar en gjennom undermenyene. For å velge en meny, trykkes Meny-knappen en gang til. På de følgende sidene går vi gjennom alle funksjonene som er tilgjengelige i aventa-styreren. Endre temperatur Temperaturen i hver sone stilles inn i grader Celcius ( C). Vær oppmerksom på at temperaturen som vises ikke er basert på måling av faktisk innetemperatur. Sammenlikner du med et innetermometer vil det være normalt med 1-2 grader forskjell på termometeret og Aventastyreren. Velg undermeny Endre temperatur ved å trykke Meny-knappen. Velg deretter riktig sone (1, 2 eller 3). Skjermbildet vil se ut som figuren under. I sone 1, 2 og 4 endres temperaturen slik: Når du har valgt sone (med Meny-knappen) vil tallene som viser ønsket temperatur blinke. Tallene endres ved å bruke opp- og nedknappene. Når du har funnet riktig verdi, trykker du Meny-knappen igjen for å lagre. Tallet vil da slutte å blinke. Sone 3 (oppholdsrom mot syd): Sone 3 får samme temperatur som man har stilt inn i sone 1, men varmen kan reduseres når sola skinner på sydsiden av bygget. For denne sonen stiller du kun inn i hvor stor grad varmen skal reduseres ved solinnstråling. Dette stilles inn på en skala fra 0 til 3. Verdien 3 betyr at varmen reduseres mye ved sol. Setter man 0 reduseres den ingenting og man får lik varme som i sone 1. Verdien er forhåndsinnstilt på 2. Øk verdien dersom det blir for varmt i sydsonen når sola skinner. Merk: Ønsket innetemperatur må ikke settes lavere enn hva man har satt som Grense for oppvarming for den aktuelle sonen. Dette vil forklares nærmere i avsnittet Avansert. Sonene kan også navngis se avsnitt "Gi sonene nye navn". Hvilestilling Systemet kan settes i hvilestilling dersom du skal reise bort noen dager. I hvilestilling Settes temperaturen i alle soner til 15 grader i et valgfritt antall dager. Etter denne perioden, settes ønsket temperaturnivå automatisk tilbake til det opprinnelige. Hvilestillingen kan også oppheves manuelt. Velg hvilestilling med Meny-knappen. Antall dager blinker og kan justeres med opp- og ned-knappene. Når du har valgt antall dager lagrer du tallet ved å trykke Meny-tasten. Skjermbildet vil nå vise Systemet hviler helt til valgt periode er over. Systemet vil automatisk oppheve Hvilestillingen når antall dager har forløpt. Hvilestilling kan også oppheves manuelt. Når systemet er i hvilestilling vil skjermen vise Systemet hviler.

5 Trykk Meny-tasten og følgende skjermbilde vises: Opphev hvilestilling.trykk Meny igjen for å bekrefte at du vil oppheve hvilestilling. Energibruk Den innebygde energimåleren for gulvvarmeanlegget velges med menyen Energibruk. For å velge denne menyen: Trykk Meny- og opp-tasten og følgende skjermbilde vises: Trykk Meny-tasten for å velge funksjonen og bla igjennom verdiene med opp-tasten. Første skjermbilde viser antall kwh som er brukt til romoppvarming (helt tilsvarende en vanlig elektrisk strømmåler). Tallet er total gulvvarme for alle soner. PS! Hurtigvalget for denne menyen er å bruke Info-tasten og bla seg gjennom med opp-tasten. Med ned -tasten kan en bla seg bakover i menyen (gjelder alle menyer). 4. Systeminformasjon I denne menyen finnes en del nyttig og interessant informasjon som kan leses ut fra systemet. Tur-/returvannstemperatur Dette skjermbildet viser hvor varmt vannet som pumpes ut i gulvene er. Normalt temperaturområde vil variere mellom 28 til 38 C gjennom året. Tilsvarende viser neste skjermbilde returvannstemperaturen. Verdien er lagret med ikke-slettbar teknologi og blir derfor ikke slettet ved et eventuelt strømbrudd. Neste skjerm viser energiforbruket siste døgn og snittforbruket de siste 30 døgn. Varmepådrag gulvvarme Her vises hvor stor del av tiden det pumpes vann gjennom gulvvarmesløyfene. Ved eksempelet i figuren sirkulerer det vann i sone 1 i 40 prosent av tiden, i sone 2 i 60 prosent og i sone 3 i 20 prosent av tiden i et gitt tidsrom ( 30 min.). Bla til høyre med oppknappen for å vise en eventuell sone 4. Tilsvarende viser de neste skjermbildene forbruk av f.eks.. elektrisitet (i kwh) og i noen bygg også varmtvann eller gass (i kubikkmeter). Utetemperatur syd Denne temperaturføleren er plassert et sted som er utsatt for solinnstråling og benyttes til åskru ned varmen i sone 3. Med denne informasjonen er det lett å følge med sitt eget energiforbruk og eventuelt redusere dette. Forklaring av lysdioder Lysdiodene F1 til F6 viser hvilke utganger Som er aktive til enhver tid. Ved drift av f.eks. sone

6 #1, vil F1 lyse gult. Ved menyvalg vil lysdiodene blinke og skjermen gi forklarende tekst. F1: Gulvsone #1 (<Sone #1>) F2: Gulvsone #2 (<Sone #2>) F3: Gulvsone #3 (<Sone #3>) F4: Gulvsone #4 (<Sone #4>) F5-F6: Ikke i bruk Ved eventuelle feil, vil "Error"-dioden blinke rødt og en feilmeldingen vil vises på skjermen. Velg Grense for oppvarming ved å trykke Meny Velg ønsket sone (bruk Meny igjen for å velge) Skjermen viser Stopp system Sone 1: 13 C. Tallene blinker og kan endres med opp- og ned-knappene. Når du har stilt inn ønsket nivå, trykkes Meny-knappen for å lagre. Merk: Det er viktig at man ikke setter ønsket temperatur (i Endre temperaturmenyen) lavere enn hva man har satt som grense for oppvarming innenfor hver sone! Har man f.eks. satt Grense for oppvarming til 13 grader i sone 1 må man aldri be om lavere enn 14 grader i Endre temperatur for denne sonen! Temperaturkompensering (minimumvarme) 5. Avanserte menyer I denne undermenyen har vi samlet alle funksjoner som ikke er i bruk så ofte. Funksjoner som er tilgjengelige i denne undermenyen: Grense for oppvarming Temperaturkompensering Gi sonene nye navn Nattsenking Still klokke Grense for oppvarming Her setter man grensen for ved hvilken utetemperatur man ønsker at oppvarmingen skal opphøre helt. Oppvarmingen vil da stanse når utetemperaturen blir lik eller høyere enn valgt nivå. Det anbefales at denne settes lavt for sone 4 (soverom), f.eks. 9 grader. For sone 1 anbefales 13 grader. Bad (sone 2) kan gjerne ha høyere grense (17-20 grader) da man gjerne ønsker varme her selv på sommeren. Det betyr at det ikke lenger pumpes vann gjennom gulv-varmesløyfene når det blir varmere enn satt grense ute. Grensen kan stilles for hver sone uavhengig. Denne verdien angir en minimumsverdi for varmepådraget ( se Systeminformasjon varmepådrag gulvvarme). Ved å sette denne verdien til f.eks. 6% sørger man for at det aldri sirkulerer vann i mindre enn 6% av tiden. Funksjonen er fin å bruke på badet (sone 2) hvor man gjerne ønsker et grunnpådrag av varme hele året. Dersom man bruker en høyere verdi i andre soner, husk å sette den ned igjen på sommeren! Gi sonene nye navn Sonene er i utgangspunktet navngitt som Sone 1, 2, 3 og 4. Dersom du ønsker å gi sonene mer meningsfylte navn, som f. eks NORD, BAD, SYD og SOV gjøres dette på følgende måte: Velg Gi sonene nye navn med Meny Velg sone 1 med Meny (eller evt. en annen sone) Skjermen viser: Sone 1. Trykk opp/ned. Ny: A. Bokstaven A blinker. Bla gjennom alfabetet til riktig bokstav med opp- og ned-knappene. (Skal du skrive NORD må du først finne en N). Velg med Meny-knappen. Skjermen viser nå en N og neste bokstav blinker. Bla gjennom alfabetet igjen til bokstav nummer to er funnet (Eksempelvis en O).

7 Fortsett slik til du har skrevet ønsket navn. Trykk på Meny en gang til for å lagre hele ordet. (I vårt eksempel: når du har funnet D trykker du Meny to ganger for å lagre hele NORD.) Neste skjermbilde vil vise sone 2. Fortsett på tilsvarende måte. Nattsenking Ettersom det tar lang tid å endre temperaturen med gulvvarme er det ikke så mye å spare på nattsenking. (Dette enøktiltaket er mer lønnsomt for den som varmer opp et trehus med panelovner.) Vi har likevel lagt inn en mulighet for nattsenking som det kan være verdt å prøve, spesielt dersom din bolig er bygget med lette materialer (trebjelkelag istedenfor støpte gulv). Med nattsenking vil temperaturen senkes fire grader i det valgte tidsrommet. Velg nattsenking med Meny Still inn ønsket starttid med opp- og ned. Velg med Meny. Still inn ønsket stopptid på samme måte. Valget av opphever nattsenkingen. Når du velger start- og stopptid er det viktig å huske at endringer i innetemperatur tar lang tid med gulvvarme. Kanskje du kan starte nattsenkingen 2-3 timer før du legger deg uten at det blir kaldt. Tilsvarende er det kanskje nødvendig å stoppe 2-3 timer før du står opp. Still klokke En klokke er nødvendig for flere av funksjonene i aventa-styreren. Velg Still klokke med Meny-knappen. Med ned-knappen stilles timer, med oppknappen stilles minutter. NB! Hvis mc:floor er tilkoblet LON-nettverket, kan ikke tiden stilles inn. Den andre linjen for innstilling vises ikke. Tiden justeres fra en sentral og vil vise vintertid hele året.

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer