ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?"

Transkript

1 ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

2 Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble Norge trukket frem som en nasjon med svært høye energieffektiviseringsgevins ter i byggsektoren Siden 1990 har innsparingen i boliger vært større enn i alle andre IEAland Årsak: Bedre isolasjon

3 Norge har ikke et mål for energieffektivisering Land med mål og handlingsplan for energieffektivisering Ikke mål og handlingsplan

4 Norge og Europa har ulike utfordringer

5 «Mål» for energieffektivisering i Norge «Det er et mål for Regjeringen at folk i framtida ikke skal være ensidig avhengig av strøm til oppvarming.» «Regjeringen vil lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020.»

6 «Mål» for energieffektivisering i Norge Stortingsmeldinmelding Stortingsmelding om om Bygnings- om politikken Bygnings Våren politikken 2012 Sommer 2012 «Regjeringa «Stortinget sitt ber overordna regjeringen og langsiktige komme tilbake mål er at nye med bygg et mål skal for vere berekraftige energieffektivisering avtrykk på miljø i med eit lågt i heile bygg byggets i løpet av levetid.» 2012»

7 Fra «mål» til mål Regjeringsplattform 2005: «Regjeringen vil lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020.» Regjeringsplattform 2013: «Regjeringen vil fastsette og fremme en sak om et ambisiøst og kvantifiserbart nasjonalt mål for energieffektivisering» «Regjeringa sitt overordna og langsiktige mål er at nye bygg skal vere berekraftige med eit lågt avtrykk på miljø i heile byggets levetid.»?

8 Energieffektivisering har enorm global betydning Ifølge IEA vil energieffektivisering frem til 2020 utgjøre 71 % av løsningen for å nå energi- og klimautfordringene Kilde : IEA World Energy Outlook 2012

9 Eksempel fornybar energi: Tysk satsing på solkraft 30 GW installert kapasitet 21 TWh årsproduksjon Dekker 3 % av husholdningenes energibehov Utbetalt støtte på 650 milliarder kroner Årlig kostnad per husholdning på 1400 kroner Reduserte utslipp på 8 millioner tco2e de neste 20 år (1 %) Freiburg, Tyskland

10 Miljøkonsekvenser ved kraftutbygging Fakta om tre kløfter: Produserer 85 TWh/år 1,24 millioner mennesker måtte flytte 13 større byer lagt under vann 140 mindre byer lagt under vann landsbyer lagt under vann

11 Historisk betydning av energieffektivisering TWh Netawatt Fornybar energi Atomkraft Gass olje Kull

12 Potensialet i Norge er enormt

13 Politiske verktøy for å oppnå energieffektivisering Mål om energibruk Regulatoriske virkemidler Informasjon Kompetansehevning Økonomiske virkemidler Avgifter Søknadsbaserte Støttemekanismer Rettighetsbaserte støttemekanismer Direkte støtte Skatteinsentiver Hvite sertifikater

14 Hvilken ordning er best? Skattefradrag Rettighetsbasert støtte Hvite sertifikater Styringseffektivitet DÅRLIG MEDIUM BRA Kostnadseffektivitet DÅRLIG BRA BRA Administrative kostnader BRA DÅRLIG DÅRLIG Offentlig finansiering DÅRLIG DÅRLIG BRA

15 Skattefradrag ble nevnt av Arnstad-utvalget Gruppen har valgt å prioritere tilskuddsordninger som økonomisk virkemiddel siden dette allerede er et etablert virkemiddel. Gruppen har også funnet skattefradrag for energieffektiviseringstiltak (ROT fradrag) og hvite sertifikater som interessante alternativer til en rendyrket tilskuddsordning. Gruppen anbefaler at disse virkemidlene utredes nærmere.

16 ROT-fradrag i Norden Håndverkerfradraget i Danmark Kun arbeidskostnader Skattefradrag 28,8%-34,95% Maksimalt fradrag ca. DKK 5 000,- (DKK ,-) Hushållsavdrag i Finland Lønn / Kostnad på faktura Skattefradrag 15 % / 45 % Maksimalt fradrag 2400,- ( 4800,-) ROT/RUT i Sverige Kun arbeidskostnader Skattefradrag 50 % Maksimalgrense SEK ,- Skattefradrag for mikroproduksjon av strøm i Sverige Skattefradrag 60 øre/kwh Maksimalt SEK ,-

17 Skattefradrag ble opprinnelig foreslått av de borgerlige Forslag nr. 1 fra FrP, Høyre, KrF og Venstre: «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en ordning med skattefradrag for dokumenterte kostnader knyttet til energieffektiviseringstiltak i egen bolig, en såkalt «EnergiFunn»-ordning, slik at ordningen kan implementeres i statsbudsjettet for 2013»

18 Regjeringsplattformen Regjeringen vil [ ] Fastsette og fremme en sak om et ambisiøst og kvantifiserbart nasjonalt mål for energieffektivisering, og innføre skattefradrag for ENØKtiltak i husholdningene. Regjeringen vil [ ] Utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

19 Statsbudsjettet 2014 «Fradragsordninger for ROT og ENØK-investeringer knytter seg begge til tiltak i eid bolig. Ordningene er delvis overlappende og reiser mange av de samme problemstillingene. Det er derfor naturlig å vurdere dem i sammenheng.» Energi- og miljøkomiteen: «Stortinget ber regjeringen fremme en ordning med skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene så snart som mulig og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.»

20 Møte mellom KLD, miljøbevegelsen og byggebransjen den 24.februar Jeg synes dette var et godt arbeid, det virket bra og omforent, med mange konkrete tiltak som vi tar med oss videre i arbeidet!

21 Hva er «ENØK-tiltak i husholdningene»? Tiltak som reduserer behovet for energi? Tiltak som reduserer bruk av energi? Tiltak som reduserer behovet for å kjøpe energi? Tiltak som reduserer CO2-utslipp?

22 Mulige tiltak som kan gi skattefradrag Passive energieffektiviseringstiltak Etterisolering Energieffektive vinduer/dører Varmegjenvinning Aktive energieffektiviseringstiltak Styring av varme/ventilasjon Energieffektiv belysning Utskifting av vedovn Energiproduksjon Varmepumpe Solfanger Solceller Utfasing av fossile brensler Fjerning av oljefyr Ladepunkt for elbil Biokjel

23 Beregning av skattefradrag Hva skal gi skattefradrag? Arbeidskostnader? Materialkostnader? Hvor høyt skal skattefradraget være? Hvilken prosentsats? Hva skal maksimalt fradrag være? Makssats per husholdning? (Forslag fra Venstre) Makssats per person i husholdning? (Svensk tilnærming)

24 Selvangivelsesmodellen Eksempel 1: Utskifting av vinduer i enebolig: Husholdning i enebolig skifter ut 15 stk. eldre vinduer (U-verdi 2,8) med trelags isolerute (U-verdi 1,0). Eksempel 2: Utskifting av lysarmaturer i boligblokk: Borettslag skifter ut 50 stk. eldre T8 lysarmatur (3x36W) med T5 (2x35W) i fellesarealer (oppgang/garasje). Post Pris inkl MVA kr Pris materialer Pris arbeid Sum Skattefradrag 27 % Pris etter skattefradrag Post Pris inkl MVA kr Pris materialer Pris arbeid Sum Skattefradrag 27 % Pris etter skattefradrag

25 Fakturamodellen Selskapet fakturer kunden halv pris, eventuelt rabatt opp til SEK ,- Selskapet fyller ut skjema fra Skatteverket Skatteverket utbetaler restbeløp ca. 10 dager etter mottatt skjema.

26 Faren for svikt i etterspørselen

27 Veien videre for Enøk-skattefradrag Møte med KLD 24.februar NBBL, BNL, Norsk Teknologi, Zero, Naturvernforbundet, Bellona KLD bekrefter at FIN jobber med ordningen Møte hos NHO 27.februar +NOVAP, Norsk Varme, Fellesforbundet Møter med departementer FIN OED KMD Revidert statsbudsjett mai 2014 Statsbudsjett 2015 (oktober)

28 Takk for oppmerksomheten!

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND Oppfølging av borgerlig boligpolitikk 2014-2017

HUSEIERNES LANDSFORBUND Oppfølging av borgerlig boligpolitikk 2014-2017 HUSEIERNES LANDSFORBUND Oppfølging av borgerlig boligpolitikk 2014-2017 Les regjeringens løfte til huseierne Dette ber Huseiernes Landsforbund regjeringen om å prioritere OKTOBER 2013 Sundvollen-plattformen

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

Energieffektivisering med sosial profil

Energieffektivisering med sosial profil Energieffektivisering med sosial profil Seminar om energieffektivisering i eksisterende bygg Stortinget, 18. november 2011 Tore Strandskog, Norsk Teknologi Valg av tilnærming Klima- og energimål i EU (20-20-20

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde

Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Avfall Norge, Energiutnyttelse 2006. Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme atle.norstebo@fortum.no 1 Andel avfallsforbrenning med energigjenvinning

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

Gass i et helhetsperspektiv

Gass i et helhetsperspektiv Gass i et helhetsperspektiv 28.9. 2006 TPG4140 Naturgass NTNU Tore Killingland Norges Naturvernforbund Hvorfor gass til Europa, men ikke i Norge? Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt CO2-utslipp energibærer

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer