A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S"

Transkript

1 A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Wenche Larsen, Jon Syversen, Kjell Kvifte og Gro-Helen Randem Svendsen. Fra administrasjonen: Johan Conradson og Runar Sveen Forfall: Vidar Bøe og Rune Engeseth. A: DISKUSJONSSAK Aktuelle saker til ekstraordinært Idrettsting. Det vises til tidligere utsendte sakspapirer, informasjon og innlegg på kretstinget samt saksdokumenter på Følgende sakliste er sendt ut: SAKLISTE EKSTRAORDINÆRT TING 2012 Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2: Godkjenning av saklisten Sak 3: Godkjenning av forretningsorden Sak 4: Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomite Sak 5: Eventuell norsk søknad om de olympiske leker og paralympics 2022 Sak 6: Endring i NIFs lov 3-2 representasjon (vedlegg) Styret diskuterer sakene og utfyller/orienterer hverandre etter behov. Momenter fra diskusjonen: Ledermøtet, forventer hovedpunkter fra idrettsmeldingen Ref notat om utviklingen av rammetilskudd, administrasjonen bes å videreføre oversikten AIKs protokolltilførsel fra idrettstinget i Oslo o Følges opp på ledermøtet, underbygger med tall o Ref Drammenskonferansen hvor det ble sagt mye om idrettsrådenes løft etterlyses o Vår oppgave er å støtte opp under lokal-leddet Ekstraordinært Idrettsting Viktig at alle møter på tinget, 5 fra styret deltar OL-saken blir presentert 1

2 Ref mulighetsstudie fra Oslo (delt ut på AIKs ting) Gjennomslag for anlegg i Nittedal, Lørenskog og Asker Ref innspill fra Gunn Karin Gjuul 11% anses som en forutsetning fra NIFs side Kun de 7 kommunene som er involvert blir berørt vedrørende fremtidige spillemiddeltildelinger. Ovennevnte er ikke en garanti, ref hvordan fordelingen skjer basert på prinsipper om 1. prioritet fra hver kommune Hvorfor betale mer (dvs opp mot 22,3 %) enn det idretten normalt får i spillemidler? Ref hvor mye man normalt får i spillemidler (maksimumssatser) Styret fordeler arbeidsoppgaver/ innlegg i forkant av Idrettstinget. Fredag kveld blir det anledning for å gjøre avtaler. B: BESLUTNINGSSAKER Sak 37/12 Presentasjon/konstituering av nytt styre Styremedlemmer og administrasjonen gir en kort presentasjon av seg selv. Det vil bli anledning til å bli nærmere kjent på styreseminar senere. Orientering om rutiner som er fulgt i tidligere perioder: - Styremøter starter kl 16 med middag - Saker settes i kategorier A, B og C - Styremøtene holdes normalt på Idrettens Hus, men det skjer også at man besøker et idrettslag - Sakliste settes opp av leder og organisasjonssjef - Sakspapirer sendes ut pr post og e-post torsdag før møtet - Varamedlemmer møter på lik linje med resten av styret - Protokoll fra styremøtene sendes ut (kun elektronisk) etter 3 arbeidsdager og godkjennes etter en uke dersom ingen melder feil/mangler - Organisasjonssjef og nestleder i administrasjonen møter på alle styremøter, og andre saksbehandlere møter dersom egne saker behandles. Momenter/ tillegg: - Åpenhet i møtene og styreprotokoller legges ut på nettsiden - Ikke tradisjon for komiteer - Tradisjon for god økonomistyring - Informasjonsvirksomhet - Gode relasjoner - Ulik kompetanse er representert - Arbeidsdelingen styret og administrasjonen - Fadderordning i styret 2

3 - CVer sendes over - Ref IR-forum er p.t. AIKs eneste komité (som nå utvides) - Kort presentasjon av den enkelte - Ingen Sak 38/12 Evaluering av kretstinget AIKs kretsting 2012 ble gjennomført i kombinasjon med fagseminar, tingmiddag og overnatting hvor AIK dekket kostnadene. Dette var et ledd i å gjøre mer ut av kretstinget som arena samt bidra til få bedre oppslutning om kretstinget. Det har ikke vært 2-dagers ting i AIK siden Deltagerantallet på de to siste tingene var slik: I 2009 var det 106 representanter, av disse hadde 83 stemmerett. I 2012 var det 128 representanter, av disse hadde 95 stemmerett. År Idrettsråd Idrettslag Særkrets/ region personer fra 18 idrettsråd personer fra 19 idrettsråd 40 9 personer fra 5 SK 48 7 personer fra 5 SK + 4 SK som observatører Følgende evaluering foreslås fra administrasjonen: 1. Styret gir sin reaksjon/kommentar muntlig i styremøtet Administrasjonen summerer opp egne erfaringer 3. Vi ber om tilbakemelding fra tingdelegatene i en spørreundersøkelse (elektronisk) 4. Det legges frem en styresak på neste møte hvor elementene ovenfor tas med i en samlet evaluering. Kretstinget 2012 evalueres i tråd med ovennevnte plan. 3

4 Sak 39/12 Møteplan 2012 Det legges normalt opp til 7 styremøter i AIK per år. Styremøtene må plasseres i forhold til andre allerede planlagte arrangement. Nedenfor nevnes datoer som er viktige / opptatte. Med fet skrift vises hvem som bør påregne å delta. - Vi bør ikke legge styremøter i skolens sommerferie ( ) - Kretsledermøte Gjøvik, (leder, evt nestleder, org.sjef) - Høstferie uke 8, DSK (Den Store Kurshelgen), AIKs store kursarrangement i samarbeid med særidrettene, Hovedvekt på lørdag 20. (Alle). - NIFs Lov & Domsseminar i Oslo, oktober. (Adm + åpent for alle) AIK har lenge hatt tirsdager som fast møtedag, unntatt siste halvår. Det foreslås å følge tidligere praksis videre. Følgende møteplan foreslås for resterende del av 2012: Kort styremøte (budsjettmøte) etterfulgt av middag med tillitsvalgte og æresmedlemmer. I tillegg foreslås det å avholde et styreseminar med tillitsvalgte og ansatte for å etablere felles plattform og bli bedre kjent. Styreseminarer har tidligere vært avholdt på fredag-lørdag på egnet sted i Akershus (f.eks Losby Gods og Leangkollen Hotell i Asker). Administrasjonen foreslår at styret diskuterer om det kan være interessant å legge seminaret til en by i utlandet, eksempelvis Øst-Europa hvor man kan få billig opphold samt en noe større opplevelse. Det vil da være en fordel med fredag-søndag. Som aktuell helg for et styreseminar foreslås siste helg i september: Forslaget til datoer for styremøter og styreseminar vedtas. Administrasjonen utarbeider forslag til innhold på styreseminaret og fremmer forslag til destinasjon i tråd med styrets signaler. Administrasjonen foreslår to alternativer til neste styremøte. Sak 40/12: Midler til tiltak for funksjonshemmede i rideklubber. (ekstrasak) Akershus idrettskrets har mottatt kr etter nedleggelsen av Dalbo Rideklubb. Klubben ønsket at disse midlene skal gå til tiltak for 4

5 funksjonshemmede i rideklubber i Akershus. Midlene ble lyst ut til alle rideklubber. Vi mottok 3 søknader, og det er gledelig at vi har en fra hver region. Det innstilles på tildeling av søknadsbeløpet til hver av de tre. Se vedlagte søknader. Klubb: Søkt til: Innstilling: Årungen Ride og Oppstigingsrampe, gjord og pute. Kurs Kjøreklubb trening av terapihester. Vestre Bærum Ulike typer spesialtøyler, Gjord med Rideklubb bøyle og markedsføring. Nes Rideklubb Kurs for instruktører for funksjonshemmede Gro-Helen Randem Svendsen erklærte seg inhabil. Tildeling vedtas i tråd med ovenstående tabell. C: ORIENTERINGSSAKER Referatsaker: a) Regnskap Q1 b) Innføring av elektronisk saksflyt c) Endringer og permisjoner i staben: Johan C.: ferie fra permisjon til Ny administrasjons- og idrettskonsulent er utlyst etter Geir Andersen som slutter d) Møte UIR og AIK vedr anlegg interkommunalt samarbeid, Sven orienterte. Anleggspark i Ullensaker. Svømmeanlegg ser det ut til at man får vanskeligheter med i samarbeidsprosjekter. Ref også opplæringsloven, problem med bussing. a. Styret ønsker det som sak senere, skylder svømmeidretten det. Ønskelig med ekspertise utenfra. Hvordan/ hvorfor interkommunale svømmeanlegg. e) Årsmøte i Nannestad IR, Bent orienterte. a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Bærum Kampsport Klubb Kate G. Bache Larsen Kampsport Bærum b) Navneendring: Amasone Asker Fotballklubb endret navn til: Amasone Fotballklubb c) Endring av IK-tilhørighet: Sunyata Aikido Dojo fra Oslo IK til Akershus IK 5

6 samt navnendring til: Sunyata Aikdo Dojo Heggedal d) Representasjon styret: 2012 Sted Dato Representert av: Aurskog/Høland IR - årsmøte Arild Nyheim IR ledermøte, UKI-Arena, Jessheim Sven, Jon, Kjell, Rune, Bent Frivillighetspris Nittedal IL, tennisgruppe May Evensen Ås IR - årsmøte Kjell Kvifte IK-samling Helsfyr 27.- Sven E. Maamoen 75-års jubileumsmarkering Norges Håndballforbund Sven E. Maamoen Adm. 6

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12 Styremøte 04/12 ble avholdt mandag 14. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan Jensen,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

Styreprotokoll 5/14-16. Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014. Til stede: May Bente Eriksen. Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein

Styreprotokoll 5/14-16. Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014. Til stede: May Bente Eriksen. Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 5/14-16 Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein Bjørn Roald Mikkelsen Trond Østgård

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2012-2014 ONSDAG 23. MAI 2012 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2012-2014 ONSDAG 23. MAI 2012 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2012-2014 ONSDAG 23. MAI 2012 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 32/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. mai 2012 Merknadsfrist: 30. mai 2012 Møtetid: Tirsdag 22. mai 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer