IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL"

Transkript

1 IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/ ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE NÅR DET ER AKTUELT PROTOKOLLEN BLIR I SIN HELHET OFFENTILIGGJORT GJENNOM IDRETTSKRETSEN SINE HJEMMESIDER ØNSKES YTTERLIGERE OPPLYSNINGER I EN IDRETTSKRETSSAK, TA KONTAKT MED NORDLAND IDRETTSKRETS SITT KONTOR V/ORG.SJEF NORDLAND IDRETTSKRETS Idrettens Hus Boks 1420, 8002 BODØ Tlf:

2 2 NORDLAND IDRETTSKRETS IDRETTSKRETSSTYRET STYREMØTE 7/ , ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ Tilstede: Einar Botnmark Leder Marit Gjelle Styremedlem Anita Eliassen Styremedlem Tord Eliassen Styremedlem Kjell Rambøl 1. varamedlem Aagot Carlsen 2. varamedlem Forfall: Reinert Aarseth Nestleder Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef Tore Strand Idrettsfaglig konsulent Mona Myrland Organisasjonskonsulent, sak 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Sakliste: Sak 54: Godkjenning av protokoll a) Styremøte nr 6/ , 16. november 2012 Sak 55: Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Sak 56: Regnskapsrapport pr Sak 57: Status handlingsplan 2012, handlingsplan 2013 Sak 58: Remma IL nedlegging og fordeling av midler Sak 59: Nedlegging av lag medlemsundersøkelsen 2012 Sak 60: Sak 61: Sak 62: Sak 63: Sak 64: Freyfaxi Islandshestklubb og Øksnes Motorsportklubb omgjøring av tidligere vedtak Bindal Hestesportklubb overtakelse av administrasjon Bodøsjøen IL fordeling av midler Opptak av nye idrettslag Opplysningsvesenets fond sin politikk i forhold til utleie av eiendom

3 3 til idrettsanlegg/turstier Sak 65: Sak 66: Sak 67: Sak 68: Status «Trim I Lag» Møteplan Referatsaker Aktivitetstilskudd til særkretsene

4 4 Leder i Bodø idrettsråd deltok i deler av møtet og fortalte om status i idrettsrådet sitt arbeid med å velge et anlegg som skal bli Bodø og Nordland sitt «fyrtårnsanlegg». Saksbehandling: Sak 54: Godkjenning av protokoll a) Styremøte nr 6/ , 16. november 2012 Protokollen godkjennes. Sak 55: Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Ref fremlegg fra administrasjonen av kvartal viser stor aktivitet, og oversikten over gjennomførte kurs og utdanningstiltak viser at gledelig mange klubbesøk er gjennomført i Sak 56: Foreløpig regnskapsrapport pr Ref fremlegg fra administrasjonen av Regnskapet viser at det er på kontiene med reiseutgifter det er størst problemer med å holde budsjettet. I tillegg har det vært en underbudsjettering på lønnsutgiftene, men årsaken til det er nå klar slik at det ikke skjer igjen. Pensjonskostnadene er også større enn budsjettert. Styret registrerer også at kommunene har strammet inn permisjonsreglementet slik at man ikke får permisjon med lønn for å fylle verv på dette nivået som tidligere. Styret ber administrasjonen be NIF ta dette opp med KS på sentralt nivå. Sak 57: Status handlingsplan 2012 handlingsplan 2013 Ref fremlegg fra administrasjonen av Styret gikk gjennom handlingsplanen vedtatt på tinget, og vurderte hvilke områder det også burde gjennomføres tiltak på i 2013 selv om det ikke står i den tingvedtatte handlingsplanen. På følgende punkter skal det gjennomføres tiltak også i 2013: 1.2 Ungdomsidrett: NIK skal markedsføre ungdomsskoler for ungdom. 2.2 Idrettens lov og organisasjon

5 5 NIK skal gjennomføres fagsamling for IR og SK på høsten. 4.3 Utbyggingsbehov NIK skal motivere særkretsene til å utvikle anleggsplaner, som bør inneholde en oversikt over anleggssituasjonen og behovet for framtidig utbygging. NIK skal sammen med Bodø idrettsråd fremme forslag til anlegg som skal prioriteres som resultat av rapporten «Idrettsarrangement til Nord- Norge». Handlingsplanen for 2013 endres i henhold til diskusjonen på styremøtet. Sak 58: Remma IL nedlegging og fordeling av midler Nordland idrettskrets sitt styre legger ned Remma IL. Pengebeholdning på kr 1.747,- overføres til Vefsn idrettsråd, og skal gå til aktivitet i Vefsn. Sak 59: Nedlegging av lag medlemsundersøkelsen Nordland Idrettskrets har overtatt administrasjonen av Lofoten Seilforening, og legger ned klubben. Kroner 3.624,- etter Lofoten Seilforening over føres Vestvågøy Idrettsråd. Pengene brukes til lokal aktivitet i Vestvågøy. 2. Nordland Idrettskrets har overtatt administrasjonen av Tysfjord Grotte- og Klatreklubb, og legger ned klubben. Kroner ,- etter Tysfjord Grotte- og Klatreklubb over føres Tysfjord Idrettsråd. Pengene brukes til lokal aktivitet i Tysfjord. 3. Nordland Idrettskrets har overtatt administrasjonen av Drag Fotballklubb, og legger ned klubben. Sak 60: Omgjøring av vedtak idrettslag

6 6 1. Vedtaket om overtakelse av administrasjon av Freyfaxi Islandshestklubb endres, og klubben er igjen en selvstendig organisasjon. 2. Vedtaket om overtakelse av administrasjon av Øksnes Motorsportklubb endres, og klubben er igjen en selvstendig organisasjon. Sak 61: Bindal Hestesportklubb Overtakelse av administrasjon Nordland Idrettskrets overtar administrasjon av Bindal Hestesportsklubb. Idrettskretsstyret oppnevnes som styre for klubben. Formelt vedtak om oppløsning gjøres når det foreligger avklaring rundt utstyr, eiendeler, anlegg og økonomien til klubben. Dette gjelder også disponering av bankbeholdning. Sak 62: Bodøsjøen IL fordeling av midler Kroner 9.700,- etter Bodøsjøen Idrettslag (avviklet) overføres til Bodø idrettsråd, og pengene brukes til lokal aktivitet i Bodø. Sak 63: Opptak av lag Sak 64: Opplysningsvesenets fond sin politikk i forhold til utleie av eiendom til idrettsanlegg/turstier Ref fremlegg fra administrasjonen av Bakgrunn for saken er etablering av tursti mellom Kabelvåg og Svolvær der deler av traseen går over grunn forvaltet av Opplysningsvesenets fond. Advokatfirmaet som forvalter eiendommen på vegne av fondet vil ikke gi idrettslaget leieavtale over lengre periode enn 10 år, og den kan ikke tinglyses. Det medfører at idrettslaget ikke kan søke spillemidler. Nordland Fylkeskommune ved Kristin Hunstad har søkt KD om dispensasjon på vegne av idrettslaget. Einar Botnmark vil ta med seg saken når idrettskretslederne i NNI skal møte Nord-Norgebenken på Stortinget.

7 7 Sak 65: Status «Trim I Lag» Ref fremlegg fra administrasjonen av Styret gikk gjennom rapporten og foreløpig resultat av undersøkelsen av lavterskeltilbud i idrettslag. Det er interessant at 67% av de som har svart til nå har lavterskeltilbud og at 30,8% svarer at deltakerne på disse tilbudene ikke blir registrert ved idrettsregistreringen. Jens-Willy Barosen vil være vikar som prosjektleder mens Torben Simonsen har sin pappapermisjon. Sak 66: Møteplan Ref fremlegg fra administrasjonen av Styret bestemte at NNI-møtet skal finne sted november. Sak 67: Referatsaker Ref fremlegg fra administrasjonen av Styret ønsker at fjerning av 26-års regelen for tilskudd til aktivitetshjelpemidler for funksjonshemmede må bli en av idrettens fanesaker før Stortingsvalget. Robert Olsvik jobber med et samarbeidsprosjekt med NAV og ønsker å arrangere et seminar i forbindelse med NNI-møtet med tema «Hvordan få funksjonshemmede ut i arbeidslivet». Adm sjekker dette. Vedtak Sak 68: Aktivitetstilskudd til særkretsene Ref fremlegg fra administrasjonen av Styret diskuterte de ulike modellene som ble lagt frem i saksfremlegget. Modellen må både gi en rettferdig fordeling, og gi mulighet for særforbund uten særkretsledd å få tilskudd til aktivitet i Nordland. Styret vil legge frem ulike prinsipper for fordeling av aktivitetstilskudd for særkretsene på ledermøtet for å høre særkretsenes syn.

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2010-2012 FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2010-2012 FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2010-2012 FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Deres ref: Vår ref:429824-v1 10 desember 2010

Deres ref: Vår ref:429824-v1 10 desember 2010 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 02 2007-2011 21.-22. juni 2007 Plenumsalen UBC og Radisson SAS Park Sak 08 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 7/2010-2012 ONSDAG 13. APRIL 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 7/2010-2012 ONSDAG 13. APRIL 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 7/2010-2012 ONSDAG 13. APRIL 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Styreprotokoll 5/14-16. Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014. Til stede: May Bente Eriksen. Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein

Styreprotokoll 5/14-16. Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014. Til stede: May Bente Eriksen. Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 5/14-16 Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein Bjørn Roald Mikkelsen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte mandag 27.0.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 27008-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 27008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 27008-03 Midler til kunstisutredning Sverre

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 6/2014 Dato: onsdag 291014 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16 Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16 Emne: BIK Styremøte nr. 4 /14-16 Dato: 23.oktober 2014 kl. 18 21 Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2007-2011 24. mars 2009 Toppidrettssenteret

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2007-2011 24. mars 2009 Toppidrettssenteret NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2007-2011 24. mars 2009 Toppidrettssenteret Sak 239 Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 og referat

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer