PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering i idrettslag, fordeling av midler fra KUD: Ekstratildeling I prosjektet Inkludering i idrettslag fordeler AIK midler og gir støtte, veiledning og oppfølging. I tråd med planene skulle AIK i samarbeid med OIK gjennomføre en samling for alle tilskuddsmottakerne i prosjektet 27.august Grunnet liten påmelding ble vi dessverre nødt til å avlyse denne samlingen. Det var budsjettert med kr til samlingen. Til samlingen som ble avholdt i Sarpsborg var det også budsjettert med kr Her ble det anvendt kr AIK har derfor kr , som er disponible til aktivitet i prosjektet. Ullensaker idrettsråd tildeles kr til prosjektet Inkludering i idrettslag. Sak 65/11 Tildeling av midler Idrettslag Søknadskategori Beskrivelse av prosjekt Vedtak IL Jutul 60 Pluss IL Jutul har 2 seniorgrupper for hhv. kvinner og menn, med ca 70 deltakere i hver gruppe. Disse driver organisert trening ute (gåing, ski, løping), samt aktiviteter i treningsrom. Aktivitetene anses som viktige både helsemessig og sosialt. Flere medlemmer benytter tilbudet i rehabilitering etter sykdom (bl.a. slag), med gode resultater. Kr 5.000,- Vurdering: Positivt prosjekt, som kommer inn under ordningen 60 Pluss. 1

2 Midler tildeles i tråd med tabellen ovenfor. Sak 66/11 Møteplan første halvår 2012 Det forutsettes at styret vil ha behov for et møte per måned som følge av AIKs ting i mai samt et mulig ekstraordinært ting i juni. Det har tidligere vært fast praksis med tirsdager som møtedag. I den foreslåtte planen er møtedagene onsdager: Møteplan første halvår 2012: Sak 67/11 Forslag til tiltaksplan og budsjett for 2012 Vedlagt følger forslag til tiltaksplan (blå forside) og forslag til budsjett (brun forside). Tiltakene er lagt inn i budsjettforslaget og finnes i egen kolonne, summert per konto. Forslagene er basert på gjeldende handlingsplan og praksis fra tidligere år. Følgende hovedtrekk er lagt til grunn i budsjettet: - Rammetilskuddet fra NIF er lagt inn med samme sum som i Dette kan være noe usikkert, ref forslag til statsbudsjettet og prognoser for overskuddet fra Norsk Tipping. - Kompensasjon for mva på varer og tjenester er øket i tråd med økning i inneværende år og prognoser så langt fra NIF. Den kan også bli noe høyere. - Rammetilskudd fra fylkeskommunen er øket med kr i tråd med signaler fra leder for hovedutvalget for folkehelse, kultur og frivillighet. - Den tidligere vedtatte prosjektstillingen (6 mnd) er lagt inn som fast stilling for hele året. - Prosjektet verdiarbeid er tatt ut som selvstendig prosjekt. Verdiarbeidet har hele tiden vært tenkt koordinert med den jobb NIF gjør. AIK trenger derfor ikke et eget tiltak med eget budsjett, men legger inn verdiperspektiv i temakvelder, ledersamlinger og klubbutvikling. - Kretstinget er en vesentlig kostnad, og det er budsjettert med kr Det vil sannsynligvis ikke være økonomisk forsvarlig hvert annet år, men man kan se for seg at man har overnatting på hvert annet kretsting. - IR-seminar er ikke lagt inn som overnattingsseminar på høsten. Det er lagt opp til å kjøre kompetanseløftet intensivt på høsten. Dersom det vil være behov for å drøfte viktige saker høsten 2012 kan det eksempelvis avholdes møte en lørdag fra Det er tidligere skissert at det i år med kretsting ikke avholdes høstseminar med idrettsrådene. 2

3 - Nylig behandlet prosjekt vedrørende etablering av ny nettside for anlegg og statistikk er lagt inn med netto kostnad kr ,-. I etterkant av sak 62/11 er det gjort ytterligere undersøkelser omkring kostnader. Rammene må derfor være noe høyere enn først antatt, dersom prosjektet skal gjennomføres. Det forutsettes fortsatt bidrag fra partnere utenfor AIK. I tråd med tidligere år vil budsjettet bli lagt frem til revidering etter at regnskapet for 2011 er avsluttet. Signaler fra styret: - Innføring av elektroniske verktøy og mindre papir bes utredet. Sak bes lagt frem på et av de nærmeste styremøtene. - Viktig å formidle de økonomiske mulighetene via samhandlingsreformen ut lokalt til idrettsrådene. - Styremøter bør vurderes å avholdes ute hos IL ved anledning. - Verbalforslag til tiltaksplanen: o Styret / valgte kan bidra i kompetansearbeidet. o DSK, ref tidligere vedtak på ikke å øke prisen. o Frivillighetsprisen, bør fortsatt påvirke NIF til helhet om den nasjonale prisen og de regionale prisene. o Kretstinget, tilslutning til prinsipp om 2-dagers ting hvert 4. år. Innspill om temaer relatert til ungdomsidrett og forebyggende helsearbeid. Kretsleder ba om fullmakt til å lage en pressemelding med vekt på de positive og mulige smitteeffektene av fylkeskommunens økning i rammene, behovet for å løse etterslepet på spillemidler samtidig med en positiv holdning til OL og til slutt de signalene AIK ga på tinget vedrørende Fair Play, krav til økonomi/ regnskap/ lisensordninger osv. Det fremlagte budsjettet og tiltaksplan vedtas i tråd med forslaget. Tidligere vedtatt 6 mnd prosjektstilling endres til fast stilling, forutsatt at fylkeskommunen vedtar den varslede økning i rammetilskuddet. Kretsleder lager pressemelding. Sak 68/11 Opptak av lag: AIK har mottatt søknad fra Fotballkubben Fosser vedrørende opptak i NIF og særforbund. Det formelle ved søknaden er i orden iht. NIFs lov. Søknaden er sendt til Aurskog-Høland idrettsråd og Akershus Fotballkrets for anbefaling om opptak 3

4 Akershus Fotballkrets har ingen innvendinger mot opptak av Fotballklubben Fosser. Aurskog-Høland idrettsråd anbefaler ikke opptak av idrettslaget. Fotballklubben Fosser er i brev av meddelt svaret fra Aurskog-Høland idrettsråd, samt informert om at de kan opprettholde søknaden i henhold til NIFs lov Fotballklubben Fosser opprettholder sin søknad om medlemskap i NIF og særforbund i e-post mottatt Akershus Idrettskrets har med ovennevnte prosess foretatt de høringsrunder som ligger under vårt ansvarsområde. Det er også gjort forsøk på å få idrettslaget innlemmet i andre eksisterende idrettslag i området. Klubben opprettholder sin søknad. Avslagsgrunn iht. NIFs lov er utvidet iht. vedtak på Idrettstinget Jfr. NIFs lov 10-1, 3. ledd Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om det foreligger en saklig grunn til nektelse. En saklig grunn vil kunne være dersom idrettslaget driver i strid med NIFs formålsbestemmelse. Videre vil det kunne foreligge en saklig grunn for nektelse ved eksempelvis mangel på anlegg i et begrenset geografisk område, eller at befolkningsgrunnlaget i et geografisk område tilsier en begrensning i antall klubber. I slike tilfeller av medlemsnekt kreves det at etablering av flere idrettslag påvirker aktivitetstilbudet i det aktuelle geografiske området negativt. Fotballklubben Fosser tas opp som medlem av Norges Idrettsforbund. Sak 69/11 Frivillighetsprisen saken unntas offentlighet Sak 70/11 Omfordeling av midler til idrettsråd Tiltaket Å utvikle og følge opp idrettsrådene har i år hatt et budsjettert tilskudd til idrettsrådene på kr ,- Det har i løpet av året blitt fordelt kr ,-. Resterende midler, kr ,- foreslås å legges til midlene som er lyst ut til idrettsrådene, ref sak 54/11. 4

5 Restmidler som omtalt ovenfor fordeles etter søknad fra idrettsrådene i tråd med styresak 54/11. Sak 71/11 unntatt offentlighet Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Aschehoug Hestesportklubb Jarl Guld Rytter Ås Danseklubben Move On, Follo Henny B.Sogn Stave Dans Ski Oppegård Badmintonklubb Markus Haukebø Badminton Oppegård b) Navnendring: Odin Skiløperforening endret navn til. Ondur Skiløperforening c) Oppløst: Myrvoll IL, Oppegård d) Representasjon styret: Sted: Dato: Representert av: IR-seminar Olavsgaard Hotel Sven, Jon, Bent, Kjell, Rune Bærum IR høstmøte 28.- Oda Often Ski IR - konferanse Sven E. Maamoen Idrettskonferanse, Gardermoen Sven, Oda, Jon, Vidar, Kjell, Bent Øvre Romerike HIL 50 år Oda Often Adm. 5

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer