PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014"

Transkript

1 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord Sandefjord PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Torleiv Sandvik, Anette Vestly, Rune Mikkelsen, Hanne Jaerson Ikke til stede: Line Hettervik, Kjell Rune Pedersen Fra adm: Ole Petter Tufte Sak 01/15 Søknad om opptak Vestfold Fotballkrets Administrasjonen har mottatt søknad fra Brunlanes IL der det søkes om opptak som egen fotball gruppe i Vestfold Fotballkrets. Klubben ønsker i oppstarten å stille i seriesystemet vårt med et herrelag. Vestfold mottar fra tid til annen søknader om opptak i Vestfold Fotballkrets. I all hovedsak er dette vennegjenger som ønsker å starte opp et seniorlag. Slike søknader anbefales ikke av administrasjonen. Når det gjelder denne søknaden så stiller det seg annerledes. Brunlanes IL er et allerede eksisterende idrettslag (og dermed medlem i NIF) med friidrett og ski som undergrener. Styret i fleridrettslaget er også styre for disse undergruppene. Ved et eventuelt opptak av klubben i Vestfold Fotballkrets vil også hovedstyret Brunlanes IL være styret for fotballavdelingen. Med dette som bakgrunn anbefales søknaden. Forslag til vedtak: Brunlanes IL tas opp som medlem i Vestfold Fotballkrets. Enstemmig vedatt

2 Sak 02/15 Regnskap 2014 Vedlagt følger resultatregnskap for Daglig leder har valgt å legge dette fram i en exelfil da det da er mulig å få med kommentarer direkte i regnskapsoversikten. Regnskap 2014 legges fram for kretstinget til godkjenning med et overskudd stort kr ,-. Her er det viktig å merke seg at kretstinget for 2013 vedtok et budsjett for 2014 som forutsatte at det kunne disponeres kr ,- av 2013`s driftsoverskudd. Disse midlene ble avsatt i balanseregnskapet for disponering i Alle tiltak som ble vedtatt gjennomført og som skulle finansieres gjennom avsetninger i balanseregnskapet er gjennomført i 2014 og kostnadsført i driftsbudsjett Dette betyr at det ikke er nødvendig å finansiere disse tiltakene ved disponeringer fra balanseregnskapet. Kommentarer til enkeltposter i regnskap 2014: Inntekter: Hovedpost 30: Salg/avtaler Hovedpost viser et negativt resultat med ca. kr ,- I hovedsak skyldes dette kr i reduserte samarbeidsavtaler i forhold til budsjett Hovedpost 34: Tilskudd Differanse i forhold til budsjett: Kr ,- mer enn budsjettert i KUD/asyltiltak tiltak Kr ,- i kvalitetsklubbtilskudd (ikke budsjettert) Kr ,- etter søknad post 3 midler KUD Kr ,- mindre i momsrefusjon Disse endringene, sammen med enkelte små endringer på enkeltposter gir et overskudd på hovedpost med ca. kr ,-. Hovedpost 39: Avgifter/overnatting/bespisning Hovedposten viser et overskudd med ca. kr ,- I hovedsak skyldes dette: Økte kursinntekter med kr ,- Økte lagsavgifter med kr ,- Salg av landskampbilletter med kr ,- Økte inntekter diversepost med kr ,- 2

3 KOSTNADER: Hovedpost 40: Utstyr Hovedpost viser innspart ca. kr ,- En ekstrakostnad til dommerdresser for videresalg er kompensert med mindre forbruk på øvrige utstyrsposter. Hovedpost 50 Lønn/personalkostnader Hovedposten viser et merforbruk på ca. kr ,- Lønn ansatte er i balanse i forhold til budsjett. Ut over en del mindre avvik så skyldes avvik på hovedposten lønn prosjektleder jenterekruttering. Hovedpost 60: Andre kostnader. Hovedposten viser besparelse med ca. kr ,- I hovedsak er dette relatert til mindre kostnader til kjøpte tjenester enn budsjettert. Hovedpost 71: Reiseutgifter Hovedposten viser et merforbruk på ca. kr ,- Dette er kostnader relatert til vedtak i tiltaksplanen som var forutsatt finansiert via avsetninger i balanseregnskapet. Hovedpost 73: Gaver/premiering Ingen vesentlige avvik Hovedpost 74: Tilskudd Merkostnad på ca. kr ,- skyldes overføringer i forbindelse med omsøkte midler asylsøkere. Hovedpost 76 og 80:Leieutgifter/bank Merkostnad på ca. kr ,- skyldes i hovedsak innkjøp av billetter. Dette er bruttoutgifter. Inntekter på dette er ført under hovedpost 39 Forslag til vedtak: Framlagte driftsregnskap for 2014 med et regnskapsmessig overskudd stort kr ,- tas til etterretning av styret. Overskudd stort kr ,- foreslås vedtatt avsatt til styrets disposisjon i balanseregnskapet for

4 Endelig behandling av regnskap 2014 skjer i styremøtet den 10. februar Sak 03/15 Budsjettforslag 2015 Vedlagt følger budsjettforslag I vedlagt budsjettforslag er alle bundne kostnader lagt inn. I tillegg er alle tiltak som foreslått i tiltaksplanen lagt inn bortsett fra: Avsetning asyltiltak - kr omsøkte midler Utveksling dommere Sverige - kr Utviklingsgruppe dommere - kr Talentgruppe dommere - kr Kompetansehelg dommere - kr Honorar bylag/kretslag - kr Int.ref spillere - kr Int. ref trenere - kr Nettverkssamling klubb/leder - kr Nettverkssamling klubber FP - kr Støtte FL IV - kr Forbundstinget - kr Samlet kostnad tiltak som ikke er lagt inn i budsjettforslag. - kr Mulig finansiering: Avsatt disponeringer kretstinget kr `s regnskapsmessige overskudd - kr Styrets disp. jenterekruttering - kr Ikke disp. i forslag til budsjett kr Sum mulig finansiering: - kr Daglig leder viser til vedlagt budsjettforslag 2015 og vedlagt tiltaksplan Styret må i styremøtet ta stilling til de foreslåtte tiltak som vist over som ikke er lagt inn i budsjettforslag 2015 slik at daglig leder kan få lagt inn de ønskede tiltakene i budsjett 2015 og eventuelt gjøre disponeringer i balanseregnskapet for

5 Det forutsettes at styret jobber seg fram til et endelig forslag i styremøtet slik at daglig leder kan overføre dette til regnskapsavdelingen i NFF for ferdigstilling av budsjettforslag Sak 04/15 Valg av nye komiteer prinsipper I styremøtet 10. februar 2015 skal det velges nye komiteer. Styret har tidligere diskutert prinsipper vedr. valg av kretsens komiteer. Dersom styret ønsker å protokollføre enkelte prinsipper ved valg av komiteene så må dette drøftes og eventuelt vedtas i dette styremøtet. Behandling i styremøtet: Følgende prinsipper ble lagt til grunn: 1 Styret ønsket ikke et prinsipp der det skulle være krav til at komiteene ledes av styremedlemmer 2 Fortrinnsvis bør det velges inn styremedlemmer i de ulike komiteene 3 Faglig kompetanse skal vektlegges ved valg til komiteer 4 Klubbtilhørighet til komitemedlemmer bør vektlegges i den forstand at det bør gjenspeile klubbstrukturen i kretsen. Pr. 1. februar skal styremedlemmer, komitemedlemmer og ansatte spille inn forslag til nye komitemedlemmer. Orientering om dette sendes disse sammen med oversikt over hvem som er på valg i de ulike komiteene. Sak 05/15 Innstilling til VFK`s valgkomite På kretsting for 2014 skal styret i Vestfold Fotballkrets legge fram forslag til innstilling til valgkomite. I dette styremøte må kretsstyret vedta kjøreplan for dette. 5

6 Behandling i styremøtet: Kretsleder håndterer dette og legger fram instilling til styremøtet den 10. februar. 6

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis)

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis) Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 27. april 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard Kristen

Detaljer

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA Gabnietid Storfjoid Kiflard Slykr." Nofdrekl CI-;() T Til Eierkommunene MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 05-2014 STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet TIDSPUNKT: 2. september 2014

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.02.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 09.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Sak F 05.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Saksordfører: INNLEDNING / SAMMENDRAG Regnskapet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Marnardal idrettslag

Innkalling til Årsmøte i Marnardal idrettslag MARNARDAL IL Stiftet 1967 Til medlemmer Innkalling til Årsmøte i Marnardal idrettslag Tid 10. februar 2015 Kl. 19.30 Sted: Rådhuset kommunestyresalen Saksliste: 1. Åpning v/styreleder 2. Valg av dirigent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL «INNKOMNE SAKER» THON HOTEL VICA 20. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 INNKOMNE SAKER Forslag fra styret i Alta IF Fotball SAK 1 - Allianseidrettslag Allianseidrettlagsmodellen har i vært

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste Årsmøte BIL Fotball Onsdag 5. mars 2014 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden/innkalling 3. Valg av møteleder/referent 4. Gjennomgang årsmelding 2013 5. Gjennomgang Regnskap 2013. 6. Budsjett 2014.03.11

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara).

Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara). PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Dombås hotell DATO: 07.04.15 KL.: 0930-1100 Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara).

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17. desember 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Laila Torp (EMR)

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte mandag 27.0.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 27008-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 27008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 27008-03 Midler til kunstisutredning Sverre

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer