Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på IK-samlingen på Gardermoen 10. og 11. april danner grunnlaget for behandlingen. AIKs forslag til lovendringer og andre forslag gjennomgås som avtalt i sak 20/11 fra 22. mars. Styremedlemmene oversender sine innspill innen møtet se tidligere tilsendt tabell som viser hvem som har ansvaret for det enkelte forslag. Styret må diskutere sakene i henhold til de utsendte saklister for idrettstinget og ISF-tinget. Det mest sentrale er IPD, langtidsbudsjettet, lovendringer, innkomne forslag og valg. Nestleder og organisasjonssjefen orienterte fra kretsledermøtet. Styret utsetter behandlingen og møtes onsdag kl 17. I forbindelse med deltagelse på Idrettstinget ble det vedtatt å ha to delegasjonsmøter. Det første på torsdag 5.5. kl. 11 og det andre lørdag 7.5 kl. 15. Møtene holdes på samme sted som tinget, Oslo Kongressenter (Folkets Hus, Youngstorget). Sak utsatt til kl 17 Sak 30/11 Årsrapporten 2010 Se vedlagt ny versjon av årsrapporten. Det vises til kapittel om økonomi, tilskudd fra Akershus fylkeskommmune. Etter en samlet vurdering for bruken av KPI, har administrasjonen kommet frem til at den varianten som ble valgt (harmonisert KPI for tjenester innenfor kultur og fritid), ikke kan forsvares. Dette innebærer at teksten til avsnittet økonomiske forhold må justeres. Den nye teksten vil bli lagt frem på styremøtet. 1

2 Med ovenstående er rapporten som legges frem nå, i prinsippet klar til å sendes trykkeriet. Det som gjenstår er å sette inn forordet, revisors og kontrollkomiteens rapporter samt bilde av styret og administrasjonen. Frem til mai vil det i tillegg bli laget powerpoint-bilder av de viktigste tabellene og grafene, klar til bruk ved diverse presentasjoner. Det ble delt ut ny side om økonomi. Årsrapport for 2010 godkjennes. Sak 31/11 Inkludering i idrettslag, fordeling av midler fra KUD AIK har mottatt 6 søknader om tilskudd fra støtteordningen Inkludering i idrettslag. For 2011 skal AIK fordele kr ,-. Alle de 6 søkerne fikk tildelt støtte i 2010, og de innstilles på støtte også i Se oversikt over søkere nedenfor. Forandringen fra 2010 er at Eidsvoll Turn fotball ikke søker for Forslag til selve fordelingen legges frem påstyremøtet. Søker Søknadsbeløp Innstilling 2011 Tildelt 2010 Bærums Verk IF Lørenskog Ullensaker Rælingen Kolbotn IL basketballgruppa Sørumsand IF (Sørum IR) SUM Vedlegg: Søknader for Innstillingen med fordeling ble lagt frem på møtet, og det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for tildelingsforslaget. Bent erklærte seg inhabil. Administrasjonen bes legge til rette for at nye søkere kan komme inn fra neste års tildeling. 2

3 Tilskudd til inkludering i idrettslag fordeles som foreslått i tabell fremlagt på styremøtet. Sak 32/11 Avsluttende reise til Nekla og EØS- AIKs partnerskap med Nekla kommune i EØS- Nekla Ready, Steady Go! er inne i sin avsluttende fase. Nekla og AIK har vært partnere i et prosjekt som har blitt presentert bl.a. av norske UD og i tillegg fått lokal presse til å skrive om. Fra prosjekteiers side er det ikke planlagt å gjennomføre en reise for formell avslutning av partnerskapet. Administrasjonen mener at det kan være en god måte å takke for partnerskapet, og legger derfor frem et forslag om at AIK dekker kostnader for to personer fra AIKs side å reise en siste gang til Nekla. Administrasjonen har kontaktet Nekla for å forhøre seg om hvilken uke som er best. Det ser ut til å være uke 23 ( juni). AIK reiser til Nekla med leder og en fra administrasjonen for en avslutning av EØS- med Nekla kommune. Sak 33/11 Etablering av skoleringsprogram for neste styre Under sak 23/11 fremkom det at det burde finnes et skoleringsprogram for et nytt og påtroppende styre. Per dags dato eksiterer det ikke et eget skoleringsprogram for idrettskretsstyrer. Det finnes en styreleder/presidentskole sentralt i NIF, men ikke materiell for å gjennomføre en utvidet versjon av det styret gikk igjennom i starten av denne perioden. Dette må i tilfellet lages. Administrasjonen har tatt kontakt med Oslo IK for å forhøre seg om det kan finnes interesse av å lage et felles skoleringsprogram. Dels for å dele kostnader og dels for å kvalitetssikre det som vil bli laget. En eventuell utvikling bør basere seg på det idretten allerede har laget av kurs i Idrett & ledelse, men det bør åpnes for en mulighet til å knytte til seg forskere og andre fagpersoner på området for å få et godt produkt. Det bør derfor settes av noe midler til gjennomføring og utvikling. Administrasjonen foreslår å avsette kr til utviklingen og belaste resterende disponible midler fra forrige budsjettbehandling. Et kursopplegg vil også være et godt salgsargument når valgkomiteen skal rekruttere tillitsvalgte. Det støttes også i forhold til den jobben som nå skal gjøres i tingforberedelsene. IK er mer enn et forvaltningsorgan. 3

4 Dersom det blir behov for mer ressurser er styret åpne for å justere beløpet. AIK tar kontakt med Oslo idrettskrets for å samarbeide om å utvikle et skoleringsprogram for idrettskretsstyrer. Det settes av kr ,- fra AIKs side for gjennomføring. En plan og forslag til innhold legges frem på neste styremøte. Sak 34/11 Brev til fylkeskommunen søknad om økt rammetilskudd Søknad for økt rammetilskudd fra Akershus fylkeskommune ble behandlet i sak 22/11. Forslag til brev ligger som vedlegg. Brevets hovedbudskap er at AIK trenger et løft i rammebetingelsene grunnet at det nå vil bli flere saker og områder som følge av den nye loven om folkehelse. Argumentene for øvrig går på at det i tillegg har vært en underdekking av rammetilskudd i forhold til lønnsutviklingens andel av det samme, mellom 2002 og 2010 (ref årsrapport 2010). Det er i tillegg tatt inn et avsnitt vedrørende vårt ansvar for utviklingen av idrettens hus og tilretteleggingen for særidrettene. I sak 22 ble det vedtatt å planlegge formøter med politiske og administrativ ledelse. Dette følges opp. Det ble kommentert noe vedrørende formuleringer som administrasjonen retter opp. Det tas kontakt med rådmann, fylkesordfører samt leder av hovedutvalget for å legge frem hovedpunkter i brevet. Brevet oversendes Akershus fylkeskommune med styrets tilføyelser og innspill. C: ORIENTERINGSSAKER a. IK-samling Gardermoen b. Leieavtale på Idrettens hus c. Nasjonal IR-konferanse d. Konferanse i Nes, kultur og idrett e. VBI, samling i Sunne Samling for unge ledere f. Årsmøter i idrettsråd, kort status gitt. Fet mangler. 4

5 Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Feiring Motorklubb Jan Erik Hanestad Motorsport Eidsvoll Lommedalen Sykkelklubb Torstein Bergli Sykkel Bærum b) Oppløst: Enebakk/Driv Fotball, Enebakk c) Gjenopptak: Romerike Kampsportklubb, Ullensaker d) Navnendring: Hauerseter Sportsklubb endret navn til: Hauerseter Sportsklubb Nordkisa e) Representasjon AIK-styret: Sted: Dato: Representert av: Hurdal IR - årsmøte Bent Ringvold Eidsvoll IR årsmøte Arild Nyheim Enebakk IR - årsmøte Vidar Bøe Lørenskog IR årsmøte Jon Syversen frivillighetsprisutdeling Ås IR - årsmøte Rune Engeseth Nes IR årsmøte og frivillighetsprisutdeling Jon Syversen Kretsting Oda Marie Often i Oslo og Akershus gymnastikk- og turnkrets Ski IR - årsmøte Rune Engeseth Aurskog/Høland IR årsmøte Arild Nyheim Vestby IR - årsmøte Kjell Kvifte Sørum IR - årsmøte Arild Nyheim Ullensaker IR årsmøte frivillighetsprisutdeling Jon Syversen Oppegård IR - årsmøte Rune Engeseth IR-konferanse, Drammen IK-ledermøte, Gardermoen Sven E. Maamoen, May Evensen, Bent Ringvold, Rune Engeseth, Sven E. Maamoen May Evensen Adm. 5

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07 E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/dir Styremøte nr. 9-2009

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014.

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014. ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014. Året 2013 Vi har i årsmøteperioden lagt bak oss et vellykket vinter OL sett fra landets side. Det er kanskje pompøst og starte en årsberetning

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 17/2012-2014 Utsendelsesdato: 4. mars 2014 Merknadsfrist: 10. mars 2014 Møtetid: Onsdag 26. februar 2014 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer