Møteprotokoll. Idrettskretsstyremøte nr /2019. Dato/tid: Onsdag 3. april 2019, kl Sted: Idrettens Hus, Sandefjord, møterom 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Idrettskretsstyremøte nr /2019. Dato/tid: Onsdag 3. april 2019, kl Sted: Idrettens Hus, Sandefjord, møterom 4"

Transkript

1 Møteprotokoll Idrettskretsstyremøte nr /2019 Dato/tid: Onsdag 3. april 2019, kl Sted: Idrettens Hus, Sandefjord, møterom 4 Stadionveien 5 Til stede: Fra styret Per-Eivind Johansen, Trude Tansø, Madeleine Nilsen og Julie Larsen Fra adm.: Line Bere Paulsen (sak 91-92) og Lisbeth Danielsen Fra valgkom. Trond Inge Haugen Forfall: Cecilie Lund, Bjørn Walle og Gisle Johnson Sakliste Saknummer Saksnavn Side Sak /2019: Godkjenne protokoll fra styremøte / Sak /2019: ALLEMED presentasjon nr. 2 undersøkelse om kostnadsnivå i idrettslagene. Sak /2019: Regionalisering status og saker 4 Sak /2019: Ungdomsutvalget i Vestfold idrettskrets 5 Sak /2019: Årsregnskap Sak /2019: Idrettstinget Sak /2019: Representasjoner 8 Sak /2019: Orienteringssaker 9 Sak /2019: Eventuelt 10 3 Valgkomiteens leder, Trond Inge Haugen orienterte om valgkomiteen plan og arbeid. Han gjennomførte intervju med Madeleine Nilsen og Julie Larsen i løpet av styremøtet. Han deltok også på presentasjonene av ALLEMED NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Vestfold idrettskrets Postadresse: Postboks Sandefjord Besøksadresse: Idrettens Hus Stadionveien Sandefjord Tlf.: E-post: Org.nr.:

2 Sak nummer: /2019 Godkjenne protokoll fra styremøte / Protokoll fra styremøte / godkjennes uten kommentarer Det framkom ingen kommentarer til protokollen 1. Protokoll fra styremøte / godkjennes uten kommentarer Side 2 av 10

3 Sak nummer: /2019 Saksbehandler: Line Berre Paulsen Møtedato ALLEMed presentasjon nr. 2 undersøkelse om kostnadsnivå i idrettslagene 1. Presentasjon og rapport tas til orientering og danner grunnlag for videre diskusjon om hvordan Vestfold idrettskrets kan bidra til å øke barn og unges deltakelse i idretten. Line Berre Paulsen presenterte resultater og vurderinger fra spørreundersøkelsen. 91 svar, hvorav 55 fullførte svar. Styret kom med spørsmål underveis i presentasjonen. Presentasjonen sendes styret. 1. Presentasjon og rapport tas til orientering og danner grunnlag for videre diskusjon om hvordan Vestfold idrettskrets kan bidra til å øke barn og unges deltakelse i idretten. Side 3 av 10

4 Sak nummer: /2019 Regionalisering status og saker 1) Styret i Vestfold idrettskrets gir sin tilslutning til vedtakene gjort i interimsstyrets møte ) Informasjon om Fellesnemdas vedtak tas til orientering a) Administrasjonen følger opp arbeidet med nye retningslinjer til felles tilskuddsordning for idrettsarrangement og idrettsanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og kommer eventuelt til styret med forslag til retningslinjer som spilles inn for politikerne. b) Styret spiller inn et forslag om at utdeling av priser og stipender innenfor idrett gjøres på det årlige idrettsgallaarrangementet. c) Styret i Vestfold idrettskrets spiller inn til interimsstyret om å gjøre vedtak om at administrasjonen følger opp arbeidet med fylkeskommunens utarbeidelse av forslag til retningslinjer for samarbeidsavtaler, partnerskapsavtaler og rammetilskudd, og kommer eventuelt til styret med forslag som ønskes spilt inn til politikerne. Styret hadde en gjennomgang av interimsstyremøtets saker og behandlingen. 1) Styret i Vestfold idrettskrets gir sin tilslutning til vedtakene gjort i interimsstyrets møte ) Informasjon om Fellesnemdas vedtak tas til orientering a) Administrasjonen følger opp arbeidet med nye retningslinjer til felles tilskuddsordning for idrettsarrangement og idrettsanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og kommer eventuelt til styret med forslag til retningslinjer som spilles inn for politikerne. b) Styret spiller inn et forslag om at utdeling av priser og stipender innenfor idrett gjøres på det årlige idrettsgallaarrangementet. c) Styret i Vestfold idrettskrets spiller inn til interimsstyret om å gjøre vedtak om at administrasjonen følger opp arbeidet med fylkeskommunens utarbeidelse av forslag til retningslinjer for samarbeidsavtaler, partnerskapsavtaler og rammetilskudd, og kommer eventuelt til styret med forslag som ønskes spilt inn til politikerne. Side 4 av 10

5 Sak nummer: /2019 Ungdomsutvalget i Vestfold idrettskrets Ungdomsutvalget opprettholdes. Justert mandat for ungdomsutvalget ut 2019: 1. Arrangere 2 nettverkssamlinger med aktuelle tema/saker for unge tillitsvalgte i idrettslag, idrettsråd og særkretser i løpet av året 2. Rekruttere 2 nye medlemmer i ungdomsutvalget 3. Følge opp deltakere på lederkurs for ungdom ved å delta på kurset og orientere om utvalgets arbeid, samt invitere disse og tidligere deltakere på Lederkurs for ungdom til nettverkssamlinger. 4. Besøke minst 5 idrettslag for å snakke om å gi plass til unge i styret og/eller opprette ungdomsutvalg i idrettslaget. Madeleine Nilsen og Julie Larsen orienterte om hvordan de har behandlet saken. et var enstemmig Ungdomsutvalget opprettholdes. Justert mandat for ungdomsutvalget ut 2019: 1. Arrangere 2 nettverkssamlinger med aktuelle tema/saker for unge tillitsvalgte i idrettslag, idrettsråd og særkretser i løpet av året 2. Rekruttere 2 nye medlemmer i ungdomsutvalget 3. Følge opp deltakere på lederkurs for ungdom ved å delta på kurset og orientere om utvalgets arbeid, samt invitere disse og tidligere deltakere på Lederkurs for ungdom til nettverkssamlinger. 4. Besøke minst 5 idrettslag for å snakke om å gi plass til unge i styret og/eller opprette ungdomsutvalg i idrettslaget. Side 5 av 10

6 Sak nummer: /2019 Årsregnskap Årsregnskapet for 2018 med bokført overskudd på kr ,- vedtas. 2. Egenkapital med selvpålagte restriksjoner oppheves og overføres til den frie egenkapitalen slik: a. Kr ,- regionaliseringsprosessen, som innebærer en rest på kr. 0,- b. Kr ,- Vestfold Toppidrett, som innebærer en rest på kr ,- 3. Overskuddet disponeres på følgende måte a. Kr ,- til oppgradering Idrettens Hus, som sammen med fjorårets disponering på kr ,- utgjør kr ,-. b. Kr ,- til Vestfold idrettsgalla og jubileumsarrangement, som sammen de fjorårets disponering på kr ,- utgjør kr ,-. Det framkom ingen nye forslag. 1. Årsregnskapet for 2018 med bokført overskudd på kr ,- vedtas. 2. Egenkapital med selvpålagte restriksjoner oppheves og overføres til den frie egenkapitalen slik: a. Kr ,- regionaliseringsprosessen, som innebærer en rest på kr. 0,- b. Kr ,- Vestfold Toppidrett, som innebærer en rest på kr ,- 3. Overskuddet disponeres på følgende måte a. Kr ,- til oppgradering Idrettens Hus, som sammen med fjorårets disponering på kr ,- utgjør kr ,-. b. Kr ,- til Vestfold idrettsgalla og jubileumsarrangement, som sammen de fjorårets disponering på kr ,- utgjør kr ,-. Side 6 av 10

7 Sak nummer: /2019 Idrettstinget De fire representantene og de to observatørene deltar fra og med fredag kl De som ønsker det, kan overnatte fra torsdag 23. mai. 2. Den fire øvrige i administrasjonen tilbys å delta som observatører på Idrettstinget mai. 3. Vestfold idrettskrets inviterer valgkomiteen og innstilt presidentskap til å møte Vestfoldidretten på ledermøtet 15. mai når vi inviterer idrettslag, idrettsråd og særidretter. 1. De fire representantene og de to observatørene deltar fra og med fredag kl De som ønsker det, kan overnatte fra torsdag 23. mai. 2. Den fire øvrige i administrasjonen tilbys å delta som observatører på Idrettstinget mai. De som ønsker det kan overnatte fra torsdag 23. mai. 3. Vestfold idrettskrets inviterer valgkomiteen og innstilt presidentskap til å møte Vestfoldidretten på ledermøtet 15. mai når vi inviterer idrettslag, idrettsråd og særidretter. Side 7 av 10

8 Sak nummer: /2019 Representasjoner 1. Representant på Vestfold Skøytekrets sitt ting 30. april blir???? 2. Representant på Re idrettsråds årsmøte 4. april blir???? 1. Per-Eivind Johansen representerer på kretstinget til Vestfold Skøytekrets sitt ting 30. april. 2. Cecilie forespørres om å representere på årsmøtet til Re idrettsråd 4. april. Side 8 av 10

9 Sak nummer: /2019 Orienteringssaker 1. Informasjonen tas til orientering. Madeleine og Julie orienterte for ungdomsutvalgets arbeid. Representantene på de ulike kretstingene og årsmøtene orienterte. Madeleine orienterte også om mentorprogrammet for unge ledere som ble avsluttet i helgen som var. Hun anbefaler andre unge å delta i mentorprogrammet. 1. Informasjonen tas til orientering. 2. RPBA sjekkes opp og administrasjonen gjør en vurdering om det skal gis høringssvar. Side 9 av 10

10 Sak nummer: /2019 Eventuelt Ingen forslag til vedtak Ingen behandling. Ingen vedtak Underskrifter: Sett: Per-Eivind Johansen Leder Bjørn Walle Nestleder Trude Tansø Styremedlem Sett: Madeleine Nilsen Styremedlem Cecilie Lund Styremedlem Lisbeth Danielsen Konstituert organisasjonssjef Sett: Julie Larsen Varamedlem Gisle Johnson Varamedlem Side 10 av 10

Styremøte / Protokoll Tirsdag 4. desember 2018, Scandic Park Sandefjord

Styremøte / Protokoll Tirsdag 4. desember 2018, Scandic Park Sandefjord Styremøte 06-2018/2019 - Protokoll Tirsdag 4. desember 2018, Scandic Park Sandefjord Deltatt: Forfall: Fra adm.: Per-Eivind Johansen, Bjørn Walle, Trude Tansø, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund og Julie Larsen

Detaljer

Styremøte / Protokoll mandag 12. mars 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord

Styremøte / Protokoll mandag 12. mars 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord Styremøte 17-2016/2018 - Protokoll mandag 12. mars 2018 kl. 1800 på Idrettens Hus i Sandefjord Fra styret:,, Arne Svardal, Inger-Johanne Warholm, Merete Danielsen, Stein Olaf Olsen Fra adm.: Lisbeth Danielsen

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 20. juni 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord

Styremøte / Protokoll onsdag 20. juni 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord Styremøte 02-2018/2019 - Protokoll onsdag 20. juni 2018 kl. 1800 på Idrettens Hus i Sandefjord Til stede: Per-Eivind Johansen, Bjørn Walle, Trude Tansø, Madeleine Nilsen og Julie Larsen Fra adm.: Lisbeth

Detaljer

Styremøte / Protokoll Onsdag 6. mars 2019, Idrettens Hus, Sandefjord

Styremøte / Protokoll Onsdag 6. mars 2019, Idrettens Hus, Sandefjord Styremøte 09-2018/2019 - Protokoll Onsdag 6. mars 2019, Idrettens Hus, Sandefjord Til stede: Fra adm.: Forfall: Per-Eivind Johansen, Trude Tansø, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund og Julie Larsen Lisbeth

Detaljer

Til stede: Per-Eivind Johansen, Bjørn Walle (sak og 104), Trude Tansø, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund og Julie Larsen

Til stede: Per-Eivind Johansen, Bjørn Walle (sak og 104), Trude Tansø, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund og Julie Larsen Møteprotokoll Idrettskretsstyremøte nr. 11-2018/2019 Dato/tid: Tirsdag 7. mai 2019, kl. 1730-2030 Sted: Idrettens Hus, Sandefjord, møterom 4 Stadionveien 5 Til stede: Fra styret Per-Eivind Johansen, Bjørn

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 4. april 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord

Styremøte / Protokoll onsdag 4. april 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord Styremøte 17-2016/2018 - Protokoll onsdag 4. april 2018 kl. 1800 på Idrettens Hus i Sandefjord Til stede: Rune André Huseby, Per-Eivind Johansen, Trude Tansø, Inger-Johanne Warholm, Merete Danielsen, Stein

Detaljer

Til stede: Per-Eivind Johansen, Bjørn Walle, Trude Tansø, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund og Julie Larsen

Til stede: Per-Eivind Johansen, Bjørn Walle, Trude Tansø, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund og Julie Larsen Møteprotokoll Idrettskretsstyremøte nr. 12-2018/2019 Dato/tid: Tirsdag 12. juni 2019, kl. 1730-2030 Sted: Idrettens Hus, Sandefjord, møterom 4 Stadionveien 5 Til stede: Fra styret Fra adm. Forfall: Per-Eivind

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus Til stede: Styret Styremøte 12-2016/2018 - Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl 1800-2145 på Idrettens Hus Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Per-Eivind Johansen Valgkom. Ann-Kristin

Detaljer

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets Interimsstyret Møte nr. 03-2018 - Protokoll Torsdag 31.5.2018 kl. 1730 på Skagerak Arena, Skien Til stede: Fra adm.: Per-Eivind Johansen Geir Berge Nordtveit Bjørn Walle Dag Nielsen Trude Tansø Veslemøy

Detaljer

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets Interimsstyret Møte nr. 01-2018 - Protokoll Onsdag 14.2.2018 kl. 1730-1950 på Skagerak Arena, Skien Frammøtt: Fra adm.: Forfall: Per-Eivind Johansen Geir Berge Nordtveit Guri Ramtoft Trude Tansø Dag Nielsen

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 23. mai 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord

Styremøte / Protokoll onsdag 23. mai 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord Styremøte 01-2018/2019 - Protokoll onsdag 23. mai 2018 kl. 1800 på Idrettens Hus i Sandefjord Til stede: Per-Eivind Johansen, Bjørn Walle, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund, Gisle Johnson og Julie Larsen

Detaljer

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets Interimsstyret Møte nr. 06 Protokoll Lørdag 05.01.2019 kl. 1000-1200, Clarion Hotel Energy, Stavanger Interimsstyre: Per-Eivind Johansen, leder Geir Berge Nordtveit, nestleder Bjørn Walle, styremedlem

Detaljer

Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag Oslofjord Convention Center

Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag Oslofjord Convention Center Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag 21.4.2018 Oslofjord Convention Center Side 2 av 86 Innhold Åpning (kl. 1100)... 4 1. Godkjenne de frammøtte representantene... 4 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets Oppstartsmøte Protokoll Tid: 4. januar 2018, kl. 1730-2130 Sted: Idrettens Hus i Sandefjord, Stadionveien 5, 3214 Sandefjord Til stede: Geir Berge Nordtveit, leder Telemark IK Guri Ramtoft, nestleder,

Detaljer

Styremøte / Protokoll Lørdag 25. august 2018 kl på Scandic Havna Hotell, Tjøme

Styremøte / Protokoll Lørdag 25. august 2018 kl på Scandic Havna Hotell, Tjøme Styremøte 03-2018/2019 - Protokoll Lørdag 25. august 2018 kl. 1600 på Scandic Havna Hotell, Tjøme Til stede: Per-Eivind Johansen, Trude Tansø, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund og Julie Larsen Fra adm.: Lisbeth

Detaljer

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets Interimsstyret Møte nr. 04-2018 - Protokoll Torsdag 13.09.2018 kl. 1700-2100, Oslofjord Convention Center, Stokke Interimsstyre: Per-Eivind Johansen, leder Geir Berge Nordtveit, nestleder Bjørn Walle,

Detaljer

Styremøte / Protokoll Onsdag 26. september 2018 kl på Idrettens Hus, Sandefjord

Styremøte / Protokoll Onsdag 26. september 2018 kl på Idrettens Hus, Sandefjord Styremøte 04-2018/2019 - Protokoll Onsdag 26. september 2018 kl. 1800 på Idrettens Hus, Sandefjord Til stede: Per-Eivind Johansen, Bjørn Walle, Trude Tansø, Madeleine Nilsen, Cecilie Lund og Julie Larsen

Detaljer

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets Interimsstyret Møte nr. 05 Protokoll Tirsdag 27.11.2018 kl. 1700-2100, Idrettens Hus Telemark, Skien Interimsstyre: Per-Eivind Johansen, leder Geir Berge Nordtveit, nestleder Bjørn Walle, styremedlem Dag

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 22. november 2017 kl 1800 på Idrettens Hus

Styremøte / Protokoll onsdag 22. november 2017 kl 1800 på Idrettens Hus Styremøte 12-2016/2018 - Protokoll onsdag 22. november 2017 kl 1800 på Idrettens Hus Innkalles: Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger-Johanne Warholm, Per-Eivind Johansen, Merete Danielsen, Stein

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

OCO PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/19. NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets moo. Sakliste:

OCO PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/19. NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets moo. Sakliste: NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets moo OCO PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/19 Styremøte 05/19 ble avholdt onsdag 8. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.00.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

(fra sak nr. 103 over Skype) (fra sak nr. 103)

(fra sak nr. 103 over Skype) (fra sak nr. 103) PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets we Osb TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 8-2018/2019 Dag: Torsdag 4.april 2019 Tid: kl. 1630-2120 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 12/2016-2017 TIRSDAG 4. APRIL 2017 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

Protokoll styremøte 11/16-18, onsdag 14. juni 2017 kl på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 11/16-18, onsdag 14. juni 2017 kl på Idrettens Hus Protokoll styremøte 11/16-18, onsdag 14. juni 2017 kl 1800-2130 på Idrettens Hus Til stede: Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Per- Eivind Johansen, Merete Danielsen. Fra adm:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 18/2016-2017 TIRSDAG 5. DESEMBER 2017 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 28. februar 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord

Styremøte / Protokoll onsdag 28. februar 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord Styremøte 17-2016/2018 - Protokoll onsdag 28. februar 2018 kl. 1800 på Idrettens Hus i Sandefjord Fra styret: Rune Huseby, Per-Eivind Johansen, Arne Svardal, Merete Danielsen på Skype (sak 131-134) Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/16

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/16 NORGES I DRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets OØ PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/16 Styremøte 01/16 ble avholdt mandag 11. januar på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.10.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 20/2016-2017 MANDAG 12. MARS 2018 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl 1800-2000 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Inger Ness, Bjørn Lauritzen Forfall: Tommy Svendsrud,

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/ Bergen, 2. mars 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/2014-2016 Dato: 1. mars 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:30-19:40 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder Cecilie

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 07/

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 07/ INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 07/2018-2020 MØTESTED: Idrettsenteret MØTEDATO: 22.januar 2018 KLOKKESLETT: 17:00-20:00 (mat serveres fra kl 16:30) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets Interimsstyret Møte nr. 07 - Protokoll Torsdag 21.03.2019 kl. 1800-2110, Idrettens Hus Vestfold, Sandefjord Interimsstyre: Per-Eivind Johansen, leder Geir Berge Nordtveit, nestleder Bjørn Walle, styremedlem

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/ Bergen, 12. april 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/2014-2016 Dato: 12. april 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:00-20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte. NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets. Sakliste

PROTOKOLL. TIK styremøte. NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets. Sakliste PROTOKOLL NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets Ell OØ TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 7-2018/2019 Dag: Torsdag 28.februar 2019 Tid: kl. 1800-2050 Sted: Idrettens Hus Telemark

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/17

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/17 NORGES I DRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets ~ lll OR9 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/17 Styremøte 05/17 ble avholdt mandag 19. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 17. januar 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord

Styremøte / Protokoll onsdag 17. januar 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord Styremøte 15-2016/2018 - Protokoll onsdag 17. januar 2018 kl. 1800 på Idrettens Hus i Sandefjord Fra styret: Rune Huseby, Per-Eivind Johansen, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger-Johanne Warholm, Merete Langås

Detaljer

Hilde Stokke, Åge Wedøe, Emilie Karoline Karlsen, Ingunn Hensel

Hilde Stokke, Åge Wedøe, Emilie Karoline Karlsen, Ingunn Hensel PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04-19 Dato: 13.05.19 Sted: Til stede: Fra adm: Forfall : Idrettens Hus, Rolvsøy Hilde Stokke, Åge Wedøe, Emilie Karoline Karlsen, Ingunn Hensel Toril A. Johansen Hilde Gravnås,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2016-2017 TIRSDAG 5. OG ONSDAG 13. SEPTEMBER 2017 VIA SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/17

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/17 NORGES I DRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets O~ PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/17 Styremøte 03/17 ble avholdt torsdag 9. mars på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 20.00 og ble avsluttet kl. 21.10.

Detaljer

SAKSLISTE FINNMARK IDRETTSKRETS

SAKSLISTE FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll STYREMØTE 16/16-18 Dato: 19.04.2018 kl. 18.00 21.30 Organisasjon: Finnmark idrettskrets Møtested: Scandic Hammerfest Hotell DELTAKERE May Bente Eriksen Bjørn Roald

Detaljer

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016 Organisasjonsledd, komiteer, utvalg og andre tilknyttet Telemark idrettskrets Vår ref: Sondre Fjelldalen 21.01.2016 Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016 Telemark idrettskrets (TIK) innkaller

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 11/2016-2017 TORSDAG 9. FEBRUAR 2017 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/16

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/16 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/16 Styremøte 04/16 ble avholdt tirsdag 7. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15. Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen,

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.4/

PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.4/ Bergen, 24.oktober 2012 PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.4/2012-2014 Dato: 16. oktober 2012 Sted: Videokonferanse Møtetid: kl. 17:30 20:10 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Andris Hamre,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/15

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/15 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/15 Styremøte 02/15 ble avholdt mandag 16. februar på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen,

Detaljer

Protokoll styremøte 16/14-16, mandag 14. mars 2016 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 16/14-16, mandag 14. mars 2016 kl på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 16/14-16, mandag 14. mars 2016 kl 1930-2130 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Rune Huseby, Tommy Svendsrud. Forfall: Morten Solum, Trude

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 26.juni 2017

Deres ref: Vår ref: Dato 26.juni 2017 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll styremøte 11/16-18, onsdag 16. august 2017 kl på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 11/16-18, onsdag 16. august 2017 kl på Idrettens Hus Protokoll styremøte 11/16-18, onsdag 16. august 2017 kl 1850-2030 på Idrettens Hus Til stede: Rune Huseby, Arne Svardal, Per-Eivind Johansen Forfall: Inger Johanne, Trude Tansø, Merete Danielsen, Stein

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 2/2016-2017 ONSDAG 11. MAI 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 17/2016-2018 Utsendelsesdato: 7. mars 2018 Merknadsfrist: 9. mars 2018 Møtetid: Onsdag 14. februar 2018 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/14 Styremøte 03/14 ble avholdt mandag 31. mars på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/ MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/ MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

OQ0 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/16. NORGES I GRETTSEOR3iJl'!D Hordaland idrettskrets

OQ0 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/16. NORGES I GRETTSEOR3iJl'!D Hordaland idrettskrets NORGES I GRETTSEOR3iJl'!D Hordaland idrettskrets OQ0 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/16 Styremøte 07/16 ble avholdt mandag 5. desember på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 9/2016-2017 ONSDAG 14. DESEMBER 2016 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2018

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2018 Organisasjonsledd, komiteer, utvalg og andre tilknyttet Telemark idrettskrets Vår ref: Sondre Fjelldalen 25.01.2018 Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2018 Telemark idrettskrets (TIK) innkaller

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll Interimsstyremøte 7/18-20

Protokoll Interimsstyremøte 7/18-20 Protokoll Interimsstyremøte 7/18-20 Ås IL klubbhus 16.01.2019 Tilstede: Buskerud IK Leder, Roar Bogerud Nestleder Lise Christoffersen Styremedlem, Pål Thomassen Organisasjonssjef, Øyvind Thorsen Østfold

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2014-2015 FREDAG 13. NOVEMBER 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/14 Styremøte 07/14 ble avholdt mandag 13. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.10. Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen,

Detaljer

Protokoll styremøte 15/12-14 Torsdag 17. oktober 2013 kl 1500 på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 15/12-14 Torsdag 17. oktober 2013 kl 1500 på Idrettens Hus Protokoll styremøte 15/12-14 Torsdag 17. oktober 2013 kl 1500 på Idrettens Hus Innkalles: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Tommy Svendsrud, Torbjørn Nilsen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Lia.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 10/12-14 torsdag 21. mars 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 10/12-14 torsdag 21. mars 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 10/12-14 torsdag 21. mars 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Torbjørn Lia, Inger Ness, Tommy

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13 Styremøte 04/13 ble avholdt mandag 03. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.15 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Trondheim 9. april 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Jul Linda Hofstad

Detaljer

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2014-2015 TIRSDAG 7. OKTOBER 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL TIK styremøte

PROTOKOLL TIK styremøte NORGES E RETTSFORBUND Telemark idrettskrets PROTOKOLL TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 2-2018/2019 Dag: Tirsdag 19.juni 2018 Tid: kl. 1700-2100 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret: Leder

Detaljer

Konstituerende idrettskretsting. Vestfold og Telemark idrettskrets. Tingdokument. Lørdag 23.november 2019

Konstituerende idrettskretsting. Vestfold og Telemark idrettskrets. Tingdokument. Lørdag 23.november 2019 Konstituerende idrettskretsting Vestfold og Telemark idrettskrets Tingdokument Lørdag 23.november 2019 Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Porsgrunn PROGRAM Kl. 1300 Kl. 1330 Kl. 1335 Kl. 1355 Kl. 1415

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Bjørn Kahrs, nestleder Jarle Bø, leder Anita Egeli Gunnar Hiim Ellinor

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2018-2019 MANDAG 28. MAI 2018 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.13/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.13/ Bergen, 19.11.07 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.13/2006-2008 Dato: 16. og 17. november 2007 Sted: Scandic Hotell Bergen City Møtetid: 18:00 20:30 fredag og 09:00 12:00 lørdag. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Akershus idrettskrets PROTOKOLL STYREMØTE 06/18 TIRSDAG 4. SEPTEMBER 2018

Akershus idrettskrets PROTOKOLL STYREMØTE 06/18 TIRSDAG 4. SEPTEMBER 2018 Akershus idrettskrets PROTOKOLL STYREMØTE 06/18 TIRSDAG 4. SEPTEMBER 2018 Til stede: Nordis Vik Olausson, Vidar, Turid Williksen, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Bjørn Tangnes, Siri Barfod, og Anita Hokholt

Detaljer

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets IL :4~ ~11111111111111111k_ C Ø TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 9-2016/2018 Dag: Mandag 6.mars 2017 Tid: kl. 1700-1920 Sted: Idrettens

Detaljer

Protokoll styremøte 3/12-14, 22. mars 2012 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 3/12-14, 22. mars 2012 kl på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 3/12-14, 22. mars 2012 kl 1800-2015 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Tommy Svendsrud.

Detaljer

OØ PROTOKOLL. TIK styremøte. NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets eiww~o._. Sakliste

OØ PROTOKOLL. TIK styremøte. NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets eiww~o._. Sakliste NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets eiww~o._ OØ PROTOKOLL TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 1-2018/2019 Dag: Tirsdag 8.mai 2018 Tid: kl. 1900-2230 Sted: Idrettens Hus Telemark

Detaljer

Deres ref: Vår ref:613220-v1 2.april 2013

Deres ref: Vår ref:613220-v1 2.april 2013 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll styremøte 32/ kl

Protokoll styremøte 32/ kl Protokoll styremøte 32/2008-2011 28.04.2011 kl 1600-2030 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Marit Langås Danielsen, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen, Wilfred Solberg Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen,

Detaljer

Ida Kristin Gravermoen, Kent Simonsen, Øyvind Eide og Runar Sveen

Ida Kristin Gravermoen, Kent Simonsen, Øyvind Eide og Runar Sveen Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 01/18 TORSDAG, 8. FEBRUAR 2018 Til stede: Forfall: Adm: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Kjell Kvifte,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 8/2016-2017 FREDAG 18. NOVEMBER 2016 ALFHEIM STADION, TROMSØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 7/ mandag kl 19:00 på Sør Amfi, Arendal.

Protokoll fra styremøte nr 7/ mandag kl 19:00 på Sør Amfi, Arendal. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 7/2012-2014 mandag 18.3.2013 kl 19:00 på Sør Amfi, Arendal. Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar Høygilt Siri Marie Gundersen Tonje Berger

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

(ikke tilstede sak. 192)

(ikke tilstede sak. 192) PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets OØ TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 17-2016/2018 Dag: Tirsdag 17.april 2018 Tid: kl. 1700-1930 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer