VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER"

Transkript

1 VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref: v1 11 mars 2010 PROTOKOLL NR / 2011 FRA STYREMØTE 10 MARS 2010 Terje Larsen Organisasjonssjef Postadresse: Henrik Wergelandsgt 4, Postboks 643, 4665 Kristiansand Telefon: Fax Bank Organiasasjonsnummer: adresse:

2 PROTOKOLL STYREMØTE Onsdag 10 mars 2010 kl Protokoll nr / v1 Side 2 av 7

3 Protokoll nr /2011 Protokollside 5 Styremøte hotell Norge 10 mars 2010 kl 1700 Person Funksjon Møtt Forfall Ikke møtt Ikke sak nr. Kun sak Helge Andersen Leder X Bente Økland Nestleder X Anne Kari Sira Styremedlem X nr. Helge Henriksen Styremedlem X Jon Grindland Styremedlem X Nina Sunnås Styremedlem X Jane Vigemyr Johnsen Varamedlem X Ingvild Mulen Varamedlem X Bernt Arild Liland Varamedlem X Terje Larsen Org.sjef X Per Ivar Bristøl Adm.leder X Saksliste: Protokoll styremøte 25 januar 2010 protokoll nr /2011 Referatsaker: Representasjoner siden sist: 10.2 Kretsting VARK Larsen 22.2 Årsmøte Giv Akt Pedersen 23.2 Årsmøte Kristiansand Kajakklubb Larsen 24.2 Kretsting VAFIK Andersen,Larsen Andre møter: 27.1 Styremøte KIA - Arendal Andersen,Larsen,Bristøl 2.2 Møte kontrollkomiteen VAI Andersen,Larsen,Bristøl 3.2 Møte med valgkomiteen VAI Larsen Skoleringssamling Oslo Pedersen 8.2 Møte med Nils Aurebekk Bortelid skianlegg Larsen 8.2 Møte med Studentsamskibnaden Andersen,Larsen 10.2 Møte angående KIAs fremtid etter 2010 Larsen 11.2 Møte med Start Toppfotball idrettskretstinget Larsen 16.2 Statusmøte utdanning med NIF Larsen,Åsen,Bristøl Pedersen 17.2 Møte med KCK Larsen 18.2 Nettbasert opplæring møte NIF-RVTS-VAI Larsen 22.2 Møte med Åseral IL Larsen 23.2 Organisasjonssjefmøte Gardemoen Larsen 25.2 Møte Handlingsplanutvalget VAI Larsen,Økland,Sira, Henriksen 2.3 Telefonmøte NIF medlemsundersøkelse VAI Larsen,Bristøl v1 Side 3 av 7

4 Protokollside 6 Egne arrangementer: 8.3 Temakveld Idrettens lover og retningslinjer Larsen A-SAKER - TIL ORIENTERING: Sak 14: Klubber/lag Ny klubb: KL Donn Toppfotball, ble tatt opp 29 januar Klubben har totalt 53 medlemmer Idrettsregistreringen 2010 Idrettsregistreringen 2010 er avsluttet. Totalt er 264 ordinære idrettslag registrert. Medlemsmassen er på (kvinner 20504, menn 32007). Idrettskretsen har ikke lykkes i å komme i kontakt med 2 klubber. Sak 15: Utdanningsrapport 2009 I 2009 har idrettskretsen iht NIF utdanningrapport gjennomført 10,2% av alle tiltak i landet nest beste idrettskrets i landet. Av tilskuddsberettigede tiltak har idrettskretsen gjennomført 9% av alle tiltak i landet også her nest beste idrettskrets. Sak 16: Kontrollkomiteens rapport for regnskapsåret 2009 Kontrollkomiteen er meget godt fornøyd med tilstanden til idrettskretsen i driftsåret Styret tok rapporten til orientering. Rapporten følger årsberetningen Sak 17: Bueskytterregion Sør-Vest Bueskytterregion Sør-Vest ble opprettet 6 desember Regionen omfatter fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sak 18: Spillemidler til utstyr 2009 Idrettskretsen har for 2009, blitt tildelt kr 52900,-. Tilskuddet blir fordelt på 4 barneidrettsskoler som hadde søkt om tilskudd, Sak 19: Status regnskap pr dd Styret tok orienteringen til etterretning. Sak 20: Invitasjon NM i boksing april 2010 i Kristiansand Styret vil stille med en representant til mesterskapet. Det vil bli gitt en gavepremie til mesterskapet - som AIK Lund har anmodet om. Sak 21: Spillemidler 2010 tilskudd til inkludering i idrettslag For tilskuddsordningen inkludering i idrettslag er det for 2010 gitt et samlet tilskudd på 8 millioner. Kristiansand idrettsråd er tildelt kr ,- til tiltak inkludering i idrettslag. Sak 22: Innslag i NRK-Sørlandet om toppidrettssatsing på Agder leder i AAIK v1 Side 4 av 7

5 Protokollside 7 Styret diskuterte den fremtidige toppidrettssatsingen på Agder. Det var enighet i styret, om at det er viktig å ha en realistisk målsetting.realismen bør ta utgangspunkt i de totale ressurser idretten til enhver tid rår over. Det må til enhver tid være balanse mellom bredde- og toppidrettssatsing. B-SAKER TIL VEDTAK: Sak 23 Idrettskretstinget 2010 godkjenning av beretninger og regnskaper med mer for tingperiode Styret gikk gjennom og diskuterte utkast til beretninger og regnskap mm for tingperioden Styret anbefaler idrettskretstinget å godkjenner beretninger og regnskap for tingperioden Sak 24 Idrettskretstinget 2010 godkjenning av handlingsplan og Langtidsbudsjett En arbeidsgruppe bestående av 3 styremedlemmer har utarbeidet et utkast til handlingsplan for tingperioden og Langtidsbudsjett Styret har fått utkastet til gjennomgang før styremøtet. På møtet gikk styret gjennom utkastet, diskuterte og kvalitetssikret dette. Styret anbefaler idrettskretstinget å vedta fremlagt Handlingsplan og Langtidsbudsjett Sak 25: Idrettskretstinget 2010 forslag til æresmedlemmer Det vises til statutter for diverse utmerkelser innen Vest-Agder Idrettskrets. VAI har mottatt forslag til utmerkelser. Saksfremstillingen unntas offentlighet av hensyn til å holde innstilling hemmelig inntil offentliggjøring på tinget 17 april. Administrasjonen presenterte kandidatene på styremøtet og fremla en innstilling Et enstemmig styre følger administrasjonens innstilling og utnevner kandidatene til æresmedlemmer av Vest-Agder idrettskrets Sak 26: Høring kriterier spillemidler til anlegg - fylkeskommuner En arbeidsgruppe nedsatt av departementet har gjennomgått gjeldende kriterier, og har utarbeidet rapport med forslag til nye kriterier.nif har vært representert i gruppen. Det er denne rapporten som er sendt ut på høring. Rapporten skisserer to anbefalinger: Anbefaling nr 1 Kriteriegruppa anbefaler at følgende kriterier og vektlegging av disse legges til grunn for fremtidige fylkesvise fordelinger av spillemidler til ordinære idrettsanlegg: v1 Side 5 av 7

6 Protokollside 8 - godkjent søknadssum, vektes 50% - antall innbyggere 6-19 år, vektes 25% - anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25% Anbefaling nr 2 Kriteriegruppa anbefaler at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere avvikles. Styret i Vest-Agder idrettskrets støtter arbeidsgruppens anbefalinger. Idrettskretsens styre vil imidlertid påpeke betydningen av interkommunalt samarbeid ved bygging av idrettsanlegg. Det anmodes derfor om at det i nye kriterierer stimuleres til bygging av interkommunale idrettsanlegg gjennom muligheten til øke tilskuddssatser til interkommunale idrettsanlegg. Dette momenter er indirekte påpekt av riksrevisjonens rapport kommunal økonomi. Sak 27 Idrettskretstinget 2010 Forslag til tinget Styret vedtok i desember å bruke egenkapital på oppussing av møterom 1. Styret ser behovet for en ytterligere oppussing av resten av kontorarealene. En oppgradering av Idrettens Hus vil ha betydning for det generelle arbeidsmiljøet, samt gjøre Idrettens Hus attraktivt for nåværende og fremtidige leietakere, samt særkretser/ regioner idrettsråd/ idrettslag/ klubber som benytter lokaliteter til møter/ kurs. Idrettskretsen, som eier av Idrettens Hus har et klart definert ansvar i forhold til HMS gjennom Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Enkelte ansatt på Idrettens Hus har i dag luftsveisplager som kan skyldes inneklimaet. Idrettskretsen har gjennomført en undersøkelse av inneklimaet. Undersøkelsen ble gjennomført av Agder Bedriftshelsetjeneste. Som et resultat av undersøkelsen ble det gitt anbefalinger i forhold til renholdet som ble iverksatt. Dagens gulvbelegg (teppe) er ca 25 år og kan utløse allergi og astmaplager. Eksisterende ventilasjonsanlegg er av eldre dato og trenger en oppgradering. En oppussing og oppgradering av kontorarealene vil gi en betydelig forbedring av inneklimaet. Idrettskretsen har i dag et pantelån som pr 28 februar 2010, er på ca ,-. Lånet skal være innfridd i Styret ber derfor idrettskretstinget om tillatelse til å reforhandle pantelånet på Idrettens Hus, og øke dette tilsvarende kostnader ved oppussing. Videre ber styret idrettskretstinget om å kunne utvide løpetiden med inntil 10 år. Styret vil gi en nærmere redegjørelse for forslaget under tingforhandlingene v1 Side 6 av 7

7 Protokollside 9 Styremøtet ble avsluttet kl 1915 Neste styremøte er 8. april 2010 Terje Larsen Organisasjonssjef Referent v1 Side 7 av 7

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:601959-v1 1.febuar 2013

Deres ref: Vår ref:601959-v1 1.febuar 2013 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07 E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/dir Styremøte nr. 9-2009

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15 PROTOKOLL Side av 1 sider: 1 Fra FS Nr 3//2015 19. februar 2015 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi Nässelqvist,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Innledning: Troms Idrettskrets (TIK) er i dag lokalisert på Idrettens Hus på Bardufoss. Idrettens Hus for Troms ble etablert på Bardufoss for

Detaljer