Protokoll styremøte /2011, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830"

Transkript

1 Protokoll styremøte /2011, kl Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen Forfall: Arne Roar Hovland, Wilfred Solberg. Referatsaker: Nye idrettslag: Ingen Nye grupper idrettslag: Ingen Orienteringer: Personalsituasjonen. 19./ Regional Idrettsrådskonferansen Notodden Møte med Nøtterøy idrettsråd Møte med Husøy Golfklubb/If, jf. fordeling fra If sitt barneidrettsfond. Omtale i TB Ledermøte med særkretsene på Idrettens Hus Møte med Vestfold fylkeskommmune (Yvonne Pleym og Arild Moen) Juleavslutning/styringsmøte UNIK-Toppidrett inkl. Vestfold fylkeskommune Møte Re idrettsråd planlegging av valgkamp Møte Horten idrettsråd og gruppelederne i kommunestyret. Anledningen var Hortens kommunes forslag til omfattende kutt til idretten for Org.sjef samling, Oslo med orienteringer om idrettsregistreringen, bruk av nye logoer, personlapolitikk mv. Saksliste: Sak099: Godkjenning av protokollen fra styremøte Sak100: Budsjettutkast Sak101: Tingssammensetningen høringsuttalelse til NIF

2 Sak102: Innspill til valgkomiteen til idrettsstyret Sak103: Flytting av neste styremøte Sak104: Eventuelt Sak099: Godkjenning av protokollen fra styremøte Protokollen godkjennes. Sak100: Budsjettutkast 2011 (vedlegg 1) Budsjettgjennomgang. Styret tar budsjettutkastet til orientering og ber om at endelig budsjett legges frem for styret i på styremøte i januar Sak101: Tingssammensetningen (vedlegg 2) Bakgrunn Norges idrettsforbund (NIF) sendte 12. november 2010 ut en høringssak til idrettskretsene (IK) og særforbundene (SF) som angår mulig endring av representasjonen på idrettens høyeste besluttende organ - idrettstinget. NIF har utarbeidet et høringsnotat der ulike modeller drøftes. Høringsnotatet er sendt til idrettsrådene (IR) og særkretsene i Vestfold med anmodning om tilbakemelding til idrettskretsen. NIF ber om innspill innen 13. desember. Saken ble behandlet på styremøte i VIK , hvor følgende vedtak ble fattet: Saken tas opp til endelig behandling på neste styremøte. Adm. legger frem et forslag til høringssvar basert på styrets innspill og eventuelle innspill fra underliggende org.ledd. (protokoll er ikke vedtatt). Det er kun kommet innspill fra Svelvik idrettsråd, jf. Svelvik Idrettsråd behandlet Tingsammensetningen i styremøte i går den 2. Des. Svelvik idrettsråd går inn for alternativ 2 når det gjelder sammensetningen. Vi mener Særforbundene bør være bedre representert,da de driver den aktive idrette. Når det gjelder bokstav pkt: A-I,så slutter vi oss til disse. Mvh. Arne Ødegården Leder Svelvik v1 Side 2 av 5

3 Vestfold idrettskrets (VIK) hovedsyn er at representasjonsforholdet mellom idrettskretser og særforbund ikke må endres, men at det kan være hensiktsmessig med en tingrepresentasjon som tar utgangspunkt i aktivitetstall og ikke lagstall som i dag. Det vil sikre en bedre representasjon av særforbund som har få lag men høye medlems- og aktivitetstall. VIK mener videre at norsk idrett er tjent med en lik balanse mellom særforbund og kretser. Det vises til vedlegg 2 for utfyllende merknader til NIF sitt høringsnotat. Høringsnotatet oppstiller to alternativer (nr 2 og 3) til dagens 75/75 modell (nr. 4). I tillegg finnes SFF sin modell (nr. 1), Akershus-modellen (nr. 5) samt Rognlienutvalgets modell (nr. 6). De ulike modellene er visualisert i figuren under (fra RIK). Kommentarer til de ulike modellene SFF modellen (fig 1 merk at benevningen er i prosent) innebærer en drastisk endring av maktforholdet mellom kretser og særforbund. NIF sine to modeller (fig 2 og 3) endrer også representasjonen på en omfattende måte. Fig 4 er dagens sammensetning. Fig 5 er Akershusmodellen med lik representasjon mellom idrettskretser og særforbund, men der begge blokker er utvidet med 19 mandater hvorav IR-fløyen er supplert med ett idrettsrådsmandat fra hvert fylke/krets. Fig 6 viser Rognlien-utvalgets forslag hvor idrettslagene har fått 38 mandater, FS 83 og IK v1 Side 3 av 5

4 Styrets hovedholdning er at dagens balanse mellom særforbund og idrettskretser ikke skal endres i en eventuell ny tingsammensetning. Styret viser til høringssvaret fra Vestfold idrettskrets (vedlegg 2) og ber om at denne sendes NIF innen fristen. Sak102: Innspill til valgkomiteen til idrettsstyret I mai skal det velges nytt idrettsting. Sittende idrettsstyre består av følgende personer: President Tove Paule, Buskerud 1. visepresident Odd Roar Thorsen, Akershus 2. visepresident Børre Rognlien, Oslo Styremedlem Jorodd Asphjell, Sør -Trøndelag Styremedlem Camilla K. Haugsten, Oslo Styremedlem Bodil Heskestad, Rogaland Styremedlem Geir Knutsen, Finnmark Styremedlem Geir Kvillum, Akershus Styremedlem Aslak Heim-Pedersen, Aust-Agder Styremedlem Karette M. Wang Sandbu, Oslo Styremedlem Terje Wist, Nord-Trøndelag Styremedlem Bjørn Omar Evju (ansatte repr.) Styremedlem Gerhard Heiberg (IOC-repr.) VIK kan foreslå kandidater ovenfor valgkomiteen. Vestfold idrettskrets foreslår følgende personer som kandidater til idrettsstyret for perioden : Tove Paule Børre Rognlien Sak103: Flytting av neste styremøte På styremøte i januar skal en rekke store og tunge saker behandles. Dette gjelder endelig budsjett for 2011, VIKs arbeidsplan for 2011, behandling av forslag til nytt Idrettspolitisk dokument, revisjon av VIKs delegasjonsreglement og ny miljøstrategi for idretten. Det blir krevende å behandle disse sakene på en forsvarlig måte i løpet av tre timer på kveldstid. Det foreslås derfor å flytte styremøtet til lørdag 22. januar kl v1 Side 4 av 5

5 Neste styremøte flyttes til lørdag 22. januar kl Sak104: Eventuelt - Dato for kretstinget settes til lørdag 12. november 2011 på Thor Heyerdal vdg. skole - Samfunnsregnskapet er utarbeidet og bør nyttes mer aktivt blant annet i valgkamparbeidet Med vennlig hilsen Vestfold idrettskrets Cecilie Lund Leder Bjørn Lauritzen Organisasjonssjef v1 Side 5 av 5

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 42 (2007-2011), 28.03.2011 Sak 418: Protokoll IS-møte

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 29 2004/2007 15. desember 2006 Rica Grand Hotell, Oslo Sak 285 Godkjenning av protokoll for møte nr. 28, 21. november 2006

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 27 2007-2011 20.-21. september 2009 Tyholmen hotell - Arendal Godkjent i Idrettsstyrets møte nr. 28 27. oktober

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer