Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode , sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)"

Transkript

1 Protokollside 66 Styreperioden Protokoll fra styremøte nr. 14/ torsdag i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar Høygilt Julie Sundsdal Nærdal Siri Marie Gundersen Roy Tømte Svein Lien Forfall: Anne Blakstad Tonje Berger Ausland Styreleder Nestleder og møteleder Varamedlem Org.sjef Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode , sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Saksnr Type Sak 132. A Innkalling og referat fra sist møte 133. B Referat og orienteringssaker 134. A Foreløpig regnskap pr A Budsjett A Oppfølging av handlingsplan A Høringsuttalelse vedr tiltaksplan mot doping fra NIF 138. A Deltakelse på møter/seminarer for styremedlemmer 139. A Forberedelse til Idrettskretstinget 26. april 140. A Representasjonsoppgaver 141. A/B Eventuelt Sak 140 (A): Innkallingen og referatet fra sist møte inkl signering av leder og nestleder Innkallingen til møte nr og referatet fra møte nr 13 godkjent. Sak 141 (B) Referat og orienteringssaker

2 67 121/ : Deltakelse på Barne- og ungdomskonferansen Trøndelag. Stein 122/ : Årsmøte i Sam Eydes Idrettsfond. Kirsten og Svein 123/ : Møte m/ledelsen i Bykle Kommune. Svein 124/ : Møte Fellestjenesteutvalget NIF. Svein 125/ : Dialogmøte vedr anlegg i Agder og Telemark. Svein 126/ : Fellesforum NIF, org.sjefer og generalsekretærer i SF. Svein 127/ : Orienteringsmøte med FK vedr AS365. Stein 128/ : Org.sjefmøte Oslo. Svein 129/ : Folkehelseseminar idrett/skole, Oslo. Stein 130/ : Møte m/sam Eyde VGS vedr toppidrettstilbud ved skolen. Stein og Svein 131/ : Personalseminar og julebord sammen med Idrettsfinans. Alle ansatte 01/ : Idrettsgallaen i Oslo. Tonje, Siri, Julie, Gunnar og Svein 02/ : Møte i programkomiteen for kretsledere. Kirsten 03/14 Status regnskapsføring for klubber 04/14 Status AS /14 Status ApD 06/14 Status KIA 07/14 Status friidrettshall Grimstad 08/14 Postliste. Referatsakene 121/13 til 8/14 tas til orientering. Sak 142 (A) Foreløpig regnskapsoversikt og balanse pr Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt og balanse pr Av vedlagte regnskap fremkommer et driftsresultat før ekstraordinære poster (inklusive finans) på pluss kr Det er imidlertid kjente avsetninger som tilhører 2013 på kr , og andre kjente poster som kommer, slik at riktig resultat pr dato er ca. kr mot budsjett på kr Resultat i 2012: Regnskapet er ikke avsluttet, så dette blir ikke det endelige resultatet. Det er også viktig å merke seg at vi fikk tildelt omsøkte engangsmidler fra Sparebanken Sør på kr i 2013 som det ikke var budsjettert med. Balansen behandles når regnskapet avsluttes. Egenkapital og likviditet er meget bra. Foreløpig regnskap og balanse pr tas til etterretning. Endelig regnskap og forslag til disponeringer legges frem til styremøte nr 15, 27. februar Sak 143 (A): Budsjett 2014 I sak 139/ vedtok styret budsjettrammer for Det legges opp til en vesentlig omsetningsøkning fra 6,2 til 7,6 mill, og et resultat som går i balanse på driften, men et overskudd på ca som tilsvarer finansinntektene. Detaljbudsjett pr avdeling fremlagt for godkjenning.

3 68 I 2013 støttet vi Ungdomsprosjektet til KIA, ledet av Marit Sørvig. I styremøtet i november vedtok vi å invitere prosjektleder Marit for å orientere styret om status i prosjektet for å vurdere videre støtte. Hun kunne ikke møte, og blir invitert til neste styremøte 27. februar. En evt støtte settes av i årsoppgjøret for Fremlagt detaljbudsjett for 2014 vedtas. Evt støtte til ungdomsprosjektet settes av i årsoppgjøret for Sak 144 (A): Oppfølging av Handlingsplanen/Aktivitetsplan Adm har oppdatert Aktivitetsplanen pr Denne fornyes etter Idrettskretstinget i april, hvor det skal vedtas ny strategiplan for perioden Orienteringen vedr oppfølging av handlingsplanen tas til etterretning. Sak 145 A: Høringsuttalelse vedr tiltaksplan mot doping fra NIF NIF ønsker innspill på rapport om tiltak mot doping. Frist for tilbakemelding: 1. mars Tiltaksplanen er omfattende med 49 konkrete tiltak, og man var enige om at dette var en nødvendig og god rapport dersom tiltakene gjennomføres. En bred og kompetent gruppe har arbeidet med rapporten, og konklusjonen i styret var at man lokalt ikke har kompetanse nok til å komme med endringsforslag til de tiltak som fremkommer i forslaget til plan. AAIK støtter tiltaksplanen fra NIF mot doping og presiserer at man må sette ressurser inn for å kunne gjennomføre tiltakene i planen. Org.sjef melder uttalelsen til NIF. Det ble også vedtatt at AAIK skal arbeide for at flest mulig klubber og idrettskretsen selv gjennomfører «Ren klubb» og «Ren krets». Sak 146 A: Deltakelse på møter/seminarer for styremedlemmer Styret vedtok i sak 126/ at man i større grad enn tidligere skal søke å få med flere fra styret enn kun leder til de ulike møter og samlinger som arrangeres nasjonalt og regionalt. Det neste kjente og aktuelle arrangementet er Kretsledermøte 9. mai. Her melder Kirsten forfall, men Gunnar kan møte. Det er ønskelig at nestleder også stiller. Vi avventer idrettskretstinget mht nytt styre. Gunnar og forhåpentligvis ny nestleder blir deltakere på kretsledersamlingen 9. mai Vi avventer idrettskretstinget og valg av nytt styre.

4 69 Sak 147 A: Forberedelse til Idrettskretstinget 26. april 1. Spørreskjema fra valgkomiteen vedr kandidatur til nytt styre ifm idrettskretstinget i Lillesand Skjemaer leveres org.sjef eller valgkomiteens leder innen 20. januar. 2. Arbeid med strategidokumentet for tingperioden Vedlagte utkast til oppsett ble kommentert og rettet på. Man var enige om at formen og oppsettet var bra. 3. Forslag til beretningen for perioden skal være klar til styremøte nr 15, 27. februar. 4. AAIK deler ut 6 pokaler til utøvere på hvert idrettskretsting, 4 ungdomspokaler og 2 bragdpokaler, sistnevnte finansiert av Gjensidige Sør. Totalt koster disse pokalene over kroner. Er det fornuftig å endre tildelingen slik at vinnerne får penger istedenfor pokaler? 5. Alle praktiske forberedelser har org.sjef ansvar for, og første innkalling gikk ut 16. januar. Orienteringen om forberedelsene til idrettskretstinget 26. april tas til orientering Det vedtas å endre tildelingen av pokaler til å tildele penger istedenfor. Når det gjelder Bragdpokalene, må Gjensidige Sør forespørres først. Sak 148 (A) Representasjonsoppgaver Invitasjon fra Aust Agder Turnkrets vedr kretsting mars. Påmelding innen 2. februar. Siri ønsket å stille på Turnkretsens ting, men måtte sjekke praktisk mulighet. Melder tilbake til org.sjef i god tid før påmeldingsfristen. Sak 149 (A/B) Eventuelt Julie orienterte om hennes 20-studiepoengs utdanning i NIF, «Utdanning for unge ledere», som er en helgebasert opplæring innen ledelse og coaching for ledere i alderen år innen idretten. Dette støttes både økonomisk og ellers av AAIK, og er en meget god skolering til senere lederoppgaver. Orienteringen fra Julie tas til orientering Møtet avsluttet kl 21:40 Styret takker GTIF v/anne Kjersti Wiig for omvisning i det fantastiske anlegget som klubben har bygget og eier, og for lån av møterom. Neste møte: 27. februar kl 18:30 i klubbhuset på skøytebanen. Det oppfordres til å møte kl 18:00 med skøyter, så tester vi isen sammen

5 70 Kirsten Borge Leder Trond Kristensen Nestleder

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 5, 2006 08 25-26. april 2007 Sted: Rica Gardermoen Hotell Oslo, 30. april. 2007 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 23.10.2012 kl 15.40 20.30 Til stede: Styremedlemmer: Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad Varamedlemmer: Reidar Nilsen

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer