PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Wenche Larsen og Rune Engeseth Heidi Annette Garthus, Johan Conradson, Kent Simonsen og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 25/14 Ledermøtet Det vises til innkalling og dagsorden på ledermøtet, se nedenfor. Kretsleder innleder. Reformprosessen i IOC Idrettsstyrets årsberetning NIFs regnskap og langtidsbudsjett Årsberetning og regnskap for Idrettens studieforbund Status Idrettspolitisk dokument Status søkeprosessen for OL/PL 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger Valg av medlemmer til valgkomiteen for Idrettstinget 2015 Idrettens eierskap til idrettsarrangementer Idrettens strategi for folkehelsearbeidet Det ble vist til utsendt notat fra kretsleder, med følgende punkter: 1 Det er et mål at medlemmene av IOC velges 2. Det fremmes forslag om vurdering av faste lokaliseringer av sommer- og vinter OL 3. Det fremmes forslag om representasjon av idrettsråd på idrettstinget 4. Det etableres en fast nasjonal overbygning for idrettsrådene 5. Årsmøtet i idrettsrådet kan vedta en fast andel av LAM til idrettsrådets styre 6. Det gjennomføres en bred undersøkelse om idrettslagenes rammevilkår og forbedring av disse 1

2 I tilknytning til punktene 3 og 5 ble det fremmet forslag om en bred handlingsplan for å styrke idrettsrådene. Det ble poengtert at økonomi har en betydning for idrettsrådene, og at det er behov for ressurser i form av ansettelser i idrettsrådene. Sven E. Maamoen stiller som representant for AIK på NIFs ledermøte. Sakene følges opp i tråd med signaler fra styret. Sak 26/14 NIFs valgkomité Det vises til tidligere behandling i sak 22/14. På kretsledersamlingen 9. mai blir saken tatt opp for å vedta kretsenes nominasjon til medlemmer i NIFs valgkomité. Styret i AIK vurderer aktuelle kandidater. Styreleder foreslo Vidar Bøe som kandidat til NIFs valgkomité Kretsleder fremmer AIKs kandidat til NIFs valgkomité på samlingen Sak 27/14 Utvikling av Den Store Kurshelgen I tråd med styresak 17/14 har det blitt jobbet videre med Den Store Kurshelgen 2015 (DSK) på NIH helgen 27.februar 1. mars Lokaler på NIH har blitt booket, og vi har begynt å snakke med aktuelle foredragsholdere. For å kunne gjøre endelige avtaler for DSK 2015 må det avklares et budsjett som administrasjonen kan jobbe etter. For DSK 2013 hadde AIK et underskudd på kr ,-. Kr ,- av dette underskuddet var en faktura fra 2011 på bevertning som vi ikke hadde mottatt i rett tid. I forslaget for budsjett for DSK 2015 har vi lagt oss på nivå med resultatet for DSK Forslag til budsjett ser slik ut: Deltageravgifter Sum inntekter Vedlikehold nettsider Bevertning Leie lokaler Reklame/annonser/trykking 1 2

3 Gave foredragsholdere Diverse kostnader Foredragsholdere Sum Kostnader Resultat DSK For å kunne få oppnå denne inntekten foreslås det å øke deltageravgiften for deltagere fra andre særkretser/særforbund som også har trenerkurs eller lignende (og derfor har behov for ytterligere lokaler) til kr. 650,-. Dette er en kostnad som vi fakturerer særkrets/særforbund, og som ikke sendes ut til deltagerne direkte. For deltagere på hovedprogrammet foreslås det å beholde deltageravgiften på kr. 550,-. For DSK 2016 har vi fått forslag på 11.- til 14. februar 2016 fra Norges Varemesse (NV), denne helgen sammenfaller med Ungdoms OL på Lillehammer. Dette, sammen med at responsen fra særforbund/kretser ikke var som ønsket i forrige runde og at kostnadssiden ved et slikt arrangement er store og usikre, gjør at det ser ut til at et slikt arrangement på NV ikke er et godt alternativ for DSK For DSK 2016 foreslås det å fortsette kommunikasjonen med NV, men å se på andre type løsninger. F.eks. om det er mulig å legge DSK inn i Aktiv2016. Det foreslås også å se på andre løsninger, f.eks. på NIH. AIK bør evaluere tidspunktet etter arrangementet i Det fremlagte budsjettet vedtas som styringsdokument og innarbeides i budsjettprosessen for Deltageravgiften for deltagere fra andre særkretser/særforbund som også har trenerkurs eller lignende (behov for egne lokaler) økes til kr. 650,-, mens deltageravgiften på hovedprogrammet beholdes slik den er. DSK legges ikke til , og administrasjonen jobber videre med andre løsninger for DSK 2016 på Norges Varemesse. Sak 28/14 Tilskudd til idrettslag og idrettsråd Saken omfatter flere elementer. Tilskudd 20pluss, 60pluss, egendefinerte prosjekter og frivillig pluss. I tråd med styresak 04/14 ble det utlyst midler til idrettslag i tilskuddsordningene; 20pluss, 60pluss, Egendefinerte prosjekter, Frivillig pluss og Midler til idrett for funksjonshemmede. Søknadsfrist for første runde var 6. april. Midler til idrett for funksjonshemmede blir behandlet i eget avsnitt. 3

4 I runde 1 kom det inn 150 søknader, og det ble totalt søkt om kr ,-. Totalt er det satt av kr til fordeling i søknadsrunde 1. Det foreslås å flytte kr fra Frivillig pluss til 60 pluss. Tabellen nedenfor viser de søknadene det foreslås å støtte. Se vedlegg med oversikt over alle søknadene. Søknadene som har blitt innstilt kjennetegnes ved at de tilfredsstiller tildelingskriteriene for den enkelte ordning, og de felles tildelingskriteriene gjeldende for alle ordningene. AIK mottok også i denne runden veldig mange gode søknader. Ordning Idrettslag Hva Innstilling beløp 20pluss Asker Tennisklubb Oppstart av cardiotennis for alle nivåer.,- Innkjøp av fellesutstyr. Søknadssum: 9 480,-. 20pluss Lillestrøm Kampsportklubb Oppstart av lavterskeltilbud for å få flere aktive i aldersgruppen. Innkjøp av fellesutstyr. Søknadssum: , ,- 60pluss Lørenskog Ishockeyklubb Allianseidrettslag Pensjonistishockey på formiddagen. Støtte til banemannskap. Tilbudet er gratis for deltagerne. Søknadssum: ,-. 60pluss NRC Tigers Oppstart av Bestemor Pom Pom dansegruppe for ensomme og inaktive eldre. Inkludere de eldre i klubbens øvrige frivillige aktiviteter. Søknadssum: ,-. 60pluss Funnefoss Vormsund IL Tilby åpent treningsrom, badstue og kafeteria for eldre i hele Nes kommune. Søknadssum: ,-. Frivillig pluss Dikemark Rideklubb Introduksjonsmøte for nye foreldre i miljøet med eksternt foredrag og til en sommeravslutning. Søknadssum: ,-. Foreslåes å tildeles midler til introduksjonsmøte/foredragsholder Frivillig pluss Son Håndballklubb Kick off for de frivillige med eksternt foredrag til inspirasjon og kompetanseheving. Søknadssum:10 000,-.,-,-,-,-,- Egendefinerte prosjekter Egendefinerte prosjekter Egendefinerte prosjekter Enebakk Idrettsforening (TurboFjøla snowboardklubb) Ski IL Håndball Lommedalen Golfklubb Gjøre om eksiterende brakker til varmestue og klubbhus. Med mål om å skape et bedre miljø. Søknadssum: 1,-. Verdiarbeid ifm klubbens fire verdier; Respekt, innsats, samhold og smil RISS. Søknadssum ,-. Oppstart av fotballgolf. Søknadssum , , , ,- 4

5 Egendefinerte prosjekter Egendefinerte prosjekter Bærum Frisbeeklubb Gjerdrum o-lag Oppstart av frisbeegolf. Søknadssum ,-. Oppstart av «Sprek i Gjerdrum». Søknadssum: , , ,- Tilskudd til utvikling av nye og etablerte tilbud til funksjonshemmede. AIK har totalt kr til fordeling i to omganger (vår og høst). 18 søknader og en søknadssum på totalt kr vitner om stor aktivitet og stort behov for midler i lagene. Søknadene er fordelt på 3 fra Follo, 6 fra Asker og Bærum og 8 fra Romerike. I tillegg mottok AIK en søknad fra landslag for døve i fotball som faller utenfor våre kriterier. I innstillingen er det lagt ekstra vekt på nye tiltak, kompetanse, forsterking av tiltak med flere trenere og utstyr. To søknader på omfattende anlegg er ikke foreslått i tildeling, men følges ekstra opp videre. AIKs utvalg for idrett for funksjonshemmede har vurdert søknadene sitt møte og fremmer forslag på denne tildeling til følgende 16 idrettslag: Lag: Tilskudd gis til: Innstilling: Danseklubben Støtte til utstyr Air Track. Søknadssum Studio 1 Hammer Turn Støtte til tilrettelegging, utstyr og honorar ekstra trenere. Søknadssum Drøbak Golfklubb Støtte til opplæring av spillere og nye fra Sunnaas og Catosentret. Søknadssum Nesodden Judoklubb Støtte til utstyr og flere trenere til ny gruppe synshemmede. Søknadssum Bærums Verk IF Støtte til ekstra trenere og ledsagere. Søknadssum Bærum Kajakklubb Støtte til sikkerhetsutstyr og skolering av foreldre som hjelpetrenere. Søknadssum Friskis & Svettis Støtte til utdanning av flere trenere, markedsføring Oppegård og besøk på skoler. Søknadssum Team U og I Støtte til markedsføring og utvikling av tilbud. Lørenskog Danseklubb Søknadssum Hurdal Idrettslag Støtte til spesialutstyr for nytt tilbud el-innebandy. Søknadssum Nedre Romerike HIL Støtte til ekstra trenere for barn Søknadssum Asker Tennisklubb Støtte til utgifter til kurs som spesialballer

6 Idrettsråd: I styresak 24/14 ble det besluttet at kr. 3,- av midlene til tilskudd idrettsråd skulle fordeles etter søknader. AIK har utlyst midler hvor idrettsrådene kan søke til egne aktiviteter. Søknadsfrist var satt til Vi har fått inn seks søknader: Idrettsråd Søkt midler til Innstilling Lørenskog Forbedre hjemmesider,- Asker Styrke styrets kompetanse 0,- gjennom deltagelse på seminarer etc. Asker Årlig høstkonferanse ,- Asker AIR Forum.,- Bærum Høstseminar for idrettslagene ,- Sørum Utvikling av prosjektleder i idrettsråd og idrettslag i Sørum ifm bygging/utvikling av anlegg.,- Søknader vedlegges. Midlene fordeles i tråd med ovenstående tabeller. Sak 29/14 Forskuttering av spillemidler Etterslepet på spillemidler er i mange kommuner årsaken til at byggingen av anlegg blir utsatt i flere år. I vårt fylke kan vi for eksempel vise til Eidsvoll kommune hvor flere anlegg ikke blir påstartet før tilsagn på spillemidler er gitt. Fra godkjent søknad til tilsagn blir gitt kan det gå 3-4 år, og dette er selvfølgelig svært uheldig. Saksgang. Den formelle søknaden om spillemidler blir godkjent av fylkeskommunen i hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse i løpet av mai/juni hvert år. Når godkjennelse blir vedtatt er søknaden samtidig godkjent av KUD. Søknader vil/kan samtidig formelt bli avvist, med begrunnelse i at det ikke er tilstrekkelig med midler. De Søknadene vil dermed havne i køen for etterslep. Idrettslagene kan starte byggingen av sine anlegg, men de må da forskuttere spillemidlene ved egne midler eller opptak av lån. For de fleste idrettslag vil opptak av lån bli dyrt(7-8 % rente), fordi nesten ingen av idrettslagene kan stille med garanti. 6

7 De aller fleste kommuner ønsker ikke å forskuttere spillemidlene til idrettslagene, fordi kommunen ikke har noen formell garanti for at spillemidlene vil bli utbetalt. Alle vet at spillemidlene vil bli utbetalt før eller senere, men når det ikke finnes en formell skriftlig garanti vil ikke kommunen forskuttere. Den eneste kommunen hvor forskuttering er satt i system er i Nittedal kommune, og her mener rådmann at godkjent spillemiddelsøknad er en tilstrekkelig garanti. AIK har diskutert denne saken med både fylkesadministrasjon og KUD, og de kan selvfølgelig ikke garantere at spillemidlene blir utbetalt. Årsaken som oppgis er at hele spillemiddelordningen kan opphøre og dermed kan ikke noen garanti gis. AIK har også fremlagt saken for NIFs administrasjon, og de ønsker at AIK sender en formell henvendelse om saken, slik at den kan bli behandlet sentralt hos NIF. Idrettsanlegg er en av de viktigste forutsetningene for å opprettholde og skape ny aktivitet i idrettslagene. AIK tilskriver NIF, og ber om at de følger opp saken med KUD. Målet er å bidra til at kommunene kan ha god nok trygghet til å kunne forskuttere spillemidler til godkjente spillemiddelsøknader. Sak 30/14 AIKs årsrapport 2013 Det vises til vedlagte årsrapport og tidligere behandling. Innholdet er ytterligere komplettert og språket er bearbeidet. Den endelige utgaven vil inneholde kobling til intervjuene av AIKs styremedlemmer. Mindre språklige justeringer kan fortsatt innarbeides. Styret var meget fornød med innhold og design. Årsrapporten godkjennes, og administrasjonen klargjør rapporten til utsendelse senest 14. mai. 7

8 Sak 31/14 Innkomne forslag til kretstinget Bærum Kampsport Klubb foreslår å etablere en ressursgruppe i AIK (Idrettskrim), som skal jobbe mot økonomisk kriminalitet i Akershusidretten (se vedlegg). De ønsker at forslaget inntas i AIKs lov kapittel V. ØVRIGE BESTEMMELSER, under 21. Også «14 Idrettskretstingets oppgaver» får en tilføyelse om at det skal velges medlemmer til Idrettskrim. Oslo idrettskrets fremmet et lignende forslag for idrettstinget 2011 (Idrettstingets sak nr. 49), men da var det snakk om å etablere et nasjonalt organ for behandling av idrettskriminalitet. Forslaget ble trukket og vedtatt oversendt fra Idrettstinget til Idrettsstyret for nærmere oppfølgning av styret. Generalsekretæren nedsatte en arbeidsgruppe med kompetanse på juss og økonomi som vurderte det oversendte lovforslaget. Arbeidsgruppen har gjennomført møte med Oslo Idrettskrets og revisjons- og rådgivningsselskapet BDO. «Pr. tiden ( ) er det generalsekretærens vurdering at det konkrete forslaget om et eget «Idrettens økokrim» for å avdekke slike saker ikke opprettes i den foreslåtte form. Dette bl.a. fordi det er en rekke tiltak av preventive tiltak som først bør prioriteres. Videre er det slik at en sentral etterforskningsenhet ikke vil ha den nødvendige politimyndighet og virkemidler, som f.eks. mulighet til å foreta beslag i bevismateriale etc.» Forslaget i fra Bærum Kampsport Klubb innebærer at det skal etableres et eget organ for behandling av idrettskriminalitet i Akershus. Forslaget belyser ikke de økonomiske konsekvensene ved etablering av «Idrettskrim». AIK ser behovet for et varslingsorgan, som kan ta i mot bekymringsmeldinger blant annet i saker som gjelder økonomisk kriminalitet, og som har tid og ressurser til å følge opp saker. Vi mener imidlertid at dette bør være et nasjonalt ansvar (NIF), og at ikke hver enkelt idrettskrets bør etablere et eget organ for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Saken legges frem for behandling på kretstinget. Kretsstyret støtter ikke forslaget fra Bærum Kampsport Klubb om å etablere «Idrettskrim». Klubben inviteres til kretstinget for å kunne presentere sitt forslag. 8

9 Sak 32/14 Kretstinget, saksdokumenter Forslag til saksdokumenter for AIKs kretsting ligger vedlagt. Valgkomiteens innstilling foreligger foreløpig ikke. Kretsstyrets forslag til ny valgkomité er egen sak. AIKs virksomhetsplan ble vedtatt for fire år på forrige kretsting. En illustrert utgave legges frem på styremøtet, se o-sak. Forslag til langtidsbudsjett (LTB) for ligger også vedlagt. Dette er basert på vedtatt budsjett for Momenter til budsjettet: På inntektssiden er det lagt til grunn en økning på 2,5 % i året på andre inntekter. På posten offentlige tilskudd har det blitt tatt en vurdering av hvert enkelt tilskudd vi får fra NIF og AF. NIF rammetilskudd og kompetansetilskudd er økt med 3 % pr år ihht langtidsbudsjett for NIF. AF ramme er økt med 2,5 % i året, og folkehelsemidlene fra AF er økt til kr ihht AIKs krav/forventning om fullfinansiering av folkehelsetiltakene. De øvrige tilskuddene fra NIF og AF er holdt uforandret i perioden. På kostnadssiden er det i utgangspunktet lagt til grunn en økning på 2 % i året, men på tilskudd har vi tatt en vurdering ut fra den enkelte inntektspost. Aktiv på Dagtid, MerIdrett og inkludering idrettslag holdes på uforandret nivå, mens de øvrige tilskuddene økes med 2 % for I 2016 brukes samme beregning, men posten tilskudd økes med ytterligere slik at budsjettet går i balanse. For å kunne opprettholde nivået på tilskudd er andre driftskostnader redusert i 2015, for så å øke med 2% i Budsjettet i 2014 ble saldert med disponering av egenkapitalen ( ), men budsjettene for 2015 og 2016 er satt opp i balanse. Saksdokumentene til AIKs kretsting vedtas slik de foreligger, og administrasjonen gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer frem mot kretstinget. Forslag til langtidsbudsjett vedtas. Sak 33/14 Forslag til ny valgkomité Det vises til tidligere behandling i sak 21/14. Ad hoc-utvalget legger frem endelig forslag til ny valgkomité. Komiteen jobber videre. Innstillingen fra styret skal sendes ut

10 Sak 34/14 Hederstegn Tradisjonelt deler AIK ut hederstegnene Hederspris og Idrettspris. AIKs utvalg for nominering av hederspris er innkalt til møte 7.5. Innstilling til styret vil foreligge kort tid etter det. Særkretser og idrettsråd har blitt anmodet om å innstille kandidater til Idrettsprisen. Frist ble satt til Administrasjonen lager forslag til styret så snart innstillingene foreligger. Sak 35/14 Styreseminar AIK I tråd med tidligere vedtak er det bestilt rom og møtelokaler slik at styreseminaret kan avholdes rett i etterkant av kretstinget. Valgkomiteen har også fulgt opp dette med informasjon til nye kandidater. Administrasjonen har forespurt styret om dato er satt av, og fem representanter har svart positivt. Målet med styreseminaret er å bli kjent med hverandre, diskutere arbeidsform og organisering samt klargjøre roller og rollefordeling mellom styret og administrasjonen. Det bør være et fulltallig styre for å gjennomføre et slikt kick-off. Endelig avklaring gjøres på styremøtet. De tidsmessige rammene er fra kretstingets slutt til kl. 15 neste dag. Sted er det samme som kretstinget, Scandic Hotell, Asker. Styret bes om å diskutere rammer for innhold på seminaret. Det ble foreslått opplæring i Admincontrol og bruk av presentasjonsprogram som en del av styreseminaret. Styreleder og org.sjef gis fullmakt til å etablere innholdet på styreseminaret. Styret bes melde saker til junimøtet. Sak 36/14 NIFs OL/PL 2022-kampanje Det vises til informasjon fra NIF om 22-kampanjen. NIF ber om innspill på navn som kan være aktuelle i flere sammenhenger. Sitat fra NIFs informasjon: «Dette er en bredt anlagt kampanje med formål å styrke opinionens/ «folk flest» sin oppfatning av OL/PL Fra idrettens side er det allerede gjort betydelig arbeid på dette felt, og oppgaven er å finne individer/forbilder/ordførere/bedrifter eller andre som kan ta en synlig posisjon i lokal- og riksmedia. For vår del innen idretten er det spesielt interessant å 10

11 finne talspersoner som står utenfor idretten, som er troverdige og som enkelt kan få spalteplass. Vi kan være behjelpelig med argumentasjon, men det er likevel en tanke at hver enkelt her kan få lansere sine egne motiv. Disse kan være knyttet til idrettens egne (ungdom, frivillighet, idrettsutvikling), men også på siden av disse (kommersielt, turisme m.m.). Kampanjeperioden er kontinuerlig frem til Regjeringen har avgitt sitt syn på OL/PL-saken, og kan forlenges til og med Stortingsbehandlingen. Vedlagt er en skisse til målgrupper. Hver idrettskrets oppfordres til å finne en representant for hver av målgruppene som vises i modellen under her.» Styret la vekt på at idretten også må få frem de samfunnsmessige verdiene et OL/PL-arrangement innebærer. Personer som kan fronte dette må foreslås. Ordførerne i Lørenskog, Bærum og Hurdal foreslås. For å fronte verdisiden ble det foreslått Einar Øverenget og Vidar Bøe. Styret ønsket ikke å være konkret på aktuelle bedrifter, men det er flere store konsern som vil være interesserte i effektene av et OL/PL. Styret melder inn aktuelle navn innenfor kategoriene. 11

12 Sak 37/14 Frikjøp av utstyr for styremedlemmer som trer ut av styret Styret vedtok å anskaffe ipad fra og med 2012, og det ble forutsatt at utstyret var til utlån i funksjonsperioden for det enkelte styremedlem. Det ser foreløpig ut til at de fleste i det sittende styret foreslås videre fra valgkomiteen, og at det kan bli to som ikke fortsetter. Styret bør vurdere om avtroppende styremedlemmer skal gis et gunstig tilbud for å kjøpe ut den ipad den enkelte har hatt til lån. Det bør vurderes én pris for 2 år og én pris for 4 år eller lengre. Det er satt av budsjett for innkjøp av et begrenset antall nye, og det er fornuftig om vi skifter ut utstyret litt og litt. En brukt ipad tilsvarende den AIK kjøpte i 2012 koster kr 1800,- på Finn.no. Innkjøpspris da den var ny var kr 4.590,-. Bent Ringvold inhabil. Innstilling: Styremedlemmer tilbys å overta den ipaden de har lånt til følgende priser: Etter to år: kr 1.000,- Etter fire år: kr 500,- C: Orienteringssaker a) Illustrert versjon av virksomhetsplanen lagt i adm.contrl b) Rapport om spillemidler 2013 (NIF) lagt i adm.contrl c) Fordeling midler folkehelse og idrett skole, over budsjett d) Kretsledermøtet 9.5. e) Protokoll fra møte i kontrollkomiteen f) NM i friidrett, verdiarbeidet, Vidar orientert g) Demo av «idrettskartet», ref. vedtak i sak 20/14, se kartet h) Årsmøtene i idrettsrådene: i) Styremøte 3. juni presentasjon hos fylkeskommunen. 12

13 Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Drøbak Multisport Borg Bringsværd Triathlon Frogn Eidsvoll Fristil Roy Arne Holtet Kampsport Eidsvoll Taekwondoklubb Bingsfoss Sportsklubb Rolf Reikvam Håndball Sørum b) Nedlagt/opphørt: Hauger Fotballklubb, Bærum Drøbak Petanqueklubb, Frogn c) Navneendring: Ås-UMB Orientering endret navn til: Ås-NMBU Orientering Asker Judo Club endret navn til: Asker Judoklubb d) Gjenopptak: Eiksmarka Ishockeyklubb, Bærum Representasjon styret: 2014 Sted Dato Representert av: Januar: Åpning av Hurdal Skole og kultursenter idr.hall Sven E. Maamoen Møte med idrettsrådene på Øvre Romerike, ØRU Jon Syversen Februar: Heggedal 100 år Oda M. Often Bisettelse John Ole Nafstad Bent Ringvold Mars Rælingen IR årsmøte utdeling frivillighetspris Jon Syversen Skedsmo Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen IR-ledermøte, Bærum Idrettspark Sven, Kjell, Jon NMF Region Øst Regionsting Kjell Kvifte Bærum Idrettsråd årsmøte Oda M. Often Vestby Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth Nesodden Idrettsråd årsmøte Kjell Kvifte Nesodden IF utdeling frivillighetspris Kjell Kvifte Enebakk IR årsmøte Vidar Bøe Samling Inkludering i idrettslag Sven E. Maamoen Åpning av Jessheim Is- og Flerbrukshall Sven E. Maamoen Utdeling av frivillighetspris Eidsvoll Idrettsråd årsmøte Gro H. Svendsen Asker Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen 13

14 Nittedal Idrettsråd årsmøte Vidar Bøe NM Turn Jr Oda M. Often Akershus Fylkeskommune planprogram fysisk Kjell Kvite aktivitet, idrett og friluftsliv Lørenskog Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen Ski Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth Akershus Svømmekrets kretsting Kjell Kvifte Aurskog/Finstadbru SK utdeling av Gro H. Svendsen frivillighetspris Ullensaker Idrettsråd årsmøte utdeling av Sven E. Maamoen frivillighetspris Aurskog-Høland IR årsmøte Gro H. Svendsen Ås Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth April Oppegård Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth Nes Idrettsråd - årsmøte Bent Ringvold Frogn Idrettsråd årsmøte Kjell Kvifte Asker IR, integreringskonferanse Oda M. Often Nesodden Tennisklubb åpning av tennishall Kjell Kvifte Sørum Idrettsråd årsmøte Jon Syversen Adm. 14

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often,

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/16-19.10. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/16-6.12.2016 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 5/2014 Dato: onsdag 170914 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2014-2016 MØTESTED: Lillehammer hotell, Lilllehammer MØTEDATO: 19.02.16 KLOKKESLETT: 14:30 18:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/17 ONSDAG, 3. MAI 2017 Til stede: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Anne

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/17-24. JANUAR 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. Arild Nyheim, Anne Kristine

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold Sandefjord 22.01.15 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Til

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 15.09.16 kl. 19.30 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 45 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 46 Regnskap H1 Nikolai, Sverre, idrettene

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl 1800-2000 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Inger Ness, Bjørn Lauritzen Forfall: Tommy Svendsrud,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Referat. Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Referat. Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referat Møte i : Idrettskretsstyret i Oppland IK Møte nr.: 1/12. Tid/sted: Mandag 30.01.2012 kl. 17:00-21:45 Klubbhuset på Vind, Gjøvik. Møtt: Brørby, Ødegård, Røste, Løberg, Starum, Feiring og Espeseth

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/ , mandag kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi

Protokoll fra styremøte nr. 3/ , mandag kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Myra, 25.08.2016 Styreperioden 2016-2018 Protokoll fra styremøte nr. 3/2016-2018, mandag 22.08.2016 kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Tilstede var: Kirsten Borge Siri Marie Gundersen Anne

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/2016-2018 Utsendelsesdato: 17. juni 2016 Merknadsfrist: 24. juni 2016 Møtetid: Mandag 14. juni 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 8/2014-2016 Utsendelsesdato: 27. mars 2015 Merknadsfrist: 6. april 2015 Møtetid: Tirsdag 24. mars 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Inger

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2014-2015 TORSDAG 14. OG FREDAG 15. JANUAR 2016 SCANDIC HAVET, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/ MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/ MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

Deres ref: Vår ref: v1 18 oktober 2010

Deres ref: Vår ref: v1 18 oktober 2010 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Tilstede var: Kirsten Borge Tonje Berger Ausland Gunnar Høygilt Svein Lien Trond Kristensen

Detaljer

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a Innkomne forslag Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33 2012 kretsting i Oslo Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a) Innkomne forslag Det har kommet inn ni forslag fra to forslagsstillere.

Detaljer

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 26/2009-2012 Utsendelsesdato: 10. november Merknadsfrist: 17. november Møtetid: Tirsdag 8. november 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 09.03.17 kl. 1930-2200 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 18 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 19 Budsjett 2017 Sverre 20 Sportslig leder

Detaljer