PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth og Kjell Kvifte. Wenche Larsen Heidi Annette Garthus, Vigdis Mørdre (t.o.m. sak 52), Kent Simonsen (t.o.m. sak 56) og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Plan og budsjett 2014 Styret hadde i forkant av møtet blitt bedt om å signalisere de tre viktigste sakene de brenner for og vil prioritere i Følgende ble notert: - lokalidrettens verdier, de materielle rammebetingelser til IL og IR, funksjonshemmede. - finansiering av norsk idrett, finansiering av IR - aktiv på dagtid, opplæring av lokale IL, politiattester - verdiarbeid/ menneskeverd, ledere og treneres rolle (gode rollemodeller), må være bevisst sin rolle i media - styrke idrettsrådene, You-Me - vise hva idretten bidrar med (idrettens verdiskapning),, kompetanse og menneskeverd, Aktiv på dagtid og på kveldstid. - Kompetanse og samarbeid i alle ledd, jobbe for optimal aktivitet (sikre rammebetingelser), utvikle ledere og trenere - fokus på at IL driver etter lover og regler, styreutvikling, trenerkompetanse, jobbe mer systematisk ift frivillighet, jobbe tett med SF og særidretter (vi jobber for en felles sak) 1

2 B: BESLUTNINGSSAKER Sak 51/13 Innstilling til inkluderingsprisen Unntatt offentlighet Norges Idrettsforbund har også i år utlyst inkluderingsprisen for Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til, og sette fokus på det gode arbeidet som blir gjort innen idrett for funksjonshemmede. Utlysningen er tilgjengelig på idrett.no. Frist: Akershus har tidligere hatt mange gode kandidater, og Gjelleråsen IF vant prisen i Utvalget for idrett for funksjonshemmede har drøftet aktuelle kandidater i sitt møte , og har en god kandidat de ønsker å fremme for styret i idrettskretsen. Innstillingen bør være en overraskelse for aktuell klubb, og saken vil derfor bli unntatt offentlighet inntil overrekkelsen. Se vedlegg som beskriver klubb og virksomhet. Selve innstillingen må bearbeides dersom styret støtter forslaget. Vedtak: Styret i Akershus Idrettskrets fremmer kandidat til inkluderingsprisen Administrasjonen og Utvalget for idrett for funksjonshemmede tilrettelegger selve innstillingen til Norges idrettsforbund. Sak 52/13 Fordeling av midler I tråd med styresak 03/13 ble det utlyst midler til idrettslag i tilskuddsordningene; 20pluss, 60pluss,, Midler til idrett for funksjonshemmede og Frivillig pluss. Søknadsfrist for andre runde var 6. oktober. Midler til idrett for funksjonshemmede blir behandlet i eget avsnitt i denne styresak. I runde 2 kom det inn 138 søknader, og det ble totalt søkt om kr ,-. Det ble vedtatt en økning i tilskuddsbeløp i runde 2 (se styresak 41/13), som resulterte i at det totalt er satt av kr ,- til fordeling i søknadsrunde 2 til ordningene 20pluss, 60pluss, og Frivillig pluss. For 2013 innebærer dette at AIK totalt har mottatt 306 søknader, og fordelt kr ,- i de ovennevnte tilskuddsordningene. På grunn av den gode responsen og den store økningen av antall søknader etter ny søknadsordning, foreslås det å følge samme ordning i Dvs. to søknadsrunder, en på våren og en på høsten. Tabellen nedenfor viser de søknadene det foreslås at skal motta støtte. Se vedlegg med oversikt over alle søknadene. 2

3 Søknadene som har blitt innstilt kjennetegnes ved at de tilfredsstiller tildelingskriteriene for den enkelte ordning, og de felles tildelingskriteriene gjeldende for alle ordningene. AIK mottok også denne runden veldig mange gode søknader, så det har vært vanskelig å skille mellom de forskjellige søknadene. Ordning Idrettslag Tildelt 20pluss Kisen MSL 5 000,- 20pluss Asker Skøyteklubb ,- 20pluss Nes klatreklubb ,- 20pluss Bærum Kampsport 5 000,- Klubb 20pluss Vestby svømme- og 5 000,- livredningsklubb 20pluss Friskis & Svettis 5 000,- Asker og Bærum 20pluss Søndre Høland Idretts- og Ungdomslag 5 000,- 60pluss Lommedalen ,- Golfklubb 60pluss Jar IL Curling ,- 60pluss Asker Skøyteklubb ,- 60pluss Asker Tennisklubb 5 000,- 60pluss Nittedal IL 5 000,- 60pluss Stabekk Curling, Veteraner ,- Frivillig pluss Søndre Høland 7 500,- Idretts- og Ungdomslag Frivillig pluss Vestre Bærum 7 500,- Salongskytterlag Frivillig pluss Nittedal IL 7 500,- Frivillig pluss Fet IL 7 500,- Gjerdrum IL ,- Hakadal IL ,- Bjørkelangen ,- sportsforening Friskis &Svettis ,- Asker og Bærum Jutul Ishockey ,- Feiring Motorklubb ,- 3

4 Asker Jeger og ,- Fiskeforening Strømmen 5 000,- Innebandyklubb Ski svømmeklubb 5 000,- Tilskudd til utvikling av nye og etablerte tilbud til funksjonshemmede. Kr til fordeling. Det har kommet inn 19 søknader, og en søknadssum på totalt kr vitner om stor aktivitet og stort behov for midler i lagene. Søknadene er fordelt på 5 fra Follo, 8 fra Asker og Bærum og 6 fra Romerike. Dette er en fin geografisk fordeling ut fra aktivitet. I innstillingen er det lagt ekstra vekt på nye tiltak, kompetanse og utstyr. To søknader på omfattende anlegg er ikke foreslått i tildeling, men følges ekstra opp videre. Videre er et nytt fotballtilbud ikke innstilt, fordi NFF gir startpakke til nye klubber som tilsvarer det søkerne ber om støtte til. AIKs utvalg for idrett for funksjonshemmede har vurdert søknadene i sitt møte og fremmer forslag på denne tildeling til følgende 16 idrettslag: Lag: Innstilling: Asker Skøyteklubb Lillestrøm Elinnebandyklubb Stabekk Turn Nesodden IF Drøbak-Frogn IL Friskis & Svettis A/B LHK Fjellhamar Fotball Ask Biljardklubb Setskog IF Fossum IF Opptur Bærum Kampsportsklubb Fossum IF Ski IL turn Asker Tennisklubb Drøbak Frogn Håndball Kjell Kvifte og Gro-Helen Randem Svendsen erklærte seg inhabile Styret signaliserte at kriteriene bør gjennomgås hver periode. 4

5 Vedtak: Midlene tildeles i tråd med beløpene i tabellene over. Det anbefales å videreføre ordning på samme måte i Sak 53/13 Rammer for kretstinget 2014 AIK skal avholde kretsting lørdag 14.juni 2014, og det er derfor naturlig allerede nå å starte det innledende arbeidet. Arrangementets rammer og form må på plass. Omfang og program AIK har et styrevedtak som sier at annet hvert ting gjennomføres med overnatting. Forrige ting ble arrangert over 2 dager med overnatting. Det medfører at tinget i 2014 arrangeres i løpet av en dag, uten overnatting. Når kretstinget arrangeres med overnatting, foreslår administrasjonen at det legges opp til å hente inn spennende foredragsholdere på aktuelle idrettspolitiske områder. Det vil da bli mer tid til erfaringsutveksling, diskusjoner og uformelle samtaler deltakerne/tingdelegatene i mellom, rett og slett som følge av at det er mer tid til rådighet. Administrasjonen foreslår videre at kretsting uten overnatting komprimeres, slik at tidsbruken for tillitsvalgte ildsjeler blir så effektiv som mulig. Det legges opp til en effektiv gjennomgang av sakene, der det forutsettes at tingdelegatene har satt seg grundig inn i sakene før oppmøte på tinget. Formelle saker, som regnskap og beretninger, er det ønskelig at det brukes relativt lite tid på. At vi nå har 2-årige tingperioder medfører også at sakene vil kunne behandles raskere enn på tidligere kretsting. Diskusjon om fremtiden og handlingsplanen blir det viktigste. For forslag til program for kretstinget, se vedlegg. Det vises for øvrig til at Oslo IK skal gjennomføre sitt kretsting i løpet av én kveld (ca. kl ). Teknisk assistanse AIK har tidligere hatt tradisjon for å be om teknisk assistanse fra et idrettsråd/idrettslag. Behovet for teknisk assistanse er ikke like stort i tilfeller der arrangement legges til profesjonelle konferansehoteller. Hvor skal tinget avholdes? AIK har tradisjon for å avholde kretsting i de forskjellige regionene etter en turnus. Vestregionen (Asker og Bærum) står nå for tur. Det er hentet inn tilbud i fra 3 hoteller: Quality Hotel Leangkollen (Asker): Lokalene rommer maksimalt 100 personer. Pris dagpakke kr 595,- pp. Quality Hotel Expo (Bærum): Fine lokaler. Pris dagpakke kr 429,- pp. Scandic Hotel Asker (Asker): Fine og romslige lokaler (280 personer). Pris dagpakke kr 495,- pp. 5

6 Scandic Hotel Asker fremstår som det beste alternativet, med luftige og romslige lokaler. Elektronisk påmelding For å effektivisere prosessen med å ta i mot «påmeldinger» til tinget, utarbeider administrasjonen et elektronisk påmeldingsskjema. Informasjon til potensielle tingdelegater For at flest mulig skal gis anledning til å delta på tinget 14.juni 2014, vil AIK så fort som mulig gå ut med informasjon om tid, sted, foreløpig program, antall representanter fra idrettslag som hvert enkelt idrettsråd skal bestemme, etc. Invitasjoner i tillegg til innkallingen Fylkesordfører Fylkeskommunen, leder av Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkeskommune, administrasjon Ordfører NIF Oslo idrettskrets Æresmedlemmer i AIK Tillitsvalgte (komiteer i AIK) Kandidater til tillitsverv Konstituering I forbindelse med konstituering av tinget, skal det bl.a. velges dirigenter, referenter og tellekorps. Administrasjonen foreslår følgende: Dirigenter: Harald Tronvik (Nesodden) og Jon Syversen (kretsstyret) Referenter: Helen Kyhen, Guro Røen og Kent Simonsen i AIKs adm. Tellekorps: Heidi Anette Garthus og Oddleif Dahlen Økonomiske rammer De økonomiske rammene må legges i forbindelse med budsjettbehandlingen for Ved 120 deltakere blir kostnad for dagpakke ca. kr Dette er inkludert leie av møterom, lunsj, kaffe, etc. I tillegg kommer eventuell bevertning (mellommåltid), kulturelle innslag, hederspriser, blomster, materiell. Samlet kostnad for kretstinget vil være omlag kr ,- Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å planlegge kretstinget 2014 innenfor de rammene som her er presentert. Innspill i styremøtet tas med i den videre planleggingen. 6

7 Sak 54/13 Klage på søknad om medlemskap unntatt offentlighet Sak 55/13 Deltagelser på konferanser Administrasjonen har tidligere sendt ut invitasjon til Barne- og ungdomskonferansen i Trondheim ( ). Ett styremedlem har meldt sin interesse så langt. Idrettsgallaen arrangeres lørdag Hvert år blir kretsleder og organisasjonssjef invitert, og NIF dekker kostnadene. Denne gangen er arrangementet lagt til Oslo, og det innebærer at man kan delta uten reise- og overnattingskostnader. Tradisjonelt foregår arrangementet på Hamar. Vedtak: AIK stiller med tre styremedlemmer på konferansen i Trondheim. Administrasjonen stiller med minst en, alternativt to hvis mulig. Styret vedtok å invitere hele styret og administrasjonen til idrettsgallaen. Sak 56/13 Kontaktpersoner i dopingsaker anbefaling til idrettsrådene Det vises til orientering på forrige styremøte og følgende tekst fra Gro-Helen Randem Svendsen: Hvem kan trenere og lagledere i alle aldersklasser ta kontakt med for hjelp når en av utøverne mistenkes/oppdages for dopingbruk? Bruk av dopingpreparater er dessverre ikke mindre utbredt nå enn det var for 20 år siden. Dessverre viser det seg at debutalder gjerne er i tidlig ungdomsskolealder. Både trenerapparat og familie er hjelpeløse tilskuere til en radikal personlighetsendring hos en utøver som er på vei inn i grov selvdestruksjon og på sikt, tungt narkotikabruk. Hva kan da idretten gjøre? Enhver kommune har en rus- og psykiatritjeneste. Det er ulikt fra kommune til kommune hvordan tjenesten er organisert, bla ift samarbeidende nettverk med eksempelvis politi. Uansett, tjenestene eksisterer, og skal være tilgjengelige for befolkningen. Hvordan kan så idretten bistå som mellomledd til disse instansene, ved mistanke eller ved oppdagelse av bruk av dopingpreparater hos egne utøvere? På sikt er et større samarbeid med antidoping Norge antageligvis meget nyttig. Men hva kan idretten gjøre inntil et slikt samarbeid foreligger? AIK foreslår i 7

8 den anledning å benytte eksisterende kommunikasjonsplattform alle lag har med eget idrettsråd. AIK oppfordrer alle idrettsråd til følgende: 1. Utnevne en ansvarlig person i eget idrettsråds styre, som til enhver tid skal holde seg oppdatert over kontaktperson i egen kommunes rus- og psykiatritjenester og nettverk. Kommunens kontaktperson skal være mottagelig for «bekymringsmeldinger», og være i stand til å ta tak i meldingen, følge denne opp. 2. Idrettsrådet sørger for kontinuerlig oppdatering til alle lag i egen kommune, om at det ved mistanke om/avdekking av bruk av dopingpreparater, kan sendes bekymringsmelding til gitt person. 3. Det kan diskuteres om det vil være ryddig at dialogen vedrørende bekymringsmelding fra lagenes trenere og lagledere kan gå gjennom ansvarlig i idrettsrådet, og denne ansvarlige videresende informasjon til kontaktperson i kommunen. Om denne ordningen kan finne sted, vil idretten ytterligere være en samarbeidspartner for å kunne bidra til å redusere rekruttering til doping, samt bidra til å kunne bistå allerede brukere på et tidlig tidspunkt. Vi bør være tydelige på roller og kompetanse. Rollen til idretten er å være et bindeledd, mens kompetansen for bistand og oppfølging er i kommunens faglige tjenester. Dette skal altså ikke medføre et økt arbeidspress på frivilligheten i særlig stor grad, men at den lokale idretten kan bidra i antidoping arbeidet på en forenlig og forebyggende måte. For øvrig bør antidoping Norges kampanje ''ærlig talt'' oppleves. I en dialog med kontaktperson for Nes kommunes nettverkstjeneste om mangelen av kunnskap og dialog om doping, reagerte de med å invitere antidoping Norge til sin konferanse i oktober. Dette bør andre kommuner ta til etterretning. Når ungdomsskoler avholder sine foreldremøter er dopingproblematikken gjerne et utelatt tema, mens det generelt arbeides godt med informasjon om rus. Det kan være nyttig, at ansvarlig i hvert idrettsråd for mottak av bekymringsmeldinger/kunnskap om kontaktperson i kommunen, kan videreføre til ungdomsskoleledere i egen kommune, viktigheten av at informasjon om doping tilhører generell informasjon om rus. Se gjerne ytterligere informasjon på Antidoping Norges sider. Kommentarer fra administrasjonen: 8

9 Idrettsrådene har tidligere blitt anbefalt å organisere seg med ansvarlige på forskjellige områder. Dette er således i tråd med hvordan flere har valgt å arbeide, samt at AIK har stimulert til dette med økonomisk støtte. Det er naturlig at rollen faller inn under en allerede etablert organisering i det enkelte idrettsråd. Det er viktig å forankre anbefalingen blant idrettsrådene. Vi vet at idrettsrådene har store og viktige oppgaver, og virksomheten er stort sett basert på tillitsvalgte. Saken er derfor satt opp på agendaen for IR-seminaret og vil bli luftet med idrettsrådene som deltar. Det ble orientert om signaler fra IR-seminaret Vedtak: Styret anbefaler idrettsrådene å organisere seg i tråd med ovennevnte samt styrets signaler i møtet. Sak 57/13 Samarbeid Øvre Romerike Utvikling (ØRU) - anleggsplan Øvre Romerike Utvikling v/ Runar Bålsrud (ordfører i Hurdal kommune) og direktør i ØRU Kurt-Gøran Adriansen, tok kontakt med AIK for å drøfte arbeidet med en felles anleggsplan for Øvre Romerike. Partene møttes d.å. AIK deltok i møtet med Sven, Jon, Oddleif og Runar. ØRU orienterte om bakgrunn for saken, og de ønsket tilbakemelding fra AIK på ideen om å tenke regionalt i anleggsplanarbeidet. Det er visse anlegg hver kommune må ha tilgang til lokalt (idrettshaller og fotballbaner), men en del større / spesialanlegg kan ikke finnes i alle kommuner. Det er helt i tråd med idrettens strategier og planer at man tenker regionalt og interkommunalt var signalet AIK ga representantene. Det var et ønske fra ØRU om å involvere idrettens organisasjonsledd i planene. Neste trinn vil være å informere/ involvere aktuelle idrettsråd og særidrettene, og AIKs råd til ØRU var å kjøre to prosesser. AIK vil bli invitert med. Styret bør avklare evt. rolle i prosessene videre. Vedtak: Akershus idrettskrets ser positivt på initiativet om en felles anleggsplan i regi av Øvre Romerike Utvikling. Jon Syversen ble oppnevnt som styrets representant i prosessen. 9

10 C: Orienteringssaker a) Nasjonal barne- og ungdomskonferanse i Trondheim 21. og 22. november 2013 (tidligere utsendt) b) Seminar i Oppegård IR Runar orienterte c) DSK Adm/ styret orienterte d) IR-samling Adm/ styret orienterte e) Lederkurs Ungdom Runar orienterte f) Samling for daglige ledere ( ) Runar orienterte, delte ut lister g) «Ærlig talt»-kvelder Adm orienterte. Ordstyrere oppnevnt h) Regnskap 3. kvartal Heidi orienterte i) Oppsummering fra Dublin Send til styret og valgkomiteen j) Nye AIK-jakker Adm sender ut forespørsel om størrelser k) Lønnsoppgjøret adm Sendes ut til styret l) Aktiv Lillestrøm varemesse Runar orienterte m) Høstseminar i Asker IR, Sven orienterte Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Creative Danseklubb Follo b) Navnendring: Anna Manuela Giacopinelli Dans Frogn Nes Cheerleaders endret navn til: Øvre Romerike Cheerleading Adm. 10

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Lokallagsundersøkelsen

Lokallagsundersøkelsen Nr. 5 - desember 2009 Lokallagsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gjennomfører i disse dager en større undersøkelse om lokale frivillige organisasjoner. Undersøkelsen

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014.

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014. ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014. Året 2013 Vi har i årsmøteperioden lagt bak oss et vellykket vinter OL sett fra landets side. Det er kanskje pompøst og starte en årsberetning

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer