Deres ref: Vår ref: v1 17 november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011"

Transkript

1 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres ref: Vår ref: v1 17 november 2011 Protokoll nr /2011 fra styremøte 14 november 2011 Vedlagt protokoll fra styremøtet. Terje Larsen Organisasjonssjef Referat fra møte med idrettskretsens fadder idrettsstyremedlem Tom Tvedt På Idrettens Hus fikk han orientering om følgende: - Status og utfordringer i idrettskretsen - Idrettskretsens utdanningsvirksomhet - Idrettskretsens fokus på Idrett for funksjonshemmede/ utviklingshemmede - Kompetansesenteret for idrett i Agder I styremøte på Idda Arena orienterte han om følgende: - Idrettens betydning i samfunnet Han mente at idretten i sterkere grad burde synliggjøre idrettens betydning overfor fylkeskommunale og kommunale myndigheter - OL 2022 Han informerte om idrettsstyrets prosess i saken. Idrettspolitisk dokument fastsetter at norsk idrett skal søke stor internasjonale i perioden. Idrettsstyret bygger sitt arbeid på dette vedtaket. Idrettsstyret mener det er avgjørende at hele organisasjonen står bak en eventuell søknad. - Høydehus Han er medlem av NIFs toppidrettsutvalget, og mener at idretten må diskutere om bruk av høydehus skal være tillatt for norske utøvere. I dag er ikke bruken forbudt i forhold til WADAs bestemmelser. Han mente problemstillingen har et etisk innhold og mangler faglig begrunnelse på effekten og eventuelle skadevirkninger. Idrettsstyret vil komme tilbake til organisasjonen med grunnlag for videre drøftinger. Postadresse: Henrik Wergelandsgt 4, Postboks 643, 4665 Kristiansand Telefon: Fax Bank Organiasasjonsnummer: adresse:

2 Protokollside 86 Protokoll for Kretssstyrets møte nr november 2011 Idda Arena Kristiansand Sak 162 Protokoller og referater a) Styreprotokoll for styremøte nr. 17 ( ) 27 september 2011 Sak 163 Rettigheter til idrettsarrangement innspill fra organisasjonen Sak 164 Lovnorm for idrettslag - høring Sak 165 Lovnorm for idrettskrets - høring Sak 166 Regnskap 2011 Sak 167 Idrettskretsens ildsjelpris Sak 168 Idrettskretsens idrettsrådkonferanse 24 november O-sak A: Klubber/lag O-sak B: Nettverksamling med Antidoping Norge på UIA O-sak C: Vedrørende utlevering av personopplysninger i idrettslag O-sak D: Markedsvurdering av Idrettens Hus O-sak E: Høring om Statsbudsjettet 2012 brev fra NIF til kommunalkomiteen O-sak F: Frivilligheten som salderingspost? Brev fra NIF til finanskomiteen O-sak G: Statsbudsjettet 2012 notat fra NIF til idrettskretser og særforbund O-sak H: OL 2022 uttalelse fra Troms idrettskrets O-sak I: Renovering av fasade på bygning sameiet Henrik Wergelandsgate 4 Adm.leder orienterte om saken v1 Side 2 av 6

3 Protokollside 87 Tilstede: Liv Fiala, Ragnar Wivestad, Jane Vigemyr Johnsen, Nina Sunnås, Henrik Birkeland Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl Fra idrettsstyret I NIF: Tom Tvedt Forfall: Helge Henriksen, Trine Dragland, Bernt Liland Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i tråd med sakslisten. Tilleggssaker: sak nr 165, nr 167 og nr 168 SAKER TIL VEDTAK Sak 162:Godkjenning av prokoll nr /-2011 Styret vedtar protokoll nr 17 fra styremøte 27 september 2011 Sak 163:Rettigheter til idrettsarrangement innspill fra organisasjonen Styret gir sin tilslutning til hovedproblemstillingene som fremkommer i skrivet. Mandatet til arbeidsgruppen omfatter ikke bare identifisering og vurdering av de aktuelle problemstillingene, men også drøfting av konkrete tiltak som idretten kan og bør benytte for å sikre sine verdier og rettigheter. For idrettskretsens styre er det av vesentlig betydning at arbeidet resulterer i konkrete tiltak som er gjennomførbare og enkle å forholde seg til for våre idrettslag. Idrettskretsens erfaring fra en konkret sak tidligere i sommer avdekket mangel på både juridisk kunnskap i idrettslaget om rettighetsbegrepet og forhandlingsteknikk med en kommersiell aktør. Sak 164: Lovnorm for idrettslag svar på høring Styret har ingen merknader til ny lovnorm for idrettslag. Det må være et mål at NIF og idrettskretser tilrettelegger for en enklere og tryggere hverdag for alle idrettslag. Ny lovnorm fremstår som et viktig redskap i denne sammenheng. Sak 165:Lovnorm for idrettskretser - høring Styret har ingen merknader til innholdet i ny lovnorm for idrettskretser. Imidlertid anbefaler styret at ordet sekretariat i 19 endres til administrasjon. Dette ordet gir en klarere og tidsriktig betydning av organisasjonssjefens lederansvar. Punkt - nummerbenevnelser må rettes opp i paragrafene 3,12,14,16 og 18. Sak 166:Regnskap 2011 Adm.leder orienterte om regnskapsstatus pr 30 september. Idrettskretsen har god budsjett- og regnskapskontroll. Styret tok orienteringen til etterretning v1 Side 3 av 6

4 Protokollside 88 Sak 167:Idrettskretsens ildsjelpris Styret diskuterte å videreføre (revitalisere) utdelingen av idrettskretsens årlige ildsjelpris. Gjeldende statutter sier at prisen skal utdeles i desember hvert år. Imidlertid blir flere priser markedsført på denne tiden av året. Fylkeskommunens frivillighetspris og idrettsstipend, NIFs ildsjelpris er eksempler på mangfoldet av priser som markedsføres. Styret ser stor betydningen av hvert år å synliggjøre idrettens viktigste ressurs frivillgheten. Det er derfor ønskelig å videreføre ildsjelprisen til idrettskretsen. Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide nye rammer for prisen, samt vurdere når tid på året prisen skal deles ut. Sak 168:Idrettskretsens idrettsrådkonferanse 24 november Idrettskretsen har planlagt å gjennomføre en idrettsrådkonferanse torsdag 24 november kl på Idrettens Hus. Ledere av idrettsrådene i kommunene og enhetsledere i kommunene er invitert til å delta. Målsettingen er å forsterke samarbeidet mellom idrettsrådene og kommunene. På konferansen vil fylkeskommunen være representert med Anders Nygård rådgiver idrett. Hovedfokus vil være: - Prosedyre søknad om spillemidler - Kommunedelplan idrett og friluftsliv - Samarbeidsavtale idrettsråd kommune - Interkommunalt samarbeid Styre oppfordres til å delta på konferansen. En fin anledning til å treffe leder av det idrettsrådet som du er fadder for. SAKER TIL ORIENTERING O-sak A:Klubber/lag Ny klubb: Nye klubber: Oppløste klubber: Nedleggelse av gruppe: Opptak av grupper: - sykkelgruppe er tatt opp i Kvås IL 7 oktober - curlinggruppe er tatt opp i FK Vigør 10 november O-sak B: Nettverksamling med Antidoping Norge på UIA O-sak C: Vedrørende utlevering av personopplysninger i idrettslag O-sak D: Markedsvurdering av Idrettens Hus O-sak E: Høring om Statsbudsjettet 2012 brev fra NIF til kommunalkomiteen O-sak F: Frivilligheten som salderingspost? Brev fra NIF til finanskomiteen v1 Side 4 av 6

5 Protokollside 89 O-sak G: Statsbudsjettet 2012 notat fra NIF til idrettskretser og særforbund O-sak H: OL 2022 uttalelse fra Troms idrettskrets O-sak I: Renovering av fasade på bygning sameiet Henrik Wergelandsgate 4 På årsmøtet i Sameiet Henrik Wergelandsgt.4, som Idrettens Hus er en del av - hadde årsmøte 21. juni. Årsmøtet behandlet en sak om rehabilitering av tak og utvendig fasade av bygget. Årsmøtet vedtok at en gruppe skulle arbeide videre med dette fram til høsten hvor man skal ha nytt møte. Gruppen skulle utarbeide ulike alternative løsninger man kunne ta stilling til. Dette vil kunne få økonomiske konsekvenser for VAI. Adm.leder vil orientere nærmere om saken. O-sak I: Representasjon 5.11 Hægebostad 75 år Larsen,Åsen, Pedersen Åpning av hoppbakke Fagerholt skole Larsen,Wigemyr Årsmøte i Bjelland IL Pedersen Andre møter: 28.9 NIFs Kunnskapsturne Fiala,Larsen, Åsen,Wigemyr Møte med Norges Golfforbund Larsen, Bristøl VAIs bokprosjekt møte med F.vennen Pedersen,Larsen Budsjettmøte KIA Larsen, Bristøl Pedersen ADN seminar på UIA Larsen Møte angående anleggsutvikling i Lister-regionen Larsen,Bristøl Møte i bok-prosjektgruppa Pedersen,Larsen Møte i Kulturdepartementet Larsen Møte med Agderbenken på Stortinget Fiala,Wivestad, Birkeland,Larsen Saksbehandlerseminar Oslo Larsen,Bristøl Lov- og domsseminar Larsen 3.11 Møte med valgkomiteen Fiala,Larsen 5.11 møte med fylkestinggruppa i FrP Larsen 8.11 Oppstartskonferanse Regional plan idrett. Fiala,Birkeland,adm 9.11 Møte med styreleder i IK Start Larsen Egne arrangementer: Idrettsskadekurs Åsen,Omfjord Fagseminar kosthold og ernæring S Pedersen oppfølgingsmøte Åseral IL R Pedersen Fellesmøte IR (Lyngdal, Farsund,Hægebostad) Bristøl KIAs høstseminar Åsen, Sunnås Startmøte Konsmo IL R Pedersen Innsalg klubbutvikling Torridal IL R Pedersen 1.11 Temakveld barneidrett i Flekkefjord Åsen,Segberg 8.11 Temakveld Idrettens lover og retningslinjer Larsen Temakveld Søknad om Spillemidler Nygård Stimuleringssamling barneidrett i Grimstad Åsen Lederkurs ungdom Knutsen Styremøte G9alt Larsen v1 Side 5 av 6

6 Terje Larsen Organisasjonssjef Referent NB! Neste styremøte er fastsatt til mandag 12 desember kl Idrettens Hus.Styret inviteres til juletallerken på hotell Norge etter styremøtet v1 Side 6 av 6

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:601959-v1 1.febuar 2013

Deres ref: Vår ref:601959-v1 1.febuar 2013 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 37 2011-2015 26. og 27. juni 2014 Valnesfjord Helsesportsenter/Fauske Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) Sak

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 1 (2011-2015), 27.06.2011 Sak 1: Protokoll fra Idrettstinget

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 02 2007-2011 21.-22. juni 2007 Plenumsalen UBC og Radisson SAS Park Sak 08 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 25 2007-2011 16.-17. juni 2009 Radisson Blu Park, Fornebu Godkjent av Idrettsstyret 19.08.2009 Sak 260 Protokoll

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

Lokallagsundersøkelsen

Lokallagsundersøkelsen Nr. 5 - desember 2009 Lokallagsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gjennomfører i disse dager en større undersøkelse om lokale frivillige organisasjoner. Undersøkelsen

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer