A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon."

Transkript

1 A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER: Administrasjonen orienterte: Vinter-OL i NIF har ønsket å vente med diskusjonen til man har fått avklart ungdoms-ol 2016 samt at kommune- og fylkestingvalget er ferdig. Statsgaranti til 2016 ble avklart lørdag 3.9., og valget er kun noen dager unna. Det er avgjort at OL 2018 vil bli i Asia (sørkoreanske Pyeong Chang) og det betyr at Europeisk søker igjen kan være aktuell i NIF orienterte på IK-samling i Kristiansand, og Idrettsstyret vil ta opp temaet på dialogmøter i uke 37 ( for AIK). Prosessen bør foregå på en annen måte enn sist. NIF ønsker å avklare ja/nei i idretten før man legger opp til store søknadsprosesser. Signaler fra styret: Ungdoms-OL kostnad? spillemidler, ikke aktuelt Styret stiller seg positive, men man må se kostnadene før det tas konkret stilling til saken. B: BESLUTNINGSSAKER Sak 43/11 Oppfølging av idrettsråd som ikke har avholdt årsmøte Det er pr i dag 2 idrettsråd som ikke har avholdt årsmøte i 2011 etter loven. Det heter i basis-lovnormen for idrettsråd 9, at Idrettsrådets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i tidsrommet januar-mars. Akershus idrettskrets kan etter NIFs lov innkalle til ekstraordinært årsmøte i idrettsrådene. Ref 2-3 (2) Overordnet organisasjonsledd kan innkalle til ekstraordinære ting og møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner. Det er idrettskretsenes ansvarsområde å se til at det opprettes idrettsråd i kommunene ( 5-2). Det har tidligere blitt gjennomført årsmøter i regi av AIK dersom idrettsrådet selv ikke har kunnet gjennomføre / innkalle til møtet. Det bør gjøres et siste forsøk på å få til et ordinært årsmøte i egen regi, og AIK tar kontakt for å avklare dette så raskt som mulig, senest i løpet av medio september. 1

2 Kontakten tas i samarbeid mellom administrasjonen og styrets kontaktperson. Dersom det ikke innkalles til et ordinært årsmøte i de to idrettsrådene innen utgangen av september 2011, legger Akershus idrettskrets til rette for innkalling og gjennomføring av årsmøtene på vegne av idrettsrådene. Kontaktpersonen for idrettsrådet foreslås som møteleder for årsmøtet. Sak 44/11: Medlemsundersøkelsen 2011: Det vises til tilsvarende prosess og sak i fjor, ref. sak 57/10. NIF sendte e-post datert til alle idrettskretser vedrørende medlemsundersøkelsen Det ble presentert en liste over IL som hadde mangelfull rapportering, og NIF ba idrettskretsene undersøke årsaken til den mangelfulle rapporteringen. Det het bl.a. NIFs rutine for stryking av idrettslag skal benyttes dersom den mangelfulle rapporteringen er av en slik karakter at NIFs lov 10-2 kommer til anvendelser. Administrasjonen i AIK har fulgt opp dette under koordinering fra NIF. Totalt var det 29 idrettslag fra Akershus som skulle følges opp. Prosedyren for medlemsundersøkelsen 2011 vil være den sammen som tidligere. Lag som mister medlemskap i NIF og som oppløses: Klubb: Aurskog Jeger og Fiskeforening Ask Hestesportsklubb Lomma SK Fjellhamar Badmintonklubb Fornebu Flyers Baseballklubb Holmen Klatreforening Platys Friidrettsforening Romerike Cricket Klubb Ski Kickboxing Ski Snowboardklubb Tanum Innebandyklubb Pegasus Rideklubb Kommune: Aurskog/Høland Gjerdrum Bærum Lørenskog Bærum Asker Bærum Skedsmo Ski Ski Bærum Rælingen 1. Styret i Akershus Idrettskrets vedtar å sette ovenfor navngitte idrettslag under administrasjon og følger opp evt. eiendeler i tråd med prosedyre fra NIF. 2. Klubber nevnt under kategori A mister sitt medlemskap i NIF i tråd med NIFs lov 10-2 for ikke å ha rapport til idrettsregistreringen og besvart AIKs brev/purringer. 3. Som styre/generalforsamling for idrettslagene i tråd med liste i kategori B ovenfor, vedtar Akershus Idrettskrets oppløsning av de samme lag i tråd med 2

3 NIFs basislovnorm for idrettslag 18. Oppløsning skjer i tråd med NIFs basislovnorm for idrettslag og NIFs rutiner. Sak 45/11 Kretstinget utvikling av arrangement, ref ad-hoc gruppe Det vises til tidligere oppnevnt adhoc-gruppe som skulle komme med forslag til forbedring av kretstinget arrangementsmessig. Gruppa har hatt to møter og innhentet informasjon fra andre idrettskretser. Målet med arbeidet har vært å gjøre tinget mer interessant og relevant for deltakerne og derved øke oppslutningen. Kretstinggruppas rapporter har blitt lagt til grunn. Gruppa mener at følgende er viktige momenter: Dersom kretstinget kombineres med en relevant og god seminardel vil det kunne trekke flere deltakere samtidig som man får en felles plattform for videre arbeid. Fredag: Det legges opp til to timer med innhold av faglig aktuelt og interessant stoff. Arrangementet må ha stor relevans for deltakere, og det må markedsføres over tid. Ref andre seminarer og eksempelvis DSK. Lørdag blir den formelle åpning og behandling av tingsaker. Det sosiale aspektet er en viktig del. Folk trenger å få noe tid til å snakke sammen. Gruppa foreslår at fredagen fortsetter (etter seminaret) med hyggelig middag, noen utdelinger av hederstegn, noe underholdning og taler. En kveld med middag og innslag som nevnt ovenfor gjør også at man kan komprimere innholdet i dag to. AIK bør ha god regi, blant annet er bordplassering viktig. Vi bør tilstrebe en god miks slik at det ikke blir klikker. Småbord er bedre enn langbord. Det er ønskelig å bruke relativt lite tid på de formelle sakene, som regnskap og beretninger. I forbindelse med 2-årige tingperioder betyr det også at sakene vil kunne behandles raskere enn på tidligere kretsting. Diskusjon om fremtiden og handlingsplanen er det viktigste. Vi bør innarbeide et utvalg av deltakere fra selve planprosessen i tingbehandlingen av handlingsplanen. Dvs. å sørge for at flere stemmer blir hørt også ved fremleggingen av planen. Kretstinget bør ses i sammenheng med idrettsrådskonferansen. Det året vi har ting kan vi kutte IR-konferansen. Det har både med tidsforbruk for de frivillige å gjøre, samt kostnader. Deltakere (tingdelegater) fra idrettslag, idrettsråd og særkretser (regioner) får dekket kostnader til oppholdet. Viktig at man ikke er avhengig av klubbens eller enkeltpersoners økonomi for å kunne stille. Hoteller og konferansesteder er vurdert: o Quality Hotell Olavsgaard har auditorium til 220 personer. Best beliggenhet og møterom av de tre nevnte steder. Olavsgaard er anerkjent som et godt hotell. 3

4 o Triaden Lørenskog har storsal som maks tar 130 personer i klasserom. o Åråsen har ikke overnatting og vurderes derfor som uaktuell. Tidligere har teknisk arrangør vært idrettsrådet i vertskommunen. En eventuell rolle i en ny setting må diskuteres. Ved arrangement på et hotell er det mindre aktuelt med eget opplegg for lunsj etc. De økonomiske rammene må legges i forbindelse med budsjettbehandlingen for Signaler fra styret: Regien på gjennomgang av historikken kan være stram og vi må forutsette at deltakere er forberedt. Ref innspill fra Vidar pr e-post i forhold til type innledere. Positivt med høytidelig utdeling rundt middag. Ta med eksempelvis ildsjel/frivillighetspris. Seminardelen, ønskelig med et solid panel av IL-ledere? Vanskelig å fylle kvoten på 100 idrettslag. Temaet er avgjørende, de økonomiske rammevilkårene de neste 10 årene. Tema og foredragsholder må være i høy klasse. Skal vi benytte oss av en spørreundersøkelse i forkant? Frafallsproblematikken. Kretstinget med innledende seminar mai 2012 legges til Olavsgaard Hotell på Skjetten i tråd med momenter i saken og styrets signaler. Administrasjonen bes jobbe videre med det faglige innholdet på seminardelen samt markedsføringen. Sak 46/11 AIKs planarbeid frem mot Kretstinget I sak 24/11 (b) ble saksgangen for utviklingen av ny strategisk plan og handlingsplan beskrevet. Løpet frem mot kretstinget mai 2012 vil innholde flere møteplasser (fysiske og interaktive), for å klargjøre hva organisasjonen mener er utfordringer for Akershusidretten. Samtidig som idretten i Akershus har egne utfordringer, skal AIK også være en aktiv medspiller i forhold til å oppnå noen av målene i idrettspolitisk dokument. Dette innebærer at informasjonsinnhentningen må forholde seg til den. For å lykkes foreslår administrasjonen dels en spørreundersøkelse basert på idrettspolitisk dokument, og dels en mer kvalitativ informasjonsinnhentning basert på gjennomføring av forskjellige prosesser på de møteplasser vi har med 4

5 særkretser og idrettsråd i løpet av høsten. Vedlagte notat beskriver hvordan administrasjonen mener at spørreundersøkelsen skal gjennomføres. Signaler fra styret: Ta med spørsmål om finansiering og verdier. Beskrevet spørreundersøkelse og fremgangsmåte vedtas. Sak 47/11 Idrettskonferanse i samarbeid med Akershus fylkeskommune Idrettskretsen skrev brev til fylkesordfører 21. januar d.å. med et ønske om at fylkeskommunen på ny blir vertskap for en årlig idrettskonferanse. Brevet har fått et positivt svar, og fylkeskommunens og idrettskretsens administrasjoner har i sommer hatt to møter for å utarbeide et forslag til gjennomføring av konferansen. Idrettskretsens del av arbeidet består i hovedsak av administrativt støtte. Det legges opp til at konferansen skal ha mellom deltakere fra idretten, kommunene og fylkeskommunen. Idrettens plasser vil i hovedsak bli betalt for av fylkeskommunen. Konferansen er, som tidligere angitt, datofestet til november, og det er reservert 50 rom og plass til konferansen på Quality hotel Gardermoen. Målet med konferansen er å legge til rette for en positiv dialog og debatt omkring idrettspolitiske spørsmål, hvor fylkeskommune og idrettskrets har innflytelse og ansvar. Det er med andre ord en møteplass hvor diskusjonene bør være aktuelle for utvikling av strategiske dokumenter og handlingsplaner både i fylkeskommunen og idrettskretsen. Forslag til tema er: Dialog og debatt om fremtidens tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett i Akershus. Nøkkelordene er dialog og debatt. Med denne symbolikk som bakgrunn, er det en tanke at fylkesordfører og styreleder er sammen om å åpne konferansen med en felles innledning. Men dette er noe fylkesordfører og styreleder selv må enes om. Vedlegg til saken viser forslag til gjennomføring, og i noen tilfeller forslag til foredragsholdere. Foredragsholdere er ikke blitt spurt, men det er enighet om at disse personene vil bidra til en interessant og viktig konferanse. Tematisk er det tenkt at første dag (fredagen) skal innholde gode eksempler på hva som allerede skjer i dag. Under paneldebatten skal deltakerne i salen kunne stille utdypende spørsmål til foredragsholderne. Denne sekvensen ledes av en konferansier. Dag to handler i stor grad om hvordan de som tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom forskjellige planer, kan bidra til å skape flere av de gode eksemplene. Paneldebatten skal igjen ledes av en konferansier. 5

6 Til sist har forslaget til konferanse en frittstående, men aktuell, del: en debatt mellom idrettspresidenten og professor Gunnar Breivik i lyset av rapporten fra helsedirektoratet, hvor tanker om alternativ fordeling av tippemidlene ble lansert. Fylkeskommunen og idrettskretsen arbeider sammen om å få tak i foredragsholderne som svarer til tematikken. Vi må få med oss kommunene. Vi bør spille på idrettsrådene for å lykkes med det. Idrettsbyråkratene er mest interessante fra kommunene. Styret støtter forslaget til innhold og opplegg for idrettskonferanse. Styreleder kontakter idrettspresidenten for spørsmål om deltakelse. Sak 48/11 Kommune- og fylkestingsvalget, forslag til oppfølging Det vises til tidligere orientering og oppslag på NIFs nettside vedrørende arbeidet med valgkampen. Det er ikke planlagt flere aktiviteter i AIKs regi, men det bør vurderes en oppfølging. Det foreslås å lage en folder for utsending til de nyvalgte på fylkes- og kommunenivå og minne om at vi (idretten, idrettsrådet, idrettskretsen) fortsatt ønsker medbestemmelse, anleggsutvikling, partnerskap osv. Innholdet bør si noe om idrettens betydning, størrelse/ omfang og oppsummere kjernen i budskapet fra valgkampen. Dette er det primære formålet, men folderen kan også være nyttig å ha til utdeling i andre sammenhenger ref tidligere informasjonsfolder om AIK. Rogaland idrettskrets har laget en skisse til Partiprogram for idretten (e-post om dette sendes ut til styret separat). Det er ikke tenkt å adoptere denne, men benytte deler av ideen til å lage noe for Akershus. Innholdet må jobbes med, og det må settes av midler til trykking, evt. bilder og andre kostnader. Det er for tidlig å presentere forslag til innhold, men ideen ønskes avklart med styret. Det bør ferdigstilles i løpet av oktober og være avstemt med våre idrettsråd. Følge opp hva de respektive partiene har sagt - det er nå de skal levere Anleggssituasjonen er viktig å ta med i en folder Gode eksempler på kommuner som har investert betydelig Driftssiden, åpenhet på kveldstid, symbolsk støtte for drift Mål om å ha en folder ferdig til konferansen i november 6

7 Det jobbes videre med folder som oppfølging av arbeidet med kommuneog fylkestingsvalget. Det settes av kr til prosjektet som styrker konto Administrasjonen sender ut forslag til tekst. Sak 49/11 Beramme samarbeidsmøtet med særkretser/regioner Vårt årlige møte med særidrettene avholdes normalt i november. Møtet bør berammes og utlyses så tidlig som mulig. Tema for møtet bør også etableres. Aktuelle temaer kan være: Planarbeidet frem mot kretstinget Anleggsutfordringen i forhold til forventet befolkningstilvekst (innspill fra fotball). Ny fordelingsmodell for særkretser/regioner/særidretter uten regionsledd. Representasjon for særidretter uten regionsledd på kretstinget. Saken er tatt opp tidligere av særforbund uten regionsledd og krever lovendring på kretstinget. Tidligere omtalt prosjekt, Sammen for lokalidretten Tema må også vurderes opp mot saker som aktualiseres i løpet av høsten. AIK sender ut forespørsel om tema til særidrettene. Høstmøtet med særkretser og regioner avholdes på Idrettens Hus 8. November. Tema for møtet settes opp i tråd med innledningen og styrets signaler på møtet. Sak 50/11 Forslag ny søknad Interreg Interreg-prosjektet Verdens beste idrettsregion (VBI) har nå kun 8 måneder igjen. Prosjektet avsluttes 30. april. Av de større aktivitetene gjenstår det en arrangementskonferanse, i tillegg til sluttrapportering. Styringsgruppen for VBI har diskutert mulighetene for å forlenge samarbeidet som prosjektgruppen (VIF, AIK, ØIK, HIK) har etablert, gjennom å søke støtte til et mindre prosjekt. Hensikten er dels å stå sterkere sammen ved ny programperiode og et nytt Interreg-prosjekt, men også fordi det finnes mange felles utfordringer hvor et prosjekt vil bidra til løsninger. Frem til styringsgruppemøtet i november ønskes det et ja eller nei fra de respektive partnerne om de ønsker å gå videre med å lage en såkalt småsøknad for inneværende programperiode. Det er med andre ord ikke laget noen søknad per dags dato. Det er imidlertid gjennomført to møter hvor en gruppe, oppnevnt av styringsgruppen, har laget et notat om en mulig vinkling til et småprosjekt. Notatet er vedlegg til saken. 7

8 Nedenfor beskrives en nærmere bakgrunn for hvorfor gruppen mener det er en fordel å søke på et småprosjekt. Inneværende programperiode avsluttes Den nye er mellom , men det er ikke uvanlig at dette reelt sett vil bety at prosjektene begynner først i Det er administrasjonens bedømning at det ikke er mulig å søke på et nytt fullstort prosjekt i inneværende periode. Dels er det ikke så mye midler igjen, og dels strekker ikke arbeidskapasitet eller tid til for å både søke og gjennomføre et prosjekt av den størrelsen. Imidlertid er det bra om samarbeidet forlenges ut 2013 med et småprosjekt, så arbeidet med nytt fullstort prosjekt får en så bra start som mulig. Et godkjent småprosjekt vil kunne løpe i noen måneder i årsskiftet 2012/13. Forslaget til et mulig prosjekt har fått tittelen En hållbar idrott (hållbar = bærekraftig). Dette kan omhandle miljø, men i like stor grad spørsmål som dreier seg om på hvilken måte idretten skal kunne delta i en samfunnsutvikling hvor det stilles større krav til den, men hvor samfunnet (les politikere) ikke alltid er like godt orientert om idrettens begrensninger og muligheter. Å få muligheten til å gjennomføre dialogmøter og konferanser om idrettens muligheter vil være et viktig bidrag til regional utvikling og folkehelse. Dette er også noe som IPD peker på som viktig, og som derfor også styrker årsakene til å gjennomføre et prosjekt. Det er også viktig å påpeke at når en søker prosjektmidler fra Interreg, samarbeider norsk side alltid med Sverige. Prosjekt vil derfor alltid måtte se til svensk idretts utfordringer, som ikke alltid er de samme som de i Norge. Det er i de felles utfordringene et prosjekt vil kunne eksistere. Det er gruppens mening at disse fellesutfordringene finnes, og at det er mulig å få støtte i programmet. Det er imidlertid ikke gjort noen direkte dyptgående analyser av mulighetene. En ønsker derfor først å spørre samarbeidspartnerne om det finnes interesse for en felles søknad, før en begynner arbeidet. For å få en bedre flyt i prosjektstyring og bruk av arbeidstid/ressurser mener gruppa det bør være en forutsetning for prosjektet er at samtlige partnere gir et kontant bidrag inn til prosjekteier. Størrelsen vil naturligvis variere avhengig av hvor mange som deltar. Det er vanlig for prosjekter å benytte seg av kontant finansiering, selv om en del av kostnaden (arbeidstid) ligger i den egne organisasjonen. Spesielt når det er flere partnere som skal dele på arbeidet, vil denne måten for finansiering være enklere for alle å forholde seg til. Det er mulig for partnere å selge arbeidstid tilbake til prosjekteier dersom det er hensiktsmessig og man har kapasitet/kompetanse. Totalt ser en at det må brukes kr ,- fra idrettens side (på norsk side). For prosjekteier vil dette for en betydelig del kunne representere arbeidsinnsats (ikke kroneutlegg). AIKs ressurser må ses i sammenheng med etablering av ny prosjektstilling som er utlyst for 6 mnd med mulighet for forlengelse. Et IR-prosjekt kan derfor bli en del av finansieringen. Styringsgruppen har nytt møte 14. november og behandling hos respektive idrettskrets må være gjennomført før den tid. 8

9 Forslag til budsjett Norsk side Interreg-midler kr ,- Fylkeskommunen kr ,- Idrettskrets(ene) kr ,- Svensk side EU kr ,- Region Värmland kr ,- Idrottsförbundet kr ,- Johan innledet Det er foreløpig ikke laget et forslag til søknad, selv om en har gjennomført to møter i saken. En ønsker først å få en tilslutning fra respektive partnere/idrettskretser om at en ønsker en søknad, og at omfanget er riktig. Svaret fra AIK (og de øvrige idrettskretsene samt Värmlands Idrottsförbund) skal behandles i styringsgruppen i november. Realistisk å levere en søknad om ca et år. Viktig å vite hva man skal oppnå. Det kan ligge et større prosjekt i neste runde, ikke noe sikkert på grunn av at en ikke kjenner til innholdet for neste programperiode. Akershus idrettskrets ønsker å søke på nytt Interreg-prosjekt sammen med Värmlands Idrottsförbund. Samarbeid med idrettskretsene i Østfold og Hedmark skal etterstrebes, men Akershus idrettskrets er beredt til å finansiere en prosjektsøknad med inntil kr ,-. Beløpet innarbeides i budsjettene for 2012/13. Sak 51/11 Markaloven og høring av felles plan Det vises til e-post mottatt fra Oslo og Omland Friluftsråd ( ). Høringen har frist , men det har ikke vært mulig å saksbehandle høringsnotatet. Signaler sendes inn innen Administrasjonen lager svar innen det. 9

10 C: ORIENTERINGSSAKER a) Statusrapport tiltak : Gjennomgått 1. Innspill til tiltak friv.pris: Burde vi gi til årets IL? 5 personer og 5 IL b) Regnskap pr Gjennomgått og besvart spørsmål c) Fordeling av LAM, delt ut informasjon (21 IR ok, siste følger snart) d) Rapport fra IK-ledermøtet, muntlig orientering protokoll kommer e) Samling for daglig ledere delt ut, ref web. f) Lønnsoppgjøret, sendt ut til styret. g) Tildeling APD og MER-idrett, orientert: 100 og 75 tildelt fra NIF h) Prosjektstilling, intervjuer neste uke. 32 søkte på stillingen Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Askerbøringene IL Terje Dahl Fotball/bandy Asker Holmen Klatreklubb Hans Petter Håkonsen Klatring Asker Lillestrøm Sportdansklubb Pieter Spilling Dans Skedsmo Kølabonn Sykkelklubb Kai Pettersen Sykkel Oppegård Ullensaker/Kisa IL Håndball Per Henrik Bråthen Håndball Ullensaker Ullensaker/Kisa IL Friidrett Rune Wiker Friidrett Ullensaker b) Gjenopptak: Drøbak Ball Team navnendring til: Drøbak Baseball Klubb c) Oppløst: Trippel X-Jessheim Bowlingklubb, Ullensaker Hare Balleklubb, Oppegård e) Omorganisering til allianseidrettslag: Ullensaker/Kisa IL f) Representasjon styret: Sted: Dato: Representert av: Stortinget innspill til idr.melding Sven E. Maamoen Møte Akershus Høyre Arild Nyheim IK-ledermøte Kr.sand Sven E. Maamoen May Evensen Adm. 10

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

IR-seminar 19. november

IR-seminar 19. november IR-seminar 19. november Hva er idrettsrådenes rolle? Hva står det i loven? Lovnorm for idrettsråd (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for NN idrettsråd, stiftet (dato/år), med senere

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN 2016-2017 Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING...2 2. IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR...3 3. IDRETTSANLEGG...4 4. SAMARBEID MED

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 5/2014 Dato: onsdag 170914 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.01.17 kl. 20.00-22.30 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 2 Bemanning Sverre 3 Planverk i ØHIL

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 12/2012-2014 onsdag 2.10.2013 på Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Anne Blakstad Tonje Berger Ausland Julie Sundsdal Nærdal Gunnar Høygilt

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2016-2018 Utsendelsesdato: 26. juni 2017 Merknadsfrist: 2. juli 2017 Møtetid: Tirsdag 21. juni 2017 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014 Trondheim 19. november 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Gjest: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Berit Gjelten og Sigrid

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen UiO)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen UiO) Blindern, 25.4.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 23. april 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar Thorstensen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/16-19.10. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.3 2016-18 Tidspunkt: Tirsdag 11 Oktober 2016 Møtetid: 1700 2100 Sted: Strømmen Idrettens Hus Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Anne Berit

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/ Bergen, 2. mars 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/2014-2016 Dato: 1. mars 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:30-19:40 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder Cecilie

Detaljer

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Idrettsråd Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Læringsmål Idrettsrådets formål og oppgaver Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene

Detaljer

Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011

Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 26.aug 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 26.aug 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Norges idrettsforbund - Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske...

Norges idrettsforbund - Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske... Side 1 av 6 Dato Norges idrettsforbund - Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ikrafttredelse 03.11.2011 Sist endret Endrer Rettet Korttittel NIFFOR-2011-11-03-4

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer