A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon."

Transkript

1 A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER: Administrasjonen orienterte: Vinter-OL i NIF har ønsket å vente med diskusjonen til man har fått avklart ungdoms-ol 2016 samt at kommune- og fylkestingvalget er ferdig. Statsgaranti til 2016 ble avklart lørdag 3.9., og valget er kun noen dager unna. Det er avgjort at OL 2018 vil bli i Asia (sørkoreanske Pyeong Chang) og det betyr at Europeisk søker igjen kan være aktuell i NIF orienterte på IK-samling i Kristiansand, og Idrettsstyret vil ta opp temaet på dialogmøter i uke 37 ( for AIK). Prosessen bør foregå på en annen måte enn sist. NIF ønsker å avklare ja/nei i idretten før man legger opp til store søknadsprosesser. Signaler fra styret: Ungdoms-OL kostnad? spillemidler, ikke aktuelt Styret stiller seg positive, men man må se kostnadene før det tas konkret stilling til saken. B: BESLUTNINGSSAKER Sak 43/11 Oppfølging av idrettsråd som ikke har avholdt årsmøte Det er pr i dag 2 idrettsråd som ikke har avholdt årsmøte i 2011 etter loven. Det heter i basis-lovnormen for idrettsråd 9, at Idrettsrådets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i tidsrommet januar-mars. Akershus idrettskrets kan etter NIFs lov innkalle til ekstraordinært årsmøte i idrettsrådene. Ref 2-3 (2) Overordnet organisasjonsledd kan innkalle til ekstraordinære ting og møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner. Det er idrettskretsenes ansvarsområde å se til at det opprettes idrettsråd i kommunene ( 5-2). Det har tidligere blitt gjennomført årsmøter i regi av AIK dersom idrettsrådet selv ikke har kunnet gjennomføre / innkalle til møtet. Det bør gjøres et siste forsøk på å få til et ordinært årsmøte i egen regi, og AIK tar kontakt for å avklare dette så raskt som mulig, senest i løpet av medio september. 1

2 Kontakten tas i samarbeid mellom administrasjonen og styrets kontaktperson. Dersom det ikke innkalles til et ordinært årsmøte i de to idrettsrådene innen utgangen av september 2011, legger Akershus idrettskrets til rette for innkalling og gjennomføring av årsmøtene på vegne av idrettsrådene. Kontaktpersonen for idrettsrådet foreslås som møteleder for årsmøtet. Sak 44/11: Medlemsundersøkelsen 2011: Det vises til tilsvarende prosess og sak i fjor, ref. sak 57/10. NIF sendte e-post datert til alle idrettskretser vedrørende medlemsundersøkelsen Det ble presentert en liste over IL som hadde mangelfull rapportering, og NIF ba idrettskretsene undersøke årsaken til den mangelfulle rapporteringen. Det het bl.a. NIFs rutine for stryking av idrettslag skal benyttes dersom den mangelfulle rapporteringen er av en slik karakter at NIFs lov 10-2 kommer til anvendelser. Administrasjonen i AIK har fulgt opp dette under koordinering fra NIF. Totalt var det 29 idrettslag fra Akershus som skulle følges opp. Prosedyren for medlemsundersøkelsen 2011 vil være den sammen som tidligere. Lag som mister medlemskap i NIF og som oppløses: Klubb: Aurskog Jeger og Fiskeforening Ask Hestesportsklubb Lomma SK Fjellhamar Badmintonklubb Fornebu Flyers Baseballklubb Holmen Klatreforening Platys Friidrettsforening Romerike Cricket Klubb Ski Kickboxing Ski Snowboardklubb Tanum Innebandyklubb Pegasus Rideklubb Kommune: Aurskog/Høland Gjerdrum Bærum Lørenskog Bærum Asker Bærum Skedsmo Ski Ski Bærum Rælingen 1. Styret i Akershus Idrettskrets vedtar å sette ovenfor navngitte idrettslag under administrasjon og følger opp evt. eiendeler i tråd med prosedyre fra NIF. 2. Klubber nevnt under kategori A mister sitt medlemskap i NIF i tråd med NIFs lov 10-2 for ikke å ha rapport til idrettsregistreringen og besvart AIKs brev/purringer. 3. Som styre/generalforsamling for idrettslagene i tråd med liste i kategori B ovenfor, vedtar Akershus Idrettskrets oppløsning av de samme lag i tråd med 2

3 NIFs basislovnorm for idrettslag 18. Oppløsning skjer i tråd med NIFs basislovnorm for idrettslag og NIFs rutiner. Sak 45/11 Kretstinget utvikling av arrangement, ref ad-hoc gruppe Det vises til tidligere oppnevnt adhoc-gruppe som skulle komme med forslag til forbedring av kretstinget arrangementsmessig. Gruppa har hatt to møter og innhentet informasjon fra andre idrettskretser. Målet med arbeidet har vært å gjøre tinget mer interessant og relevant for deltakerne og derved øke oppslutningen. Kretstinggruppas rapporter har blitt lagt til grunn. Gruppa mener at følgende er viktige momenter: Dersom kretstinget kombineres med en relevant og god seminardel vil det kunne trekke flere deltakere samtidig som man får en felles plattform for videre arbeid. Fredag: Det legges opp til to timer med innhold av faglig aktuelt og interessant stoff. Arrangementet må ha stor relevans for deltakere, og det må markedsføres over tid. Ref andre seminarer og eksempelvis DSK. Lørdag blir den formelle åpning og behandling av tingsaker. Det sosiale aspektet er en viktig del. Folk trenger å få noe tid til å snakke sammen. Gruppa foreslår at fredagen fortsetter (etter seminaret) med hyggelig middag, noen utdelinger av hederstegn, noe underholdning og taler. En kveld med middag og innslag som nevnt ovenfor gjør også at man kan komprimere innholdet i dag to. AIK bør ha god regi, blant annet er bordplassering viktig. Vi bør tilstrebe en god miks slik at det ikke blir klikker. Småbord er bedre enn langbord. Det er ønskelig å bruke relativt lite tid på de formelle sakene, som regnskap og beretninger. I forbindelse med 2-årige tingperioder betyr det også at sakene vil kunne behandles raskere enn på tidligere kretsting. Diskusjon om fremtiden og handlingsplanen er det viktigste. Vi bør innarbeide et utvalg av deltakere fra selve planprosessen i tingbehandlingen av handlingsplanen. Dvs. å sørge for at flere stemmer blir hørt også ved fremleggingen av planen. Kretstinget bør ses i sammenheng med idrettsrådskonferansen. Det året vi har ting kan vi kutte IR-konferansen. Det har både med tidsforbruk for de frivillige å gjøre, samt kostnader. Deltakere (tingdelegater) fra idrettslag, idrettsråd og særkretser (regioner) får dekket kostnader til oppholdet. Viktig at man ikke er avhengig av klubbens eller enkeltpersoners økonomi for å kunne stille. Hoteller og konferansesteder er vurdert: o Quality Hotell Olavsgaard har auditorium til 220 personer. Best beliggenhet og møterom av de tre nevnte steder. Olavsgaard er anerkjent som et godt hotell. 3

4 o Triaden Lørenskog har storsal som maks tar 130 personer i klasserom. o Åråsen har ikke overnatting og vurderes derfor som uaktuell. Tidligere har teknisk arrangør vært idrettsrådet i vertskommunen. En eventuell rolle i en ny setting må diskuteres. Ved arrangement på et hotell er det mindre aktuelt med eget opplegg for lunsj etc. De økonomiske rammene må legges i forbindelse med budsjettbehandlingen for Signaler fra styret: Regien på gjennomgang av historikken kan være stram og vi må forutsette at deltakere er forberedt. Ref innspill fra Vidar pr e-post i forhold til type innledere. Positivt med høytidelig utdeling rundt middag. Ta med eksempelvis ildsjel/frivillighetspris. Seminardelen, ønskelig med et solid panel av IL-ledere? Vanskelig å fylle kvoten på 100 idrettslag. Temaet er avgjørende, de økonomiske rammevilkårene de neste 10 årene. Tema og foredragsholder må være i høy klasse. Skal vi benytte oss av en spørreundersøkelse i forkant? Frafallsproblematikken. Kretstinget med innledende seminar mai 2012 legges til Olavsgaard Hotell på Skjetten i tråd med momenter i saken og styrets signaler. Administrasjonen bes jobbe videre med det faglige innholdet på seminardelen samt markedsføringen. Sak 46/11 AIKs planarbeid frem mot Kretstinget I sak 24/11 (b) ble saksgangen for utviklingen av ny strategisk plan og handlingsplan beskrevet. Løpet frem mot kretstinget mai 2012 vil innholde flere møteplasser (fysiske og interaktive), for å klargjøre hva organisasjonen mener er utfordringer for Akershusidretten. Samtidig som idretten i Akershus har egne utfordringer, skal AIK også være en aktiv medspiller i forhold til å oppnå noen av målene i idrettspolitisk dokument. Dette innebærer at informasjonsinnhentningen må forholde seg til den. For å lykkes foreslår administrasjonen dels en spørreundersøkelse basert på idrettspolitisk dokument, og dels en mer kvalitativ informasjonsinnhentning basert på gjennomføring av forskjellige prosesser på de møteplasser vi har med 4

5 særkretser og idrettsråd i løpet av høsten. Vedlagte notat beskriver hvordan administrasjonen mener at spørreundersøkelsen skal gjennomføres. Signaler fra styret: Ta med spørsmål om finansiering og verdier. Beskrevet spørreundersøkelse og fremgangsmåte vedtas. Sak 47/11 Idrettskonferanse i samarbeid med Akershus fylkeskommune Idrettskretsen skrev brev til fylkesordfører 21. januar d.å. med et ønske om at fylkeskommunen på ny blir vertskap for en årlig idrettskonferanse. Brevet har fått et positivt svar, og fylkeskommunens og idrettskretsens administrasjoner har i sommer hatt to møter for å utarbeide et forslag til gjennomføring av konferansen. Idrettskretsens del av arbeidet består i hovedsak av administrativt støtte. Det legges opp til at konferansen skal ha mellom deltakere fra idretten, kommunene og fylkeskommunen. Idrettens plasser vil i hovedsak bli betalt for av fylkeskommunen. Konferansen er, som tidligere angitt, datofestet til november, og det er reservert 50 rom og plass til konferansen på Quality hotel Gardermoen. Målet med konferansen er å legge til rette for en positiv dialog og debatt omkring idrettspolitiske spørsmål, hvor fylkeskommune og idrettskrets har innflytelse og ansvar. Det er med andre ord en møteplass hvor diskusjonene bør være aktuelle for utvikling av strategiske dokumenter og handlingsplaner både i fylkeskommunen og idrettskretsen. Forslag til tema er: Dialog og debatt om fremtidens tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett i Akershus. Nøkkelordene er dialog og debatt. Med denne symbolikk som bakgrunn, er det en tanke at fylkesordfører og styreleder er sammen om å åpne konferansen med en felles innledning. Men dette er noe fylkesordfører og styreleder selv må enes om. Vedlegg til saken viser forslag til gjennomføring, og i noen tilfeller forslag til foredragsholdere. Foredragsholdere er ikke blitt spurt, men det er enighet om at disse personene vil bidra til en interessant og viktig konferanse. Tematisk er det tenkt at første dag (fredagen) skal innholde gode eksempler på hva som allerede skjer i dag. Under paneldebatten skal deltakerne i salen kunne stille utdypende spørsmål til foredragsholderne. Denne sekvensen ledes av en konferansier. Dag to handler i stor grad om hvordan de som tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom forskjellige planer, kan bidra til å skape flere av de gode eksemplene. Paneldebatten skal igjen ledes av en konferansier. 5

6 Til sist har forslaget til konferanse en frittstående, men aktuell, del: en debatt mellom idrettspresidenten og professor Gunnar Breivik i lyset av rapporten fra helsedirektoratet, hvor tanker om alternativ fordeling av tippemidlene ble lansert. Fylkeskommunen og idrettskretsen arbeider sammen om å få tak i foredragsholderne som svarer til tematikken. Vi må få med oss kommunene. Vi bør spille på idrettsrådene for å lykkes med det. Idrettsbyråkratene er mest interessante fra kommunene. Styret støtter forslaget til innhold og opplegg for idrettskonferanse. Styreleder kontakter idrettspresidenten for spørsmål om deltakelse. Sak 48/11 Kommune- og fylkestingsvalget, forslag til oppfølging Det vises til tidligere orientering og oppslag på NIFs nettside vedrørende arbeidet med valgkampen. Det er ikke planlagt flere aktiviteter i AIKs regi, men det bør vurderes en oppfølging. Det foreslås å lage en folder for utsending til de nyvalgte på fylkes- og kommunenivå og minne om at vi (idretten, idrettsrådet, idrettskretsen) fortsatt ønsker medbestemmelse, anleggsutvikling, partnerskap osv. Innholdet bør si noe om idrettens betydning, størrelse/ omfang og oppsummere kjernen i budskapet fra valgkampen. Dette er det primære formålet, men folderen kan også være nyttig å ha til utdeling i andre sammenhenger ref tidligere informasjonsfolder om AIK. Rogaland idrettskrets har laget en skisse til Partiprogram for idretten (e-post om dette sendes ut til styret separat). Det er ikke tenkt å adoptere denne, men benytte deler av ideen til å lage noe for Akershus. Innholdet må jobbes med, og det må settes av midler til trykking, evt. bilder og andre kostnader. Det er for tidlig å presentere forslag til innhold, men ideen ønskes avklart med styret. Det bør ferdigstilles i løpet av oktober og være avstemt med våre idrettsråd. Følge opp hva de respektive partiene har sagt - det er nå de skal levere Anleggssituasjonen er viktig å ta med i en folder Gode eksempler på kommuner som har investert betydelig Driftssiden, åpenhet på kveldstid, symbolsk støtte for drift Mål om å ha en folder ferdig til konferansen i november 6

7 Det jobbes videre med folder som oppfølging av arbeidet med kommuneog fylkestingsvalget. Det settes av kr til prosjektet som styrker konto Administrasjonen sender ut forslag til tekst. Sak 49/11 Beramme samarbeidsmøtet med særkretser/regioner Vårt årlige møte med særidrettene avholdes normalt i november. Møtet bør berammes og utlyses så tidlig som mulig. Tema for møtet bør også etableres. Aktuelle temaer kan være: Planarbeidet frem mot kretstinget Anleggsutfordringen i forhold til forventet befolkningstilvekst (innspill fra fotball). Ny fordelingsmodell for særkretser/regioner/særidretter uten regionsledd. Representasjon for særidretter uten regionsledd på kretstinget. Saken er tatt opp tidligere av særforbund uten regionsledd og krever lovendring på kretstinget. Tidligere omtalt prosjekt, Sammen for lokalidretten Tema må også vurderes opp mot saker som aktualiseres i løpet av høsten. AIK sender ut forespørsel om tema til særidrettene. Høstmøtet med særkretser og regioner avholdes på Idrettens Hus 8. November. Tema for møtet settes opp i tråd med innledningen og styrets signaler på møtet. Sak 50/11 Forslag ny søknad Interreg Interreg-prosjektet Verdens beste idrettsregion (VBI) har nå kun 8 måneder igjen. Prosjektet avsluttes 30. april. Av de større aktivitetene gjenstår det en arrangementskonferanse, i tillegg til sluttrapportering. Styringsgruppen for VBI har diskutert mulighetene for å forlenge samarbeidet som prosjektgruppen (VIF, AIK, ØIK, HIK) har etablert, gjennom å søke støtte til et mindre prosjekt. Hensikten er dels å stå sterkere sammen ved ny programperiode og et nytt Interreg-prosjekt, men også fordi det finnes mange felles utfordringer hvor et prosjekt vil bidra til løsninger. Frem til styringsgruppemøtet i november ønskes det et ja eller nei fra de respektive partnerne om de ønsker å gå videre med å lage en såkalt småsøknad for inneværende programperiode. Det er med andre ord ikke laget noen søknad per dags dato. Det er imidlertid gjennomført to møter hvor en gruppe, oppnevnt av styringsgruppen, har laget et notat om en mulig vinkling til et småprosjekt. Notatet er vedlegg til saken. 7

8 Nedenfor beskrives en nærmere bakgrunn for hvorfor gruppen mener det er en fordel å søke på et småprosjekt. Inneværende programperiode avsluttes Den nye er mellom , men det er ikke uvanlig at dette reelt sett vil bety at prosjektene begynner først i Det er administrasjonens bedømning at det ikke er mulig å søke på et nytt fullstort prosjekt i inneværende periode. Dels er det ikke så mye midler igjen, og dels strekker ikke arbeidskapasitet eller tid til for å både søke og gjennomføre et prosjekt av den størrelsen. Imidlertid er det bra om samarbeidet forlenges ut 2013 med et småprosjekt, så arbeidet med nytt fullstort prosjekt får en så bra start som mulig. Et godkjent småprosjekt vil kunne løpe i noen måneder i årsskiftet 2012/13. Forslaget til et mulig prosjekt har fått tittelen En hållbar idrott (hållbar = bærekraftig). Dette kan omhandle miljø, men i like stor grad spørsmål som dreier seg om på hvilken måte idretten skal kunne delta i en samfunnsutvikling hvor det stilles større krav til den, men hvor samfunnet (les politikere) ikke alltid er like godt orientert om idrettens begrensninger og muligheter. Å få muligheten til å gjennomføre dialogmøter og konferanser om idrettens muligheter vil være et viktig bidrag til regional utvikling og folkehelse. Dette er også noe som IPD peker på som viktig, og som derfor også styrker årsakene til å gjennomføre et prosjekt. Det er også viktig å påpeke at når en søker prosjektmidler fra Interreg, samarbeider norsk side alltid med Sverige. Prosjekt vil derfor alltid måtte se til svensk idretts utfordringer, som ikke alltid er de samme som de i Norge. Det er i de felles utfordringene et prosjekt vil kunne eksistere. Det er gruppens mening at disse fellesutfordringene finnes, og at det er mulig å få støtte i programmet. Det er imidlertid ikke gjort noen direkte dyptgående analyser av mulighetene. En ønsker derfor først å spørre samarbeidspartnerne om det finnes interesse for en felles søknad, før en begynner arbeidet. For å få en bedre flyt i prosjektstyring og bruk av arbeidstid/ressurser mener gruppa det bør være en forutsetning for prosjektet er at samtlige partnere gir et kontant bidrag inn til prosjekteier. Størrelsen vil naturligvis variere avhengig av hvor mange som deltar. Det er vanlig for prosjekter å benytte seg av kontant finansiering, selv om en del av kostnaden (arbeidstid) ligger i den egne organisasjonen. Spesielt når det er flere partnere som skal dele på arbeidet, vil denne måten for finansiering være enklere for alle å forholde seg til. Det er mulig for partnere å selge arbeidstid tilbake til prosjekteier dersom det er hensiktsmessig og man har kapasitet/kompetanse. Totalt ser en at det må brukes kr ,- fra idrettens side (på norsk side). For prosjekteier vil dette for en betydelig del kunne representere arbeidsinnsats (ikke kroneutlegg). AIKs ressurser må ses i sammenheng med etablering av ny prosjektstilling som er utlyst for 6 mnd med mulighet for forlengelse. Et IR-prosjekt kan derfor bli en del av finansieringen. Styringsgruppen har nytt møte 14. november og behandling hos respektive idrettskrets må være gjennomført før den tid. 8

9 Forslag til budsjett Norsk side Interreg-midler kr ,- Fylkeskommunen kr ,- Idrettskrets(ene) kr ,- Svensk side EU kr ,- Region Värmland kr ,- Idrottsförbundet kr ,- Johan innledet Det er foreløpig ikke laget et forslag til søknad, selv om en har gjennomført to møter i saken. En ønsker først å få en tilslutning fra respektive partnere/idrettskretser om at en ønsker en søknad, og at omfanget er riktig. Svaret fra AIK (og de øvrige idrettskretsene samt Värmlands Idrottsförbund) skal behandles i styringsgruppen i november. Realistisk å levere en søknad om ca et år. Viktig å vite hva man skal oppnå. Det kan ligge et større prosjekt i neste runde, ikke noe sikkert på grunn av at en ikke kjenner til innholdet for neste programperiode. Akershus idrettskrets ønsker å søke på nytt Interreg-prosjekt sammen med Värmlands Idrottsförbund. Samarbeid med idrettskretsene i Østfold og Hedmark skal etterstrebes, men Akershus idrettskrets er beredt til å finansiere en prosjektsøknad med inntil kr ,-. Beløpet innarbeides i budsjettene for 2012/13. Sak 51/11 Markaloven og høring av felles plan Det vises til e-post mottatt fra Oslo og Omland Friluftsråd ( ). Høringen har frist , men det har ikke vært mulig å saksbehandle høringsnotatet. Signaler sendes inn innen Administrasjonen lager svar innen det. 9

10 C: ORIENTERINGSSAKER a) Statusrapport tiltak : Gjennomgått 1. Innspill til tiltak friv.pris: Burde vi gi til årets IL? 5 personer og 5 IL b) Regnskap pr Gjennomgått og besvart spørsmål c) Fordeling av LAM, delt ut informasjon (21 IR ok, siste følger snart) d) Rapport fra IK-ledermøtet, muntlig orientering protokoll kommer e) Samling for daglig ledere delt ut, ref web. f) Lønnsoppgjøret, sendt ut til styret. g) Tildeling APD og MER-idrett, orientert: 100 og 75 tildelt fra NIF h) Prosjektstilling, intervjuer neste uke. 32 søkte på stillingen Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Askerbøringene IL Terje Dahl Fotball/bandy Asker Holmen Klatreklubb Hans Petter Håkonsen Klatring Asker Lillestrøm Sportdansklubb Pieter Spilling Dans Skedsmo Kølabonn Sykkelklubb Kai Pettersen Sykkel Oppegård Ullensaker/Kisa IL Håndball Per Henrik Bråthen Håndball Ullensaker Ullensaker/Kisa IL Friidrett Rune Wiker Friidrett Ullensaker b) Gjenopptak: Drøbak Ball Team navnendring til: Drøbak Baseball Klubb c) Oppløst: Trippel X-Jessheim Bowlingklubb, Ullensaker Hare Balleklubb, Oppegård e) Omorganisering til allianseidrettslag: Ullensaker/Kisa IL f) Representasjon styret: Sted: Dato: Representert av: Stortinget innspill til idr.melding Sven E. Maamoen Møte Akershus Høyre Arild Nyheim IK-ledermøte Kr.sand Sven E. Maamoen May Evensen Adm. 10

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer