Referat IR-seminar november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat IR-seminar 12.-13. november"

Transkript

1 Referat IR-seminar november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode + verktøykassa i forbindelse med valget 2011 Innledning ved Odd Roar Thorsen, 1. visepresident i Idrettstyret Forslag til ny visjon for NIF, Idrettsglede for alle. Satsningsområdene de neste 4 årene: Satse på ungdomsidretten - Stort frafall Toppidrett - Være en ledene idrettsnasjon Rettigheter til idrettsarrangement - Eie og gjennomføre arrangement etter idrettens lover Langsiktig finansiering - Øke deltagelsen med å få mer midler til idretten Høringen av dokumentet foregår i organisasjonen i mellom november og januar Ullensaker er en sterk vekstkommune, men kommer ikke inn under definisjonen som et pressområde. - Dette må meldes inn under høringen. Nærmiljø, 5 er baner bør komme inn under spillemidler, da vil ballbinge-utfordringen bli borte. - Idretten ønsker sterkere påvirkningskraft i reglene for spillemidelsøknader. Positiv tilbakemelding på dokumentet. Kostnader ved å drive idrett bør ned, slik at man ikke står i fare for å skape et klasseskille på hvem som kan drive idrett eller ikke. Idretten må få eierskap til dokumentet. Alle i organisasjonen må benytte dette dokumentet og det må holdes levende. Blir det vurdert andre finansieringsmodeller enn tippenøkkelen dersom monopolet blir borte?

2 Verktøykassa: - Idretten har ingen plan B, dersom Norsk tippings monopol blir borte, men de mener å ha et godt forhold til staten og tror i en overgangsperiode at de er med på å støtte idretten. Det bør arbeides med å få mer midler til idretten over statsbudsjettet. Slik at idretten ikke er så avhengig av at Norsk tipping gjør det bra. Idretten bør legge press på riktig innstanser at når det bygges skoler, så bør det bygges idrettshaller og ikke gymsaler. - Drift og bygging av anlegg må finansieres av det offentlige - Idretten og skoler må samarbeide tettere når det gjelder bygging av idrettshaller. Jobben som ble gjort ved stortingsvalget var overraskende god. Odd Roar takket de fremmøtte for jobben som ble gjort. Verktøykassa er som navnet tilsier et sted å finne inspirasjon til å jobbe mot valget Idretten blir oppfordret til å bruke dokumentasjonen som ligger der. Nasjonalt kompetanseløft Innledning ved Johan Conradson fra Akershus idrettskrets Viktig å møte programkomiteen i de forskjellige partiene for å få idretten på plass i partiprogrammene. Viktig og samarbeide godt med de forskjellige partiene. Samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd Innledning ved representanter fra idrettsrådene i IR-forum. Nesodden: Har en avtale som er 10 år gammel. Har pr i dag ikke et optimalt samarbeid med kommunen. Kommunen har en anstrengt økonomi. Lite midler til rådighet. Viktig da med idrettsråd, som kan prioritere på vegne av idretten. Utfordrene å gjøre det som idrettsrådet skal, blir også overkjørt av idrettslagene som tar saker rett til kommunen.

3 Nes: Lørenskog: Asker: Avtalen er fra Godt samarbeid med kommunen. Kommunen rådfører seg med idrettsrådet ved utbygging av anlegg. NES kommune er på ROBEK listen (liste over kommuner som er i økonomisk ubalanse). Idrettsrådet og kommunen skal inngå ny avtale da det har vært endringer i organiseringen i kommunen. Flere etater som er involvert i saker som gjelder idretten. Avtalen revideres etter hvert valg. Lever godt med dagens avtale. Avtalen må holdes levende kontinuerlig. Skal revideres nå. Forankres både politisk og administrativ. Forankrer avtalen så høyt opp i hierarkiet som mulig. Gjennomgang hver t2. år. Avtale fra mars Har tatt utgangspunkt i veilederen. Blitt ufravikelig å gå på utsiden av idrettsrådet ved saker som gjelder idretten i Asker. Avtalen er mellom idrettsråd, idrettslag, kommuneadministrasjonen og kommunens politikere. Idrettsrådet må ta ubehagelige avgjørelser når det prioriteres mellom idrettslag. Det utvikles også modenhet for å gjennomføre en slik avtale. Her er kommunen av de flinkeste. Fra paneldebatten: Når det skjer store endringer i en kommune, hva da med en slik avtale? o Det er viktig å huske at avtalen inngås med kommunen og ikke rådmannen eller ordføreren.

4 o Man må bygge kontakter i kommunen. o Skaffe seg informasjon fra kommunen angående saker vedrørende idrett. Det er viktig å følge med på de kommunale planprosessene. Ta med kommunen på møter. Noen av idrettsrådene har med idrettskonsulenten (eller andre som har dette ansvarsområde) med på møter. Et godt idrettsråd er en god partner for kommunen. God kommunikasjon, informasjon og kunnskap er viktige temaer for en god avtale. Anlegg, samarbeid mellom kommunen og idrettsrådet Innledning ved Jan Ivar Engebretsen fra Ullensaker idrettsråd Erfaringer Ullensaker IR har hatt med utbyggingen av Alf-hallen. En idrettshall som er bygget på Borgen, etter en gave gitt av Alf Eidsæther til Borgen IL. Idrettsrådet har hatt store utfordringer ved bygging av Alf-hallen. Samarbeidsavtale, politisk godkjent. Kommunens byråkrater og kompetanse anlegg. Kommunens konsulenter. Byråkratenes arbeidsgiver. Idrettsrådets styre ikke jobbrelatert til kommunen eller politiker. Idrettsrådet i Ullensaker er anklaget for å være bestemmende i politikken - ikke et organ hvor politikerne kan innhente råd. Idrettstinget: Endret tingsammensetning Innledning ved Sven E. Maamoen, leder Akershus idrettskrets Høringen og synspunktene som AIK har ble gjennomgått og forklart. Viktig å ikke spisse til konflikten med SFF, ha en god dialog om hvordan dette kan løses på en god måte. Det er gitt kort frist, og idrettsrådene har ikke kapasitet til å komme med innspill på denne høringen. Derfor bør kretsen ta ansvar for dette.

5 Idrettsrådene har nok å gjøre mot kommunen, og kretsen bør ta ansvaret for de store høringene. Idrett for alle Hva må til for å få det til? Innledet av Oda Marie Often, AIK styrets representant i rådet for funksjonshemmede, og Silje Bakke, medlem av rådet for funksjonshemmede. NIFs hovedvisjon, Idrett for alle Inspirasjon til å gjøre ting bra, og bli bedre. I Akershus er det mange tilbud, men det er få som bruker disse tilbudene. Man må finne løsninger på å få flere funksjonshemmede in i idretten, men kommunen blir sett på som en flaskehals da funksjonshemmede er underlagt taushetsplikten. Idretten må bli enda flinkere til å opplyse om de tilbudene som finns. Det er inntrykk av at det er veldig personavhengig i kommunen om det blir godt informert om idrett for funksjonshemmede. Noen kommuner er veldig flinke, mens andre gjør lite eller ingenting. Erfaringer med slike tilbud, er at skal man holde på tilbudene over lenger tid er det viktig å ikke gjøre de offentliges oppgaver. Det er ikke ment at idrettslaget skal kjøre og hente, hjelpe til i garderober, dette skal det være personer i det offentlige som tar seg av. Tenk muligheter og ikke begrensninger, tenk enkelt. Idretten mangler ressurser, personer og midler til å gjennomføre idrettslig aktivitet for funksjonshemmede. Vanskelig å gå over terskelen både når det gjelder barnet/ungdommen selv, men også for foreldrene. Eksempel på samarbeidsavtale, Nittedal Innledet av Oddleif Dahlen, Nittedal IR og ansatt i Akershus idrettskrets. Nittedal kommune har vedtatt å forskuddsutbetale spillemidler til anlegg i kommunen. Dette gjør at idrettslagene slipper å ta opp dyre lån til spillemidlene blir utbetalt. Det bør være staten som betaler ut forskuddsmidler

6 Arbeid mot kommune- og fylkestingsvalget Innledet av Geir Andersen, ansatt i Akershus idrettskrets Tok frem fanesakene fra verktøykassen. - Kommunen skal sørge for en forutsigbar økonom for drift og aktivitet - Oppussing/oppgradering av alle idrettsanlegg som har mottatt spillemidler - Alle idrettsanlegg skal bygges slik at det tilrettelegges for aktivitet på dag- og kveldstid. - Arealsikring av idrettsaktiviteter utendørs - Samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet. Videre var det et gruppearbeid, der deltagerne ble bedt om å svare på 4 spørsmål. 1. Hva er de 3 viktigste tingene dere har fått med dere fra helgen? a. Verktøykassa valget b. Erfaringer med samarbeidsavtaler c. Sosialt samvær med faglig innhold/diskusjoner d. Inspirasjon / erfaringsdeling e. Spillemiddelfinansiering f. Fokus på kunnskapsløftet g. Erfaringer vedrørende anlegg 2. Hva er det beste vi kan gjøre mot valget 2011? a. Bevisstgjøre politikerne på idrettens verdiregnskap. b. Utfordre partiene på idrettspolitiske måt neste 4 år. c. Bistå de politiske partiene. d. Synliggjøre idrettens behov. e. Lage strategiplan hvor hele idrettsrådet er involvert. f. Synliggjøre lag og politikere på hva IR står for. g. Fokus på folkehelseperspektivet for å selge inn idretten. h. Bruke verktøykassen.

7 i. Bruke media. j. Møte på åpne møter i kommunen. k. Viktig for leder å delegere ansvar, alle i IR er med. Viktig å vise at man er flere enn 1. l. Kontakt med de politiske partiene lokalt. m. Lokale fanesaker. n. Fremme politiske partiers satsning på idrett. o. Utfordre de politiske partiene for å få idrett på dagsorden. p. Forståelse for idrettens betydning/behov. q. Være samstemt. 3. Hvordan vil dere bruke kortene dere har fått utdelt? a. Sørge for at alle kandidater får samme informasjon b. Oppfølging av politikerne, pokerkveld c. Brukes i forskjellige møter, med politikere, administrasjon og idrettslagene d. Bruke det som et markeringsverktøy e. Proaktivt, personlig og synliggjørende f. Tilpass kortene lokalt 4. Når skal dere levere en plan til AIK om hva dere skal gjøre mot valget 2011? a. Så snart som mulig, men før jul. b. Dersom man trenger hjelp, så har AIK flere veiledere som kan komme ut å hjelpe til. c. Viktig også å følge plan som blir laget.

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014.

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014. ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014. Året 2013 Vi har i årsmøteperioden lagt bak oss et vellykket vinter OL sett fra landets side. Det er kanskje pompøst og starte en årsberetning

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Innledning: Troms Idrettskrets (TIK) er i dag lokalisert på Idrettens Hus på Bardufoss. Idrettens Hus for Troms ble etablert på Bardufoss for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer