Arsberetning. Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund (NBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Postkonto:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsberetning. Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund (NBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Postkonto:"

Transkript

1 Osl Taekwnd Klubb Medlem av Wrld Taekwnd Federatin (WTF), rges Bud Frbund (BF) g rges Idrettsfrbund (IF) Arsberetning 2000 Adresse: Osl Taekwnd Klubb Pilestredet 75 c 0354 OSLO Telefn: l s2 Pstknt:

2 Årsmelding - Osl Taekwnd Klubb STYREPERIODE O5.O4.OO - I4.O2.OI 1. Styret, møteaktivitet g medlemstall Styret har i periden bestått av følgende persner: Hvedinstruktør JessicaB.Stenhlm Leder Stig Ove ess estleder Harald yberg Sekretær Jørgen Biørn Medlem Berit Grønfur Medlem Christian L. Grimsgård Varamedlem Gr Anette rdskg Varamedlem Henriette Strm Revisr Tm Øverland/eil Christian Andersen Styret ble valgt ved årsmøte 12. apå12000 Det har i periden vært avhldt 6 styrernøter g 2 instrvktmmøter. Medlernstallet var ttalt 145 stk. Medlemstallet vkst fra våren til høsten. 2. Treningsaktiviteter Det har vært avhldt 7 rdinære taekwnd treninger per uke. I kampgruppen har det vært str aktivitet, vi har pparbeidet et knkurransedyktig lag sm har gjrt det veldig bra i løpet av året. Smmeren har det i periden til vært avhldt trening hver nsdag. Kampgruppa trente tirsdag g trsdag hele smmeren. Kntrakten med kali-gruppen ble brutt smmeren Capeira-gruppen har frtsatt sin aktivitet g trener mandag, tirsdag glørdag. 3. Øknmi g inntjeningstiltak Klubben har en sterk øknmi g går med verskudd blant annet på grunn av økende medlemstall. ybegynnerguppen er der økningen har vært størst. Vi har gså mttatt øknmiskstøtte fra Osl kmmune til ppussing. 4. Prfileringstiltak Klubben har deltatt på t av markedsdagene i Bgstadveien g prfilerte ss gdt. Det virker sm m det er en økende tendens til at barn i 9 til 13 års alderen ønsker å trene taekwnd. Klubben har vurdert et barneparti, men klubben har ikke nk instruktører til å starte med dette. 5. Dmmer- g trenerkurs Jessica Stenhlm har blitt tildelt internasjnal dmmerlisens klasse 1 g har iløpet av periden deltatt på flere internasjnale dmmerserninar. Stig Ove ess har deltatt på et intemasjnalt mønsterdmmerserninar g er tildelt Eurpeisk dmmerlisens klasse 3 av ETU. Jessica Stenhlm har deltatt på idrettsfrbundets utviklingsprgram fr internasjnale representanter. Jessica Stenhlm g Stig Ove ess deltk på idrettsfrbundets samling fr nrske tppdmmere.

3 Årsmetding - Osl Taekwnd Klubb Henriette Strm g Kari Smedkken Westeng har deltatt på Bud-grunnkurs, g Trill Hlien, Stian yberg g Henriette Strm har deltatt på Trener I-kurs. 6. Knkurranseresultater Det har vært gd deltagelse fra klubben i frskjellige knkurransene i periden. Stevne Kamp/ Mønster Valør Utøver h{lr$ers,:,cup,,t Karnp Gull Mee Eli,ne,:,Ottesen Gutr.l Bfns,e Kari.Smedkken WeSteng (bty.begynner) Trill Hlien }{,iges cup: :t MØnSter BrOnS,e Thmas Jensen Bf0ns,e Brnse Mee Eline Ottesen Kari ismedkken. Wb3teng Reginalt I Kamp Gul1 Thmas Jensen Sølv Jørgen Biørn Sølv Sven Olav Rsnes Brnse Sveinn Sandvik Svendsen Reginalt I Mønster Sølv Kari Smedkken Westeng M 2000 Kamp 'Gull IVtree',,Eline, OtteSen BrOnS: eil Christian Anderssen M 2000 MønSGr Gul.l n' i1' Chistianr Anderssen Bfhs, Brnse Thmas Jensen I\4ee, Eline Ottesen rdisk 200r Kamp Sølv Mee Eline Ottesen I-lfgeS,,Cup 2 Ka,ryp Gul,l Mee,:,Eline Oftesen SølV Kari Smedkkeh Westeng Irfrge:g 11j6"') Mønster Gull Mee Eline Ottesen S'ø1v sø1t Kari:.Smedkkbn. Wbsteng Thmas Jensen Reginalt 2 Kamp Gul1 Stian yberg Sølv Brnse Anders Galgerud Jhan Øverbye Vi gratulerer alle med en fltt innsats!

4 Årsmelding - Osl Taekwnd Klubb Gradering Det har blitt hldt påske, smmer g julegradering i klubben. Under julegraderingen fikk vi besøk av førstesekretæren fra den Kreanske ambassade i Osl. Følgende persner har ppnådd nye dan-grader i periden: Mee Eline Ottersen Andre Man Børstad 2.Dan 1. Dan år Klubben feiret25-åtr under julebrdet sm ble avhldt i djangen. Der det ble servert mat, drikke g en festkake fr anledningen. Under 25-årsjubileet hadde vi besøk av førstesekretæren ved den Kreanske ambassaden, g en representant fra Osl Idrettskrets. 9. Ssiale aktiviteter Utpå nyåret arrangerte klubben kinkveld; Vi så Snikende Tiger, Skjult Drage. Etterpå gikk mange av ss på kaf6. L0. Dugnader Klubben mttk ,- fra Osl kmmune, sm ble brukt til matter i den stre djangen. Klubben har gått til anskaffelse av en del nytt treningsutstyr, primært stre g små pads. 11. Vasking av lkalene JørgenBiørn st fr renhldet av lkalene fra høsten 2000 til jul, etter nyttår fikk han hjelp av Thmas Jensen g Mee Eline Hft Ottesen. Vaskepersnalet ser ut til å gsøre enmeget gd jbb. I"2. Gde nyheter Jessica Stenhlm ble tatt ut sm dmmer til OL i Sydney, g under US Open i Las Vegas i mars 2001 ble Jessica kåret til årets dmmer. 13. Andre nyheter Det er med et tungt hjerte at styret må meddele at leiekntrakten med KLP Eiendm går ut 1. april Da flytter vi midlertidig til rges Idrettshøyskle ppe på Sgnsvann. Flyttingen vil skje den siste helgen i mars. Osl, IL.mars 2001,nt'' Sekrgtær essica Stenhlm Hvedinstruktør

5 Osl Taekwnd Klubb Medlem av Wrld Taekwnd Federatin (WTF), rges Bud Frbund (BF) g rges Idrettsfrbund (IF) Regnskrp 2000 Adresse: Osl Taekwnd Klubb Pilestredet 75 c 0354 OSLO Telefn: 22 s Pstknt:

6 Regnskap Osl Taekwnd Klubb 2000 Resultat lnntekter 3010 Medlemskntingent 3030 Gradering 3230 Kmmunale tilskudd 3240 Stalige tilskudd 3350 Andre kurs 3410 Leieinntekter 3510 Salg 3520 Drakter 3530 T-skjrter 3610 Innbringendetiltak 3620 Spilleinntekter 3630 Sltimer ,OO I , ,00 30 Budsjett Driftsinntekter , Stevner g aktivitetsutg ifter 4020 Deltagelse i stevner 4100 Egne stevner g arrangement 4210 Trening-ginstruksjnstiltak 4300 Andretreningskurs 44OO Skader ,O Stevner g aktivitetsutg ifter 12701, Salgsutgifter 4510 Salg 4520 Drakter 4530 T-skjrter 8 379, , ,00 Salgsutgifter ,50 Leie, møter g administrasjn 5000 Persnalutgifter Møteutgifter frbundsting 52OO Husleie 5210 Strøm 5211 Telefn 5212 Oppussing 5220 Rengjøring 5300 Administrativeutgifter 9 026, , , , , , Leie, møter g administrasjn Kntigenter, avgifter, utstyr g reklame 7210 Kntingenterlavgiftertil idrett 7510 Matrielllutstyr 7520 Klubbdrakter/Belter 7530 Merker/medaljer 7710 Utgifter ved reklame, annnser , ,OO 1 555, Kntigenter, avgifter, utstyr g reklame Driftsutgifter , Fi nans/ekstrard i nære i n ntekter g utg ifter 8010 Renteinntekter 8190 Gebyrer 8410 Ekstrardinaere inntekter 3 458,80 (384,20) 2 00 (50) Finans/ekstrardinære inntekter g utgifter 3 074, Resultat ,61 (35 00) Balanse Eiendeler 1010 Kasse 1O7O Pstgirknt 1080 Bankknt 1410 Depsitum leie KLP 3410 Leieinntekter 3510 Salg 3520 Drakter 3530 T-Skjfter , , , , , Omløpsmidler Anleggsmidler Sum Eiendler , ,q9_ Gjeld g egenkapital 2610 Frskuddmedlemskntingent Gjeld Egenkapital 1.1, Resultat , ,61 Egenkapital Sum Gjeld g egenkapital , ,q9_ Prepared by Stig Ove ess Page 1

7 ter tit regnskapet: Regnskap - Osl Taekwnd Klubb Regnskapet fr Osl Taekwnd Klubb fr 2000 består av 389 pster. Det ar gjennm fåret vært prblemer med å fil ta i bilag fr alle innbetalingen, sm har skjedd. Dette gjelder spesielt ppgjør fra Osl Capeira Klubb g CMS rge AS. Det mangler derfr en del billag fr disse innbetalingene i regnskapet. Beløpene fremkmmer derfr kun på kntutskriftene fra bankene. Eiendeler 3410 Leieinntekter Wang Tppidrett har en utestående regilng på kr 8 400,- fr leie av treningslkaler høsten Gjeld g egenkapital 26L0 Frskuddmedlemskntingent 28 medlemmer har betalt ne av medlemskntingent fr 2001, allerede i Ttalt utgiør til sammen tu25 620,- Inntekter 3010 Medlemskntingent Våren 2000 Høsten stk la2 62A,- 111 stk Ttal 145 sk Leieinntekter Osl Capeira Clubb Wang Tppidrett , ,- Ttalt Salg Salgsinntekter ,- Salgsutgifter ,- ftatt Z +S0r Drakter Drakter - Inntekter ,00 Drakter - Utgifter ,50 Ttalt 7 185,50

8 T-Skjrter Ttalt T-skjrter - Inntekter T-skjrter - Utgifter 300, ,- 2gg,- Kmmentarer til regnskapet 2000 Osl Taekwnd klubb har iløpet av 2000 hatt I45 medlemmer. Medlemsmassen var nrmal på våren med 92 medlemmer. På høsten økte det til 1l I medlemmer. Med ttalt 145 medlemmer rløpet av året, blir 2000 et meget bra idrettsår. Iløpet av 2000 fikk klubben ,- i støtte fra Osl Kmmune til utbedring av gulv g gardermber. Disse pengene ble brukt til å legge nytt gulv i den stre treningssalen. Gulvet består av fletternatter å 1 x 1 meter sm kan taes med ut av lkalene når klubben skal flytte. Den øknmiske situasjnen i klubben er nå meget gd. Økt antall medlemmer, mindre husleie g direkte øknmisk støtte fra Staten på9 660,- har bidratt til det meget gd resultatet i Resultat fr 2000 ble et verskudd på ,61, sm er det beste resultatet klubben har hatt nen gang. Den øknmiske situasjnen i klubben er i løpet av de siste årene blitt meget bra. Klubben har nå en egenkapital på ,80. Dette vil kmme gått med når klubben nå må finne seg nye lkaler. Kstnader ved ppussing g byggt.tg av garderber g treningssaler i et nytt lkale vil med påføre klubben stre øknmiske utgifter. Osl, 6. mars 2001

9 REVISJO AV REGSKAPET 2OOO FOR OSLO TAEKWODO Regnskapet fr fu 2000 fr Osl Taekwnd er gjennmgått. Det er ingen kmmentarer til føring eller måten regnskapet er håndtert. Ordningen med å betale treningsavgiften gjennm CMS (Cash Management Security) virker frvirrende g uversiktlig. Systemet gir ikke ne ttalt versiktlig bilde av hvem eller hva sm er innbetalt denne måned eller innbetalt hittil. Ettersm klubben har stre verdier på knt anbefales det å verføre størrebeløp påt høyrenteknt med nen gebyrfrie uttak i året. Regnskapet er gdkj ent. Dat !.r)u.,", ) i:,&r,*.,,',\_"'{_ Tm Øverland

10 J JJ J I J rå3e:.f:tit--aseesåqe s_?' 5å39 ldbssf, 3å s$s$se3åå åss-d åsååeå EsssssssB8ss' _. : t i åeså = s":eeee'f å Få F. * qege g :$å"s ; E,q3 å q åtf å åå**åå ågååå.. d åtg a xe s' a.f *åe ) (t -, g0 åååesr*ååå ååå* å-eå?eå ååååtå-5*åååå 4= I - ilq 3 A F'giq d= q e E-. : =5 * gå =: i å si i! s. = LE ;' - q a 4 3B å - å " "t Få F i:6 8å= :q i s O r ;i - p s8 æ6f * 3 E H^USS E H q$å H.\ i.-"- u "E 'å"e"å"du 'E e 'dåågåå 'å"8"å"å e's "8"8"i "å"åe E"s"8"8 (^t -l (c) "P (, ) (tl!: \t l\) (, I { -(.) gl v t c A} FI ( fe) (jl!a ) - 9 ( (.) (, (, 5 '( CD J {(, '( ) (c) (rr 5 ) ) Jæ (tt \ b- l^ F"å3 8u'å ct) CD (Jr P ) (tl! q) \ ) (,.t ) J æ(t æ l\) iui r5 pf"."df F r r \.1 ) I, r --; A('50' ) S "u":s"!"he ( (J)(t (, tr!agsål\)(, 8S8EE I 8 å88188 O) I O r r r -d r r{ ) ) I (, >laaa ( "å"8"s0 F "?"qd":"f E8s8E I I O) - r åd --G s. r(, ( æ(oæ 55l V F.E-- e-8"?f"qf"?i"q g å s t$ i''r å( ( (rr (t ;! 8; r:t 3is å8 8H de8- å8d d t"bb -- BSBS ESB å ( QO(r Qc s 5-r 6f S (^t P J b (t i'j g"h8 -P-c -Y! ) s lu ) \,1 (OOr )r "---b SOOOO) r å)ar) (, æ-j(jr55 ((!(\t('l -- (tt J--j,Ju ('rr(r(jl O OOO('TO(, r ) 5r{ I\)r r (tlå (j) r(rj (J r(-^) æo)æ r{o) -l(9$ s(, ) qtqtæ a tlr9 Q O-O OOO OOOO OOO 9"9-99-P 999 9j n tr, ql ct) Gl) J\I qtæ O?-r I 608 ( ^ s.$p bg-- Y ) -l{ "F I (, I (Jl CO -, aæl ) (, r a (,a) { (tt (, ( --l 9-9p' crr OOOO J lj(ar O(rarO- CD r5 ro(jr(r\o -J(,l)(9 _ () (()cdr) (rr -b----q-<r bbb -()-- ) r da---$* $-E -n (<-'' s G)<l 4 Egg d8f3e E E8s8s ES SBEEE E8E g) = i (r) (ct r(g I.^r (t (g 5gl "9 -pb ide-iå' - r ' 8åE 'SFF a -F6.-s$g.gå.e"Hs.:g"B.i"s.s..=.EeF.-.-".9.dfi"9"8.då"$ g "å8-å 'å"åååå "{"å'8å"s's"å"8 E"s'8 88e å ill lt I ll lllf-at I + llis l 6t - E llltur llf lf.es - å "å i.3 ll- l' -: ll:116688å88

11 Budsjett Osl Taekwnd Klubb 2001 Budsjett 2001 Inntekter 3010 Medlemskntingent 3030 Gradering 3230 Kmmunale tilskudd 3350 Andre kurs 3410 Leieinntekter 3510 Salg 3520 Drakter 3530 T-skjrter 3610 Innbringende tiltak 3620 Spilleinntekter Driftsinntekter Stevner g aktivitetsutgifter 4020 Deltagelse i stevner 4100 Egne stevner g arrangement 4210 Trening-g instruksjnstiltak 4300 Andre treningskurs 4400 Skader Stevner g aktivitetsutgifter Salgsutgifter 4510 Salg 4520 Drakter 4530 T-skjrter B Salgsutgifter Leie, møter g administrasjn 5000 Persnalutgifter Møteutgifter frbundsting 5200 Husleie 5210 Strøm 5211 Telefn 5212 Oppussing 5220 Rengjøring 5300 Administrativeutgifter Leie, møter g administrasjn Kntigenter, avgifter, utstyr g reklame 7210 Kntingenter/avgifter til idrett 7510 Matriell/utstyr 7520 Klubbdrakter/Belter 7530 Merker/medaljer 7710 Utgifter ved reklame, annnser Kntigenter, avgifter, utstyr g reklame Driftsutgifter Finans/ekstrardinære inntekter g utgifter 8010 Renteinntekter 8190 Gebyrer 8410 Ekstrardinære inntekter 4 00 (50) Finans/ekstrardinære inntekter g utgifter 3 50 Resultat Prepared by Stig Ove ess

ÅrsmØte. Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund OfBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Postkonto:

ÅrsmØte. Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund OfBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Postkonto: Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund OfBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) ÅrsmØte 1999 Adresse: Oslo Taekwondo Klubb Pilestredet 75 c 0354 OSLO Telefon:

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2008 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon leder: Bankkonto:

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Det innkalles herved tit ordin ært årsmøte, mandag den 27. oktober 2014.

Det innkalles herved tit ordin ært årsmøte, mandag den 27. oktober 2014. ;! Kiwanis Club Sandefjrd Organisert 2l. juni 1971 Sandefird, 21, ktber 2Ol4 Til medlemmene av Kiwanis Club Sandefjrd Det innkalles herved tit rdin ært årsmøte, mandag den 27. ktber 2014. I henhld til

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER ÅRSBERETNING INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur-

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering NORME Nrsk Råd fr Misjn g Evangelisering ÅRSRAPPORT 2011 2012 Styret har i periden hatt følgende sammensetting: Rlf Kjøde (leder), Andreas Nrdli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westbrg

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole Fjelltunglimt Årgang 33 01/08 Frandring, fellesskap g framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame g praksis - Distriktsbibelskle rektrspalten av Odd Geir Nrland 3 Rektrspalten 4 Glimtandakt 5 Frandring,

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Saksliste årsmøte Ringerike TKD 22.02.2012. kl 1800 i Ringerikshallen

Saksliste årsmøte Ringerike TKD 22.02.2012. kl 1800 i Ringerikshallen Saksliste årsmøte Ringerike TKD 22.02.2012. kl 1800 i Ringerikshallen 1. Leder ønsker velkommen. 2. Godkjenne de stemmeberettigede. 3. Godkjenne innkallingen. 4. Godkjenne saksliste. 5. Velge møteleder,

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer