Oslo Sipalki Klubb Org.nr / / Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte"

Transkript

1 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: / / ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

2 Styrets Oppgaver Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse, dette etter behov. d) Representere idrettslaget utad. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

3 Innkalling til årsmøte/generalforsamling februar 2013 Årsmøte i Oslo Sipalki Klubb, avholdes torsdag 14. februar 2012, kl. 18:00 i Lillegym på Lakkegata skole i Oslo. Lakkegata 79, 0562 Oslo. Etter møtet blir det felles trening om det er tid til overs. Alle klubb- og styremedlemmer er innkalt. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det er obligatorisk møteplikt for styret. Representanter fra forbundene og andre tilskuere har lov til å delta på møtet uten stemmerett. Til behandling foreligger: 1. Konstituering A. Godkjenning av de stemmeberettigede. B. Valg av møteleder C. Opptak av navnefortegnelse D. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen E. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden F. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 2. Revisors beretning 3. Innkomne forslag Det har ikke vært noen innkomne forslag. Vi åpner opp for eventuelle forslag som presenteres og diskuteres på møtet. 4. Godkjenning av budsjett for 2013 og regnskap for Behandle klubbens organisasjonsplan 6. Valg av tillitsvalgte Leder og nestleder 1 styremedlem og 1 varamedlem Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan 2 revisorer Valgkomité 1 hovedansvarlig, og 1 vara-ansvarlig for politiattester 7. Vedlegg Styrets årsplan Oslo, 14. februar 2013 Styret i Oslo Sipalki Klubb Stig Magnus Halvorsen Hugo Anibal Garcia Gonzalez Iciar Bustingorri Arriola Zsuzsanna Marta Toth

4 Generell informasjon om Oslo Sipalki Klubb Tillitsvalgte Siden forrige ekstraordinære årsmøte har klubbens tillitsvalgte vært følgende: Styreleder Iciar Bustingorri Arriola* Utøver Nestleder Hugo Anibal Garcia Gonzalez Master, svart belte, 6. dan Styremedlem Stig Magnus Halvorsen Svart belte, 1. dan Varamedlem Zsuzsanna Marta Toth* Utøver * medlemmer som ikke lenger er med i klubben Tillitsvalgte og ansatte Av klubbens 3 styremedlemmer som fortsatt har et aktivt verv er det 2 menn. Både styreleder og varamedlem har forlatt klubben i løpet av Klubben er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke kommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn, bakgrunn, religion og seksualitet ved valg og ansettelser. Klubben baserer seg rent på frivillig arbeid, verken daglig leder, instruktører eller styremedlemmer mottar penger for arbeidet de utfører i klubben. Daglig leder er Hugo Anibal Garcia Gonzalez. Forretningsførsel og revisjon Regnskap og budsjett for 2012 foreslås godkjent av revisor, se punkt 2. revisors beretning. Klubbens revisor er Willy Preintoft Jr (Utøver). Valgkomité Valgkomitéen består av Willy Preintoft Jr (leder), Iciar Bustingorri Arriola, Zsuzsanna Marta Toth. Varamedlem er Elvir Duric. Organisering Kampkunsten kom til Norge med Master Hugo Garcia i Juni Klubben ble først drevet privat, og ble etter hvert registrert i forbundene under navnet «Oslo Si Pal Kido klubb». I perioden klarte ikke klubben følge forbundenes krav og vi mistet vårt medlemskap. Da gikk vi sammen med Frogner IL (Sørum kommune) og var med dem frem til Deretter gjenopptok vi vårt medlemskap i forbundene og vi registrerte oss i Brønnøysundregistrene og frivillighetsregisteret. I 2011 endret vi navn til «Oslo Sipalki Klubb». I dag utøves treningen på Lakkegata skole sin minste gymsal i Oslo, besøksadresse: Lakkegata 79, 0562 Oslo. Treningene holdes tirsdag og torsdag kl. 18:00 20:00 og følger Osloskolenes plan for ferie og fridager.

5 2. Revisors beretning

6 4. Godkjenning av regnskap og budsjett for 2012 Resultatregnskap 2012 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER: Medlemsavgifter i Oslo Sipalki Klubb 5 580, , , ,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 170, , , ,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 640,00 640,00 880,00 880,00 Etterbetalte medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund , Etterbetalte forsikringer i Norges Kamsportforbund , Dugnad: salg av rabattbøker - Enjoy Bonusguiden 3 250, ,00 - Penger fra Norsk Tipping - Grasrotandelen 1 426,30-800, ,30 Tilbakebetaling for innkjøp av personlig utstyr 94, Feiloverføringer 645, Renter 27,71 17,44 17,44 13,85 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation , ,00 - SUM INNTEKTER , , , ,15 UTGIFTER: Webhotell og domene (sipalki.no) one.com 355,00 355,00 355,00 355,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 380, , , ,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 930, ,00 880,00 880,00 Dugnad: Innbetaling til Enjoy Bonusguiden 1 950,00 Purring betalt i 2011: Medlemsskap og forsikringer NKF , Regnskapskurs i Oslo Idrettskrets i , Brønnøysund registerenheten 135,00 135,00 135,00 135,00 Kurs om støtteordninger i 2010 i Akershus Idrettskrets , Markedsføring , ,00 Rekvesita 321, ,00 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation , ,00 - Treningsutstyr 368, Rettelse av feiloverføringer 645, Tilbakebetaling reisekostnader Master Garcia , , ,00 Transaksjonskonstnader - 16,00 16,00 - SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT , , , ,85

7 Balanse EIENDELER ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer 0 SUM ANLEGGSMIDLER 0 OMLØPSMIDLER Driftskonto #1: ,37 Driftskonto #2: ,82 SUM OMLØPSMIDLER 16290,19 SUM EIENDELER 16290,19 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 16290,19 Udekket tap 0 SUM EGENKAPITAL 16290,19 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån 0 SUM LANGSIKTIG GJELD 0 KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 0 SUM KORTSIKTIG GJELD 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 16290,19

8 Budsjett 2013 Budsjett Budsjett Merknader (2013) EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital , ,48 Gjeld - - SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,48 FORVENTEDE INNTEKTER: Medlemsavgifter i Oslo Sipalki Klubb 6 710, ,00 Svartbeltene betaler ikke. Vi forventer at vi får 2 nye medlemmer. Medlemsavgifter i Norges Kampsportforbund 1 430, ,00 (12-1) medlemmer * 130,00. 1 => daglig leder betaler ikke. Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 880,00 880,00 (12-1) medlemmer over 16 år * 80,00 => daglig leder betaler ikke Renter 13,85 17,44 Delvis basert på regnskapet 2012 Samarbeid med Enjoy Bonusguiden ,00 Dugnad; salg av rabbattbøker Penger fra Grasrotandelen (Norsk Tipping) 1 426,30 800,00 Basert på grasrotinntekt 2012 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation ,00 Dette gjøres privat/individuelt f.o.m Støtte fra forbundene?? Vi har aldri fått noe støtte tidligere, men vi skal søke SUM FORVENTEDE INNTEKTER , ,44 FORVENTEDE UTGIFTER: Webhotell og domene (sipalki.no) one.com 355,00 355,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 430, ,00 11 medlemmer * 130,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 880,00 880,00 11 medlemmer * 80,00 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation ,00 Dette gjøres privat/individuelt f.o.m Brønnøysund registerenheten 135,00 135,00 Årlig avgift for listing i frivillighetsregisteret Treningsutstyr - - Vi kan ikke se at vi trenger noe nytt utstyr i år Rekvesita - Printerblekk Markedsføring 2 500, ,00 Vi skal trapper ned grunnet lite markedsføring i 2012 Samarbeid med Enjoy Bonusguiden ,00 Ikke noe avtalt samarbeid i 2013 Tilbakebetaling reisekostnader Master Garcia , ,00 Master Garcia har brukt ca. kr 200 på bensin, flere ganger i måneden (til trening) siden han bor i Vestby. Han har gått med på å få kr. 1520,00 (månedsbillett NSB Vestby - Oslo) som tilbakebetaling for hver månded; 7 * 1520,00 = Transaksjonskostnader - 16,00 Ingen transaksjonskostnader i 2012 SUM FORVENTEDE UTGIFTER , ,00 FORVENTET BALANSE Startkapital , ,48 Gjeld - - Forventede inntekter , ,44 Forventede utgifter , ,00 SUM FORVENTET BALANSE , ,92

9 7. Vedlegg 7.1 Styrets årsplan (februar ) Årsplanen er et levende dokument, det vil si at arrangementer og datoer kan flyttes, endres, slettes eller legges til i løpet av perioden. Styret vil så godt det lar seg gjøre å la vær å utføre endringer i planen, spesielt de større hovedarrangementene. Når Hva Kommentar Årsmøte Styremøte Styremøte annenhver måned Styremøte Sommerferie imellom dette og neste møte Sommergradering Sommerleir? Forslag, verken arrangement eller dato bekreftet Styremøte Styremøte Styremøte Vintergradering Årsmøte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2012 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.10.55919 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer