ri{ zsa: ijeu,lqlgr _ 0go-0]l9!9fo!/n19bil ,_. !q4--'e!g9q4': lnternett 371 6i22 3 '"'" A2Bn zaøfal i99? r3 +oo _QZzi4,rfq!99t9!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ri{ zsa: ijeu,lqlgr _ 0go-0]l9!9fo!/n19bil ,_. !q4--'e!g9q4': lnternett 371 6i22 3 '"'" A2Bn zaøfal i99?91-755 1r3 +oo -8 273 9_QZzi4,rfq!99t9!"

Transkript

1

2 6850 Sentralstyremøter 6860 Arbeidsutvalgsmøter '''l-_-' tarrangement i Trondheim 6876 rarrangement i Tromsø ijeu,lqlgr _ 0go-0]l9!9fo!/n19bil lnternett. o-g+o'pbrtøtrarvpostb;ks Bilgodtgjørelse 7140 Reisekostnader 69 zaøfal !q4--'e!g9q4': 9_QZzi4,rfq!99t9!t 6880 Arsmøtet 6885 Andre t{1e rnglgr møter -61 s3? -79,_. 47-?64_: -3 ri{ -za zsa: 371 6i l , :11 '"'" A2Bn oo t s Sum Fi nansi n ntekter/utg ifter :-1 i99? r oqq Ls_l

3 Ananke Driftsresultat uten prosjekter og minnefond Driftsinntekter 3 Helsedirektoratet - psykiatrimidler 3001 Helsedirektoratet - driftsmidler 3002 Helsedirektoratet- likemannsordningen 3005 U niversitetssykehuset Nord-Norge, tilskudd 3006 Helse Vest RHF, tilskudd 3008 Helse Midt-Norge RHF, tilskudd 3030 Mental Helse Norge, VD-midler 3045 Boken "Gjenvinn livet ditt" 3050 Heftet "Tvang" 3060 Boken "Behandling som fungerer" 30 Weekend-samling 39 Medlemskontingenter 3960 "Grasrotandel" 3999 Diverse inntekter Sum Driftsinntekter L s Driftskostnader 40 Weekend-samling 4300 lnnkjøp heftet "Tvang" 4350 lnnkjøp "Gjenvinn livet ditt" Sum gruppe [Ønnskostnad 5 Honorarer 5010 Honora r foredragsholdere 5015 Honorarer, annet 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse Sum gruppe L L78 Andre driftskostnader 6701 Honorar revisjon 6705 Honorar regnskap 6800 Kontorrekvisita/kontorutstyr 6810 Data/EDB kostnad 6830 Utsendelse av informasjon 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lign Sentralstyremøter 6860 Arbeidsutvalgsm6ter 6871 Arrangement i Bergen 5872 Arrangement i Stavanger 6873 Arrangement i Ålesund 5874 Arrangement i Oslo 6875 Arrangement i Trondheim 6876 Arrangement i Tromsø t 578-3r 674 -L s

4 5877 Arrangement i Jevnaker 5880 Årsmøtet 6885 Andre møter 5900 Telefon/mobil 69 lnternett 5940 Portofrakt/postboks 7100 BilgodtgjØrelse 7L40 Reisekostnader 73 Annonsekostnader 7410 Medlemskontingent hos andre 742O Gaver/premier 7740 Øredifferanse 7770 Bank- og kortgebyrer 7830 Tap på fordringer/rydding av tidligere fordringer Sum Gruppe 5 og L r9 r t L L Fina nsi nntekter/utgift er 8040 Renteinntekter 8140 Rente- og gebyrkostnader Sum Finansinntekter/utgifter t9 Sum Driftsinntekter Sum Driftskostnader Driftsresultat Su m finansinntekter/utgifter Årsresultat s3

5 Ananke Balansen 09 Eiendeler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Bankkonto, Skattekonto Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Udisponert årsresultat Opptjent egenkapital Leverandørgjeld Forskuddstrekk Helse- og Rehab. Prosjekt 12 Prosjekt Samlemani Prosjekt Telematikk Sum Egenkapital og gield , , , , , , , ,00-725,00 -, ,55

6 Ananke Noter til regnskapet 09 Regnskapet er satt opp etter kontantprinsippet. Dette innebærer at inntektene bokføres når innbetalingen kommer, og ikke det år de er opptjent eller brukt. Likeså at utgiftene bokføres når de blir betalt og ikke det år de påløper. Dette medfører i enkelte tilfeller at tilskuddsberettigede utgifter kan være utgiftsført et år tidligere enn tilskuddet inntektsføres og motsatt. Note Weekendsamling: - Helsedirektoratet - Deltakeravgift lnntekter Utgifter kr ,00 " kr ,00 " ,50 Dekket over driften kr ,50 Note 2 Prosjekt Telematikk: Prosjektet har iåret 09 brukt kr ,- og vil ifebruar 10 bruke resten av prosjektet, kr ,-, totalt kr ,-. Note 3 Prosjekt Samlemani: Prosjektet har i året 09 hatt en inntekt kr.4.9,- og utgifter kr ,-, totale utgifter kr ,-. Note 4 Prosjekt Helse- og Rehab. NordLOTl: Prosjektet går over 5 år, mens utbetalingene skjer over 3 år. Det er i år overført kr. 530.,-, det gjenstår kr. 30.,- som skulle vært overført. Note 5 Minnefondet: Det er tatt kopi av alle innbetalingene og sendt til etterlatte. Det er pr , kr ,- i Minnefondet. Pengene vil i 10 blir satt inn på en egen kapitalkonto.

7 Ananke Driftsinntekter: f- Helsedirektoratet - psykatrimidler Helsedirektoratet - driftsmidler Helsedirektoratet - likemannsordningen (rn9!!or!9tr9.lq 9m 94.*grllilskuddene, ut{1qg,rqe1 Q Helse-Vest Helse - SørlØst Helse-Midt alit qq0_ ar) 1 ls Mental Helse Verdensdagen qolqq qgq_vlqq livet ditt' too ooo 5 Kurs, godkjente Medlemskontingent i Totalt inntekter Driftsutgifter: 50 ooe ooo f w""["naiåling 160 Kurs V"'å Honorar/foredragsho lderei dugnad Regnskap Rgvigjgn _ Rekvisita!qnlralsq4e"gg!91_ Arbeidsutvalgsmøter Arr_an_gery94_t e!f gg! Arranlement i Ålesun-d 4tre1r glqgqt ipllo Arrangement i Trondheim i Tromsø Årsmøtet Di""rr" -øtet Telefon/Mobil nt!qrnell Bilgodtgj ørelse/rei seko stnader Annonser Utsendelse av informasjon yrer bøker Porto/gebyr Gaver/premier Diverse utgifter Totalt _? q!q0_l _i i s s

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer