ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL KLUBBHUSET AGENDA:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:"

Transkript

1 ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmeldinger. 5. Behandle revidert regnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. Kunstgress STAG banen 7. Fastsette treningsavgifter. 8. Budsjett. 9. Valg.

2 Arsberetning for Sportsklubben Stag Fotballgruppen Perioden Fotballstyrethan i2014 bestått av følgende personer: Leder: Leder økonomiutvalgetr: Leder arrangementsutvalg Leder anleggsutvalget: Leder sportsutvalget: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Administrasj onssekretær: Knut Hansen. Geir Huse. Helene Foldvik. Frank Steene. Jørn Thomas Larsen. Tommy Nordang Bjørn E Helgeland Geir Sollid Jørn Andersen Kasserer: Ivar Skjærvø Valgkomite: Rune Holmefi ord Jacobsen Ole Petter Borvik Ivar Skjærvø Det er i perioden avholdt l1 styremøter. I tillegg til de ordinære saker som følger drift av fotballgruppen har styret arbeidet med følgende hovedsaker:. Nytt kunstgress på stag banen. Ny sponsorplattform o Kvalitetsklubb Det har i tillegg vært arbeidsmøter uten at hele styret har vært representert. Økonomi: Utvalget har gjordt en god jobb. Det er ryddet opp i tidligere avtaler og inngått nye med våre samarbeidspartnere. Det er kommet på plass retningslinjer ifm. drakter/reklame slik at merkevaren STAG blir ivaretatt. Kostnadskontrollen er god og kan også i år fremlegge et driftsresultat som viser overskudd på Fotballgruppen har god likviditet og har kapital plassert på konto. Arrangementsutvalget: Det er gjennomført merkefest, bendit cup og løkkecup. Det har vært vanskelig å få nok personer ã delta i arrangementsutvalget, men vi håper at det nå kommer flere på plass i Helene og Tone har virkelig stått på og gjordt en glimrende jobb.

3 Sportsutvalget: Vi har i år deltatt med 36 lag i serien. Også i år er STAG gode på dette med ferdighetsmerker. Vi ble beste klubb i Vestfold for dette og fìkk premie fra kretsen. Trenere er nå klare for kommende sesong. Mange trenere og lagledere har deltatt på forskjellige kurs (leder og trenerkurs) gennom hele sesongen. Anlegg: Fotballgruppen har driftsansvar for STAG anlegget som innkluderer gressbaner, STAG hytten og grusbanen. Her har Jørn Thomas gjordt en god jobb med å ivareta funksjonen som banemann.. Stag hytten har blitt oppgradert en del takket være meget flott dugnadsinnsats fra fotballen, hvor Geir S og Tone E har vært primus motorer, Fair play: Dette har vært et satsningsomräde i2074. Her er det gjordt en flott jobb, noe som viste seg i desember da fotballkretsen utnevnte STAG til årets fair play klubb i Vestfold. Nytt kunstgress på stag banen. Her er det lagt ned mye arbeide slik at de beste forutsetninger skal være tilstede før beslutning om oppstart blir bestemt. Ny sponsorplattform. Her har alle gruppene sammen med hoved foreningen gått sammen for å fâ laget en felles sponsorplattform Her ser vi frem til at vi skal ñ økte inntekter for å få de beste forutsetninger for klubben fremover. Kvalitetsklubb. Fotball har tatt tak i rutiner / prosedyrer / utdanning som ikke har vært gode nok tidligere. Til dette har vi fått hjelp fra Vestfold Fotballkrets gjennom prosjektet <kvalitetsklubb>. Her har Geir Sollid vært primus motor og gjordt en flott innsats. Stavern lg Knut Leder STAG fotball STAG FOTBALL. VI SPILLER SAMMEN

4 Årsmeldinger fra alle lagene Jenter 2007/ 08 Jenter 2005/ 06 Jenter 2003/ 04 Jenter 2000/ 01 Kvinner sr Gutter/ jenter 2009 Gutter 2008 Gutter 2007 Gutter 2006 Gutter 2005 Gutter 2004 Gutter 2003 Gutter 2002 Gutter 2000 Herrer sr

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 STAG Fotballgruppe ba la nseovercikt pt iiendeler pr pr. 31, Omløpsmidler , Brukskto Sesamkto Div. lagskto 1500 Kundefordringer Sum omløpsmidler 32760, ,33 0,00 0, , , , ,98 0, ,03 Sum eiendeler Gjeld og Egenkapital Kortsiktig gjeld 2989 Avsetninger, ref. div. lagsl<to 2990 Annen kortsiktig gjeld Sum koftsiktig gjeld Egenkapital 2050 Annen egenkapital Arsresuttat Sum Egenkapital Sum Gield/Eoenkapital 41404, , , , , , , ,98 114/,458,74 M221, ,05 l23l Stavern Knut Hansen lvar SkjæNø /(hüü Revisor Revisor

33 Ark4 STAG FOTBALLGRUPPE Resultatregnskap I 2014 Drifrsinntekter ' Driftskostnader Aktivitetsavg. Sponsor og samarbeidsavtaler Stevneinntekter Overføring fra Hovedfor, treningsutg. lnntekt kiosk lnntekt lotteri lnntekt andre tiltak, kalendere Andre inntekter, d ugnad Sum driftsinntekter Deltagelse icuper Deltagelse iserier Utgifter egne cuper Trening og instruksjon Utdanning og kurs Leie idrettshaller til trening Leie gym.saler til trening Leie fotballbaner til trening ldrettsmatr. Div. stevne og aktivitetutg. Forsikring av spillere Møter Administrasjon Miljøtiltak Renhold Staghytta Annen kostnad lokaler Hjertestarter rep/vedlikehold av utstyr Data/Edb-kostnad Minibuss Gaveripremie Utgifter kiosk Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Banktjenester ARsResulrer Bud6 ett , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3r000, , , , , , , , , , , , ,00 Resultat , , , , ,00 -'14290, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,31 Side'1

34 Budsjett 2015 Driftsinntekter Konto Salgsinntekter Budsjett 3020 Aktivitetsavgift Sponsorinntekter og samabeidsavtaler Stevneinntekter Gaver - SUM Salgsinntekter Andre inntekter 3920 Overføring fra HF, treningsutgifter Inntekt kiosk Inntekt lotteri Andre inntekter dugnad Andre inntekter - SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4010 Startkontigenter cuper Startkontigenter serie Stevneutgifter egne cuper Treningsutgifter Utdanning/ kurs Leie idrettshaller til trening Leie gymsaler til trening Leie fotballbaner til trening Driftsutgifter egen bane Idrettsmateriell Div. stevne- og aktivitetsutgifter Forsikring spillere SUM Varekostnad Lønnskostnad 5110 Møter Administrasjon Medlemsnett - Kasserer Miljøtiltak SUM Lønnskostnad Andre driftskostnader 6360 Renhold av lokaler Annen kostnad lokaler Hjertestarter Reperasjon og vedlikehold av utstyr -

35 6810 Data/ EDB kostnad Gaver/ premier Utgifter kiosk Kto? Avdrag lån - SUM Andre driftskostnader SUM Driftskostnader SUM Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Finansinntekter 8040 Renteinntekt SUM Renteinntekter SUM Finansinntekter Finanskostnader 8110 Rentekostnader Banktjenester SUM Rentekostnader SUM Finanskostnader SUM Finansinntekt- og kostnad Årsresultat Avsetninger - Årsresultat etter avsetninger

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad Fokusområder Styret har satt fokus på følgende punkter for å posisjonere fotballavdelingen. Dette skal være med å

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012:

STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012: ÅRSBERETNING 2012 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 1. Styrets sammensetning 1. januar 12. mars 2012: Leder: Nestleder: Økonomileder: Sportslig leder: Styremedlem: Varamedlem: Frank Westby, Ski Daniel Helland

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB.

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. Kolbotn tennisklubb - generalforsamling torsdag den 14. mars, 2013 kl 19:00 Sted: Kolben, Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje Salong 2. For årsmøte:

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011.

ÅRSBERETNING FOR 2011. ÅRSBERETNING FOR. 1. Organisasjon. Styret Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Nils Osaland Kathrine Jørgensen Gaute

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer