ÅrsmØte. Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund OfBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Postkonto:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅrsmØte. Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund OfBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Postkonto:"

Transkript

1 Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund OfBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) ÅrsmØte 1999 Adresse: Oslo Taekwondo Klubb Pilestredet 75 c 0354 OSLO Telefon: l Postkonto:

2 Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund (NBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) o Arsberetning 1998 Adresse: 0slo Taekwondo Klubb Pilestredet 75 c 03s4 osl-o Telefon: l Postkonto:

3 Årsmelding - Oslo Taekwondo Klubb styreperuodel{ gg 1. Sfyret, møteaktivitet og medlemstall Styret har i perioden bestått av føigende personer: Leder Nestleder Hovedinstruktør Jessica Stenholm Sekretær Stig Ove Ness, Haratd Nyberg Siri Rasmussen Økonomi/Innkjøp Ann Christine Jørgensen Medlem Berit Grønfur Medlem Erik Aas Medlem Medlem Styret ble valgt på årsmøtet 23" mars økonoffii, representasj oo, organisering kontakt med bvdelene kontaktledd til forbundet utdanningskontakt kontaktperson utad Neil Christian Andersen ansvar for kampgruppa, konkurranser Stian Birkelid Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter,2 instruktørmøter og I svartbeltemøte. Medlemstallet var totalt 121, det vil si omtrent det samme som året før. Fordelingen mellom høst- og vårsemester var helt jevn. 2. Treningsaktiviteter Det har vær1 avholdt 7 ordinære taekwondo-treninger pr uke. I kampgruppa har det dessverre væft liten aktivitet. Airokick-trenine har vært avholdt stort sett hver fredae. Sommeren 98 hadde vi trenins hver onsdag. Det har vært holdt 2 selvforsvarskurs for kvinner. Ellers holder capoeira- og kaligruppene 2 treninger hver pr uke i våre lokaler. Nytt av året er at landslaget i mønster har avholdt trening i klubbens lokaler enkelte helger, noe vi synes er veldig hyggelig. 3. Økonomi og inntjeningstiltak Økonomien har dette året vært atskillig bedre enn de foregående år. Et underskudd på kr 1730,- fra97-98 er snudd til et overskudd på kr 16101,- for Dette skyldes i hovedsak at tilskuddet fra Oslo kommune varhøyere enn forventet. Vi hadde i ar som i fior dugnad på Aker brygge i samarbeid med McDonald's. Dugnaden bestod i å holde Aker brygge ren for søppel hver lørdag og søndag fra kl i ca2 måneder. Oppmøtetfra klubbens medlemmer var relativt bra for juni måned, men dårlig for juli og august. Dette tiltaket droppes neste år. Klubben har i stedet fått tildelt bingo. Vi gf ennomførte et lotteri i samarbeid med Østlandske budokrets, og dette var vellykket. Vi ble beste taekwondo-klubb.

4 Årsmelding - Oslo Taekwondo Klubb Klubben har innført et tilbud om at medlemsavgiften kan betales ved hjelp av autogiro. Meningen er at dette skal gsørebetalingen enklere både for klubben og medlemmene. Klubben har leid et solarium som medlemmene kan bruke mot betaling. Som inntjeningstiltak har dette så langt ikke svart til forventningene. Imidlertid taper klubben uansett ikke penger ettersom leien består i en viss andel av inntektene. 4. Profileringstiltak Vi hadde stand og delte ut flygeblader på markedsdagene i Bogstadveien i april, juni og september. I april og juni hadde vi i tillegg oppvisninger. Både svartbelter og cup-graderte medlemmer deltok. Capoeira-gruppen bidro også med et kjempefint innslag. Jessica, Stig Ove og Jens Christian deltok 9. september på en ungdomsmesse på Frogner stadion. Vi har fått opp et skilt utenfor inngangen til treningslokalene slik at det skal bli lettere for eventuelle nye medlemmer å finne fram til oss. Fighter Sport har delvis sponset oss med 18 drakter mot at draktene har reklame for Budo Nord påtrykt. De som representerer klubben fast får en til låns. Ellers er det meningen at draktene skal brukes på oppvisninger og lignende. Klubben harl<1øpt inn T-skjorter med Oslo Taekwondo Klubb-motiv for salg til medlemmene. 5. Dommer- og trenerkurs Følgende personer har i denne styreperioden blitt C-dommere i kamp: Thomas Jensen, Jens Christian Gjesti, Siri Pettersen, Karin Kaasen, Tom Øverland, Morgan Nygard og Jørgen Biørn. Neil Christian Andersen har blitt mønsterdommer kl. I. Berit Grønfur og Stig Ove Ness er i ferd med å ta trenerkurs 2, og Stian Nyberg er i ferd med å ta budo grunnkurs. 6. Konkurranseresultater Følgende medlemmer har representert klubben i konkurranser og tatt medalje: o Thomas Jensen har tatt gull i NM i mønster for senior svart belte, gull i Norgescup I og gull i Norgescup II! o Mariam Kaynia har tatt gull i NM i mønster for junior cupgraderte og gull i Norgescup I. o Mee Eline Hoft Ottersen har tatt bronse i mønster i Norgescup I og bronse i kamp i Norgescup II. o Neil Christian Andersen har tatt bronse i mønster i Norgescup I.. Narges Kaynia har tatt i bronse i Barnemessen på Jordal. o Morgan Nygard har tatt sølv i regionalt stevne for senior svartbelte. Vi gratulerer alle sammen med en flott innsats!

5 Årsmelding - Oslo Taekwondo Klubb Sosiale aktiviteter Vi har hatt 5-6 sosiale sammenkomster for klubbens medlemmer; 2 videokvelder, julebord, sommeravslutning og middag på McDonald's for alle som var med på dugnaden. 8. Gradering Vi har hatt påske-, sommer- og julegradering i klubben. I perioden har følgende personer oppnådd nye dan-grader: Neil Christian Andersen (3. dan), Thomas Jensen (2. dan), Morgan Nygård (2. dan), Jens Christian Gjesti (1. dan) og Stian Nyberg (1. poom). 9. Stor dugnad i dojangen Jessica, Thomas, Ann Christine, Hans Gunnar Leirvik (Ann Christines bror), Neil Christian, Tom, Mee Eline og Kali-gruppa gjorde en kjempeinnsats da de hadde en skikkelig dugnad i dojangen. Blant annet ble en vegg revet og en vegg flyttet i den lille dojangen, og gulvet i den store dojangen ble skrubbet skikkelig ned. 10. Vasking av lokalene Vasking av lokalene har stort sett skjedd ved dugnad etter trening. Dette er imidlertid ikke et tilstrekkelig renhold. Klubben har derfor nylig inngått en avtale med Bjarne F{jelm hvoretter han skal vaske lokalene. 11. Andre gode nyheter Jessica Stenholm har blitt medlem av Den europeiske dommerkomit6. (ETU). Vi har fått to utøvere på landslaget i mønster. Dette er Thomas Jensen og Neil Christian Andersen. Oslo. 15. mars 1999 f'": ";'*) itr-'!;t,il i t.\r*'-lrvt'e*v:?s' I -f Siri Rasmussen Sekretær +F\ t J.'r*, i;,: fu,,4 y i.-trg,"t:)t'd#" Stigsbve Ness Leder ti

6 Oslo Taekwondo Klubb Medlern av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Budo Forbund (NBF) og Norges Idrettsforbund (NIF) RegnskLp 1998 Adresse: Oslo Taekwondo Klubb Pilestredet 75 c 03s4 OsI-o Telefon: l Postkonto:

7 Regnskap Oslo Taekwondo Klubb 1998 Balanse Eiendeler 1010 Kasse 1070 Postgirokonto 1080 Bankkonto 1410 Depositum leie KLP 3510 Salgsinntekter 3520 Klubbdrakter (1 572,00) ,19 469, , Omløpsmidler Anleggsmidler Sum Eiendler ,24 :tqru24 Gjeld og egenkapital 261O Forskudd medlemskontingent Gjeld ,OO 2910 Egenkapital Resultat , ,09 Egenkapital Sum Gjeld og egenkapital g7 473,24 _lu lzs,zq Resu ltat Inntekter 3010 [Vledlemskontingent 3030 Gradering 3230 Kommunaletilskudd 3350 Andre kurs 3410 Leieinntekter 3510 Salgsinntekter 3520 Klubbdrakter 3610 Innbringendetiltak 3620 Spilleinntekter 3630 Soltimer , , , Budsjett Driftsinntekter , Stevner og aktivitetsutgifter 4020 Deltagelse i andre stevner 41OO Egne stevner og arrangement 421O Trening-oginstruksjonstiltak 4300 Andre treningskurs 4400 Skader Stevner og aktivitetsutgifter Administrasjon, møter og markedsføring 5000 Personalutgifter Møteutgifter forbundsting 5200 Husleie 5210 Strøm 5211 Telefon 5212 Oppussing 5300 Administrativeutgifter 2 452, , , , ,00 g 301, Adm, møter og markedsføring Tilskudd, kontigenter og avgifter 7210 Kontingenter/avgiftertil idrett 751O Matriell/utstyr 7520 Belter 7530 Merker/medaljer 7710 Utgifter ved reklame, annonser , ,O , Tilskudd, kontigenter og avgifter Driftsutgifter , Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 8010 Renteinntekter 8190 Gebyrer 841O Ekstraordinære inntekter 1949,97 (284,00) (20) Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 2 215,97 90 Resultat ,09 (9 70) Prepared by Stig Ove Ness Page 1

8 Regnskap - Oslo Taekwondo Klubb Noter tit regnskapet: Regnskapet for Oslo Taekwondo Klubb for 1998 består av 372b lag. Eiendeler l0l0 Kasse To personer i styre har lagt ut for regninger i 1998 som ikke var gjort opp med kassen før årsskifte. Disse har derfor tilgode følgende beløp: Beholdning kasse Ann Christine S. Jørgensen Stig Ove Ness 5 03,- 847,- 228,- Total - kasse - 572,- l4l0 Depositum leie KLP Klubben har to kontoer som uteør depositumet til KLP Eiendom A/S. Det er: ast l ,- Total Gjeld og egenkapital 2610 Forskudd medlemskontingent Inntekter 29 medlemmer har betalt medlemskontingent for 1999 allerede i Totalt utgjør dette kr , Medlemskontingent Medlemskontingeneten for 1998 har vært som følger: Våren Høsten I år Voksne 1100,- 1350,- 2400,- Barn og studenter 900,- I 150, ,- Instruktører med sortbelte 900, , ,- lkke aktive / støttemedlemmer 200,- 200,- 400,- Det er i tillegg gitt l0 Yo familierabatt. Antall betalene har vært: Våren 1998 Høsten stk 19 9A0,- 9l stk ,- Total 121 stk

9 Regnskap - Oslo Taekwondo Klubb lA Leieinntekter I(lubben har hatt føleene leieinntekter i 1997 Oslo Capoeira Clubb KiK/Blindetrening l6 000, , Oppussing Klubben er i 1998 tildelt kr l0 000,- av Oslo Kommune til ny gulv i treningslokalet. Dette er bruht til utbygging/oppussing og nye matter i matterommet. Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 8410 Ekstraordinæreinntekter Penger funnet i treningslokalet? Gave Asbjørn Restad Totalt ,- 50,- 500,- Totalt 550,- Kommentarer tit regnskapet 1998 Oslo Taekwondo klubb har i løpet av 1998 hatt I2I medlemmer, med en fast stabil medlemsmasse på 91 medlemmer på vår og høst partiet. Den økonomiske situasjonen i klubben i 1998 har vært bra. En vis restriksjon i penge bruken har ført til det bra resultatet. Klubben har også i 1998 hatt mye mindre inntekter gjennom medlemskontingenten en det som var budsjettert med, men større bidrag fra Oslo Kommune en budsjettert veide dette opp. Sommerens dugnad på Aker Brygge ble også gjennomført i Men resultatet var ikke positivet. Da få møtte opp til dugnaden, fikk klubben ikke full utteiling i ar. Bidrag fra sommerdugnaden ble derfor bare ,-. I tillegg kommer inntekter fra kretslotteri på 5 690,- som ble avholdt i løpet av høsten. Bidraget varbra, men interessen for loddsalg var liten. Resultat for 1998 ble et overskudd på ,09, som må sies å være bra. Den økonomiske situasjonen i klubben er blitt noe bedre med dette. Oslo, 1. mars 1999 Å,, {rt*ifv!#l',æq, Økonomiansvarlig V Stig S". J.{ess Leder

10 Kommentarer til regnskap 1998 Berit Grønfur og Tom Øverland har gått igjennom regnskapet for 1998 og funnet det ført i henhold til god regnskapsskikk. Vi har merknader på følgende kontoer: 1010 Kasse Underskuddet i kassa er utgiftene utgiftsført i 1998? Alle utgifter/inntekter bokføres på riktig år. : dårligere resultat. (-3075,-) 3s10 Inngående - utgående beholdning? Det er interessant å vite hvor stort innkjøp er på, kontra salget, ikke bare overskuddet (er overskuddet på X% av innkj øp) (Konto stemmer på summering). Dette gjelder salgs og utgiftskontoer. Vi savner kontoplanen.

11 Budsjett Oslo Taekwondo Klubb 1999 Budsjett 1999 Inntekter 3010 Medlemskontingent 3030 Gradering 3230 Kommunale tilskudd 3350 Andre kurs 3410 Leieinntekter 3510 Salgsinntekter 3520 Klubbdrakter 3530 T-skjorter 3610 Innbringende tiltak 3620 Spilleinntekter 3630 Soltimer Driftsin ntekter Stevner og aktivitetsutg ifter 4020 Deltagelse i stevner 4100 Egne stevner og arrangernent 4210 Trening- og instruksjonstiltak 4300 Andre treningskurs 4400 Skader Stevner og aktivitetsutgifter Administrasjon, møter og markedsføring 5000 Personalutgifter Møteutgifter forbundsting 5200 Husleie 5210 Strøm 5211 Telefon 5212 Oppussing 5220 Rengjøring 5300 Administrativeutgifter g Adm, møter og markedsføring Tilskudd, kontigenter og avgifter 7210 Kontingenter/avgiftertil idrett Matriell/utstyr 7520 Klubbdrakter/Belter 7530 Merker/medaljer 7710 Utgifter ved reklame, annonser Tilskudd, kontigenter og avgifter D rifts utg ifter Finanslekstraordinære inntekter og utgifter 8010 Renteinntekter 8190 Gebyrer 8410 Ekstraordinære inntekter Fi nans/ekstraord i nære i nntekter og utgifter 2 00 (50) 1 50 Resultat Prepared by Stig Ove Ness

12 Årsm øte - OsIo Taekwondo Klubb - l99g Forslag til medlemskontingent Type %hr Giro pr mnd Helt år [Jnder 18 år 1 200,- 200,- + gebyr 2 200^- Over 18 år 1 500,- 250,- + gebyr 2 704,- S o rtb e lte in s truktøre r I 200"- 200,- + gebyr ,- Støtte medlemmer 200,- 400,- I0% Familterabatt Forslag til sfyre for 1999 Leder Stig Ove Ness Nestleder Harald Nyberg Sekretær Jørgen B rørn Økonomi Ann Christine Jørgensen Medlem Berit Grønfur Medlem Thomas Jensen Varamedlem Mee Eline Ottersen Varamedlem Erik Aas utdanningsansvarlig konkurranseansvarlig miljøansvarlig juridiskansvarlig

13 Budsjett Oslo Taekwondo Klubb 1998 Budsjett 1998 lnntekter 3010 Medlemskontingent 3030 Gradering 3230 Kommunale tilskudd 3350 Andre kurs U1O Leieinntekter 3510 Salgsinntekter 3520 Klubbdrakter 3610 Innbringende tiltak 3620 Spilleinntekter Driftsinntekter Stevner og aktivitetsutgifter 4020 Deltagelse i andre stevner 4100 Egne stevner og arrangement 4210 Trening- og instruksjonstiltak 4300 Andre treningskurs 4400 Skader Stevner og aktivitetsutgifter Administrasjon, møter og markedsføring 5000 Personalutgifter Møteutgifter forbundsting 5200 Husleie 5210 Strøm 5211 Telefon 5212 Oppussing 5210 Administrativeutgifter Adm, møter og markedsføring Tilskudd, kontigenter og avgifter 7210 Kontingenter/avgiftertil idrett 7510 Matriell/utstyr 7520 Klubbdrakter 7530 Merker/medaljer 7710 Utgiter ved reklame, annonser Tilskudd, kontigenter og avgifter Driftsutgifter Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 8010 Renteinntekter 8190 Gebyrer 8410 Ekstraordinære inntekter 1 00 (20) Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 80 Resultat (9 Too,ool Prepared by Stig Ove Ness

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2012 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.10.55919 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 Innkalling, saksliste,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer