Nr Sikker e-post. Innhald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr41995. Sikker e-post. Innhald"

Transkript

1 Nr41995 Sikker e-pst Innhald Harald Tveit Alvestrand UNINETT Hvrfr sikker E-pst? Mange finner det usikkert å benytte E-pst til "seriøs virksmhet" i dag. Det er fr enkelt å frfalske pst stjele pst eller lese andres pst. Teknikker basert på krypt-teknikker kan gjøre alt dette mye vanskeligere. Sikker E-pst vil kste en del å implementere både i tid g i penger men vil v~re nyttig fr mange frmål. Signering er det at en merker brevet med en "kde" sm både angir hvem sm har sendt brevet g sikrer at brevet ikke er blitt endret siden det ble signert. Kryptering er det at en gjør brevet uleselig fr alle andre enn den sm har en "hemmelig nøkkel" til å "åpne" brevet med. I "ffentlig nøkkel" systemer er det ikke nødvendig å ha den hemmelige nøkkelen fr å kryptere "lukke" - brevet; derav navnet. Hvrdan sikre E-pst? Sikker E-pst krever gde prgrammer fr kryptering g signaturer. De mest kjente i dag er PGP g prgrammer basert på PEM-standarden. Alle virker på samme måte - de bruker et "ffentlig nøkkel" system fr å sikre at bare den sm mttar en kryptert melding kan lese den g at en kan stle på at den sm har signert en melding virkelig har sendt den. Verd å merke seg er at det er umulig å "versette" sikker E-pst fra ett system til et annet; dette ville kreve at versetteren hadde de hemmelige nøklene g det ville dermed gjøre den i stand til å lese kryptert E-pst eller lage falske signaturer. Tillit Når en mttar en signert melding er det ett kritisk spørsmål sm må besvares: Stler jeg på at avsenderen er den han/hun sier? Dette er ikke avhengig av kryptsystemet sm er brukt men av tillits-mdellen. UNINETTs krypt-prsjekt UNISA er bygget rundt en tillits-mdell der en frutsetter at flk har et frhld til en "sertifiseringsautritet" sm går gd fr at de har det navnet de hevder at de har ved å skrive ut en spesiell frm fr signert melding m dette - et "sertifikat". Sertifiseringsautriteten er så videre sertifisert av UNINETTs sentrale sertifiseringsautritet slik at alle sm stler på UNINETfs sertifiseringsautritet kan stle på alle sm UNINETT går gd fr. VesentFrtsetter neste side I dette nummeret av UNINyTT finn du mellm anna tilbakeblikk på tal frå året sm gjekk g litt m den nyttigaste tenesta på Internet: elektrnisk pst. Webben aukar stadig i mfang du vil finna nyttige tips g erfaringar med Linux g webtenester frå Høgsklen i Vestfld. l: Sikker e-pst 2: ftp.funet.fi 3: ISOC-NO en viktig aktør fr nasjnal krdinering av interneuet i Nrge 3: UNINETTs prgramvaretjeneste 3: MIME e-pst 4: Webtjenester med Linux 6: Utvikling g tal fr UNINETT 8: UNINETTs aktsmhetsansvar 8: Tilbakeblikk på UNINETT'9S Utgiver av UNINyTT er UNINETTs sekretariat Pstbks 6883 Elgeseter 7002 Trndheim Redaktør: Ingrid Melve Telefn: Epst:

2 UNINyTT nr Redaktørhjørnet Endå eit Internetår er ver g det neste er snart ver ss. Fr dei sm kikkar litt lengre bak i bladet ser tala fr trafikkauke iein situasjn med svak auke i tilknytta maskiner (periden l.juli til 1. desember) lett skræmande ut. Då er det trygt å vita at alt på Internet veks ekspnentielt g ein får berre finna sin plass på kurven. Ein faktr sm har verka inn på trafikkauken er ppgradering av nettet meir kapasitet gjev høve til å bruka meir nett-tenester var året då media ppdaga Internet inga avis med respekt fr seg sjølv kjem i dag ut Heldigvis ser dette ut til å ha medført ein auka bruk av Internet-tenester g andre frmer fr elektrniske nett-tenester g ikkje berre til ein hyper-cyber-hype. Web har blitt svært ppulært både til infrmasjnsutlegging g infrmasjnstilgang. Mange aspekt ved vår daglege elektrniske verd er uavklarte g det er rm fr kreative IØsyingar på både tekniske mellmmenneskelege g juridiske utfrdringar i ~"""""""""""""""0 Frtsettelse fra frrige side lige ressurser er lagt ned fr å sikre at risiken fr "innbrudd" i dette systemet er minst mulig. PGP er bygget rundt en tillits-mdell der "alle sertifiserer alle"; i en liten gruppe kan dette være effektivt g krever ikke ne frhld til en sentral "autritet". Risik når en bruker sikker E-pst Alle systemer fr sikker E-pst er basert på at brukeren kan hlde på en hemmelighet: Den hemmelige nøkkelen. Denne kan beskyttes med smartkrt krypterte datafiler eller lignende; m denne mistes er det en str jbb å rydde pp etterpå. Dessuten finnes en lang rekke måter å stjele både nøkler g E-pst på dersm dine lkale dataressurser ikke er tilstrekkelig sikret. Men - når en bruker sikker E-pst kan en se brt fra muligheten fr at E-pst blir avlyttet eller frandret mellm sender g mttaker; risiken ligger i de t endene - hvilket de fleste vil betrakte sm en frbedring. Dette er et sammendrag av et fredrag gitt på Nrdunet'95. Hele fredraget er tilgjengelig på WWW på ~"""""""""""""""~ ~ Scut Reprt ~ ~ Dersm du ønskjer å følgja med på Internet finn du ~ gd hjelp i Scut Reprt på ~ html ~ " """""""""""""""" " UNINETT presenterer tenester hjå andre: ttp.tunet.ti Verdas beste ftp-arkiv Verdas beste ftp-arkiv fr prgramvare finn du i Finland hjå FUNET (Finnish University and Research Netwrk) den finske mtparten til UNINETT. FUNET er drive frå Finnish State Cmputing Centre nær Helsinki. Dette arkivet har hvuddelen av æra fr at Finland (sm det einaste av dei nrdiske larida) er nett-eksprtør av infrmasjn på Internet. Kvtar fr NORDUnet Brukarar frå dei nrdiske landa sine akademiske nettverk (NORDUnet-tilknytta nett) har spesielle kvtar sm gjer at vi går framfr i køen. Dette kan vera viktig spesielt m ettermiddagen då pågangen er str. I tillegg er det ikkje sett avgrensingar på kr mykje ein kan henta m gngen i mtsetnad til kva det er fr t.d. amerikanske brukarar. Strleik Fr tida er ftpjunet.fi ein DEC-Alpha(AXP) 3000/900 med 50 GB disk (40 GB brukt). Du finn ikkje alt mellm himmel g jrd av fritt distribuerbar prgramvare her men du finn meir enn andre stader. Krleis bruka ftp.funet.ji Fr å finna fram til prgramvare er det enklaste å bruka enten archie (archie.uninett.n) eller på eller via FTPsearch på Webgrensesnittet mt FTPsearch (ei eigenutvikla søketeneste ved Universitetet i Trndheim) er enkelt å bruka g svært effektiv i søkinga. Dersm du finn ein tenar sm ligg i Nrge g har det du treng bruk denne. Viss du må ut av landet prøv Finland g Sverige først før du går ver dammen til USA. Innlgging Fr å lgga deg inn på ftp.funet.fi brukar du brukarnamnet annymus g di eiga e-pstadresse sm passrd. Dersm du ønskjer meir infrmasjn m tenesta eller innhaldet i dei enkelte katalgane les README-filene. ftp://ftpfunet.ft/ ~"""""""""""""""~ SOSIG " ~ SOSIG (Scial Science Infrmatin Gateway) er ei ~ ~ samling kvalitetsinfrmasjn (ein innfallsprt mt ~ 'infrmasjn på Internet) innan samfunnsvitskap. " 'T enesta f mn do" u pa " ~ I tilllegg til infrmasjn m samfunns vitskap finn du ~ ~ pplæringsmateriell g tips fr bruk av tenesta. ~ """"""""""""""""

3 UNINyTT nr IS O C-NO en viktig aktør fr nasjnal krdinering av internettet i Nrge Petter Kngshaug UN/NETT ISOC-NO eller Internet Sciety avdeling Nrge ble etablert i 1995 g har sm frmål blant annet å: Medvirke til en utvikling av et internet sm sikrer åpen g likverdig adgang fr brukere g tjenesteytere g et regelverk sm sikrer brukernes persnlige rettigheter. Skape et frum fr samarbeid mellm brukere. Ivareta brukernes interesser verfr nettperatører g tjenesteleverandører.. Fremme pplæring medvirke til pprettelse av infrmasjnstjenester g alminnelig bruk av internettet. Internettet er i ferd med å trenge inn i stadig flere av samfunnets krker g vil etterhvert få betydning fr næringsliv g frvaltning på linje med hva vi de senere år har sett innen frskning g utdanning. Den nrske delen av internettet utgjøres av et antall peratører sm driver sine respektive subnett av internettet g sm samtidig er i direkte knkurranse m kundene i dette hurtig vksende markedet. Sm brukere har sikkert mange ppdaget både mangelen på krdinering av tegnsett g vedlegg g mangelen på kvalitetsgarantier på tjenester sikkerhetsfunksjner muligheten til å handle direkte ver nettet sv. Alle disse funksjner vil kreve en samrdning g krdinering mellm de nrske nettperatørene sm i dag ikke eksisterer. Man kan heller ikke vente at det ffentlige skal kmme inn gstyre denne prsessen gitt at man er midt ppe i en prsess hvr det viktigste synes å være å deregulere mnplmråder g å la markedskreftene råde. Det er her ISOC-NO tar mål av seg til å spille rllen sm nasjnal krdinatr fr internettet i Nrge. Man ønsker å ta brukerneslkundenes side g bruke markedet til å "presse" nettperatørene til å følge visse funksjnelle krav g frrdninger. Ved å infrmere brukerne m hvilke krav sm bør stilles til nettperatørene ønsker man å lede disse til valg av de peratører sm følger anbefalinger fra ISOC-NO. Mere infrmasjn m ISOC-NO finner du på: ISOC-NO vil utver senvinteren kjøre et antall frkstseminarer fr å møte ulike brukergrupperinger. Vi vil der presentere vårt syn på behvet fr nasjnal krdinering samtidig sm vi inviterer til debatt m rganisasjns- g finansieringsfrm fr ISOC-NO. Utpå våren vil det dernest bli arrangert et årsmøte hvr det sittende interimstyret vil tre tilbake til frdel fr et nytt styre valgt av de brukergrupperinger sm er signifikante fr anvendelse av internett i Nrge. Skulle det være spørsmål m ISOC-NO eller m frkstsemimarene kan man henvende seg til sekretariatet på: isc-n. n UNINETTs prgramvaretjeneste Bjørnar Pedersen UNWETT UNINETT har i en frsøksperide inngått nen få sentrale rammeavtaler på kmmersiell prgramvare sm kan benyttes av UNINEITs medlemsinstitusjner. Prgramvaren er lagt tilgjengelig på en sentral server i nettet. Det ser ut til å være gd interesse fr dette blant medlemsinstitusjnene g UNINETT vil derfr videreutvikle denne tjenesten. Tjenesten er kategrisert sm en UNI NETT tilleggstjeneste. Den vil videreutvikle seg g frtsette i den grad respnsen fra deltakende institusjner tilsier det g så lenge tjenesten er selvfinansiert. Fr 1996 vil en videreutvikling bety at det pprettes en markedskanal mellm de deltagende institusjnene g UNINETT hvr man frsøker å fange pp hvilke prgramvaretyper sm er aktuelle g hvr man kan diskutere de avtaler/prdusenter/leverandører sm freligger. I tillegg til de avtaler sm freligger i dag med Micrsft g Z-mail frventer vi å ha følgende prgramvareprdukter tilgjengelig i løpet av 1996: Nvell Ltus PC-NFS Andre prgramvareprdukter vil kunne være aktuelle etter respns gjennm den nevnte markedskanalen. Vi håper en del av dere finner en slik tjeneste interessant g øknmisk lønnsm. Nærmere infrmasjn m denne tjenesten g de øvrige tilleggstjenestene UNINETT tilbyr vil bli kunngjrt. ~///////////////////////////////~ ~ MIME e-pst ~ ~ Hd' ar u ergra deg ver vedlegg sm kjem fram på e- ~ ~ pst i maltraktert tilstand? Har du prøvd å senda filer ~ ~ men blitt strippa til skinnet av ein prtnar? Har du fått ~ ~ e-pst full av =E5 g andre halvnrske bkstavar? ~ ~ Har du fått vita at dine meldingar ser ut sm ein treår- ~ ~ ing med teiknestiftar har spist på dei? Har du prøvd å ~ ~ få andre til å leva med same teiknsett sm deg? Har du ~ ~ hatt bruk fr e-pst? Har du brukt e-pst? ~ ~ ~ Dersm du svarer ja på eitt eller fleire av sprøsmåla ~ ~ kan det vera lurt å ta ein kikk til på MIME eller å ~ ~ vertala alle du kmmuniserer med til å skifta til ~ ~ MIME-kmpatible prgramvare. ~ ~ UNINEIT e-pstanbefaling finn du på ~ ~ jtp://jtp.uninett.n/drijts-data/sekr/arkiv/nta- ~ ~ ter/unt epst-anbefhtml ~ ~///////////////////////////////~

4 UNINyTT nr Webtjenester med Linux Ole Utnes Høgsklen i Vestfld UN*X-perativsystemet Linux var ikke ne ffisielt tema på UNINETT 95 selv m det ble snakket mye m UN*X på knferansen. Rundt i krkene derimt ble det snakket en gd del m Linux. Siden Høgsklen i Vestfld (HVE) har brukt Linux fr bl.a å bygge pp Webtjenestene skal jeg gi en krt presentasjn av hva vi ha gj"rt g hvrfr. Hva er Linux? De siste par år har det skjedd ne merkelig i dataverden; et gratis perativssystem Linux har utviklet seg på rekrdtid fra et studentprsjekt til et kmplett prdukt med dkumentasjn g alle tenkelige verktøy g mange kmmersielle prgrampakker i tillegg. Linux så dagens lys i 1991 da en infrmatikk-student i Finnland Linus Trvalds begynte et lite prsjekt fr å lære litt m sin nyinnkjøpte Pc. I midten av 1992 hadde prsjektet vkst Linux var nå et fullt perativsystem med flere hundre frivillige utviklere sm laget drivere rettet feil la til nye egenskaper.l. Nå var gså Linux plassert under GNU General Public License sm dermed sørget fr at all kde ble tilgjengelig fr alle. I dag er Linux i bruk ver hele verden. Sm Webservere har det ca. 10% av det ttale marked g er dermed større enn mange kmmersielle perativsystem (OS/2 f.eks.). Linux kjører ikke bare på Intel prsessrene det er gså versatt til f.eks DEC's Alpha. Hvrfr Linux? Linux er gratis g stabilt g det finnes nå mye dkumentasjn. I tillegg er det blitt ganske lett å installere. Man kan sette det pp fra CD-ROM på meget krt tid eller sm vi gjør ved HVE via NFS. I mtsetning til DOSIWindws er Linux et fullt 32 bit perativsystem sm utnytter prsessren mye bedre enn disse PC-systemene. Internet er j UN*X g TCP/IP; dermed er Linux et meget gdt alternativ fr alle slike tjenester. Webservere sm NCSA's httpd kan hentes ned gratis g er relativt enkel å installere. Prgrammeringsverktøyene Perl g Gnu C/C++ er standard fr Linux g med de kan man lage avanserte CGI-shipt sm gir HTML-sidene en utvidet funksjnalitet. Hvrdan har vi rganisert Webijenesten ved HVE? Hvrdan bygger man pp Webtjenester med minimale øknmiske midler? Det var utfrdringen ved HVE fr vel et år siden. Finnes det billige men brukbare løsninger? Valget falt på Linux. Vi tk nen gamle 386 g nen 486 PC'er g satte pp med Linux g la inn NCSA's httpd. Etterhvert har vi fått litt kraftigere maskiner (Pentium) men frtsatt står det nen 386 med 4 Mb RAM g rusler g går. Vi har 5 avdelinger ved sklen g ved hver av dem har vi en egen Webserver. Fr hver av disse har vi en Webmaster. Hvedserveren (www.hive.n) tar seg av fellestjenestene g Webmaster fr denne står i kntakt med UNlNETT. Høgskledirektøren har utpekt en Web-redaktør sm tar det redaksjnelle ansvaret. Fr å krdinere utviklingen har vi dannet et Webfrum sm er delt i t undergrupper en teknisk g en grafisk gruppe. Studentene har gså en egen Webserver (mix.hive.n). Her kan alle studentene pprette egne sider ha egen e-pstadresse sv. All administrasjn blir utført av studentene selv. MIX g Mimes Brønn Takket være studentenes arbeid med mix har HVE fått en utmerket kmpetanse sm bl.a. IT-gruppa har hatt mye glede av. Sysp fr mix er blitt så dyktig at han gså har fått eksterne ppdrag. Utviklingen av prsjektet Mimes Brønn fr Telenr har pågått ved avdeling fr lærerutdanning Eik. Dette arbeidet har gså vært nyttig fr utvikling av sklens egne Websider. Andre ijenester videre utvikling Fr tiden hlder vi på med dmenemlegging ved HVE. Også til dette benytter vi Linux. Ny navnetjener fr hive.n er satt i drift g vi hlder fr tiden på å legge m e-psttjenesten. Når grunnsklene g videregående skal sette igang med Internet trr jeg de med frdel kan benytte en Linuxløsning. I undervisning m perativsystemer.l. er gså Linux interessant. Studentene kan sette pp systemet på sine egne maskiner være systemadministratr g dermed lære mye sm det ikke er plass til i vanlig undervisning. Fr høgsklene vil Linux gjøre det mulig å utvikle en egen UN*X-kmpetanse. ~"""""""""""""""~ ~ UNINETT kundesenter g Linux ~ \ Medlemsinstitusjnar sm vel ISDN-tilknyting g \ ~ sm ønskjer å bruka Linux kan få tilsendt diskettar ~ \ g adresse fr installasjn av Linux ver nettet. \ \ Linux er eit rimeleg alternativ fr dei sm treng ei \ \ fleirbrukarmaskin (g har ein ledig PC) g er viljuge \ ~ til å setja seg inn i eit UNIX-perativsystem. I tillegg ~ \ til lkale pstkasser fr e-pst g namnetenar kan \ \ det vera interessant å køyra webcachetenar fr å \ ~ redusera trafikken på tilknytingslinja. Ein lærar kan ~ \ førebu undervisninga til dagen etter ved å lasta inn \ \ det h treng då treng ikkje klassen henta ned dei \ ~ same filene m att g m att i timen. ~ ~ Det har kme brukande systemhandbøker fr dei ~ ~ ønskjer å setja seg inn i Linux. Prgramvare fr ~ \ Linux er tilgjengeleg på Internet g Linux har vist \ ~ seg å vera ein av dei sikrare UNIX-variantane i bruk ~ ~ i dag tryggleiksmanglar blir retta pp svært frt. ~ """""""""""""""\

5 UNINyTT nr Administrasjn av web-tjeneste. På UNINETT'95 hldt Lars Slett jrd EDB-Senteret ved Universitetet i Trmsø et kurs m administrasjn av web. Lars er gså webmaster fr UNINETT. Det følgende er et knsentrat av kurset basert på de filene Lars brukte. Websider kan få en enrm ekspnering. Da sida til en student ved Infrmatikk ved Universitetet i TrmsØ km med på "What' s Cl" lista til Netscape økte ppkplingene vldsmt. Fra pr. uke til pr. uke. Krav til tjenermaskin CPU: mderate krav IlO g disk: systembuss g disker så kjappe sm mulig. RAM: så mye at web-prsessene ikke swapper til disk Sikkerhetsprblemer Å starte en web-tjener er å åpne et vindu inn i ditt lkale system. I web-tjeneren kan man regne med at det er kde med feil i. Muligheter sm CGI-script g server-side include gir lager sikkerhetsprblemer. Sikkerhet - tjener Sikkerheten kan økes ved å kjøre web-tjeneren i chrtmiljø. Inf m dette finnes i UNINyTT nr l chrt.html Sikkerhet - CGI script CGI (Cmmn Gateway Interface) er den største sikkerhetsrisiken på en web-tjener. Dette frdi det er lett å gjøre feil i scriptene. Her er ei list ver hva du kan gjøre: Legg alle cgi-script i en katalg slik at du har versikt. Å tillate script hvr sm helst gir inntrengere mulighet til lettere å lage egne script. Ikke stl på input til et script (gjelder både syntaks g lengde) Ikke bruk input direkte når du skal lese/skrive til filer eller kjøre eksterne prgram. Sjekk input fr spesielle tegn etc.) g filtrer de. Bruk full path til alle kmmander sm skal kjøres C-prgram bør bruke strncpy (med lengdeparameter) g ikke s trcpy slik at memry ikke skrives ver. Referanser til CGI sikkerhet gisec/ CGI biblitek Per!: jtp:/ljtp.ncsa. uiuc. edu/web/httpdlunixl ncsa_httpdlcgilcgi-lib.pi.z C: Start g stpp av tjener Frdel å kunne starte g stppe tjener uten å måtte være rt. Lars har laget tre små C-prgram sm fikser dette. httpd-start.c httpd-restart.c httpd-stp.c Fr å kjøre dette må følgende gjøres: chwn rt httpd-* chgrp admin httpd-* chmd u+srwxg+rx-rwx httpd-* Rullering av lgger Man kan rullere lggene med et skript (enten daglig eller ukentlig). Lars skal lage et skript fr dette sm vi kan få senere. Statistikk Man bør lage statistikker etter behv. En versikt ver statistikkpakker finnes under: unc. edu/bute ll/jaq/ Innlegging av data De fleste sm ønsker å legge inn sider på web vil gjerne gjøre det fra sin lkale maskin uten å kunne UNIX. T metder fr det er: Web-tjenerens disk kan eksprteres. Brukerne kan bruke FTP (f.eks WS_FTP) Sjekke HTML dkumenter Helst bør de verktøy du bruker sjekke at HTML-standarden følges (har kmmet i nen av de nye verktøyene). Men webmaster bør gså sjekke med weblint. Denne pakka hentes fra: jtp://ftp.khral.cmlpub/perl/www/weblint.tar.gz (Siste versjn kan Netscape' s nye ting) I Netscape 2.0 kan du gså sjekke HTML-kden. Bruk menyen View Dcument Surce. Feil vil markeres med blinkende tekst. Lignende fr Arena-brwseren (sm kan HTML versjn 3) Imagemap Prgrammet Mapedit kan med frdel brukes til å lage imagemap. Prgrammet finnes både fr MS Windws g X Windws. Se f.eks. under: unc. edu/bute ll/mapedit/mapedit. html HTML Editrer Det finnes ei lang liste under: Krav til editren: prdusere HTML-kde sm følger standardene sjekke m HTML-kden innehlder feil WWWFAQ //////////////////////////////// / Linux prgramvare g dkumentasjn ~ / / / Eit gdt utgangspunkt er / / / / / ~///////////////////////////////

6 UNINyTT nr Utvikling g tal fr Internet Registrerte dmenenamn i Nrge under.n Oppdatert versikt ver alle registrerte dmenenamn i Nrge under tppnivået.n finn du på uninett. nl Dmener registrert under.n I fl Dmener I c..... r Q) r J LL 2 r «l- Q :::c:. > Z Det har sm ein ser skjedd ein sterk auke i talet på registrerte dmenenamn i Nrge denne fell saman med veksten av bedrifter tilknytta Internet. I tillegg er ein del institusjner (367 per ) registrert under dmene sm UNINETT handterer (dep.n mil.n fylkesbibl.n flkebibl.n museum. n steiner.n vgs.n) g under de gegrafiske fylkesdmenene. Registrerte ndar i D NS Dette er dei ndane (datamaskiner) sm er registrert i DNS (Dmain Name System) under.n. Maskiner sm heng bak ein brannmur er ikkje registrert. Talet på brukarar per datamaskin kan variera sterkt. Registrerte maskiner i DNS Q) ::: ::i: ø 1'1:;.'1 ::! Jan Mar Mai Jul Sep fl DNS ttalt Il UNINETI Mnd

7 UNINyTT nr Medlem i UNINETI III Medlem I 100 O c... L... r ID r """') LL 2: Medlemsinstitusjnar i UN/NETT Det siste året har UNINETT hatt ein sterk auke i talet på medlemsinstitusjnar. Frdeling av type medlem har endra seg dette året når det gjeld talet på institusjnar. Tilhøvet mellm talet på brukarar i kvar medlemskategri har endra seg lite (sjølv m skuleverket sitt inntg på Internet har ført til ein sterk auke i denne kategrien). Trafikkutvikling i UN/NETT Nett-trafikken i UNINETT O) ~ e:( Frdeling av UNINETT medlem jan -95 Bibl 6% aukar sterkt i periden frå juni 1995 til nvember 1995 auka trafikken ver ryggradsnettet UNINETT med mlag 280%. Til samanlik 1500 nin auka tale på maskiner tilknytta UNINETT (regisrert i DNS) med 24% Grunnskle Andre Vgs 5% 3% 14% Frsk. 38%... ~ > Z Trafikk ver ryggradsnettet Jun Jul Aug Sep Okt 1995 KUF-UH 23% Nv KUFannet 11% fiwl ~

8 UNINyTT nr Tilbakeblikk på UNINETT'95 Miljøet UNINETT'95 fann stad på vinterstid det var kaldt i gata på Dragvll Universitetssenteret i Trndheim. Mellm hutrande pauser fulle av frisk kjøleg luft fann det stad fleire interessante ppheitande diskusjnar m tryggleik g drift av PC-nett integrert i Internet. Teknlgien sat i høgsetet mellm anna fekk ein innsikt i ATM g neste versjn av IP i tillegg til ISDN g andre perative nett-system. Deltaking Deltakarane var strt sett teknisk driftspersnell frå UNI NETT medlemsinstitusjnar. Kurs Ein dag var sett av til kurs i frkant av knferansen med halvdagskurs innan tryggleik DNS multimedia(ipmultieast) g webtenardrift. Fredraga Fredraga frå knferansen er n tilgjengelege på 5/p r gintr. html Å gjera fredraga berre tilgjengelege elektrnisk g ikkje dela ut papir-kpiar var eit eksperiment fr første gng på årets UNINETI knferanse. Evalueringsskjema er enn ikkje ferdigvurderte men reaksjnane umiddelbart på denne sida av knferansen var blanda enkelte ville gjerne ha kpiar av fredraga på papir fr å letta arbeidet med å ta ntatar. ~""""""""""""""" ~ Betaling i UNINETT ~ ~ Det har vel ikke unnsluppet så manges ppmerksm- ~ \ het at UNINETT fra innfører en del avgifter \ ~ verfr sine medlemmer. Denne lille ntisen er kun ~ ~ ment sm en liten påminnelse fr alle dere sm har ~ \ frtrengt dette. \ \ Alle institusjner sm er medlemmer g har en til- \ \ knytning sm er i drift kan frvente en faktura i \ ~ psten. Faktureringen vil skje halvårvis g første ~. \ halvdel av 1996-fakturaen kmmer i løpet av desem- \ ~ ber ~ \ Betalingsfristen vil bli satt til litt inn på nyåret. \ \ Fr nærmere prisinfrmasjn se følgende web-sider: \ \ \ \ Sidene innehlder gså infrmasjn m hva sm er \ ~ definert sm tilleggstjenester fr UNINETT ~ \ medlemmer. \ ~"""""""""""""""~ UNINETTs aktsmhetsansvar ftp:/ljtp uninett. n/ drifts-data/sekr/ arkiv/ntate r/unt aktsmhet. html Det er i dag ikke klart hvilke juridiske retningslinjer sm vil gjelde i fremtiden fr Internet i Nrge. Inntil slike regler er kjent vil UNlNETT praktisere følgende retningslinjer: 1. UNINETT tar intet ansvar fr innhld i data sm frmidles ver UNINETTs linjenett fra eller til steder utenfr UNINETTs kntrll. 2. UNINETT tar intet ansvar fr innhld i data sm frmidles direkte fra persn til persn (f.eks. e-pst) selv m dette blir mellmlagret midlertidig på UNINETTs utstyr 3. UNINETT vil søke å følge et generelt aktsmhetsprinsipp når det gjelder ting sm gjøres ffentlig tilgjengelig gjennm UNINETTs utstyr (f.eks. News). 4. UNINETT står ansvarlig fr det UNINETT har skrevet g gjrt tilgjengelig (f.eks. UNINETTINFO) Med generell aktsmhet menes i dette tilfelle: 1. UNINETT vil søke å fjerne materiale sm åpenbart er i strid med nrsk lv. 2. Dersm UNINETT blir gjrt ppmerksm på materiale sm er i strid med nrsk lv vil UNINETT frsøke å fjerne dette fra UNINETTs utstyr. UNINETT tar ikke på seg ne ansvar fr å sjekke alt sm frmidles via UNINETT utstyr. \"""""""""""""""'"\ ~ Grønland på Internet ~ ~ Sør fr Svalbard (g UNINETT) ligg GrØnland. ~ ~ Internet km til Grøn- ~ \ land i år g den \ ~ grønlandske julenissen ~ ~ finn du på ~ ~ ~ \ guide. dk/santa-claus/ \ \ Gd jl! \ """""""""""""""'\

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE)

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Sluttrapprt fr Feide på G Suite (tidligere GAFE) Samarbeid mellm Narvik kmmune g Senter fr IKT i utdanningen. 2 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN Single Sign-n med Feide på G Suite Harald Trbjørnsen Sluttrapprt

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Forprosjektrapport TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS. Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen

Forprosjektrapport TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS. Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen Frprsjektrapprt TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen Bachelrprsjekt ved Høgsklen i Osl g Akershus Vår 2017 Innhldsfrtegnelse 1.0 Presentasjn... 2 2.0 Sammendrag...

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT 3 1.2 FORKORTELSER 3 1.3 SYSTEMPARAMETER 3 1.4 PARTNERINFORMASJON 3 1.5 UTVEKSLINGSLOGG

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer