AMUS St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)"

Transkript

1 AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366)

2 Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har 7366 medarbeidere mottatt et spørreskjema 51 av medarbeiderne har valgt å svare på skjemaet I målingen oppnås dermed en svarprosent på 76 % 473 (372 rapporter på laveste nivå) rapporter utarbeides til enheter med nok besvarelser Alle rapporter suppleres igjen i år med en presentasjonsfil klar til bruk

3 Modellen Jeg føler meg motivert i jobben min Gleder du deg til å gå på jobben? På jobben kommer jeg ofte med forbedringsforslag Jeg er en av dem som alltid gir litt ekstra når nye oppgaver skal løses, og når det oppstår problemer Jeg viser entusiasme for arbeidsplassen og arbeidsoppgavene mine Innsatsområder Resultatområder Omdømme Direktør med ledergruppe for foretaket Nærmeste leder Tilfredshet Arbeidsglede Lojalitet Trofasthet Samarbeid Motivasjon Engasjement Det daglige arbeidet Faglig og personlig utvikling Hvor tilfreds er du generelt sett som medarbeider på arbeidsplassen din? Forestill deg ideelle arbeidsplass: Hvor nært opptil dette idealet kommer din arbeidsplass? Jeg ønsker å være ansatt i ^FORETAKET^ om to år Jeg ser sjelden etter jobber hos andre enn ^FORETAKET^ Jeg vil anbefale andre å søke jobb i ^FORETAKET^

4 Sammendrag av resultatene i undersøkelsen 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Tolkning av resultatet -100 poeng Svært høy arbeidsglede poeng Høy arbeidsglede Vurdering poeng poeng Middels arbeidsglede Lav arbeidsglede 20 Under 50 poeng Svært lav arbeidsglede 0 Arbeidsglede

5 Arbeidsglede 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Arbeidsglede Tilfredshet Motivasjon Hvor tilfreds er du generelt sett som medarbeider på arbeidsplassen din? Forestill deg ideelle arbeidsplass: Hvor nært opptil dette idealet kommer din arbeidsplass? Jeg føler meg motivert i jobben min Gleder du deg til å gå på jobben?

6 Segmentering av arbeidsglede Motiverte, men er samtidig utilfredse med et eller flere forhold omhandlende ansettelsen sin, ofte lønn, virksomhetens omdømme og/eller ledelsen. Lav MOTIVASJON Høy UNDERSKUDD AV TILFREDSHET LITEN ARBEIDSGLEDE ARBEIDSGLEDE I BALANSE STOR ARBEIDSGLEDE UNDERSKUDD AV MOTIVASJON Forholdsvis tilfredse med jobben sin, men ikke særlig motiverte i forhold til det daglige arbeide og egen utvikling. Lav TILFREDSHET Høy

7 Segmentering av arbeidsglede Liten arbeidsglede Underskudd av motivasjon Underskudd av tilfredshet Arbeidsglede i balanse Stor arbeidsglede St. Olavs Hospital HF 14% 7% 33% 41% 6% Helse Midt-Norge 14% 6% 33% 41% 6% EEI Helsevesen Norge 9% 12% 24% 47% 8%

8 Lojalitet 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Lojalitet Trofasthet Engasjement Jeg ønsker å være ansatt i St. Olavs Hospital om to år Jeg ser sjelden etter jobber hos andre enn St. Olavs Hospital Jeg vil anbefale andre å søke jobb i St. Olavs Hospital På jobben kommer jeg ofte med forbedringsforslag Jeg er en av dem som alltid gir litt ekstra når nye oppgaver skal løses, og når det oppstår problemer Jeg viser entusiasme for arbeidsplassen og arbeidsoppgavene mine

9 Typer ansatte Lav ENGASJEMENT Høy ZAPPERE ANSATTE PÅ VEI UT KJERNEANSATTE ILDSJELER UENGASJERTE ANSATTE Lav TROFASTHET Høy

10 Typer ansatte Ansatte på vei ut Uengasjerte ansatte Zappere Kjerneansatte Ildsjeler St. Olavs Hospital HF 6% 3% 21% 58% 12% Helse Midt-Norge 5% 3% 21% 58% 13% EEI Helsevesen Norge 4% 2% 19% 54% 20%

11 Samlet arbeidsglede og lojalitet for Helse Midt-Norge LOJALITET ARBEIDSGLEDE 1. St. Olavs Hospital HF 2. Helse Midt-Norge 3. EEI Helsevesen Norge 4. Barne- og ungdomsklinikken 5. Divisjon Psykisk Helsevern 6. Divisjon St.Olavs Driftservice 7. Kirurgisk Klinikk 8. Klinikk for anestesi og akuttmedisin 9. Klinikk for bildediagnostikk 10. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 11. Klinikk for hjertemedisin 12. Klinikk for kliniske servicefunksjoner 13. Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin 14. Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer 15. Klinikk for thoraxkirurgi 16. Klinikk for ØNH, kjeve- og øyesykdommer 17. Klinikk- og divisjonssjefer 18. Kreftklinikken 19. Kvinneklinikken 20. Laboratoriemedisinsk klinikk 21. Medisinsk klinikk 22. Nevroklinikken 23. Orkdal Sjukehus 24. Sentral stab Øvrige enheter

12 Samlet arbeidsglede og lojalitet for Helse Midt-Norge Samlet arbeidsglede og lojalitet på laveste nivå 65 units (17%) 110 units (30%) 153 units (41%) 44 units (12%)

13 Typer Medarbeidere hos Helse Midt-Norge - Stillingskategori 100 Adm.- og kontorpersonell Hjelpepleiere/ barnepleier Leger Service- og driftspersonell Sykepleiere Vurdering Arbeidsglede Tilfredshet Motivasjon Lojalitet Trofasthet Engasjement

14 Typer Medarbeidere hos Helse Midt-Norge - Stillingskategori 100 Annet behandl.pers. Annet pas.rettet arbeid Annet pleiepersonell Andre Vurdering Arbeidsglede Tilfredshet Motivasjon Lojalitet Trofasthet Engasjement

15 Innsatsområdenes effekt på arbeidsglede 20% Omdømme 1% Direktør med ledergruppe for foretaket 7% Nærmeste leder 19% Samarbeid 38% Det daglige arbeidet 15% Faglig og personlig utvikling

16 Vurdering av innsatsområder 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Omdømme Direktør med ledergruppe for foretaket Nærmeste leder Samarbeid Det daglige arbeidet Faglig og personlig utvikling

17 Tema: Ledelse

18 Nærmeste leder 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Nærmeste leder er en faglig dyktig person har gode evner som personalleder er handlekraftig

19 Nærmeste leder 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering [+2] [+1] [-1] [+1] [+2] [-2] inspirerer og motiverer meg til å yte mitt beste støtter og hjelper meg, når jeg trenger det fordeler arbeidsoppgavene på en god måte kommuniserer klart de mål og oppgaver som er satt for vår arbeidsenhet

20 Nærmeste leder 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering [+1] 71 [+1] 67 [+12] 66 [+11] 70 [-1] 70 [0] hjelper enheten med å prioritere tilgjengelige ressurser (mennesker, økonomi, materiell) på en god måte gir meg konstruktive tilbakemeldinger på det arbeidet jeg utfører tilrettelegger for kvalitetsutvikling på arbeidsplassen er god til å håndtere konflikter

21 Oppfatning av ledelse Høy LEDELSESORIENTERT LEDER HELSTØPT LEDER LEDEREVNER HOS NÆRMESTE LEDER LEDER I BALANSE Lav SVAK LEDER FAGLIG ORIENTERT LEDER Lav FAGLIG KOMPETANSE HOS NÆRMESTE LEDER Høy

22 Oppfatning av ledelse Svak leder Faglig orientert leder Ledelsesorientert leder Leder i balanse Helstøpt leder St. Olavs Hospital HF 14% 32% 7% 11% 36% Helse Midt-Norge 14% 32% 7% 12% 35% EEI Helsevesen Norge 16% 30% 5% 16% 33%

23 Nærmeste leder 85 TILPASS OPPRETTHOLD PRIORITER har gode evner som personalleder inspirerer og motiverer meg til å yte mitt beste fordeler arbeidsoppgavene på en god måte er god til å håndtere konflikter VURDERING OPPRETTHOLD støtter og hjelper meg, når jeg trenger det kommuniserer klart de mål og oppgaver som er satt for vår arbeidsenhet hjelper enheten med å prioritere tilgjengelige ressurser (mennesker, økonomi, materiell) på en god måte TILPASS er en faglig dyktig person er handlekraftig 17 OBSERVER gir meg konstruktive tilbakemeldinger på det arbeidet jeg utfører OBSERVER Lav EFFEKTEN AV EN FORBEDRING PRIORITER Høy tilrettelegger for kvalitetsutvikling på arbeidsplassen

24 Direktør med ledergruppe for foretaket 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering EEI Direktør med ledergruppe for foretaket 5. Direktøren med ledergruppe er gode til å holde medarbeidere informert 6. Direktør med ledergruppe er troverdige

25 Omdømme 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering [0] 64 [-1] EEI Omdømme 1. St. Olavs Hospital HF har et godt omdømme 2. Jeg er stolt av å kunne fortelle andre hvor jeg jobber 3. Jeg sier til mine venner at dette er en god organisasjon å jobbe i

26 Hvordan skape økt arbeidsglede? Vurdering Omdømme Direktør med ledergruppe for foretaket St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Nærmeste leder Samarbeid Det daglige arbeidet Faglig og personlig utvikling Lav VURDERING Høy TILPASS OBSERVER OPPRETTHOLD PRIORITER Lav EFFEKTEN AV EN FORBEDRING Høy

27 Generelt prioriteringskart 90 TILPASS OPPRETTHOLD PRIORITER Omdømme VURDERING 70 Nærmeste leder Samarbeid Det daglige arbeidet Faglig og personlig utvikling Omdømme OPPRETTHOLD Samarbeid Det daglige arbeidet TILPASS Nærmeste leder Faglig og personlig utvikling OBSERVER Direktør med ledergruppe for foretaket 50 Direktør med ledergruppe for foretaket 40 OBSERVER Lav EFFEKTEN AV EN FORBEDRING PRIORITER Høy

28 Verdier 100 St. Olavs Hospital HF Vurdering a. På min arbeidsplass etterlever vi verdien HELHET b. På min arbeidsplass etterlever vi verdien LIKEVERD c. På min arbeidsplass etterlever vi verdien RESPEKT d. På min arbeidsplass etterlever vi verdien MED- BESTEMMELSE

29 Det daglige arbeidet

30 Det daglige arbeidet 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering EEI Det daglige arbeidet 22. Jeg er tilfreds med mine arbeidsoppgaver 23. Jeg opplever det fysiske arbeidsmiljøet som svært godt på min arbeidsplass 24. Jeg trives med arbeidspresset jeg har i jobben min

31 Det daglige arbeidet 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge 84 [-2] 84 [-2] 73 [-3] 73 [-2] Vurdering Arbeidet mitt er meningsfullt 26. Det er fastsatt klare mål for jobben min 27. Jeg har den kompetansen jeg trenger for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver 28. Mine arbeidsoppgaver er passe utfordrende for meg 29. Jeg får tilstrekkelig hjelpemidler og ressurser til å kunne utføre mine arbeidsoppgaver

32 Det daglige arbeidet 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering [+14] 54 [+15] 62 [+10] 63 [+10] Jeg mottar sjelden eller aldri motstridende forespørsler fra to eller flere personer 31. Jeg kan påvirke mengden arbeid som blir tildelt meg 32. Jeg kan påvirke beslutninger som er viktige for mitt arbeid 33. Jeg har tid til å ta pauser

33 Det daglige arbeidet 90 TILPASS OPPRETTHOLD PRIORITER 24. Jeg trives med arbeidspresset jeg har i jobben min Jeg får tilstrekkelig hjelpemidler og ressurser til å kunne utføre mine arbeidsoppgaver 31. Jeg kan påvirke mengden arbeid som blir tildelt meg 32. Jeg kan påvirke beslutninger som er viktige for mitt arbeid 28 OPPRETTHOLD VURDERING Jeg er tilfreds med mine arbeidsoppgaver 26. Det er fastsatt klare mål for jobben min TILPASS 25. Arbeidet mitt er meningsfullt 27. Jeg har den kompetansen jeg trenger for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver 28. Mine arbeidsoppgaver er passe utfordrende for meg OBSERVER 50 OBSERVER Lav 31 EFFEKTEN AV EN FORBEDRING PRIORITER Høy 23. Jeg opplever det fysiske arbeidsmiljøet som svært godt på min arbeidsplass 30. Jeg mottar sjelden eller aldri motstridende forespørsler fra to eller flere personer 33. Jeg har tid til å ta pauser

34 Faglig og personlig utvikling

35 Faglig og personlig utvikling 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering [+6] 66 [+5] EEI Faglig og personlig utvikling 34. Jeg har gode muligheter for faglig og personlig utvikling 35. Oppmerksomheten som vies min faglige og personlige utvikling er god 36. Jeg får utnyttet min kompetanse i jobben min

36 Faglig og personlig utvikling 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering I min arbeidsenhet har vi systematisk kvalitetsforbedring

37 Faglig og personlig utvikling TILPASS OPPRETTHOLD PRIORITER 34. Jeg har gode muligheter for faglig og personlig utvikling Oppmerksomheten som vies min faglige og personlige utvikling er god OPPRETTHOLD VURDERING [Ingen punkter] TILPASS 36. Jeg får utnyttet min kompetanse i jobben min OBSERVER [Ingen punkter] OBSERVER Lav EFFEKTEN AV EN FORBEDRING 35 PRIORITER Høy

38 Det vi vil fortelle om Medarbeidersamtaler er et meget viktig ledelsesredskap. Er vi så tett på våre medarbeidere som vi bør være?

39 Medarbeidersamtale 38. I løpet av de siste 12 månedene har jeg hatt en medarbeidersamtale (medarbeiderutviklingssamtale, utviklingssamtale eller lignende) 63% Ja 6% Nei, har ikke vært ansatt i 12 måneder 31% Nei

40 Medarbeidersamtale Basen er de medarbeidere som har hatt medarbeidersamtale. 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Jeg har fått god utbytte av medarbeidersamtalen 40. De avtalene som ble inngått i forbindelse med medarbeidersamtalen, blir fulgt opp

41 Tema: Psykososialt arbeidsmiljø og verdier

42 Psykososialt arbeidsmiljø 41. Har du lagt merke til om noen er blitt utsatt for mobbing eller trakassering (les definisjon over) på din arbeidsplass i løpet av de siste seks måneder? 42. Har du selv blitt utsatt for mobbing eller trakassering (les definisjon over) på din arbeidsplass i løpet av de siste seks måneder? Ja Nei Ja Nei 13% 13% 19% 4% 5% 4% 87% 87% 81% 96% 95% 96% St. Olavs Hospital HF Helse Midt- Norge EEI Helsevesen Norge St. Olavs Hospital HF Helse Midt- Norge EEI Helsevesen Norge 43. Bruker du foretakets rutiner for varsling Basen er de medarbeidere som har svart JA på ovenstående spørgsmål. 100 Har lagt merke til om noen er blitt utsatt for mobbing og har brukt foretaktes rutiner for varsling Har selv blitt utsatt for mobbing og har brukt foretaktes rutiner for varsling 43. Bruker du foretakets rutiner for varsling Basen er de medarbeidere som har svart JA på ovenstående spørgsmål. 18% Ja 82% Nei Vurdering % Ja 72% Nei Varslingen førte til forbedringer?

43 Psykososialt arbeidsmiljø 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering St. Olavs Hospital HF har et godt tilrettelagt system for varsling om mobbing, trakassering og andre kritikkverdige forhold 46. I St. Olavs Hospital HF har vi en inkluderende arbeidslivskultur (IA) 47. Jeg har ikke merket baksnakking eller ryktespredning av kolleger i mitt arbeidsmiljø. Hos oss snakker vi med hverandre - ikke om hverandre 48. Jeg har opplevd situasjoner som er truende/farlige i min arbeidshverdag 15 [-1] 15 [-2] 49. Jobbrelaterte forhold har vært medvirkende til sykefravær jeg har hatt (de siste 6 måneder)

44 Sykefravær

45 Psykososialt arbeidsmiljø 50. Hvor mye har du vært borte fra jobben siste 6 mnd på grunn av egen sykdom 31% En dag 16% To til tre dager 31% Mellom fire og seks dager 16% Mellom seks og åtte dager 6% Mer enn åtte dager

46 Psykososialt arbeidsmiljø Basen er de medarbeidere som har vært borte fra jobben mer enn 6 dager på grunn av egen sykdom. 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering [-3] 61 [-4] Da jeg var syk fikk jeg god oppfølging fra min nærmeste leder

47 AMUS

48 Medarbeiderundersøkelsen AMUS Deltok du i arbeidsmiljøundersøkelsen 2008? 72% Ja 15% Nei, men jeg var ikke ansatt på det tidspunktet i % Nei 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering Det har blitt jobbet aktivt med forbedringsområder 54. Det har skjedd forbedringer som jeg har hatt utbytte av

49 Oppfølgning Case fra en av Nordens førende organisasjoner 2 in Year 1 in Year 1 and Year 2 Increasein overall Job satisfactionfrom Year1to Year2 (Index) 0,41 0,44 1,07 1,38 0 Units not reporting targets Units reporting targets

50 Sammendrag 1. Undersøkelsen viser gjennomsnittlige resultater for Arbeidsglede og Lojalitet som ligger på litt under EEI Helsevesen Norge. Store variasjoner lokalt: - 17% av alle enheter har en arbeidsglede på under (lav), 12 % over (svært høy). 2. De ansattes vurdering av toppledelsen er lav. Dette kan igjen påvirke omdømmet. Det bør fokuseres på hvordan toppledelsens beslutninger forankres og formidles til medarbeiderne gjennom styringslinja. 3. Medarbeidersamtalen må utvikles til å blir et redskap for oppfølging av medarbeiderne. 4. Varslingssystemet må gjøres kjent og tas i bruk. 5. Arbeidsmiljøundersøkelsen må følges opp internt i hver enhet. Det skal identifiseres minst to forbedringstiltak og to bevaringspunkt. AMU vil etterspørre handlingsplaner og oppfølging. Og sist men ikke minst..

51 ALLE HAR ET ANSVAR FOR ARBEIDSMILJØET Leder Medarbeider HR Verneombud Tillitsvalgte 51

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet.

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet. AMUS 2011 Handlingsplan for strategisk HR Hovedmål Midt-Norge sitt arbeid med å utvikle et godt arbeidsmiljø, skal være basert på kunnskap som kontinuerlig erverves gjennom systematisk kartlegging og evaluering

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport 2. tertial

SAKSFREMLEGG. Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport 2. tertial SAKSFREMLEGG Sak 54/8 Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport. tertial Utvalg: Saksbehandler: Håkon Hammervik Arkivsak: 8/3799-5 Arkiv: 54 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital tar tertialrapporten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Fakultetsstyret 25.05.16. 1 Effektiv organisering Unngå parallelle strukturer Enhetlig utad Klinikk akademia 2 Styrevedtak

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

(AMUS)2016 i Helse Midt- Norge Orienteringssak til styret i Helse Midt-Norge RHF, 9.mars 2017

(AMUS)2016 i Helse Midt- Norge Orienteringssak til styret i Helse Midt-Norge RHF, 9.mars 2017 22.02.2017 Arbeidsmiljøundersøkelsen (AMUS)2016 i Helse Midt- Norge Orienteringssak til styret i Helse Midt-Norge RHF, 9.mars 2017 Bech, Hilde Kristin HELSE MIDT-NORGE Innhold: 1. Innledning... 2 2. Hensikt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF)

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF) 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved 2007 - Det Medisinske Fakultet () Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved Utviklet internt i for Gir et oversiktsbilde over situasjonen på utvalgte områder Skal kun

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes.

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes. Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes. Presentasjon for Abelia 3. feb. 2011 Lasse Lund, IFE Pål Eriksen, Nofima Ingeborg Lund, SINTEF Hva kan arbeidsmiljøundersøkelser gi for

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Hva koster sykefraværet hva henter vi på forbedringer

Hva koster sykefraværet hva henter vi på forbedringer Hva koster sykefraværet hva henter vi på forbedringer Samfunnsperspektivet Organisasjonsperspektivet (Helse Midt-Norge perspektivet) Individ- og ledelsesperspektivet Sveinung Aune 13.06.2007 Samfunnsperspektivet

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Nasjonalt topplederprogram Tove Ofstad Holan Trondheim 11.05.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet St. Olavs driftsservice

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer