AMUS St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)"

Transkript

1 AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366)

2 Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har 7366 medarbeidere mottatt et spørreskjema 51 av medarbeiderne har valgt å svare på skjemaet I målingen oppnås dermed en svarprosent på 76 % 473 (372 rapporter på laveste nivå) rapporter utarbeides til enheter med nok besvarelser Alle rapporter suppleres igjen i år med en presentasjonsfil klar til bruk

3 Modellen Jeg føler meg motivert i jobben min Gleder du deg til å gå på jobben? På jobben kommer jeg ofte med forbedringsforslag Jeg er en av dem som alltid gir litt ekstra når nye oppgaver skal løses, og når det oppstår problemer Jeg viser entusiasme for arbeidsplassen og arbeidsoppgavene mine Innsatsområder Resultatområder Omdømme Direktør med ledergruppe for foretaket Nærmeste leder Tilfredshet Arbeidsglede Lojalitet Trofasthet Samarbeid Motivasjon Engasjement Det daglige arbeidet Faglig og personlig utvikling Hvor tilfreds er du generelt sett som medarbeider på arbeidsplassen din? Forestill deg ideelle arbeidsplass: Hvor nært opptil dette idealet kommer din arbeidsplass? Jeg ønsker å være ansatt i ^FORETAKET^ om to år Jeg ser sjelden etter jobber hos andre enn ^FORETAKET^ Jeg vil anbefale andre å søke jobb i ^FORETAKET^

4 Sammendrag av resultatene i undersøkelsen 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Tolkning av resultatet -100 poeng Svært høy arbeidsglede poeng Høy arbeidsglede Vurdering poeng poeng Middels arbeidsglede Lav arbeidsglede 20 Under 50 poeng Svært lav arbeidsglede 0 Arbeidsglede

5 Arbeidsglede 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Arbeidsglede Tilfredshet Motivasjon Hvor tilfreds er du generelt sett som medarbeider på arbeidsplassen din? Forestill deg ideelle arbeidsplass: Hvor nært opptil dette idealet kommer din arbeidsplass? Jeg føler meg motivert i jobben min Gleder du deg til å gå på jobben?

6 Segmentering av arbeidsglede Motiverte, men er samtidig utilfredse med et eller flere forhold omhandlende ansettelsen sin, ofte lønn, virksomhetens omdømme og/eller ledelsen. Lav MOTIVASJON Høy UNDERSKUDD AV TILFREDSHET LITEN ARBEIDSGLEDE ARBEIDSGLEDE I BALANSE STOR ARBEIDSGLEDE UNDERSKUDD AV MOTIVASJON Forholdsvis tilfredse med jobben sin, men ikke særlig motiverte i forhold til det daglige arbeide og egen utvikling. Lav TILFREDSHET Høy

7 Segmentering av arbeidsglede Liten arbeidsglede Underskudd av motivasjon Underskudd av tilfredshet Arbeidsglede i balanse Stor arbeidsglede St. Olavs Hospital HF 14% 7% 33% 41% 6% Helse Midt-Norge 14% 6% 33% 41% 6% EEI Helsevesen Norge 9% 12% 24% 47% 8%

8 Lojalitet 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Lojalitet Trofasthet Engasjement Jeg ønsker å være ansatt i St. Olavs Hospital om to år Jeg ser sjelden etter jobber hos andre enn St. Olavs Hospital Jeg vil anbefale andre å søke jobb i St. Olavs Hospital På jobben kommer jeg ofte med forbedringsforslag Jeg er en av dem som alltid gir litt ekstra når nye oppgaver skal løses, og når det oppstår problemer Jeg viser entusiasme for arbeidsplassen og arbeidsoppgavene mine

9 Typer ansatte Lav ENGASJEMENT Høy ZAPPERE ANSATTE PÅ VEI UT KJERNEANSATTE ILDSJELER UENGASJERTE ANSATTE Lav TROFASTHET Høy

10 Typer ansatte Ansatte på vei ut Uengasjerte ansatte Zappere Kjerneansatte Ildsjeler St. Olavs Hospital HF 6% 3% 21% 58% 12% Helse Midt-Norge 5% 3% 21% 58% 13% EEI Helsevesen Norge 4% 2% 19% 54% 20%

11 Samlet arbeidsglede og lojalitet for Helse Midt-Norge LOJALITET ARBEIDSGLEDE 1. St. Olavs Hospital HF 2. Helse Midt-Norge 3. EEI Helsevesen Norge 4. Barne- og ungdomsklinikken 5. Divisjon Psykisk Helsevern 6. Divisjon St.Olavs Driftservice 7. Kirurgisk Klinikk 8. Klinikk for anestesi og akuttmedisin 9. Klinikk for bildediagnostikk 10. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 11. Klinikk for hjertemedisin 12. Klinikk for kliniske servicefunksjoner 13. Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin 14. Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer 15. Klinikk for thoraxkirurgi 16. Klinikk for ØNH, kjeve- og øyesykdommer 17. Klinikk- og divisjonssjefer 18. Kreftklinikken 19. Kvinneklinikken 20. Laboratoriemedisinsk klinikk 21. Medisinsk klinikk 22. Nevroklinikken 23. Orkdal Sjukehus 24. Sentral stab Øvrige enheter

12 Samlet arbeidsglede og lojalitet for Helse Midt-Norge Samlet arbeidsglede og lojalitet på laveste nivå 65 units (17%) 110 units (30%) 153 units (41%) 44 units (12%)

13 Typer Medarbeidere hos Helse Midt-Norge - Stillingskategori 100 Adm.- og kontorpersonell Hjelpepleiere/ barnepleier Leger Service- og driftspersonell Sykepleiere Vurdering Arbeidsglede Tilfredshet Motivasjon Lojalitet Trofasthet Engasjement

14 Typer Medarbeidere hos Helse Midt-Norge - Stillingskategori 100 Annet behandl.pers. Annet pas.rettet arbeid Annet pleiepersonell Andre Vurdering Arbeidsglede Tilfredshet Motivasjon Lojalitet Trofasthet Engasjement

15 Innsatsområdenes effekt på arbeidsglede 20% Omdømme 1% Direktør med ledergruppe for foretaket 7% Nærmeste leder 19% Samarbeid 38% Det daglige arbeidet 15% Faglig og personlig utvikling

16 Vurdering av innsatsområder 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Omdømme Direktør med ledergruppe for foretaket Nærmeste leder Samarbeid Det daglige arbeidet Faglig og personlig utvikling

17 Tema: Ledelse

18 Nærmeste leder 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Nærmeste leder er en faglig dyktig person har gode evner som personalleder er handlekraftig

19 Nærmeste leder 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering [+2] [+1] [-1] [+1] [+2] [-2] inspirerer og motiverer meg til å yte mitt beste støtter og hjelper meg, når jeg trenger det fordeler arbeidsoppgavene på en god måte kommuniserer klart de mål og oppgaver som er satt for vår arbeidsenhet

20 Nærmeste leder 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering [+1] 71 [+1] 67 [+12] 66 [+11] 70 [-1] 70 [0] hjelper enheten med å prioritere tilgjengelige ressurser (mennesker, økonomi, materiell) på en god måte gir meg konstruktive tilbakemeldinger på det arbeidet jeg utfører tilrettelegger for kvalitetsutvikling på arbeidsplassen er god til å håndtere konflikter

21 Oppfatning av ledelse Høy LEDELSESORIENTERT LEDER HELSTØPT LEDER LEDEREVNER HOS NÆRMESTE LEDER LEDER I BALANSE Lav SVAK LEDER FAGLIG ORIENTERT LEDER Lav FAGLIG KOMPETANSE HOS NÆRMESTE LEDER Høy

22 Oppfatning av ledelse Svak leder Faglig orientert leder Ledelsesorientert leder Leder i balanse Helstøpt leder St. Olavs Hospital HF 14% 32% 7% 11% 36% Helse Midt-Norge 14% 32% 7% 12% 35% EEI Helsevesen Norge 16% 30% 5% 16% 33%

23 Nærmeste leder 85 TILPASS OPPRETTHOLD PRIORITER har gode evner som personalleder inspirerer og motiverer meg til å yte mitt beste fordeler arbeidsoppgavene på en god måte er god til å håndtere konflikter VURDERING OPPRETTHOLD støtter og hjelper meg, når jeg trenger det kommuniserer klart de mål og oppgaver som er satt for vår arbeidsenhet hjelper enheten med å prioritere tilgjengelige ressurser (mennesker, økonomi, materiell) på en god måte TILPASS er en faglig dyktig person er handlekraftig 17 OBSERVER gir meg konstruktive tilbakemeldinger på det arbeidet jeg utfører OBSERVER Lav EFFEKTEN AV EN FORBEDRING PRIORITER Høy tilrettelegger for kvalitetsutvikling på arbeidsplassen

24 Direktør med ledergruppe for foretaket 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering EEI Direktør med ledergruppe for foretaket 5. Direktøren med ledergruppe er gode til å holde medarbeidere informert 6. Direktør med ledergruppe er troverdige

25 Omdømme 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering [0] 64 [-1] EEI Omdømme 1. St. Olavs Hospital HF har et godt omdømme 2. Jeg er stolt av å kunne fortelle andre hvor jeg jobber 3. Jeg sier til mine venner at dette er en god organisasjon å jobbe i

26 Hvordan skape økt arbeidsglede? Vurdering Omdømme Direktør med ledergruppe for foretaket St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Nærmeste leder Samarbeid Det daglige arbeidet Faglig og personlig utvikling Lav VURDERING Høy TILPASS OBSERVER OPPRETTHOLD PRIORITER Lav EFFEKTEN AV EN FORBEDRING Høy

27 Generelt prioriteringskart 90 TILPASS OPPRETTHOLD PRIORITER Omdømme VURDERING 70 Nærmeste leder Samarbeid Det daglige arbeidet Faglig og personlig utvikling Omdømme OPPRETTHOLD Samarbeid Det daglige arbeidet TILPASS Nærmeste leder Faglig og personlig utvikling OBSERVER Direktør med ledergruppe for foretaket 50 Direktør med ledergruppe for foretaket 40 OBSERVER Lav EFFEKTEN AV EN FORBEDRING PRIORITER Høy

28 Verdier 100 St. Olavs Hospital HF Vurdering a. På min arbeidsplass etterlever vi verdien HELHET b. På min arbeidsplass etterlever vi verdien LIKEVERD c. På min arbeidsplass etterlever vi verdien RESPEKT d. På min arbeidsplass etterlever vi verdien MED- BESTEMMELSE

29 Det daglige arbeidet

30 Det daglige arbeidet 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering EEI Det daglige arbeidet 22. Jeg er tilfreds med mine arbeidsoppgaver 23. Jeg opplever det fysiske arbeidsmiljøet som svært godt på min arbeidsplass 24. Jeg trives med arbeidspresset jeg har i jobben min

31 Det daglige arbeidet 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge 84 [-2] 84 [-2] 73 [-3] 73 [-2] Vurdering Arbeidet mitt er meningsfullt 26. Det er fastsatt klare mål for jobben min 27. Jeg har den kompetansen jeg trenger for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver 28. Mine arbeidsoppgaver er passe utfordrende for meg 29. Jeg får tilstrekkelig hjelpemidler og ressurser til å kunne utføre mine arbeidsoppgaver

32 Det daglige arbeidet 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering [+14] 54 [+15] 62 [+10] 63 [+10] Jeg mottar sjelden eller aldri motstridende forespørsler fra to eller flere personer 31. Jeg kan påvirke mengden arbeid som blir tildelt meg 32. Jeg kan påvirke beslutninger som er viktige for mitt arbeid 33. Jeg har tid til å ta pauser

33 Det daglige arbeidet 90 TILPASS OPPRETTHOLD PRIORITER 24. Jeg trives med arbeidspresset jeg har i jobben min Jeg får tilstrekkelig hjelpemidler og ressurser til å kunne utføre mine arbeidsoppgaver 31. Jeg kan påvirke mengden arbeid som blir tildelt meg 32. Jeg kan påvirke beslutninger som er viktige for mitt arbeid 28 OPPRETTHOLD VURDERING Jeg er tilfreds med mine arbeidsoppgaver 26. Det er fastsatt klare mål for jobben min TILPASS 25. Arbeidet mitt er meningsfullt 27. Jeg har den kompetansen jeg trenger for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver 28. Mine arbeidsoppgaver er passe utfordrende for meg OBSERVER 50 OBSERVER Lav 31 EFFEKTEN AV EN FORBEDRING PRIORITER Høy 23. Jeg opplever det fysiske arbeidsmiljøet som svært godt på min arbeidsplass 30. Jeg mottar sjelden eller aldri motstridende forespørsler fra to eller flere personer 33. Jeg har tid til å ta pauser

34 Faglig og personlig utvikling

35 Faglig og personlig utvikling 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering [+6] 66 [+5] EEI Faglig og personlig utvikling 34. Jeg har gode muligheter for faglig og personlig utvikling 35. Oppmerksomheten som vies min faglige og personlige utvikling er god 36. Jeg får utnyttet min kompetanse i jobben min

36 Faglig og personlig utvikling 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering I min arbeidsenhet har vi systematisk kvalitetsforbedring

37 Faglig og personlig utvikling TILPASS OPPRETTHOLD PRIORITER 34. Jeg har gode muligheter for faglig og personlig utvikling Oppmerksomheten som vies min faglige og personlige utvikling er god OPPRETTHOLD VURDERING [Ingen punkter] TILPASS 36. Jeg får utnyttet min kompetanse i jobben min OBSERVER [Ingen punkter] OBSERVER Lav EFFEKTEN AV EN FORBEDRING 35 PRIORITER Høy

38 Det vi vil fortelle om Medarbeidersamtaler er et meget viktig ledelsesredskap. Er vi så tett på våre medarbeidere som vi bør være?

39 Medarbeidersamtale 38. I løpet av de siste 12 månedene har jeg hatt en medarbeidersamtale (medarbeiderutviklingssamtale, utviklingssamtale eller lignende) 63% Ja 6% Nei, har ikke vært ansatt i 12 måneder 31% Nei

40 Medarbeidersamtale Basen er de medarbeidere som har hatt medarbeidersamtale. 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge EEI Helsevesen Norge Vurdering Jeg har fått god utbytte av medarbeidersamtalen 40. De avtalene som ble inngått i forbindelse med medarbeidersamtalen, blir fulgt opp

41 Tema: Psykososialt arbeidsmiljø og verdier

42 Psykososialt arbeidsmiljø 41. Har du lagt merke til om noen er blitt utsatt for mobbing eller trakassering (les definisjon over) på din arbeidsplass i løpet av de siste seks måneder? 42. Har du selv blitt utsatt for mobbing eller trakassering (les definisjon over) på din arbeidsplass i løpet av de siste seks måneder? Ja Nei Ja Nei 13% 13% 19% 4% 5% 4% 87% 87% 81% 96% 95% 96% St. Olavs Hospital HF Helse Midt- Norge EEI Helsevesen Norge St. Olavs Hospital HF Helse Midt- Norge EEI Helsevesen Norge 43. Bruker du foretakets rutiner for varsling Basen er de medarbeidere som har svart JA på ovenstående spørgsmål. 100 Har lagt merke til om noen er blitt utsatt for mobbing og har brukt foretaktes rutiner for varsling Har selv blitt utsatt for mobbing og har brukt foretaktes rutiner for varsling 43. Bruker du foretakets rutiner for varsling Basen er de medarbeidere som har svart JA på ovenstående spørgsmål. 18% Ja 82% Nei Vurdering % Ja 72% Nei Varslingen førte til forbedringer?

43 Psykososialt arbeidsmiljø 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering St. Olavs Hospital HF har et godt tilrettelagt system for varsling om mobbing, trakassering og andre kritikkverdige forhold 46. I St. Olavs Hospital HF har vi en inkluderende arbeidslivskultur (IA) 47. Jeg har ikke merket baksnakking eller ryktespredning av kolleger i mitt arbeidsmiljø. Hos oss snakker vi med hverandre - ikke om hverandre 48. Jeg har opplevd situasjoner som er truende/farlige i min arbeidshverdag 15 [-1] 15 [-2] 49. Jobbrelaterte forhold har vært medvirkende til sykefravær jeg har hatt (de siste 6 måneder)

44 Sykefravær

45 Psykososialt arbeidsmiljø 50. Hvor mye har du vært borte fra jobben siste 6 mnd på grunn av egen sykdom 31% En dag 16% To til tre dager 31% Mellom fire og seks dager 16% Mellom seks og åtte dager 6% Mer enn åtte dager

46 Psykososialt arbeidsmiljø Basen er de medarbeidere som har vært borte fra jobben mer enn 6 dager på grunn av egen sykdom. 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering [-3] 61 [-4] Da jeg var syk fikk jeg god oppfølging fra min nærmeste leder

47 AMUS

48 Medarbeiderundersøkelsen AMUS Deltok du i arbeidsmiljøundersøkelsen 2008? 72% Ja 15% Nei, men jeg var ikke ansatt på det tidspunktet i % Nei 100 St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge Vurdering Det har blitt jobbet aktivt med forbedringsområder 54. Det har skjedd forbedringer som jeg har hatt utbytte av

49 Oppfølgning Case fra en av Nordens førende organisasjoner 2 in Year 1 in Year 1 and Year 2 Increasein overall Job satisfactionfrom Year1to Year2 (Index) 0,41 0,44 1,07 1,38 0 Units not reporting targets Units reporting targets

50 Sammendrag 1. Undersøkelsen viser gjennomsnittlige resultater for Arbeidsglede og Lojalitet som ligger på litt under EEI Helsevesen Norge. Store variasjoner lokalt: - 17% av alle enheter har en arbeidsglede på under (lav), 12 % over (svært høy). 2. De ansattes vurdering av toppledelsen er lav. Dette kan igjen påvirke omdømmet. Det bør fokuseres på hvordan toppledelsens beslutninger forankres og formidles til medarbeiderne gjennom styringslinja. 3. Medarbeidersamtalen må utvikles til å blir et redskap for oppfølging av medarbeiderne. 4. Varslingssystemet må gjøres kjent og tas i bruk. 5. Arbeidsmiljøundersøkelsen må følges opp internt i hver enhet. Det skal identifiseres minst to forbedringstiltak og to bevaringspunkt. AMU vil etterspørre handlingsplaner og oppfølging. Og sist men ikke minst..

51 ALLE HAR ET ANSVAR FOR ARBEIDSMILJØET Leder Medarbeider HR Verneombud Tillitsvalgte 51

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer