GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ"

Transkript

1 Side 1 av 6 Til: Fra: Gruppeledelse, Trppsledelse, Peffer, Asser + inviterte Gruppeleder MØTEREF.: MØTEDATO, STED: TILSTEDE: REFERENT: GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ Mandag , klkken , Vakta Nra, Geir, Erik, Hanne, Fredrik, Gustav, Herman, Håkn, Rlf,, Jn (delvis) SAK 01 Velkmmen Gdkjenning av innkalling Valg av rdstyrer g referent Gdkjenning av referat frrige gruppeting Gått gjennm referat fra frrige gr.ting. Alle passer på å gjøre sine ppgaver. Gdkjenning av sakslisten Ansv. Frist Kmmentar Ok Sendes fremtidig ut per e-pst. Ok. 02 Pinse Krt ppsummert rundt transprt ut til Seilekra g bruk av båter. Erfaringsdeling rundt matpplegg, speiderppgaver g utvasking. Hjemreisenstidspunkt var kanskje litt sent. Bedre å seile sammen (i fellesskap). Sjekk av utstyr er viktig! Besøk av freldre: uheldig tidspunkt (bedre å ha det på hjemreisedagen?)? Geir sender ut beskjed m å betale inn deltakeravgift (kr 175,-) via nettbank. Geir 03 Båter / mtrer / brygge: Besluttet å ikke kjøpe enda en ny Firling nå. Vi må vedlikehlde det vi har av materiell g ta vare på Sluppene så gdt sm mulig. Kjøp av nye seil til Firling følges pp. De gamle repareres g has sm reserve. Ny Firling meldes inn i småbåtregisteret. Krybbe fr ny Firling hentes (i Arendal?). Før smmeren presiseres arbeidsppgavene til båtansvarlige (freldrene sm skal passe på at ppgaver ifm båtene blir utført). 20 m strseilskjøte til Firling Plasten vurderes satt på land dersm den ikke benyttes. Mtrer behandles pent g vedlikehldes frtløpende. Brygge: det ses på muligheten fr å få på enda en lengde på brygga da det er litt grunt innerst i dag. Benytte dagens mringer (kjetting) Tauverk: få ryddet i unødvendig tauverk Rlf Jn? Erik / Trnd Trnd /

2 Side 2 av 6 sm flyter ytterst på brygga. Bestille / få på nytt beslag til den ene utriggeren. Sjekk tilbud m båthenger fra fam. Kubar. Trnd Trnd / 04 Ledersituasjnen: Det ses på muligheten fr å mrkkere i trppsledelsen slik at Geir på sikt får avløsning. Er Jrunn tilbake? Rverlaget invlveres? Småspeiderledelse / mellmtrpp: Tr B. Nilsen g tar hånd m aktivitetene til de yngste. Vurdere ledersituasjnen fr ev. nye småspeidere høsten 2007, Gruppeledelsen: sm før, styrket av Tr. 05 Øknmi Hanne rienterte krt m øknmien g freslår et system fr attestering / innkjøpsrdning. Revisr? Innmelding til Altinn.n. Søknader: Sven har skrevet søknad til Sparebanken Øst m midler til tak / pipe / lft / alarm / panelvner. Rlf fresl å sende en åpen søknad m midler til EB (strøm g internettleverandøren). Merete Brnstad (?) er kntaktpunkt? 06 Organisasjn / aktiviteter / pprykk: Småspeidere: alle nåværende småspeidere rykker pp i en mellmtrpp fra høsten av. De har en kmbinasjn av møter bare fr seg, sammen med sin patrulje (felles aktiviteter) g sammen med trppen. 1-2 møter i måneden uten vksne g 1-2 møter i måneden med vksne. ½-årsplanene samkjøres i gd tid før høsten med tydelige aktiviteter g ansvarsfrhld! Rekruttering: vi annnserer g rekrutterer sm tidligere (4. klasse, DT) En del i patruljene har nevnt at de kanskje slutter ila smmeren / høsten. Hva kan vi gjøre fr å mtivere de? Typer aktiviteter? Båtførerprøven? Det ses på muligheten fr å engasjere Svelvik seilfrening til å instruere i seiling. En del i patruljene har ytret ønske m å lære / mestre mer krevende seilefrhld. 07 Smmerleir En arbeidsgruppe bestående av trppsassistenter g patruljeledere / asser Gruppeg Trppsled elsen Tr / Hanne Hanne / Rlf Sven / Rlf Gruppeg Trppsled elsen Peffer / asser g trppsledelsen Nevnte

3 Side 3 av 6 legger fram frslag til smmerleir i uke 32 (muligens med helg før g/eller etter). Frslag versendes gruppeledelsen innen uke 24. Avgjørelse tas ila uke 25. Satser på å sende ut invitasjn ila uke 25, m/inf, pris, påmeldingsrutine etc. Spesielle utfrdringer: Båtsituasjn Ledersituasjn Sikkerhet Mat g utstyr. 08 Vakta Ne gjenstående på Vinduer (lft) Skap, møbler Kjøkkenbenk Utslagsvask Varmtvannsbereder Låser g nøkler Har fått byttet låser på Vakta (dører g prt) + cntaineren. Kvitteringsliste fr utlevering av nøkler. Har sikkerhetsavtale hs Låsgruppen (MS 15229) Husinspek tører Rlf / 09 Eventuelt Innkjøp á knt - en fast sum fr innkjøp av utstyr til båter: freløpig nedstemt. Orientering; mulighet fr å delta på Christian Radich. 5. Drm. Sjl vurderer å spnse ytterligere dersm nen av de eldste speiderne ønsker denne unike pplevelse. Se her under * Neste gruppeting (frslag): trsdag , kl Vakta Christiane: Ekstra inf. Se her under: **

4 Side 4 av 6 * Fra: Einar Crwin Sendt: 31. mai :39 Til: Emne: Spesialtibud til Sjøspeidere på Årets Tall Ships' Race Christian Radichs venner har vedtatt å spnse nrsk ungdm i alderen år til å delta med Christian Radich på årets viktigste regattaetappe fra Århus til Ktka. Det frutsettes at deltakerne er sjøvant, kan g ønsker å entre riggen, g ønsker å ta i et tak fr å bidra til at Christian Radich gså i år hevder seg i tetbildet, blant ver 100 seilskuter fra mange land. Oppmøte i Århus 7. juli ettermiddag / kveld Ankmst Ktka, øst fr Helsingfrs, 18. juli på ettermiddagen, hjemreise 19. juli. Nrmal pris er kr % ungdmsrabatt, tillagt en vernatting i Århus g en i Ktka à kr. 385, gir nrmal ttalpris kr. 8825,- Vennefreningen spnser sjøspeiderne med mer enn halvparten, slik at egenandelen er kr. 3950,- p.p. I prisen er tktet med gd mat g t ekstra vernattinger inkludert, men deltakerne må selv besørge g betale fr transprt til / fra avreise- g ankmsthavnene. Se våre nettsider fr detaljer. Påmelding til spesialpris direkte til vårt kntr, Vi takker vår kjære vennefrening fr at de vil bidra til dette spesialtilbudet fr frisk, nrsk ungdm! Gå ikke glipp av denne muligheten! En DVD fra fjrårets regatta er tilgjengelig fr utlån. Med vennlig hilsen Stiftelsen Skleskipet Christian Radich Einar Crwin Direktør

5 Side 5 av 6 ** Fra: Mrten Hansen Sendt: 7. juni :02 Til: Kpi: M. Winness Emne: Inf til Christianes Venner Hei alle sammen! En liten ppdatering fra styret i Christianes Venner. Restaureringsarbeidet går fremver, men ikke helt sm planlagt tidsmessig. Christiane vil ikke være klar til Risør Trebåtfestival 2. til 5. august, men frtsatt være på Men Trebåtbyggeri. Der vil det i frbindelse med trebåtfestivalen være mvisninger g man kan være vitne til et histrisk tilbakeblikk gjennm en teaterfrestilling. Det spøker gså veldig fr vår deltagelse på Elvefestivalen i Drammen. Det gjenstår frtsatt en del arbeid, både fr båtbyggerne g dugnadsgjengen. Status restaurering Ny hveddiesel tank er på plass. SB verksted har vært så snille å bidra med materialer, mens Åssiden videregående skle har sveiset sammen den nye tanken. En str takk til begge t! I Risør begynner strluke g dekkshus akter å ta frm. Mntering av reiders (jernbeslag sm binder dekk g skuteside sammen) er gså i gang. Dette har tatt veldig mye lengre tid enn tidligere antatt g er en av hvedårsakene til senere levering. Mer infrmasjn finnes på Hydraulisk styreløsning er valgt g bestilt g vil bli mntert av Men Trebåtbyggeri. Vi frtsetter avklaringer rundt løsning fr ankerspill. Planen er å behlde det gamle slik det er med et stkkanker g samtidig mntere et nytt ved siden av sm kan brukes med et patentanker. Dugnader fremver Listen ver ting sm vi kan bidra med fr å hlde kstnader nede g samtidig hjelpe båtbyggerne med en stram tidsplan er frtsatt lang. Vi regner med å arrangere dugnad de fleste helger i juni g juli. Har du en dag fri g har lyst til å bidra? Send en mail til Mrten eller Ott Vi tar vanligvis en dagstur, enten lørdag eller søndag slik at ikke hele helgen går med. Ting sm skal gjøres fremver er: - Plugge spikerhull etter ishud på styrbrd side - Skrape ned, grunne g male skutesider - Smøre blymønje g bunnstff - Olje dekk, dekkshus g rekke - Male skansekledning - Mntere elektrisk anlegg - Rydde pp g vaske ut av båten før vi frlater Men Trebåtbyggeri Status øknmisk Vi har mttatt kr ,- i støtte fra stiftelsen UNI. Det betyr at vi ttalt nå har samlet inn kr ,- Budsjettet på jbben

6 Side 6 av 6 vkser litt av g til g er fr tiden på ca kr ,- Det ser ut til at dette er ttalsummen g at vi da mangler ca ,- før vi er i mål med skrgrestaureringen. Vi har fått innvilget g utbetalt et lån hs DNBNOR på kr ,- Dette brukes til å dekke pp de resterende ,- mens vi frtsetter å søke m penger. Bildeaksjnen går sin gang. Det er slgt rundt bilder g salget frtsetter. Tips venner, kjente g arbeidsgivere! Søknad er sendt Sparebanken Øst på de resterende kr ,- I tillegg prøver vi et nytt fremstøt mt Drammen kmmune g andre mulig rgansisajner/fnd/lkale bedrifter sm kan bidra. Arrangementer fremver Grunnet senere ferdigstillelse enn planlagt vil sessngen bli veldig avkrtet. Christiane vill i løpet av smmeren g høsten delta på: - Risør Trebåtfestival 2. til 5. august. Egen innbydelse vil bli sendt ut til Christianes Venner - Elvefestivalen 17. til 19. august. - Skagentur 20. til 23. September - Knsert / aktivitetsdag på Unin Scene ( unin brygge ) 14 ktber I tillegg så håper vi på å være klare nen utleieturer på Drammensfjrden før sessngen er ferdig. Det var det fr denne gang. Følg med fr ppdateringer g nye bilder på Er det ellers ne dere lurer på, eller har en idee sm dere vil dele med ss, så send en mail til Mrten eller Ott Seilerhilsen Styret i Christianes Venner v/ Mrten g Ott

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i 2012. Vi feiret 30 år sm egen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Sted og dato: Speiderhuset, 5. november 2009 Tilstede: Svenn-Arne, Aase, Bo, Bjørnar K, Michael Z (referent), Kari Merete, Andreas

Sted og dato: Speiderhuset, 5. november 2009 Tilstede: Svenn-Arne, Aase, Bo, Bjørnar K, Michael Z (referent), Kari Merete, Andreas GRUPPETING ASKIM SPEIDERGRUPPE Sted g dat: Speiderhuset, 5. nvember 2009 Tilstede: Svenn-Arne, Aase, B, Bjørnar K, Michael Z (referent), Kari Merete, Andreas Innkmmet pst g inf Tildeling av Slstølen påsken

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat:

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer