Styremøte nr Bodø Travlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag"

Transkript

1 Styremøte nr Bdø Travlag Tid (dat, fra kl til kl): Sted: Bdø Travbane Innkalt av (avd g navn): Else Ordstyrer: Else Bersvendsen Referent: Merete Jhansen Deltakere: Tr Anders Jensvll,, Rs-Mari Bernhardsen, Else Bersvendsen, Merete Jhansen Observatører: Laila Ydstebø Frafall Slveig Carlsen, Leif Erik Kleivbakk g Anette Ingebrigtsen Saksliste: 01 Gdkjenning frrige referat Gdkjent 02 Øknmi Øknr har vertatt regnskapsføring fr både Bdø Travlag g Nye Bdø Travbane AS de jbber med å få inn data samt føre årets 4 første mnd. Frventer regnskap 2015 klart i løpet av 1-2 uker, deretter får vi regnskapsrapprter så fte vi ønsker. 2. hver mnd. Merete ansvarlig fr dialg g versender rapprter frtløpende til begge styrer. Merete frtløpende. Likviditet. Travlag/AS: Situasjnen er nå kritisk. Vi har i snart 2 år frsøkt å få DNT med på avdragsfrihet på restlån byggeprsjekt da dette g leasing kstnader utstyr tynger likviditeten til AS vldsmt. DNT/NNTF har enda ikke akseptert avdragsfrihet. Vi får heller ikke svar på de henvendelser sm er gjrt. AS et har kraftige utfrdringer g ekstrardinære tiltak må iverksettes. Tiltak sm reduserer kstnadsbasen er utført. Ca i lavere kstander enn fregående år. Regnskap flyttet /Banemester kntrakt avsluttet = lavere Utført MJ/c:\users\merete jhansen.mjpcw8\dcuments\3 - hest\ travlag-as\bdø travlag\styremøtereferat\2015\ styremøte nr 4.dc

2 kstander. Utleie lkaler/nye spnsrer= ca mer i inntekter. VEDTAK: Vi avventer styrebehandling av avdragsfrihet g full utbetaling av tilskudd 2015 fra DNT. Styremøte i DNT avhldes Om avdragsfrihet g fullt tilskudd ikke gis avhldes ekstrardinært styremøte tirsdag 21.4 i Travlag g AS Else/Pål frtløpende Frutsatt punkt ver går igjennm må følgende tiltak gjennmføres fr bedre den øknmiske situasjnen: Inntektsbringende aktiviteter: 1. Ferdigstilling treningsløype ligger g venter så frt denne ferdigstilles. Haster å få utløst disse midlene. Dugnad iverksettes så frt snø er gått g det er frsvarlig å starte arbeidet. (Krtsiktig tiltak) 2. Treningsavgifter Banen er nå åpen vi klargjør fr fakturering treningsavgift. Vedtak: pris økes med 200 kr på alle kategrier medlemmer i alle Travlag i Nrge gis medlemspris. Ikke medlemmer i Travlag må dbbel pris. Betalt treningsavgift = Rett til å benytte val/hestering g treningsløype til annnserte treningstider. Om et medlem skaffer 3 årig støttespnsrkntrakt= 1 år gratis treningsavgift. Inf legges på hjemmeside g pr sms g frist på å melde inn endringer/nye hester settes - så sendes avgift ut. Vi praktiserer ffentliggjøring av de sm har rett til å trene på hjemmeside. (Krtsiktig tiltak) Styret så frt tilrådelig Merete asap 3. Evt. muligheter fr salg av tmter/utleie areal Hundeklubb/Rideklubb gruppen Bdø Travbane versjn 2.0 kmmer med innspill/anbefaling. Vedtak: Saksgang i denne prsessen: Prsjektgruppe utarbeider frslag, styret i Travlag behandler g evt. frslag skal behandles av generalfrsamling i Travlaget. (Langsiktig tiltak) Styret/Generalfrsamling 4. Salg av andre eiendeler/aksjer i AS må vurderes fr å skaffe likviditet g frbedre situasjn i AS. Må nå vurderes av AS. Vedtak: Dette er i utgangpunktet IKKE ønskelig men kan bli påtvunget fr å sikre drift g likviditet. (Langsiktig tiltak) Styret/Generalfrsamling

3 03 Treningsavgift: Beslutte rdning hvem betaler hva g hvilke rettigheter har de frtsatt rabatt fr spnsravtaler? Treningsløype g hestering skal disse knyttes pp? Offentliggjøring av hvem sm har rett til å trene. Vedtak:Se sak 2 04 Flkehesten Bdø Travlag eier frtsatt 20 andeler Flkehesten hvrdan skal disse brukes? Kan vi få nen inntekter på disse? Vurderer ltteri på 3 andeler resten legger vi ut fr salg i kafeen før start. ifbm kjøring 2.mai ønske m at flkehesten start sist. Laila tar ansvar Laila til kjøring 2.mai 05 Banedrift status g fremdrift: 06 Vårknferanse DNT: Leif Erik har trukket seg fra banemesterkmiteen. Tr Anders leder kmiteen g tar et snarlig møte i kmitéen sammen med Else. De kmmer etter møtet ut med infrmasjn. Åpningstider/vedlikehld etc. Ref punkt 2 det er ønskelig å kmbinere dette med et avklaringsmøte med DNT. Pål Skjegstad reiser på vegne av Bdø Travlag Bdø Travlag ber m møte med DNT v/rune Gustavsen Atle Larsen g Inger Luise Dølvik - samt NNTF v/østring samt Tr Anders - asap Else/Pål - asap 07 Bdø Travbane versjn 2.0 Avtalt møte med Bdø Kmmune Trsdag på Travbanen. Mål med møte, presentere Travlag/Rideklubb/Hundeklubb ideer g visjner skaffe frankring fr våre langsiktige planer g avstemme muligheter/begrensninger g veien videre. Travlag/Rideklubb g Hundeklubb deltar Møtet blir tdelt en hvr alle 3 parter er tilstede g presenterer visjner g ønsker g en hvr Travlaget alene diskuterer veien videre. Styret

4 07 V5 kjøring v/rse Hvem gjør hva når? Gjennmgang av sjekkliste. Rse ntert aksjnspunkter Rse Spnsrtavle Merete g Laila ppdaterer. Merete/Laila V5 kjøring Innstranden skal ha aktivitetshelg på Bestemrenga en gylden mulighet fr å få nye publikummere pp. Bdø Travlag g V5 løpet er «påmeldt» Inf 08 Eventuelt: Dugnad Ansvarlig Tr Anders liste g frdeling ppgaver på Merete annnserer. Sku pp reklameskilt Merete vet hvilke Klargjøring av påselingsbkser Lyd/Teknisk Test - Einar Plukke stein - bane Generell rydding hestering g publikumsplass Reparere gjerde rundt val prt mellm bane/publikumsplass Pusse vindu - publikumsbygg Flytte kjøleskap (brusskap) fra 2. etg klubbhus g ned til kjøkken Gå ver bmmer/påselingsplasser, evt supplere m trengs. Eventuelt Tr Anders ansvarlig fr gjennmføring Utleie Mc-Treff Else ber m møte fr å sikre at mrådet egner seg. Vi er i utgangspunktet psitiv, men usikker på m anlegget egner seg til mrådet. Else Standard Timepriser bruk av vår maskinpark: 750 kr timen traktr + fres /snøbrøyting

5 Traktr/sldd pr time 500 kr timen Traktr/vannvg pr time 800 Tr Anders leser av timeteller i traktr g dkumenterer bruk ifbm V5 arrangement. Tr Anders Evt Annet:

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ

GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ Side 1 av 6 Til: Fra: Gruppeledelse, Trppsledelse, Peffer, Asser + inviterte Gruppeleder MØTEREF.: MØTEDATO, STED: TILSTEDE: REFERENT: GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ Mandag 04.06.2007, klkken 19.30 21.30,

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer