Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)"

Transkript

1 PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders Herbjørnsen b) Referent: Susanne Sørensen (referat) Mna Jhansen (prtkll) c) Tellekrps: Mna Bakken g Rune Østheim VEDTAK: Freslåtte kandidater valgt ved akklamasjn 2. Gdkjenning av innkalling VEDTAK: Innkallingen enstemmig gdkjent (Ordinære stemmer i salen etter pprp: 40) 3. Gdkjenning av fullmakter Nrdsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) VEDTAK: Fullmakter enstemmig gdkjent Frslag fra styret m at de t vararepresentantene i styret skulle ha stemmerett. VEDTAK: Styrets frslag enstemmig vedtatt (Stemmer i salen etter de t vedtakene: 44) 4. Årsmelding Årsmeldingen var sendt ut til delegatene på frhånd, delt ut ved ankmst til uninsmøtet 15. mars g leste pp av styreleder Bitten Svendsen på møtet 16. mars. Innspill fra årsmøtet: - Ta inn antall medlemmer i årsmeldingen. - Ta inn referanse pp mt handlingsplanen i årsmeldingen. VEDTAK: Årsmeldingen enstemmig gdkjent med årsmøtets innspill

2 5. Årsregnskap Årsregnskapet var utdelt ved ankmst til uninsmøtet 15. mars. Møteleder Elisabeth Weisser-Svendsen gjennmgikk regnskapet g Bitten Svendsen svarte på spørsmål. Styrets frslag til vedtak: Regnskapet gdkjennes under frutsetning av revisrs gdkjenning. Styret gis fullmakt til å engasjere revisr. VEDTAK: Styrets frslag til vedtak enstemmig gdkjent. 6. Innkmne frslag a) Vedtektsendringer Styrets frslag til endringer i vedtektene var sendt ut på frhånd g delt ut ved ankmst til uninsmøtet 15. mars. Innspill til vedtektene fra gruppearbeid under uninsmøtet 16. mars var levert til redaksjnskmiteen, sm ble valgt samme dag: Elisabeth Slum g Svein Terje Pisani Førland. Redaksjnskmiteens frslag til vedtektsendringer: 1 NAVNEENDRING Ny skrivemåte i første setning (styrets pprinnelige frslag): «Freningens navn er Nrsk Bluesunin, frkrtet NBU.» (Tidl. Nrsk Blues Unin) 2 FORMÅLET Tilføyelse i 2. setning: «g kunnskaper m» 3 MEDLEMSKAP Endring: Stryke «kan» i første setning. Erstatte «4» med «3». Punkt 4 tas blir unummerert setning under pplistingen. 5 KONTINGENT Ny paragraf (styrets pprinnelige frslag): «Nrsk Bluesunin krever en årlig kntingent fr at medlemskapet skal være gyldig. Årsmøtet fastsetter kntingentsatser etter innstilling fra styret.» 6 ÅRSMØTET Tilføyelser: «Observatører gis tale- g frslagsrett.» «Styreleder kan gis hnrar fr utført arbeid.» Stryke pga. flytting (styrets pprinnelige frslag): «Styreleder velges særskilt. Valgperiden er 1 år fr styreleder g varamedlemmer, g 2 år fr styremedlemmer.» Stryke pga. flytting (styrets pprinnelige frslag): «Det skal tilstrebes av styrets sammensetning reflekterer medlemsmassen.»

3 7. VALG Ny paragraf (styrets pprinnelige frslag): «Årsmøtet skal velge et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder velges særskilt. Valgperiden er 1 år fr styreleder g varamedlemmer, g 2 år fr styremedlemmer. Valgkmiteen innstiller på styre g ny valgkmité. Styret innstiller på revisr. Valgkmiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier: - Kmpetanse - Gegrafisk spredning - Kjønnsmessig balanse - Tilstrebe at styret sm helhet gjenspeiler medlemsmassen» 9. STYRET Styrets frslag til nytt 3. ledd flyttes til handlingsplanen: «Det skal velges en representant med vara fra NBU til styret i BluesNews. Denne skal velges av g blant styret i NBU, g fretas gjennm knstituering.» Tilføyelse i setning m innkalling av varamedlemmer: «g har gså generell møterett.» Ny setning helt til slutt i paragrafen: «Styret kan pprett ressursgrupper fr ulike ppgaver.» VEDTAK: Redaksjnskmiteens frslag til vedtektsendringer enstemmig vedtatt (Antall stemmer i salen etter nytt pprp: 44) b) Unin Bluescup Redaksjnskmiteen, Elisabeth Slum g Svein Terje Pisani Førland, hadde mttatt g bearbeidet innspill fra gruppearbeidet dagen før. De la fram følgende anbefaling: Reginale uttak arrangeres sm del av større arrangement g på faste steder g tidspunkt. Allerede etablerte reginuttak videreføres, g nye reginer kan etableres. Samarbeid mellm klubber g festivaler anbefales. Artister sm naturlig ikke dekkes av reginale uttak, kan melde seg på direkte til NBU. Alder: Det freslås ikke nen aldersgrenser. Retningslinjene fr deltagelse gir allerede klare føringer på at artister skal være nyetablerte, g at unge artister blir fretrukket. Det bør søke arrangørstøtte fra Nrsk Kulturråd, til Bluescupen på Ntdden g i reginene. VEDTAK: Redaksjnskmiteens anbefaling enstemmig vedtatt

4 7. Handlingsplan Styrets frslag til handlingsplan var sendt ut til delegatene på frhånd g utlevert ved ankmst til uninsmøtet. Redaksjnskmiteen, Elisabeth Slum g Svein Terje Pisani Førland, presenterte sitt frslag til endringer i styrets handlingsplan basert på innspill fra gruppearbeidet dagen før: 1. HOVEDMÅL Tilføyelse: «, g fremme aktivitet innen sjangeren» 2. KOMPETANSE/MØTEPLASSER Styrke i kulepunkt 1: «i samarbeid med Nrsk Rckfrbund» 3. SYNLIGGJØRING Tilføyelse i kulepunkt 6: «g ssiale medier» 4. ORGANISASJONSARBEID Endring i kulepunkt 3: «fadderrdning» erstattes med «råd g veiledning» Tilføyelse, nytt kulepunkt nr. 6: «NBU skal søke medlemskap i Nrsk Musikkråd.» Tilføyelse, tre nye kulepunkt nederst: «NBU skal videre søke tilskudd fra ptensielle ffentlige g private støtterdninger.» «NBU skal søke tettere samarbeid med medlemmene fr å utnytte resursene i medlemsmassen.» «NBU skal utvikle samarbeidet med Bk- g Blueshuset g Eurpas Blues Senter.» 5. PROSJEKTER Endring i kulepunkt 5: «Riksknsertene» erstattes med «kulturprsjekter» 6. UTVIKLING T nye punkter nederst: «Styret bes å vurdere å legge fram en sak m å åpne fr medlemskap fr musikere g band.» «Styret skal jbbe fr å få valgt en fast representant med vara til styret i Bluesnews.» Skriftlig frslag til nytt punkt fra Kaj Mrten Thrsen, Dalane Bluesfestival: «NBU skal jbber fr å tilføre medlemsfrdeler i frm av rabatter på bl.a. htell, reise m.m.» (Her kan gså NBU få tilført midler ut ifra medlemmers bruk av frdelsavtaler.) VEDTAK: Redaksjnskmiteens frslag g tilleggsfrslaget fra Bitten Svendsen enstemmig vedtatt.

5 8. Budsjett Styret la ikke fram budsjett grunnet manglende versikt ver øknmisk støtte fram til rett før årsmøtet. Budsjett sendes ut til klubbene i ettertid. 9. Valg av styre, valgkmité g prtkllkmité a) Valg av styre Valgkmiteens leder Syver Srøbka presenterte g begrunnet valgkmiteens enstemmige innstilling: 1. Bitten Svendsen, Osl Bluesklubb, tar gjenvalg g frtsetter sm styreleder. 2. Rlf Jhannesen, Osl Bluesklubb, trekker seg fra valgkmmiteen fr å stille til valg i styret sm styremedlem, fr Sveinung Lervåg sm trekker seg. (Velges fr 1 år) 3. Kåre Amundsen, Fan it Bluesklubb, tar gjenvalg g frtsetter sm styremedlem. 4. Øystein Ytterbø, Ntdden Bluesklubb, tar gjenvalg sm styremedlem. 5. Mna Jhansen, Osl Bluesklubb g Østkanten Bluesklubb, stiller fr Helge Lynglund sm trekker seg. (Velges fr 1 år) 6. Susanne Sørensen Tønsberg Bluesklubb, frtsetter sm varamedlem. 7. Svein Terje Pisani Førland Stavanger Bluesklubb, frtsetter sm varamedlem. Debatt. VEDTAK: Bitten Svendsen ble valgt ved enstemmig akklamasjn. Innstilte kandidater valgt ved enstemmig akklamasjn. b) Valg av valgkmité Valgkmiteens enstemmige innstilling: Liv Synnøve Nrdli Ellen Klemp Sveinung Lervåg VEDTAK: Innstilte kandidater valgt ved enstemmig akklamasjn. c) Valg prtkllsignatur Frslag fra møteleder: Wigg Larsen, Østkanten Bluesklubb Gunn Slåtsveen, Hamar Bluesklubb VEDTAK: Frslåtte kandidater valgt ved enstemmig akklamasjn Prtkllsignatur:. Gunn Slåtsveen. Wigg Larsen

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

«Blues på verseføtter» Jan Christian Nordahl leste tre dikt fra sin nye diktsamling, og ett som ikke står der.

«Blues på verseføtter» Jan Christian Nordahl leste tre dikt fra sin nye diktsamling, og ett som ikke står der. Referat fra Unionsmøte 2013 15.-17.mars 2013 på Anker Hotel i Oslo FREDAG 15. mars Velkommen til Unionsmøte 2013 o o o o Norsk Blues Union Leder for NBU, Bitten Svendsen, ønsket velkommen til første årsmøte

Detaljer

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Fredag 14.okt Comfort Hotell Unionsmøtet ble åpnet av kultursjef i Trondheim Kommune Bård Eidet. Vi ble også ønsket velkommen av vertskapet Trondheim Bluesklubb

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Vesterålen Matfestival - en hyllest til Golfstrømmen. Adresse: Kleiva, 8404 Sortland. Telefon: +47 96239323

ÅRSMELDING 2014. Vesterålen Matfestival - en hyllest til Golfstrømmen. Adresse: Kleiva, 8404 Sortland. Telefon: +47 96239323 ÅRSMELDING 2014 Adresse: Kleiva, 8404 Srtland Innhld Styret i 2014... 3 Prsjektledelse... 3 Medlemmer i 2014... 3 Spnsrer i 2014... 4 Styrets arbeid i 2014... 5 Festivalprgrammet i 2014... 6 Årsmøte i

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer