Styremøte søndag 22. juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte søndag 22. juni 2015"

Transkript

1 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum Cup 2015 g tankar fr 2016: Generell ppsummering: LerumCup er ein str suksess! Styret ynskjer å rette ei str takk til alle sm bidrg under stemna. Skytinga gjekk veldig fint utan større prblem. 640 skyttarar deltk på stevna. Leikanger hadde flest skyttarar av arrangørlaga. Mindre justeringar på mannskapslista var gjrt med interne byter på vakter. Vi fikk inn nkre prtestar på dårlige skt, men ingen prtest vart tatt til fylgje då vi etter å ha sjekka kvar enkelt prtest pp mt bakskive. Gd pressedekning i avisa. Det er laga t filmar av Sgn Avis g ein til er under prduksjn/redigering. Tidspunkt fr Lerum cup 2016 blir mai med høve fr intern skyting tidlegare same veke. Knipenbrg g Farnes har ikkje skyting trsdag 5.mai på grunn av knfirmasjn. Sak 2 Oppsummering etter Landsdelkretsstevne: Generelt: Leikanger skytterane presterte under pari på samlagskytinga. Svein Kåre Furre g Kjell Næss hadde gde prestasjnar g fikk med seg kvar sin 2.premiar frå stemnet Til Vestlandstevnet er det ynskjelig med ei felles ssial samling i Leikanger skytterlag regi eller på samlagsnivå.

2 Sak 3 Infrmasjn frå møte i Sgn Indre skyttarsamlag 18.6: Inf i frbindelse med samlagstevne bane august 2015: Felles banestevne i Balestrand fr Sgn indre g Sgn ytre skyttarsamlag, med innbyrdes ppgjer. Dette blir eit jubileumstemne frdi det er 100 år sidan dei t samlaga vart delte. Det blir lagt pp til eit felles arrangement med diverse underhldning g middag i Balestrand. Ein egen minnemedalje blir laga til dette jubileumsstemnet Sak 4 Status nytt låsesystem: Generell infrmasjn: Nytt låsesystem er teke i bruk, små tekniske justeringar i frhld til aktivering av alarm står igjen. ( per idag må alarm slåast på manuelt, men blir / skal aktiverast til autmatisk. I tillegg må ein ha nøkkel fr å kmme inn i skyttarhuset g til våpenskap 4-5 persnar står sm mttakar av alarm m denne vert utløyst. ( styret ) Styret ynskjer å få klarlagt m dette låsesystemet er gdt nk til å definere bunkersen sm «våpenskap» slik at vi kan klare ss utan våpenskapa sm står inne der idag. Då slepp vi nøkkel i tillegg fr å låse seg inn i våpenskapa. Leif Bjarne Sæle kjem med ein uttalelse m dette i frhld til frsikringa. Alternativt m vi kan nytte nøkkelskåp med kde i bunkersen g på miniatyrbana. Det er 3 stk hvednøklar sm kan verstyre, Olav Skarsbø, Ivar Husum g Nrvald Øy har ein slik nøkkel..

3 Olav sender inn skjema til leverandøren på rutinar fr kjøp av nye nøklar g ei eventuell utviding av anlegget. Inge ppevarer desse papira. Sak 5 Infrmasjn m LS 2015: Generell inf: Leikanger har 39 påmelde til LS Lesja. Sgn Indre skyttarsamlag har ttalt 139, 6 fleire enn på LS Sandnes Er frtsatt ledige campingvgnplassar på Tftem camping LS Lesja.Olav sender ut e-pst med praktisk inf. Sak 6 Prsjekt LS Vidare arbeid g rganisering: Vidare arbeid g rganisering: Orientering frå møte i samlaget der kvart skyttarlag må frtsette med vidare jbbing med rekruttering g interesse rundt Nrges største skyttarstevne. Sak 7 Vidare arbeid med ny miniatyrbane: Generell inf: Leikanger kmmune har gitt skyttarlaget klarsignal/løyve til å dispnere arealet pp mt «reina» i henhld til teikning i kart sm skyttarlaget sende inn til kmmunen. Kmmunen skal handsama saka i frmannskapet etter ferien. Det må settast ned ei prsjektgruppe sm begynner å jbbe med dette g lagar kstnadsverslag på ein bunker med miniatyrbane g dei fasilitetar sm er nødvendige. Det må gså takast msyn til at det i framtida skal byggast eit skyttarhus pp på bunkersen.

4 Arbeidet med dette må vere ferdig til 15. ktber 2015 fr å nå fristen fr søknad m spelemidlar. Styret jbbar med å finne 3 persner sm kan ta på seg jbben med å sitte i ei prsjektgruppe sm tek seg av jbben med å utarbeide eitt kstnadsverslag. Sak 8 Utviding av 100m til 10 skiver ved større stemner: Generell inf: Ynskje m utvide med 2 nye skiver på 100m Kngsberg har levert tilbd på 2 skiver, styret er psitivt innstilt til dette fr å få økt kapasitet på større stevner sm Lerumcup g Nrgescup. Kapasitet på standplass 100m fr 10 skytterar er det plass til, slik at dette let seg gjere. Kstnaden med dette blir ca kr. Styret ynskjer å kvalitetsikre alle detaljar rundt dette før vi tar endelig stilling til ei utviding til 10 skiver. Sak 9 Tilbd m 50m skyting på 200m: Generell inf: Det er ynskje m mulighet fr å kunne skyte med kaliber 22 på 50m på 200m bana. Dette er nk styret må sjå nærmare på med tanke på det praktiske g sikkerhet med kulefang. Styret ynskjer å bruke meir tid på å sjekke ut m det er gjennmførbart i praksis før ein tek stilling til m vi skal investere i utstyr fr dette frmål. Sak 10 Ltteri: Generell inf: Det er trykt pp 2000 ldd sm må selgast innan treknings dat 15. ktber. Ungdmsutvalget er ansvarleg fr ltteriet g Olav Skarsbø er ansvarlig fr premieringa.

5 Ltteriet er ei viktig inntektskjelde fr laget Sak 11 Eventuelt: Dør inn til bunkers g miniatyrbane må malast i ein lysare farge fr å hindre at døra blir så treg. Det er behv fr utskrift på 100m g 200m i standplassbua under skyting med g utan PC i drift. Dette har fungert OK tidlegare. Elektrnikk nemnda ilag med Jan Helge Furre g Svein Kåre Furre ser på saken. Oppdatering av heimesida med bilder g referat må sendast til dei sm har ppgåve med å legge ut på heimesida. Arve Yttri har ansvaret fr 100m, Vidar Skarsbø 200m g Svein Kåre Furre fr resultat g andre ting. Orientering frå møte med jaktprøve utvalget 11. mars 2015: Jaktprøve utvalget må ha mulighet fr å skyte med blyspiss på alle skiver unnlatt skive 1 g 2 fr å kunne få gjennmført skyting fr alle jegerane. Ved dårlige skt g det kjem pp feilmelding på mnitr må/skal skyttarane ntere ned feil. Laminert ark sm ligger ved mnitr. Jegerane er interessert i å skyte / trene miniatyr nede på miniatyr bana med rettleiing av meir erfarne skyttarar frå skyttarlaget. Frist fr ppgjer blir sett til 1.desember fr betaling av medlemskrt. Terminfeste 2 årlege møte sm blir tatt med i Skytelappen. Betalingsterminal er er det ønskelig å få til fr bruk til betaling med krt på skytebana. Dette hadde frenkla betaling då dei fleste av ss betaler det meste med krt. Styret går inn fr å kjøpe inn ein mbil betalingsterminal til bruk på skytebana. Møte slutt Neste møte er måndag 17.august kl. 19:00

6

Styremøte måndag 18. august 2014

Styremøte måndag 18. august 2014 Styremøte måndag 18. august 2014 Stad: Kleppa Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Folkestad, Jørn Njøs, Leif Bjarne Sæle Ivar Husum, Eivind Yttri For Leikanger jakt og fiskelag deltok

Detaljer

Publikumsutvikling og litterære arrangement i biblioteket

Publikumsutvikling og litterære arrangement i biblioteket Publikumsutvikling g litterære arrangement i bibliteket Marit Brkenhagen Presentasjnsrunde blant bibliteka, g med kva arrangementserfaring dei har, g kva dei ser sm utfrdringar ifm. å arrangere. Utfrdringar

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4

Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4 12-001 Godkjenning av protokoll frå førre møtet. 12-002 Runde rundt bordet. 12-003 E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha. 12-004

Detaljer

Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde HF. Desember 2013

Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde HF. Desember 2013 1 Plan g prinsipp fr legetenester i Helse Førde HF Desember 2013 2 PROSJEKTINFORMASJON Helse Førde HF skal sikre framtidig legedekning sm ivaretek krav til funksjnar, legekmpetanse g bemanning fr å best

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ

GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ Side 1 av 6 Til: Fra: Gruppeledelse, Trppsledelse, Peffer, Asser + inviterte Gruppeleder MØTEREF.: MØTEDATO, STED: TILSTEDE: REFERENT: GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ Mandag 04.06.2007, klkken 19.30 21.30,

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

Kommunedelplan. idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. tet

Kommunedelplan. idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. tet Kmmunedelplan idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet tet 2005-2017 AURLAND KOMMUNE 2005 Frrd Aurland kmmune vedtk 10.02.05, sak /05 Kmmunedelplan fr Idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet. Plandkumentet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015 Strategisk plan fr Tnsenhagen FAU Juni 2015 1 Tnsenhagen FAU FAU er Freldrenes ArbeidsUtvalg ved Tnsenhagen skle g består av freldre sm er engasjert i skle-hjem samarbeidet. Tnsenhagen FAU møtes en gang

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE Til: RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I ÅRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Prtkll frå styremøte i Helse Fnna HF Tid: 25.02.2011 kl. 09.00-14.00 Møtestad: Htel Amanda, Haugesund Styremøtet var pe fr publikum g presse Deltakarar frå styret Tralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Hilde

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer