UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX"

Transkript

1 UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX

2 Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune skal rettes til servicekntret, tlf eller Kmmunale lkaler leies ut etter priser sm fastsettes i budsjett fr det enkelte år. All utleie skal gjøres skriftlig g leietaker må bekrefte de avtalte leievilkår før man får tilgang til lkalene. En generell regel er at arrangementer må være avsluttet innen kl g lkalene skal være ryddet innen Fr enkelte lkaler gjelder egne, spesifikke regler/åpningstider. Leietaker er øknmisk ansvarlig fr skader sm måtte ppstå på hus g/eller inventar. Skader må meldes uten ugrunnet pphld. Også utvidet renhld, rydding etc sm følge av lkalenes tilstand etter et arrangement kan bli belastet leietaker. Rakkestad kmmune har vedtatt rdningen med ledsagerbevis fr funksjnshemmede. Leietakere sm arrangerer åpne arrangementer fr publikum i kmmunale lkaler frplikter seg til å akseptere gyldig ledsagerbevis sm betaling fr funksjnshemmedes ledsager(e). Avbestilling av kinsal g festsal i Rakkestad kulturhus må skje seneste 2 uker før arrangementsdat. Alle andre lkaler, senest 1 uke før. Etter dette belastes leietaker fullt leiegebyr. Dersm leietaker ikke verhlder de til enhver tid gjeldende regler kan Rakkestad kmmune utelukke vedkmmende leietaker fr en krtere eller lengre peride. Utlån av kmmunale lkaler Organisasjner/freninger tilhørende i Rakkestad kmmune kan låne enkelte kmmunale lkaler til deres faste møter/øvelser/treninger på ukedager (mandag til trsdag). Det betales leie i hht gjeldende prisliste fr tilsvarende aktiviteter i helgene. Følgende kmmunale lkaler inngår i dette reglementet: Skler Gymsal g klasserm i ved Gamle Bergenhus skle (frbehldt sang-, musikk- g teatervirksmhet) Gymsal, sklekjøkken g klasserm ved Kirkeng skle Gymsal, sklekjøkken, klasserm g aula ved Os skle Gymsal, sklekjøkken g klasserm i D-blkka ved Rakkestad ungdmsskle Rakkestad kulturhus Festsal, spisesal, møterm, kin-/teatersal, rm bak scene Familiesenteret Drkas Kafé Aktivitetshuset Fritidsrm, Speilsal g bandrm Bygdetunet Grillen Utemrådet Lkaler Rakkestad kmmunale bad

3 Aktiviteter fr barn g ungdm pririteres g har frtrinnsrett ved frdeling av lkaler til faste øvelser. Dernest pririteres aktiviteter sm fremmer flkehelse g/eller integrasjn av flerkulturelle. Plitisk ppnevnte rganer/grupper, 17-mai kmiteen, Knfliktrådet, fagfreninger etc kan låne møterm vederlagsfritt. I tvilstilfelle avgjør servicekntret hvem sm tilhører denne gruppen. Rakkestad kmmunale bad kan lånes i helgene/skleferier, frtrinnsvis arrangementer i samarbeid med Rakkestadhallene. Badet kan leies med 2 badevakter eller at leietaker selv stiller med gdkjente badevakter, dvs livredningskurs ikke eldre enn 1 år. Ved leie av aulaen ved Os skle skal inngang nede, bak bygningen benyttes. Ved spesielt snørike dager kan fri tilgang (snømåking) til bygget påfalle leietaker. Ved større arrangementer hvr leie av mange lkaler ønskes samtidig, vil det gjøres individuelle vurderinger ift tilgang, rganisering g øknmi. Rakkestad kmmune har ikke datakursrm fr utleie, herunder lån av klasserm g elevpcer. Sklelkalene er stengt i sklens ferier. Andre lkaler kan gså stenges ifm ferieavvikling. Kun unntaksvis vil enkelte lkaler kunne benyttes, da mt et leiegebyr. Særskilte bestemmelser fr Rakkestad kulturhus All servering i kulturhuset skal frestås av restauratør i kulturhuset hvis ikke annet avtales med denne g/eller Rakkestad kmmune. Kinsalen frbehldes kinvisning de faste kindagene. Unntak kan gjøres ved større arrangement g etter avtale med seksjn kultur. Ved øvelser til arrangementer i kinsal/festsal, betales halv leie. Kun autriserte firmaer/persner kan benyttes til lyd g lys. Dette må leies inn g bekstes av leietaker. Kulturhusets festsal har ikke akustikk tilpasset akustiske arrangementer. Det betyr at rmmet enten må lydsettes eller kinsalen bør benyttes/vurderes. Det er AV-utstyr i alle møterm g festsal i kulturhuset. AV-utstyr kan gså mnteres i spisesal g kinsal, men kun etter avtale med servicekntret. I kinsalen er det et enkelt lydanlegg fr tale. Ved større arrangementer må det benyttes ekstern lyd (g lys) sm bekstes av leietaker.

4 Særskilte bestemmelser fr arrangement med skjenking av alkhl i Rakkestad kulturhus Søknad m slikt arrangement skal sendes servicekntret senest 14 dager før arrangementsdat. Skjema finnes på kmmunens nettsider: eller hentes på servicekntret. Det gjøres samtidig ppmerksm på at m det skal spilles musikk, må arrangør søke m Tntillatelse Evt spørsmål besvares av servicekntret. Rakkestad kmmune har standardisert brdppsett fr de fleste typer arrangement, basert på brannsikkerhet g arealutnyttelse. I all hvedsak settes dette pp av Rakkestad kmmune. Hvis ansvaret tilfaller leietaker, skal dette avtales i gd tid før arrangementet. Tilgang til lkalene g låsing etter arrangement avtales med servicekntret. Tilgang til lkalene før selve arrangementsdagen, fr øvelser, brddekking eller annet, tilkmmer halv husleie. Rakkestad kmmune tar ikke ansvar fr tapte verdier eller gjenstander. Rakkestad kmmune kan, hvis lkalenes tilstand etter et arrangement ppleves særlig utfrdrende, belaste leietaker fr ekstrautgiftene til rydding/renhld. Dette er rydding/renhld utver den vanlige nrm sm gjelder fr kulturhuset. Rakkestad kmmune har kjøpt inn et større parti led-lys sm fritt kan benyttes under arrangementer. Skulle leietaker likevel ønske å benytte vanlige t-lys må det utvises frsiktighet g brannsikkerhet må ha fkus. Det skal benyttes små lysestaker fr t-lys sm kan lånes av restauratør. Ved brudd på gjeldende utleieregler, herunder samarbeid med restauratør, må sanksjner påregnes. De til en hver tid gjeldende lver, regler g retningslinjer er styrende fr alle arrangement i Rakkestad kulturhus. Ordensvern Oppnevnt rdensvern skal bestå av 6-10 persner, avhengig av arrangementets størrelse. Ved større tilstelninger kan det kreves at rdensvernet skal bestå av inntil 20 persner. Dette avgjøres av servicekntret. Halvparten av rdensvernet må være ver 25 år. De øvrige må være fylt 18 år. Navnene på rdensvernets medlemmer g leder skal være påført søknaden. Det kan kreves at medlemmene av rdensvernet gdkjennes av lensmannen. Retningslinjer fr rdensvern 1. Ordensvernet er underlagt restauratør g dette reglement g plikter å følge de retningslinjer g bestemmelser restauratør kmmer med. 2. Samtlige medlemmer av rdensvernet skal møte restauratør før arrangementets start fr gjennmgang av skjenkebestemmelser, rdensregler samt branninstruks. Tidspunkt fr dette avtales med restauratør. 3. Ordensvernets hvedppgave er å hlde r g rden, rydde i lkalene etterfylle papir på taletter, kaste søppel etc underveis g etter arrangementet g påse at reglene rundt skjenkebestemmelsene verhldes. 4. Ordensvernets medlemmer kan ikke nyte alkhl under arrangementet g skal være tydelig merket. 5. Ordensvernet skal, i samarbeid med bevillingshaver/restauratør, påse at alkhlreglene verhldes. Det betyr at ingen skal gis tilgang til lkalene med medbrakt alkhl, i synlig beruset stand etc. Ordensvernet kan, med

5 samtykke, be m å få ransake vesker mv. ved mistanke m medbrakt alkhl. Dersm samtykke ikke gis, skal ikke ransaking fretas, men vedkmmende nektes adgang til lkalet. Det er heller ikke lv å ta med alkhl ut av lkalene. 6. Ingen fra rdensvernet får frlate arrangementet før dette er avtalt med restauratør. 7. Leder av rdensvernet, eller dens stedfrtreder, skal sammen med restauratør gå gjennm sjekkliste ved arrangementets slutt g begge parter signerer.

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 17:00-19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/14 14/1044 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: 27.03.2015 Tid: 08:00 12.00 Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem

Detaljer

leievilkår, utleiesatser og reglement

leievilkår, utleiesatser og reglement leievilkår, utleiesatser og reglement pr. 01. januar 2014 Leievilkår, utleiesatser og reglement Oppdal Kulturhus - pr. 01.01.2014 ~ 2 ~ Generelle leievilkår for Oppdal kulturhus 1. Lokalene kan leies ut

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 15.juni 2011 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets størretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. februar 2015.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets størretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. februar 2015. MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.02.2015 Tid: 18:30 SAKSLISTE Folkets størretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. februar

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4 Utleiestyret Reglement for utleie av gymsaler og idrettshaller i Hole Kommune. Versjon 1 01.07.2010 Utleiestyre 2010 Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere...

Detaljer

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter ARRANGØRHEFTE Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter Introduksjon Hei, og velkommen som arrangør på Det Akademiske Kvarter i Bergen! Det Akademiske Kvarter ble åpnet av Kronprins Håkon i 1995 og er

Detaljer

Utleie Bruket Kulturhus

Utleie Bruket Kulturhus Utleie Bruket Kulturhus Generelle leievilkår 1. Lokalene kan leies ut til øving, møtevirksomhet, private sammenkomster og konserter/utstillinger/teater ut i fra de ulike rommenes definerte bruksområde

Detaljer