Utleieavtale Konsert i Lyngdal kulturhus. Side 1 lyngdalkulturhus.no. Lyngdal Kultursenter KF Grønndokka 4, 4580 Lyngdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utleieavtale Konsert i Lyngdal kulturhus. Side 1 lyngdalkulturhus.no. Lyngdal Kultursenter KF Grønndokka 4, 4580 Lyngdal"

Transkript

1 Utleieavtale Konsert i Lyngdal kulturhus Lyngdal Kultursenter KF Grønndokka 4, 4580 Lyngdal Org. nr Telefon Side 1 lyngdalkulturhus.no

2 Generelle leievilkår for Lyngdal kulturhus 1. Lokalene kan leies ut til møtevirksomhet, private sammenkomster og konserter/ utstillinger/teater. 2. Henvendelse ang. leie og utlevering av nøkler skjer gjennom kultursenterets administrasjon. Vedkommende som kvitterer ut nøkkel er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglementet og brannrømmingsveier (se eget oppslag). Vedkommende har også ansvar for låsing og lukking av vinduer. Tilbakelevering av nøkler skal skje når leieavtalen opphører. 3. Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man fant det. Gulvet skal feies, stoler og bord skal settes tilbake til standardoppsett. Ved bruk av kjøkken, kokeplater, kaffetrakter og annet kjøkkenutstyr skal det vaskes opp. Personlige eiendeler skal ikke etterlates i lokalene, med mindre annet er avtalt. 4. Eventuelle skader eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet skal meddeles kulturhusets administrasjon umiddelbart. Leierne av bygget er økonomisk ansvarlig for skader på bygg eller inventar som skyldes skjødesløs eller uvøren behandling. 5. Enkeltpersoner eller foreninger/lag som ikke overholder utleiereglementet, kan nektes leie av bygget for et bestemt tidsrom. Lyngdal Kultursenter KF vurderer dette i hvert enkelt tilfelle. 6. Lokaler som er tildelt skal kun benyttes til det tidspunkt og formål som innvilget. Ved brudd på reglementet eller under særlige vilkår kan leiekontrakten opphøre. Merknader vedrørende utleiesatser 1. Øving. Lokale og regionale lag og foreninger med scenisk virke leier lokaler gratis til øving, men betaler et depositum for utlevering av nøkler. Ved prøver foran forestillinger må det betales for lyd/lys og teknisk personell. Grupper som har krav på å leie gratis må ikke oppta rom som kan stenge for utleievirksomhet. Dette gjelder for: revy og amatørteater kor og korps kulturskolen andre forening med musikalsk og scenisk tilhørighet. 2. Møter Disse har rett til reduksjon ved leie av møterom i kulturhuset: Kommunenes egen virksomhet Lokale og regionale lag og foreninger 3. Daglig leder har fullmakt fra foretakets styre til å forhandle pris i hvert enkelt tilfelle. 4. Utleiesatsene gjelder for en kveld, leie av saler ved arrangement 7 timer, møterom inntil 3 timer. For leie på dagtid, riggedag eller utover dette gjøres det spesielle avtaler. 5. I hvert enkelt tilfelle skal det skrives kontrakt som regulerer forholdet mellom utleier og leietaker. Kulturhuset tar en billettavgift på kr. 15,- pr solgte billett. Dette dekker administrasjon og bruk av systemvare. 6. Leiesatsene gjelder for et kalenderår og tas opp til vurdering ved årsskifte. Side 2 lyngdalkulturhus.no

3 UTLEIEREGLEMENT I LYNGDAL KULTURHUS Bemanning Ved arrangementer kan en fra kulturhusets administrasjon være tilgjengelig i kulturhuset. Denne personen står til leietakers disposisjon med låsing, informasjon og annen veiledning, men skal ikke pålegges bæring, rigging og vakthold. Vakthold Vakthold og billettkontrollør er leietakers ansvar. Nødvendig ekstrapersonell kan skaffes etter avtale for leitetakers regning. Billettsalg Alt billettsalg skal fortrinnsvis gå igjennom kulturhuset. Kulturhuset påregner en avgift på kr 15,- per utskrevne billett. Dersom leietaker ønsker å selge billetter selv, kan dette godkjennes av kulturhuset. Det benyttes da kun billetter fra kulturhuset slik at setekapasiteten ikke overskrides. Ved eventuelle avlysning og refundering dekker leietaker billettavgiften (kr 15,-) pluss kr 5,- i administrasjonsutgifter pr. solgte billett. Lys Lystekniker og lysutstyr er ikke inkludert i leie. Lys og lysutstyr utover standard scenebelysning kan leies. Personell som skal betjene dette utstyret skal leies av kulturhuset eller godkjennes av kulturhuset. Lyd PA- anlegg og lydtekniker er ikke inkludert i leieprisen. Kulturhuset har lydutstyr for utleie i storsalen, og kan være behjelpelig med å skaffe ekstrautstyr. Lydtekniker skal leies av kulturhuset eller godkjennes av kulturhuset. Scenemannskap og bærehjelp Dette personellet er ikke inkludert i prisen. Lyngdal kulturhus kan stille med personell hvis det gis beskjed om dette i god tid i forveien. Lyngdal Kultursenter KF har arbeidsgiveransvar for personell som skaffes av kultursenteret. Utleier har ikke arbeidsgiveransvar for personell som leietaker selv har skaffet. Tono Avgift til Tono dekkes i sin helhet av leietaker, det vi si arrangøren av et hvert arrangement. Rettigheter Arrangement som krever tillatelse fra rettighetshaver, må ikke fremføres uten at disse tillatelsene er innhentet. Kulturhusets ansvar overfor rettigheter gjelder kun ved egne produksjoner. Tilleggsavtaler Kulturhuset vil alltid gjøre sitt ytterste for at et hvert arrangement og leietaker skal få best mulig service og hjelp. Tilleggsavtaler kan avtales etter at kontrakt er underskrevet, men det oppfattes ikke som kontraktsbrudd hvis ikke disse kan oppfylles. Annonsering/ markedsføring Kulturhusets aktiviteter annonseres jevnlig, leietakers arrangement kan tas med i denne annonseringen mot betaling. Annonserer leietaker på egen hånd påligger det leietaker at billetopplysninger og annen informasjon er korrekt. All publisering på kulturhusets internettsider er gratis. Ledsagerbevis Ledsagerbevis skal kunne benyttes på alle arrangementer i Lyngdal kulturhus. Artistgarderobe Leietaker benytter fritt anvist garderobe. Etter bruk ryddes garderobene. Renhold Leietaker har normalt ansvar for å rydde alle lokaler som har vært benyttet. Det vil si feie gulv, tømme søppel og sette på plass inventar og utstyr etter standardoppsett. Normalt renhold før og etter arrangement er inkludert i den generelle leien. Disposisjon av fribilletter Kulturhuset skal disponere opptil 10 fribilletter til hvert arrangement hvor kulturhuset er utleier. Ved et arrangement som har flere forestillinger skal opptil 6 billetter per forestilling frigis kulturhuset. Reklame- og salgsplass All reklame og oppslag i publikumsområdene skal godkjennes av kulturhuset. Leiepriser Basisleie gjelder kun leie av sal, scene og artistgarderober 7 timer ved enkeltforestilling og 11 timer ved doble forestillinger. Leie av teknisk utstyr, personell, instrumenter og lignende er spesifisert i egne prislister. Annet ansvar pålagt leietaker Leietaker er erstatningspliktig dersom skader på utstyr, inventar, personer etc. oppstår p.g.a. uforsiktighet. Brann og sikkerhet Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldende sikkerhetsrutiner og branninstrukser for kulturhuset, og må rette seg etter pålegg gitt av husets brannvernleder. Tidsbegrenset utkobling av brannalarmanlegg skal godkjennes av husets brannvernleder, som kan fastsette kompenserende tiltak. Leietaker må påse at alle rømningsveger er åpne til enhver tid. Spesialeffekter All bruk av røykmaskin, pyroeffekter, eksplosive stoffer, etc. må avtales spesielt med kulturhuset før arrangement. Slikt utstyr skal trakteres av kvalifisert personell. Leietaker vil bli fakturert for skader og ekstra utgifter påført bygningen og personell ved bruk av spesialutstyr. Åpen varme er strengt forbudt. Kansellering All kansellering må skje skriftlig. Ved langtidsleie (3 mnd. eller mer) skal skriftlig kansellering være Lyngdal Kulturhus i hende 8 uker før arrangementet. Leietaker må belastes med 50% av leiebeløp pluss eventuelle utgifter hvis kansellering mottas etter dette tidspunktet og frem til 2 uker før arrangement. Kanselleringer senere enn to uker før forrestilling godtas ikke, og leietaker belastes for det avtalte leiebeløp pluss dokumenterte utgifter og tapt inntjeningsgrunnlag. For korttidsleie er fristen 4 uker før arrangementsdato. Side 3 lyngdalkulturhus.no

4 PRISER AREAL Sal 1 Sal 2 PRIS KOMMERSIELL/PRIVAT 4.500, ,- Sal 3 og 4 (festsalene) 2.000, ,- Bordvika møterom 800,- Gratis Tillegg ved billettsalg: kr 15,- pr solgte billett. PRIS IDEELL/LOKAL 2.000, ,- UTSTYR PRIS KOMMERSIELL/PRIVAT Lyd i sal , ,- PRIS IDEELL/LOKAL Enkel lyd i sal 1 opptil 3 mikrofoner + PC-lyd 800,- 500,- Scenelys sal , ,- Scenelys enkelt sal 1 500,- 300,- Flygel sal 1 (avgift ved stemming) 1.800, ,- Tekniker 450,- pr time 450,- pr time Komplett utstyrsliste finnes på lyngdalkulturhus.no/utleie/teknisk-utstyr Ved utstilling gjelder andre priser, ta kontakt. Side 4 lyngdalkulturhus.no

5 REGISTRERINGSSKJEMA FOR LEIETAKER Ny leietaker Endringsmelding Leietaker Leietaker: Adresse: Postnr / sted: Epost: Telefon: Org. nr: (11 siffer) Kontonummer: Side 5 lyngdalkulturhus.no

6 LEIEKONTRAKT Leietaker Leier sal 1 søndag 14. april 2013 for å gjennomføre konserten «Visst skal våren komme». 2 forestillinger. Denne avtalen regulerer forholdet mellom partene. Leietakers ansvar Har all kontakt med artistene og innhenter de nødvendige tillatelsene (f.eks Tonoavgift). Har ansvar for å skaffe/leie godkjent lyd- og lystekniker og sørge for at alt teknisk utstyr er på plass i henhold til artistenes krav. Utleiers ansvar Stiller med lokaler disponibelt fra tidspunkt. Står for billettsalg gjennom kulturhusets billettsystem. Bidrar med markedsføring gjennom kulturhusets program, annonser og internettsider. Billettavgift Lyngdal kulturhus fakturerer femten kroner for hver billett som selges gjennom vårt system. Dette beløpet legges inn i det endelige oppgjøret. Oppgjør Det endelige beløpet faktureres leietaker etter arrangementsdato når det endelige billettsalget er klart. Endelig fakturabeløp kan overstige prisoverslaget. Denne avtalen gjelder for en forestilling. Ved ekstraforestillinger må en ny avtale inngås. Avtalen sendes ut i to eksemplar. Vennligst returner en av delene i undertegnet stand innen XXX. Leietaker har lest og akseptert alle betingelser i avtalen. For Lyngdal Kultursenter KF, 26. april 2013 Rune Hauan For konsertarrangør, 26. april 2013 Leietaker INSTRUKS FOR LEIETAKERE VED BRANNALARM 1. Evakuer alle personer ut av lokalene. 2. Møt opp ved hovedinngang. Side 6 lyngdalkulturhus.no

leievilkår, utleiesatser og reglement

leievilkår, utleiesatser og reglement leievilkår, utleiesatser og reglement pr. 01. januar 2014 Leievilkår, utleiesatser og reglement Oppdal Kulturhus - pr. 01.01.2014 ~ 2 ~ Generelle leievilkår for Oppdal kulturhus 1. Lokalene kan leies ut

Detaljer

Utleie Bruket Kulturhus

Utleie Bruket Kulturhus Utleie Bruket Kulturhus Generelle leievilkår 1. Lokalene kan leies ut til øving, møtevirksomhet, private sammenkomster og konserter/utstillinger/teater ut i fra de ulike rommenes definerte bruksområde

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER Kulturpolitisk del: 1. Generelt Hammerfest kommunes visjon: Sammen for Hammerfest Hovedmål: Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A.

TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A. TELEFONLISTE Bestilling av lokaler. 911 58 461 Vaktmester... 908 64 250 Alnor Kjemiske Fagforening Hovedkontakt AKF Huset A.S tlf: 911 58 461 Kasserer... 959 43 021 Sekretær. 902 55 258 AKF huset kjøkken

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4 Utleiestyret Reglement for utleie av gymsaler og idrettshaller i Hole Kommune. Versjon 1 01.07.2010 Utleiestyre 2010 Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere...

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 15.juni 2011 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Oslo teatersenter. - Ditt miljø for grenseløs scenekunst. All innbetaling skjer til bankkonto 2085.63.68670

Oslo teatersenter. - Ditt miljø for grenseløs scenekunst. All innbetaling skjer til bankkonto 2085.63.68670 Oslo teatersenter - Ditt miljø for grenseløs scenekunst Leiekontrakt Parter: Det inngås herved kontrakt mellom leietaker/medlemsgruppe, senere omtalt som leietaker (om ikke annet er beskrevet) og Oslo

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 31.mai 2014 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2014/2015. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 9.august 2013 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2013/2014. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

BOOKINGAVTALE MELLOM. ARRANGØREN Kontaktperson ARTISTEN. Artistens kontaktperson har fullmakt til å representere ensemblets medlemmer.

BOOKINGAVTALE MELLOM. ARRANGØREN Kontaktperson ARTISTEN. Artistens kontaktperson har fullmakt til å representere ensemblets medlemmer. BOOKINGAVTALE MELLOM Navn Org nr Adresse Postnr/sted ARRANGØREN Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Epost OG Navn Org nr Adresse Postnr/sted Turneleder ARTISTEN Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Epost

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Sirdal kommune Informasjon Til leietakere ved Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Informasjon om elevheimene. 1. Innledning. Velkommen til Sirdal kommunes elevheimer Øyghedlar og Monan. Vi håper at du

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter 2013

Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter 2013 Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter 2013 1. Innhold 2. GENERELL INFORMASJON...1 3. LOKALER FOR UTLÅN...2 4. LÅNTAKER...2

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012.

INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012. INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. LEIESUM... 2 3. KRAVSPESIFIKASJONER... 4 4. ADGANG TIL BOLIGEN I

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter ARRANGØRHEFTE Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter Introduksjon Hei, og velkommen som arrangør på Det Akademiske Kvarter i Bergen! Det Akademiske Kvarter ble åpnet av Kronprins Håkon i 1995 og er

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

Hvordan arrangere Korkonsert. Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU)

Hvordan arrangere Korkonsert. Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) Hvordan arrangere Korkonsert Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) Innledning Konsertproduksjon omfatter planlegging og gjennomføring av en eller flere konserter. En konsert kan være alt fra en liten

Detaljer