Utleie Bruket Kulturhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utleie Bruket Kulturhus"

Transkript

1 Utleie Bruket Kulturhus Generelle leievilkår 1. Lokalene kan leies ut til øving, møtevirksomhet, private sammenkomster og konserter/utstillinger/teater ut i fra de ulike rommenes definerte bruksområde (se rominformasjon) 2. Henvendelse angående leie og utlevering av nøkler skjer gjennom kulturhusets administrasjon (virksomhet kultur). Vedkommende som leier og kvitterer ut nøkkelkort er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglementet og brannrømningsveger (se eget oppslag). Vedkommende har også ansvar for låsing og lukking av vinduer. Tilbakelevering av nøkkel skal skje når utleieavtalen opphører, eller etter avtale 3. Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man fant det. Gulvet skal feies, stoler og bord skal settes tilbake til standardoppsett. Ved bruk av kjøkken skal alt benyttet utstyr vaskes. Personlige eiendeler skal ikke etterlates i lokalene 4. Arrangementer går foran faste øvingstider. Fast leietaker skal ha 14 dagers varsel. 5. Skader eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet skal meddeles kulturhusets administrasjon umiddelbart. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på bygg og inventar som eventuelt oppstår under leieforholdet 6. Enkeltpersoner eller foreninger/lag som ikke overholder utleiereglementet, kan nektes leie av kulturhuset for et bestemt tidsrom. Kulturhusets administrasjon vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle 7. Lokaler som er tildelt skal kun benyttes til det tidspunkt og formål som innvilget

2 Leiesatser 1. P.r er det gratis øvingsleie for frivillige lag/organisasjoner tilhørende Malvik for de under 19 år (AV-tekniker ikke inkludert) 2. Leiesatsene gjelder for ett kalenderår og tas opp til vurdering ved Kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. 3. Leiesatsene gjelder pr. kveld. 4. Ved behov for AV-tekniker vil leietaker bli fakturert ihht timespris 5. For virksomheter i Malvik kommune er det gratis husleie (AV-tekniker ikke inkludert) ØVING/MØTE kr. 500,- (øving med konsert AV tillegges en timespris for AVtekniker) Saga kr. 300,- Storbladet kr. 200,- Litjbladet kr. 200,- Høvleriet kr. 200,- Kjerraten kr. 300,- AV-TEKNIKER Timespris kr. 600,-/time pr. tekniker ARRANGEMENT Ved leie av konsert AV er 1 stk. AV-tekniker inkludert kr. 2000,- (frivillige lag tilhørende Malvik, inkl. konferanse AV) kr. 4500,- (frivillige lag tilhørende Malvik, inkl. konsert AV) Kr. 5000,- (kommersielle aktører, inkl. konferanse AV) Kr. 8000,- (kommersielle aktører, inkl. konsert AV) Saga Kjerraten kr. 1000,- (frivillige lag tilhørende Malvik, inkl. konferanse AV) Kr. 2500,- (kommersielle aktører, inkl. konferanse AV) kr. 1700,- (frivillige lag tilhørende Malvik, inkl. konferanse AV) Kr. 3500, ,-/time for tilsynsvakt (kommersielle aktører og private lukkede selskap)

3 Rominformasjon For hvert rom er selve rommet beskrevet, og hva som inngår av fasiliteter og utstyr ved leie. Det er bemerket * der hvor det er påkrevd tilleggsavtale med kulturhusets administrasjon. 183 m2 Teleskoptribune med 234 sitteplasser (* administreres av godkjent personell) Mulighet for småbord/bankettoppsett Scene (75 m2 parkett) Backline (*ligger i lagerrom) Flygel (Steinway) (* administreres av godkjent personell) Konferanse AV Konsert AV (* administreres av godkjent personell) Minikjøkken med kaffemaskin Tilgang på 40m2 sceneelement Leies ut til: o Konserter/arrangementer o Øvinger større grupper (korps, teater etc) Saga 60 m2 Ca. 50 plasser kinooppsett Korbenker El-piano Konferanse AV Parkettgulv (dansegulv) Speil på vestre kortvegg Minikjøkken med kaffemaskin Leies ut til: o Øvinger store og mindre grupper (korps, kor, dans, teater etc) o Konserter/arrangementer/utstillinger o Møtevirksomhet Storbladet 25 m2 Øvingsrom mindre grupper/ensemble/enkeltpersoner Litjbladet 18 m2 Øvingsrom mindre grupper/ensemble/enkeltpersoner Kjerraten 96 m2 Fullt utrustet kjøkken med selskapslokale Ca 60 plasser bordoppsett Leies ut til: o Konserter/arrangementer/utstillinger o Private arrangement o Møter Høvleriet 28 m2 Fast møteromoppsett (ca 20 personer) Konferanse AV Leies ut til: o Møtevirksomhet

4 Utleiereglement i Bruket Kulturhus Bemanning Ved private arrangementer skal en fra kulturhusets administrasjon være tilgjengelig (tilsynsvakt). Denne står til leietakers disposisjon med låsing, informasjon og veiledning, men skal ikke pålegges bæring, rigging og vakthold Vakthold Leietaker har ansvar for at arrangementet har tilstrekkelig vakthold Billettsalg Alt billettsalg skal gå igjennom kulturhusets billettsystem (ebillett). Kulturhuset tar ingen ekstra avgift for denne tjenesten Lyd/Lys Kulturhuset har ansvar for at godkjent lyd- og lyspersonell opererer teknisk utstyr, ut i fra kompetansekrav. Tono Avgift til TONO dekkes i sin helhet av leietaker, det vil si arrangøren av hvert arrangement Rettigheter Arrangement som krever tillatelse fra rettighetshaver, må ikke fremføres uten at disse tillatelsene er innhentet. Kulturhusets ansvar overfor rettigheter gjelder kun ved egne produksjoner Annonsering/markedsføring Kulturhusets egen facebookside vil til enhver tid annonsere det som foregår inne i huset av åpne publikumsarrangementer. Annonserer leietaker på egenhånd påligger det leietaker at billettopplysninger og annen informasjon er korrekt. All publisering på kulturhusets facebookside og hjemmeside er gratis Disposisjon av fribilletter Kulturhuset disponerer i utgangspunktet 3 fribilletter til hvert arrangement, til bruk i markedsføring av Bruket Kulturhus. Dette avtales for hvert enkelt arrangement Reklame- og salgsplass All reklame og oppslag i kulturhuset skal godkjennes av kulturhusets administrasjon Annen ansvar pålagt leietaker Leietakeren er erstatningspliktig dersom skader på utstyr, inventar, personer etc. oppstår Brann og sikkerhet Leietakeren plikter å sette seg inn i gjeldende sikkerhetsrutiner og branninstrukser for kulturhuset, og må rette seg etter pålegg gitt av husets brannvernleder. Leietaker skal påse at alle rømningsveger er åpne til enhver tid Spesialeffekter All bruk av røykmaskin, pyroeffekter, eksplosive stoffer etc må avklares med kulturhuset før arrangement. Slikt utstyr skal trakteres av kvalifisert personell. Leietaker vil bli fakturert for skader og ekstra utgifter påført bygningen, personell og inventar ved bruk av spesialeffekter. Åpen ild er strengt forbudt Kansellering All kansellering må skje skriftlig og minst 2 uker før leietidspunkt. Kansellering senere enn 2 uker før leie godtas ikke og leietaker vil bli fakturert avtalt leiebeløp Ledsagerbevis Ledsagerbevis kan benyttes ved arrangementer hvor dette er presisert Artistgarderobe Leietaker benytter fritt anvist garderobe. Etter bruk ryddes garderoben av leietaker Renhold Leietaker har ansvar for å rydde alle lokaler som har vært benyttet. Det vil si feie gulv, tømme søppel og sette på plass inventar og utstyr etter standardoppsett. Normalt renhold før og etter arrangement er inkludert i leien

5 Leiekontrakt

6 Leietaker Leier Kjerraten Saga Litjbladet Storbladet Høvleriet Lagerrom i Råddåkassinj Fast øvingstid: eller den / 20 klokken : til / 20 klokken : for å gjennomføre: (aktivitet/arrangement/formål) Har behov for AV-tekniker Avtalt leiepris kr.,- Leietakers ansvar Har all kontakt med artister og innhenter de nødvendige tillatelsene (f.eks. Tonoavgift). Har ansvar for at utleiereglementet etterfølges og gjør seg kjent med branninstruks og rømningsveger. Utleiers ansvar Stiller med lokaler disponibelt fra tidspunkt. Administrerer billettsalg gjennom kulturhusets billettsystem. Bidrar med markedsføring gjennom kulturhusets offisielle kanaler (facebook og hjemmeside). Billettsystem Bruket Kulturhus krever ingen billettavgift for administrering av billettsystemet. Det som påløper av avgifter går til drift av ebillettsystemet (transaksjonskostnader etc.) Oppgjør Fakturering for leie og overføring av billettinntekter holdes adskilt. Etter endt arrangement vil leietaker bli fakturert for avtalt leiebeløp, og få overført billettinntektene. Leietaker har lest og akseptert betingelsene i avtalen For Bruket Kulturhus, / 20

7 For leietaker/arrangør, / 20 Kontonummer:

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR P.B. 304 1471 LØRENSKOG Første gang vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget i møte 4. september 2000, sak 053/00. Revidert av kultur- og oppvekstutvalget i møte 10. februar 2003,

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret.

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret. REGLEMENT FOR KRISTIANSANDS BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG vedtatt av Kommunalutvalget 13.12.2005, i kraft samme dag. Revidert: 25.03.2014 1. Det er åpent for alle å leie båtplass i de kommunale båthavnsanleggene

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

TRYGT I HUS. Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen. www.marineholmen.com

TRYGT I HUS. Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen. www.marineholmen.com TRYGT I HUS Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen www.marineholmen.com INNHOLD 1. KJÆRE LEIETAKER... 3 2. OM MARINEHOLMEN... 4 2.1 Oversikt... 4 2.2. Området... 5 3. DINE KONTAKTPERSONER... 6 3.1

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer