TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler Vaktmester Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A."

Transkript

1

2 TELEFONLISTE Bestilling av lokaler Vaktmester Alnor Kjemiske Fagforening Hovedkontakt AKF Huset A.S tlf: Kasserer Sekretær AKF huset kjøkken 1. etasje

3 Les innholdet i dette heftet, og se hvilke retningslinjer og regler for leie av AKF huset som gjelder. Om du leier huset så skriver du under på at du kjenner innholdet i heftet. Vær oppmerksom på at det ved leie kreves at en brannansvarlig utnevnes og at denne må underskrive på leieskjema. Vær obs. på reglene for avbestillinger. Er leietager ikke fornøyd med rengjøring av lokaler eller andre forhold med leiearealet, må utleier kontaktes før lokalene tas i bruk. (Se leieskjema.) Klager på renhold eller andre forhold etter at eget arrangement er avsluttet kan en ikke påregne blir tatt til følge. Lokalene stilles vanligvis til disposisjon fra klokken leiedagen. Vil lokalene disponeres fra et tidligere tidspunkt må dette avtales. All leie og vask faktureres igjennom AKF, og regning blir sendt ut innen 14. dager etter utleie. Ved sen betaling av fakturaer påløper renter og purregebyr. Nøkler Utlånte nøkler til AKF Huset skal innleveres senest 1. time etter at leieavtalen utgår. Nøkler leveres i portvakt, hovedport Hydro. 2

4 REGLER FOR LEIE AV AKF HUS 1. Det skal i hvert enkelt tilfelle opprettes skriftlig leieavtale med leietager. 2. Leietager skal gjøres kjent med de regler som gjelder for leie av huset ved inngåelsen av leiekontrakten. 3. Den som står som leietager av huset er ansvarlig for at all aktivitet i og rundt huset foregår i kontrollerte former uten sjenanse for naboer. 4. Ingen arrangementer kan vare lenger enn til kl (ute arrangementer skal slutte senest klokken ) Musikk o.l. må stoppes senest kl Brudd på regler angående bråk og musikk som kan forstyrre naboer: Vinduene og dører skal være lukket etter kl Brudd på reglene fører til: 1) Dobbel husleie 2) At en ikke får leie AKF Huset mer. 5. Den del av huset og eiendommen, inklusiv utstyr og inventar, som leies skal leveres tilbake i den stand det var da leietager overtok det. Eventuelle mangler / skader ved hus og utstyr dekkes av leietager. 6. Lokalet disponeres fra klokken til klokken neste dag, hvis ikke annet er avtalt. 7. Leietager skal rapportere alle unormale hendelser eller stille eventuelle spørsmål til AKF s Hovedkontakt, som er å treffe på mobiltelefon eller og på dagtid kan leietager også kontakte AKF kontoret AKF fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte bli påført leietager, leietagers utstyr eller tredjemann under utleie av hus /eiendom. 9. Dersom en har planer om fyrverkeri eller raketter, skal det søkes til både politiet og til styret AKF Huset A/S på forhånd. Dersom styret i AKF Huset A/S avslår søknaden blir det ikke tillatt med fyrverkeri eller rakettoppskyting. 10. Hvis det søles veske på gulv skal leietaker straks sørge for at dette blir tørket opp/fjernet. Hvis ikke det skjer vil det bli krevd ekstra betaling. 11. Leier plikter å gjøre seg kjent med instruks for brann og tyverialarm, og ansvarlig for opplåsing av dør ut til terrassen fra underetasjen ved leie av underetasjen. 12. Nøkler Utlånte nøkler til AKF Huset skal innleveres senest 1. time etter at leieavtalen utgår. Nøkler leveres i portvakt, hovedport Hydro. 3

5 VIKTIGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER! Ut og innlevering av nøkler til leietaker vil Eivind Nilsen ha ansvar for. Leietakerene tar kontakt med Eivind Nilsen på mobil for å avtale når nøkkelen kan hentes. I forbindelse med avhenting av nøklene vil det bli gitt en omvisning av lokalene, hvor leietaker får orientering hvordan tekniske installasjoner fungerer og betjenes. Leietaker må på denne befaringen og før overtakelse av nøklene gi beskjed om mangler ved lokalene. Klager i ettertid på lokalenes beskaffenhet eller rengjøring av disse, vil ikke bli tatt til følge. Innlevering av nøkler etter utleie avtales med Eivind Nilsen. Eivind Nilsen, vil sammen med leietaker ta en befaring for å se til at lokalene ikke er påført skader. Nøkkelen som leietaker får utlevert har 3 funksjoner. Opp og igjen låsning av dører. Slå av og på alarmanlegg. Låse opp bosscontainer for kasting av boss. Leietaker er økonomisk ansvarlig om nøkkel mistes, da vi må bygge om lås systemet for hele huset Det har fremkommet klager fra naboer om at det spilles musikk etter klokken Vi henviser til utleiereglene hvor det står at all musikk skal stoppes senest klokken (ute arrangement skal være slutt klokken 23.00). Det henvises forøvrig til regler ved leie av AKF huset side 3 pkt 4 4

6 Medlemmer og andre som leier eller bruker AKF huset. KJØRING TIL OG FRA AKF HUSET Kjøring til og fra AKF huset går gjennom boligfeltet på Vorre /Austevik Kjøringen må derfor foregå med svært lav hastighet (ca. 30 km. i timen max) og en må vise høy grad av oppmerksomhet. Hvis ikke dette blir overholdt må en regne med reaksjoner så som eks. Muntlig / skriftlig advarsel og ved gjentagelser eller alvorlige tilfeller kan en risikere politianmeldelse. Vi ber om de som leier huset også videreformidler denne beskjeden til sine gjester. På forhånd takk. Med kameratslig hilsen Arne Eide, nestleder. Alnor Kjemiske Fagforening 5

7 BRANNANSVARLIG Etter gjeldene regler og forskrifter fra det offentlige er en pålagt å ha en person som skal være brannansvarlig på alle arrangement som foregår på AKF huset. Vi som huseiere er pålagt å føre journal over hvem som er Brannansvarlig på det enkelte arrangement, med forpliktende underskrift av den enkelte. Vi kan derfor ikke godta leieskjema hvor underskrift til brannansvarlig mangler. Likeledes må rubrikken for antall gjester/deltagere på arrangementet føres på leieskjema. Dette er opplysninger som vi må som vi også må dokumentere ovenfor myndighetene. Mangler vi opplysninger på leieskjema vil vi ikke kunne inngå leiekontrakt. * Den som er brannansvarlig er pliktig til å sette seg godt inn i branninstruksen gjeldene for AKF huset. * Gjøre seg godt kjent med nødutganger og rømmingsveier. * Vite hvor slokkeutstyret er plassert. * Være den som tar ledelsen om det oppstår brann. * Være kontakten mot brannvesenet om det skulle bli nødvendig. 6

8 7

9 BRANNINSTRUKS 1. BRANN MÅ STRAKS VARSLES TIL BRANNVESENET PÅ TELEFON FÅ UT ALLE SOM ER TRUET AV RØYK OG BRANN. 3. FORVISS DERE OM AT ALLE ER KOMMET UT AV BYGNINGEN 4. LUKK DØRER OG VINDUER. 5. FORSØK OG SLOKKE. 6. MØT OG INNFORMER BRANNVESENET NÅR DE KOMMER Alle brukere av huset skal: Vite hvor brannslanger og slokkeapparater er plassert. Kjenne rømmingsveier og nødutganger. Vite hvor brannmeldere er plassert. Kjenne sløyfe opplegget /adressering av eventuelt brannalarm anlegg. Vite telefonnummeret til alarmsentralen, telefon 110. Se skisse over rømmingsveier og nødutganger samt hvor brannslanger og slokkeapparater er plassert. 8

10 Jeg / vi ønsker å leie AKF huset. (Bedrifter og foreninger må ha en ansvarlig kontaktperson. ) Navn Adresse Telef. Antall gjester/ Postnr Poststed Dato Formål. Jeg vil leie følgende (kryss av ) Musikkanlegg sett kryss Underetasje Medlem AKF: KR 2500,- Ikke medlem AKF: KR 3000,- Kr 300,- 1. etasje Medlem AKF: KR 2500,- Ikke medlem AKF: KR 3000,- Kr 300,- 2. etasje Medlem AKF: KR 2500,- Ikke medlem AKF: KR 3000,- Kr 300,- (Nye priser gjelder leie fra og med ) Ekstra arbeid ved rengjøring slik som: Skrape talg av border og gulv/tømming av boss/oppkast o.l. Fører til ekstra kostnader, som vil bli belastet leietager. Klager på lokalenes beskaffenhet og rengjøring i etterkant av eget arr. Vil ikke bli tatt til følge. Kontaktpersoner AKF Huset: Arne Eide tlf Vaktmester Einar Liknes mobil For befaring og utlevering av nøkler: Eivind Nilsen tlf eller Bjarne Muller tlf Aldersgrense ved utleie av huset til medlemmer er 20 år og ikke medlemmer 22 år. Ved ungdomsarrangementer(til og med 25 år) kreves egne vakter, minimum en vakt pr. 25. deltager på arrangementet. Se forøvrig: Regler for leie AKF hus samt Branninnstruks og tegninger over rømmingsveier og Skriv om kjøring til og fra AKF hus Alle vinduer og dører skal være lukket etter kl , det skal ikke forekomme bråk og høy musikk som kan forstyrre AKF Husets naboer. Brudd på reglene kan føre til: 1. Dobbel husleie 2. At en ikke får leie AKF Huset mer. Avbestillingsgebyr: Ved avbestillinger senere enn 14 dager før leiedato må det betales 50 % av avtalt leie. Ved avbestillinger senere enn en uke før leie dato, må det betales full leie. Skrivet skal være sendt AKF undertegnet senest 1. (en) uke etter at de har mottatt det, bestillingen er ikke bekreftet fra vår side før vi har fått skjemaet i hende undertegnet. Brannvesenet krever også at en av deltakerne på arrangementet er brannansvarlig, og at vedkommende underskriver dette skjemaet for å bekrefte at han har lest branninstruks og gjort seg kjent med hvor rømmingsveier og brannslokker utstyr er plassert. Dersom en har planer om fyrverkeri eller raketter, skal det søkes til både politiet og til styret i AKF Huset A/S på forhånd. Dersom styret i AKF Huset A/S avslår søknaden blir det ikke tillatt med fyrverkeri eller rakettoppskyting. Den person som underskriver dette skjemaet er ansvarlig for at ovenstående regler og instrukser følges og overholdes. Jeg har lest ovenstående samt innholdet i heftet for leietakere av AKF Huset, og aksepterer betingelsene for å leie av AKF huset. Send skjema til Alnor Kjemiske Fagforening, Hydrovegen 160, 4265 Håvik, ved Arne Eide Håvik den Brannansvarlig, signatur Leietaker, signatur 9

11 10

12 10 11

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Maridalen Velforening Kasaveien 1 0890 Oslo Leietaker: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Utleieformål: Varighet leieforhold: Fra dato:

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 15.juni 2011 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4 Utleiestyret Reglement for utleie av gymsaler og idrettshaller i Hole Kommune. Versjon 1 01.07.2010 Utleiestyre 2010 Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere...

Detaljer

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Sirdal kommune Informasjon Til leietakere ved Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Informasjon om elevheimene. 1. Innledning. Velkommen til Sirdal kommunes elevheimer Øyghedlar og Monan. Vi håper at du

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 31.mai 2014 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2014/2015. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET Utarbeidetav Innhold 1. Generelt... 2 2. Finansiering... 2 3. Møter... 4 4. Plikter... 5 5. Ordensregler... 6 6. Avskaffelse av prosjektet... 6 7. Signering... 7

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 9.august 2013 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2013/2014. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER 1. VAKTENS ANSVAR... 2 2. VAKTENS ARBEIDSTID... 3 2. VAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 4 3. NØDVENDIG INFORMASJON... 6 A. Sagene Ifs nettsider... 7 B. Åpningstider...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

Informasjon til LyngGårdens leietakere

Informasjon til LyngGårdens leietakere Informasjon til LyngGårdens leietakere Åsveien 3, Postboks 486, 1401 Ski. Tlf: 64 85 06 10 E-post: post@lyngeiendom.no www,lyngeiendom.no Innholdsfortegnelse EIENDOMSINFORMASJON... 4 NØKKELSYSTEM... 5

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012.

INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012. INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. LEIESUM... 2 3. KRAVSPESIFIKASJONER... 4 4. ADGANG TIL BOLIGEN I

Detaljer