GENERELLE OPPLYSNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE OPPLYSNINGER"

Transkript

1 GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse, arbeid: Telefon, arbeid: Adresse, privat: Telefon, privat:

2 BRUKER/LEIETAKER Firmanavn: Adresse: Org.nr: Telefon: Brannvernleder: Antall ansatte: Telefax: BRUKER/LEIETAKER Firmanavn: Adresse: Org.nr: Telefon: Brannvernleder: Antall ansatte: Telefax: BRUKER/LEIETAKER Firmanavn: Adresse: Org.nr: Telefon: Brannvernleder: Antall ansatte: Telefax: BRUKER/LEIETAKER Firmanavn: Adresse: Org.nr: Telefon: Brannvernleder: Antall ansatte: Telefax: BRUKER/LEIETAKER Firmanavn: Adresse: Org.nr: Telefon: Brannvernleder: Antall ansatte: Telefax:

3 BYGNINGSMESSIGE DATA NAVN: GÅRDSNR.: BRUKSNR.: BYGGEÅR OMBYGGINGER/ ENDRINGER, ÅR: AREALER: 1. etasje m 2 2. etasje m 2 3. etasje m 2 4. etasje m 2 5. etasje m 2 m 2 m 2 m 2 SUM AREAL m 2 ANTALL ANSATTE/ personer BRUKERE: TILLATT ANTALL personer BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER BRANNKLASSE: KONSTRUKSJONER: BRANNALARMANLEGG: SLOKKEANLEGG: BRANNSLANGER: HÅNDSLOKKERE: Vegger: Bærekonstr.: Dekker: Tak: Type: Omfang: Varsling: Type: Omfang: Antall: Antall: NØDLYSANLEGG: ANDRE:

4 ORGANISERING ANSVARLIG BRANNVERNLEDER: STEDFORTREDER: VAKTMESTER: Navn: Telefon, arbeid: Telefon, privat: Navn: Telefon, arbeid: Telefon, privat: Navn: Telefon, arbeid: Telefon, privat: BRUKERS/LEIETAKERS BRANNVERNANSVARLIG: Navn: Telefon, arbeid: Telefon, privat: Navn: Telefon, arbeid: Telefon, privat: Navn: Telefon, arbeid: Telefon, privat: VAKTORDNING:

5 OPPLÆRING OG ØVELSER Generell opplæring for alle i bygget Dato Type opplæring Deltakere Spesiell opplæring for nøkkelpersoner Dato Type opplæring Deltakere

6 BRANNØVELSER Dette bygget er klassifisert som brannobjekt a1 og skal gjennomføre 2 brannøvelser hvert år. Øvelsen skal gjennomføres med følgende prosedyre:

7 UTFØRTE BRANNØVELSER Dato Konklusjon/tiltak Ansvarlig oppfølging Utført Dato/sign.

8 KONTROLLRUTINER OG -FREKVENSER KONTROLLOMRÅDE ANSVAR FOR GJENNOMFØRING FREKVENS RØMNINGSVEGER Egenkontroll MÅNEDLIG BRANNSKILLENDE BYGNINGSDELER Egenkontroll HALVÅRLIG BRANNSLANGER Egenkontroll HALVÅRLIG HÅNDSLOKKE- APPARATER Egenkontroll Fagkyndig firma HALVÅRLIG ÅRLIG NØDLYSANLEGG Egenkontroll Fagkyndig firma MÅNEDLIG ÅRLIG AUTOMATISK BRANNALARM- ANLEGG Egenkontroll Fagkyndig firma ÅRLIG AUTOMATISK SPRINKLERANLEGG Egenkontroll Egenkontroll Fagkyndig firma UKENTLIG MÅNEDLIG ÅRLIG AUTOMATISK BRANNVENTILA- SJONSANLEGG Fagkyndig firma ÅRLIG

9 SJEKKPUNKTER KONTROLLSKJEMA RØMNINGSVEGER DATO Annenhver måned kontroll / / / / / / / / / / / / Er merking/skilting i orden? Er rømningsvegene lett framkommelige helt til det fri Er det ryddig ved alle dørene? Kan alle rømningsvegdørene lett åpnes innenfra uten nøkkel? Kontroll utført - sign: Tabell for evt. utbedringer: Dato Kommentarer Frist for utførelse (dato) Kontrollert utført (dato/sign)

10 SJEKKPUNKTER KONTROLLSKJEMA BRANNSKILLENDE BYGNINGSDELER DATO Utføres etter bygn.m. endringer / / / / / / / / / / / / Er det utført endringer siden forrige kontroll som berører brannskillende bygningsdeler? Hvis ja: Er den brannskillende funksjon opprettholdt? Er ev. tettearbeider ved gjennomføringer utført med godkjente materialer? Foreligger attest fra utførende firma? Er dørene tette (tettelister OK)? Er selvlukkermekanisme i orden? Kontroll utført - sign: Tabell for evt. utbedringer: Dato Kommentarer Frist for utførelse (dato) Kontrollert utført (dato/sign)

11 KONTROLLSKJEMA BRANNSLANGER SJEKKPUNKTER DATO Halvårlig kontroll / / / / / / / / / / / / Er henvisningsskilt i orden? Er skapene lette å åpne? Er slangene lette å trekke ut? Har slangene skader? Er strålerør i orden og funksjonelle? Er avstengningsventiler funksjonelle? Funksjonsprøve: Virker alt? Kontroll utført - sign: Tabell for evt. utbedringer: Dato Kommentarer Frist for utførelse (dato/sign) Kontrollert utført (dato/sign)

12 KONTROLLSKJEMA HÅNDSLOKKEAPPARATER SJEKKPUNKTER DATO Halvårlig kontroll / / / / / / / / / / / / Er alle apparater på riktig plass? Er henvisningsskilt i orden? Har apparatene skader? Er trykket i orden? Er plomberingen i orden? Kontroll utført - sign: Årlig kontroll av aut. firma. Tabell for evt. utbedringer: Dato Kommentarer Frist for utførelse (dato/sign) Kontrollert utført (dato/sign)

13 KONTROLLSKJEMA AUTOMATISK SPRINKLERANLEGG UKENTLIG KONTROLL AV TRYKK PÅ VANNINNTAK OG SYSTEM MÅNEDLIG KONTROLL AV SPRINKLERALARM Uke nr Trykk OK? (j/n) Alarm OK? (sign) Uke nr Trykk OK? (j/n) Alarm OK? (sign) Uke nr Trykk OK? (j/n) Alarm OK? (sign) Uke nr Trykk OK? (j/n) Alarm OK? (sign) Tabell for evt. utbedringer: Dato Kommentarer Frist for utførelse (dato/sign) Kontrollert utført (dato/sign)

14 SJEKKPUNKTER KONTROLLSKJEMA DIVERSE DATO Månedlig kontroll / / / / / / / / / / / / Er avstand fra lagrede varer og opptil sprinklerhode minst 0,5 m? Er manuelle brannmeldere godt synlige i lokalet? Er rutinene forsvarlige når det gjelder kaffetraktere, vannvarmere og provisoriske el.opplegg (skjøte ledninger eller kabeltromler)? Er rutinene forsvasrlig ved røyking og bruk av levende lys? Kontroll utført - sign: Tabell for evt. utbedringer: Dato Kommentarer Frist for utførelse (dato/sign) Kontrollert utført (dato/sign)

15 HENDELSER/AVVIKSBEHANDLING Alle ansatte skal rapportere dersom det registreres feil eller mangler med hensyn til brannsikkerhet. Slike avvik skal rapporteres til vaktmester eller nærmeste ansvarlig, som registrerer dette i hendelsesskjema med frist for oppfølging. Eks: Skade på branndører, slukkeutstyr Branntilløp - eventuelt falske alarmer (registrer årsak) Gasslekkasjer - feil behandling av brannfarlig avfall o.l. Dato Reg. avvik Forslag til utbedring Frist Utbedret sign.

16 BRANNSYN Brannsyn av offentlig myndighet eller autoriserte personer er utført som følger: Dato utført: Myndighet: Inspektør: Brannsynsrapport dato: Eier/bruker skal svare på brannsynsrapporten innen en måned etter at den er mottatt. Der skal det skriftlig meddeles brannsjefen når og hvordan evt. pålegg i rapporten vil bli fulgt opp. Brannsynsrapport Besvart av: Dato: datert:

17 INSTRUKS FOR BRANNVERNLEDER Brannvernleder har følgende ansvar og plikter: Være øverste ansvarlig for forebyggende brannverntiltak og skal representere bedriften overfor brannmyndighetene. Ha nødvendige kunnskaper om brannsikkerhet og branntekniske forhold og kjenne aktuelle lover og foreskrifter. Skal bygge opp og lede bedriftens brannvernorganisasjon og sørge for opplæring i bruk av brannteknisk utstyr og gjennomføring av fastsatt øvelseplan. Sørge for regelmessig vedlikehold av utstyr og inngå nødvendige serviceavtaler på spesielt teknisk utstyr. Delta på brannsyn sammen med Brannvesenet og utføre eventuelle pålegg innen fastsatt frist. Oppfølging av brannboka slik at den til enhver tid er oppdatert.

18 INSTRUKS FOR LEIETAKER/BRUKER Leietaker/bruker i bygningen har følgende plikter: Utnevne en brannvernansvarlig (og en stedfortreder), som rapporterer til ansvarlig brannvernleder for bygningen. Påse at alle medarbeidere kjenner hovedinnholdet i Branninstruksen og at de vet hvor rømningsveger og brannslukningsutstyr befinner seg. Det skal etableres rutiner for opplæring av alle medarbeidere. Jevnlig kontrollere at rømningsvegene fra eget område fungerer som forutsatt. Varsle brann via telefon (110) til brannvesenet. Iverksette evakuering umiddelbart ved brann. Brannslukningsutstyr må ikke tildekkes/kamufleres. Melde fra til ansvarlig brannvernleder om eventuelle feil og mangler som vedrører brannsikringen i bygningen. Dette ansvar omfatter også fellesområder som brukeren nytter.

19 EVAKUERINGSINSTRUKS Hensikt Hensikten med denne instruksen er å sikre at alle ved et branntilfelle kommer seg ut og i sikkerhet på det angitte stedet for registrering. Viktig materiell kan også bli reddet. Registreringsstedet er: Omfang Denne instruksen gjelder for alle. Prosedyre Ved mottatt varsel om brann skal du snarest varsle videre innenfor ditt område og nabo-område. Spesielle forhold som må ivaretas før evakuering: Gå til registreringsstedet. Rapporter ditt navn og oppgi opplysninger om eventuelle savnede til områdeansvarlig som er: Oppløsning på registreringsstedet skjer kun på ordre fra ansvarlig brannvernleder eller brannvesenet.

20 BRANNINSTRUKS I. Få ut alle som befinner seg i lokalet og eventuelle andre som er truet av røyk og brann. Heisen må ikke benyttes. Forsøk å slokke med det utstyret som finnes i lokalet. Lukk vinduer og dører. Ikke lås. Gå til registreringsted.

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer