Brannsikkerhet og -beredskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikkerhet og -beredskap."

Transkript

1 Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO Opprettet Revidert sist Utført av Dag Klevjer Godkjent av Gisle Birkeland, rektor NB! De siste endringene i dokumentet er markert med rød tekst! Brannsikkerhet og -beredskap. Innholdsregister. (Ved å taste Kobling kommer du til hvert enkelt dokument) Dok.nr. Sak Side Generell branninstruks for HVS 2-5 Forebyggende tiltak 2 Hvis du oppdager brann 2 Evakuering når brannalarmen utløses 2 Brannforebyggende tiltak 4 Generelt Instruks for brannvernleder Kobling Instruks for brannvernkoordinator Kobling Instruks for plassansvarlig Kobling Plassansvarliges avkryssingsskjema i Skippergata Kobling Instruks for plassansvarliges assistent Kobling Instruks for områdeansvarlig Kobling Instruks for RLT ved evakuering Kobling Ansvarsmatrise for brannberedskap Kobling Prosessbeskrivelse Når alarmen går Kobling Oppslag branninstruks Kobling Oppstillingsplass Bekkegata Kobling Oppstillingsplass Skippergata Kobling Evalueringsrapport for plassansvarlig Kobling Oversikt over områdeansvarlige i Skippergata Kobling Oversikt over områdeansvarlige i Bekkegata Kobling Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 1 av 5

2 GENERELL BRANNINSTRUKS - hel versjon. Alle som har sitt daglige virke ved Horten videregående skole plikter å kjenne innholdet i denne instruksen. Forebyggende tiltak Du skal gjøre deg kjent med: Alle rømningsveier som leder ut til det fri fra din arbeidsplass dvs. fra eget kontor, klasserom/verksted eller andre lokaler som du i løpet av din arbeids-/skoledag vil kunne befinne deg i. Hvor de manuelle brannmelderne er plassert. Hvor husbrannslanger, håndslokkere og redningsutstyr er plassert. Hvordan brannslokkeutstyret skal benyttes. Hvor din samlingsplass ute er. Se kart vedlegg I/II Hvis du oppdager brann Varsling og slukking 1. Bruk manuell brannmelder og meld straks fra til alle som er i umiddelbar nærhet. 2. Hvis det er mulig: Prøv å slokke med husbrannslange eller håndslukkeapparat, eller å kvele brannen med teppe eller lignende. 3. Hvis du ikke klarer å slukke på første forsøk, så avslutt slukkingsforsøket med en gang. Du skal ikke utsette deg selv eller andre for fare. 4. Evakuer bygningen sammen med klassen/gruppen/avdelingen din hvis mulig, eller alene hvis det er nødvendig. Evakuering når brannalarmen utløses Lukke alle dører og vinduer slik at røyk/ild spres minst mulig. Forlat deretter rommet du befinner deg i. Ansatte med ansvar for elev-/studentgrupper skal lede evakueringen av disse. Klasser uten lærer skal ledes av klassens tillitsvalgte (eller klassens bakerste elev). Sørg for at du og eventuelt alle i den gruppen/klassen du har ansvar for kommer seg ut av bygningen. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 2 av 5

3 Gå Benytt deretter din anviste rømningsvei ut av bygningen og fortsett til oppsamlingsplassen. Hvis din rømningsvei er blokkert, finn nærmeste andre rømningsvei. Unngå panikk. Heiser må ikke benyttes. Brannvesenets fremkomst/arbeid må ikke hindres. Evakuering som enkeltperson. Hvis lærer/personalleder ikke er til stede når alarmen går eller brann oppdages, eller hvis du er adskilt fra klassen/avdelingen, skal den enkelte selv ta ansvar for å komme seg ut av bygningen snarest mulig, melde seg for plassansvarlig og deretter gå til samlingsplassen for sin klasse/gruppe. Oppstillingsplasser etter evakuering. Når ansatte, elever og studenter har evakuert bygningen skal de snarest gå til følgende samlingsplasser: Bekkegata: Se oversiktskart. Dersom snøforhold ikke tillater samling på stedene som fremgår av kartet benyttes fortauet rett utenfor. Skippergata: Se oversiktskart. Dersom snøforhold ikke tillater samling på stedene som fremgår av kartet benyttes fortauet rett utenfor. Strandpromenaden: I enden av parkeringsplassen mot den tidligere brannstasjonen. Oversiktskartene over oppstillingsplassene finner du i QM+, Its Learning eller ved å se på oppslag på vegg i rommet. NB! Husk å slippe frem brann-/redningsmannskaper! Avmelding til plassansvarlig. Faglærer, avdelingsleder og enkeltpersoner som har evakuert bygningen gir beskjed til plassansvarlig i gul vest om at klasse/avdeling/gruppe/deg selv er ute av bygningen og om du kjenner til om noen kan være igjen i bygningen. Avmelding fra områdeansvarlig. Områdeansvarlige som har sjekket sitt område rapporterer til plassansvarliges assistent i oransje vest. Plassansvarlig. Plassansvarlig har på seg gul refleksvest og befinner i området som er avmerket på kartet over oppstillingsplassen (se QM+, Its Learning eller oppslag på vegg i rommet). I Bekkegata: Ved flaggstanga i skolegården. I Skippergata: Ved flaggstanga midt i U-en mot Skippergata I Strandpromenaden: I samlingsområdet Plassansvarlig BG: Stabsleder PS, sekretær v/skolekontoret, studiekoordinator Plassansvarlig SG: Stabsleder PØ, sekretær v/skolekontoret, lønnskonsulent Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 3 av 5

4 Bistand fra skolens ledelse. Skoleledere (rektor og studierektorer) som ikke har evakueringsoppgaver i forhold til elever/studenter eller ansatte skal gå til stedet der plassansvarlig befinner seg og bistå han/henne. Tilgjengelighet for brannbiler. Studierektor i Skippergata og Bekkegata skal sørge for at området/veien brannbil(er) bruker som innkjørsel, holdes åpen. Brannforebyggende tiltak Dette er ansvaret til alle elever og ansatte: Generelt Hold generell god orden slik at en evakuering ved brann kan skje under oversiktlige forhold. Pass på at rømningsveier alltid er fri for enhver hindring og at slokkeutstyr, manuelle brannmeldere m.m. er godt tilgjengelige. Branndører må holdes lukket til enhver tid dersom disse ikke holdes oppe av magnetlås koplet til brannalarmanlegget. Elektriske apparater/utstyr må kun anvendes i samsvar med RLT s retningslinjer. Kaffetraktere, vannkokere og lignende utstyr skal ha tidsbrytere. Bruk av alle typer stearinlys er forbudt. Melding om risiko. Elever: Meld fra til skolekontor, vaktmester eller lærer om ting som kan innebærer en risiko for brann eller som kan innebære en risiko når det oppstår brann. Ansatte: Meld fra om de samme tingene i QM+. Hvis det er akutt fare, meld direkte til vaktmester eller HMS-koordinator. Kontaktperson. Brannvernleder (stabsleder Drift) skal kontaktes dersom det er spørsmål knyttet til branninstruksen og/eller det er behov for bistand når det gjelder informasjon eller opplæring. Informasjon/opplæring Kontaktlærer har ansvar for at elever og studenter blir kjent med instruksen. Det skal dokumenteres på eget skjema som brannvernleder sender ut ved skolestart og som skal returneres i underskrevet stand innen en fastsatt tidsfrist. Det presiseres at elever/studenter som begynner ved vår skole etter normal skolestart også må settes inn i branninstruksen. Personalleder har ansvar for at ansatte blir kjent med instruksen. Det skal dokumenteres på skjemaet Sjekkliste for nytilsatte. Skolens ledelse skal ved behov sørge for nødvendig opplæring, kurs, praktiske øvelser og annen kompetanseheving. Det skal gjennomføres 4 brannøvelser hvert skoleår, flere av disse skal være uanmeldte. Merking av rømningsveier. Tegninger. På vegger i ganger/korridorer i alle etasjer henger det tegninger som viser rømningsveier fra dette stedet. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 4 av 5

5 Rømningsveier er merket slik at det er lett å orientere seg. Det er alltid minst to alternative rømningsveier fra alle etasjer. Rømning skal skje via de oppmerkede rutene. Automatisk brannanlegg og brannmeldere. I bygningene er det installert automatisk brannalarmanlegg. I tillegg er det manuelle meldere i alle etasjer. Ved å løse ut den manuelle melderen varsles alle som er i bygget samt det lokale brannvesen. Husbrannslanger og/eller håndslokkingsapparater er montert i samtlige etasjer. Områdeansvarlige. Egne områdeansvarlige vil gjennomsøke alle rom når brannalarmen utløses og evakuering gjennomføres, for å forvisse seg om alle har kommet seg ut. Det forutsettes at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gjennomføre søket. Feilmeldinger. Ved feilmelding har plassansvarlig/brannvernleder ansvaret for å klarlegge årsaken. Tillatelse til å gå inn i bygningen igjen kan kun gis av plassansvarlig, brannvernleder eller ansvarlig leder for brannvesenet. Konsekvens ved brudd på instruksen. Medarbeidere som bryter instruksens reglement, kalles inn til samtale med personalleder. Samtidig gis det en skriftlig advarsel for brudd på skolens reglement. Referanse til følgende dokumenter. Oversiktskart BG Oversiktskart SG Instruks for plassansvarlige Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 5 av 5

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN

Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN Revidert september 2014 2 Branninstruks Utfyllende instruks for personalet ved leirskolen og besøkende lærere/ledere Instruksen

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige kriser (skarpe situasjoner). Innholdsregister. NB! Nr. Sak Side Vedlegg. Ansvarsmatriser og rapportskjemaer

Beredskapsplan for alvorlige kriser (skarpe situasjoner). Innholdsregister. NB! Nr. Sak Side Vedlegg. Ansvarsmatriser og rapportskjemaer Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Beredskapsplan for alvorlige kriser Dokumentnr. HO08.00.00.01 Opprettet 09.06.2014 Revidert sist Utført av Dag Klevjer/HMS-gruppe

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Deltagere: Faste saker. Huskelapp. Hva handler saken om? Drift (D), Orientering (O), Kompetanseheving (K)

Deltagere: Faste saker. Huskelapp. Hva handler saken om? Drift (D), Orientering (O), Kompetanseheving (K) RLT-RIFT (Hver uke torsdag 0815-1000) ato: 2310-2014 Type møte: RLT RIFT Møteinnkaller: Rektor Møtereferent: Anita eltagere:, Kirsti, Torhild, Liv Marit, Anita Meldt forfall: Ikke møtt: Faste saker Huskelapp

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE Hemne videregående skole - Beredskapsplan versjon 1. 2009 BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE r Krisedefinisjon: En situasjon som truer eller kan true virksomhetens kjernevirksomhet

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Brukerveiledning Norsk brannvernforening Vesta Forsikring Innledning Alle ansatte i hoteller skal ha jevnlig brannvernopplæring med både teori og praksis. Krav til hyppighet og

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Sist oppdatert: 04 mai - 2015 1 LOKAL BEREDSSKAPSPLAN FOR DRAGEFJELLET, MAGNUS LAGABØTESPLASS 1, (BYGG NR 123 OG 124) Denne planen iverksettes ved større

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon

BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon BRANNDOKUMENTASJON Organisasjon INNHOLD PERM 1: Organisasjon Side 1 A. GENERELLE OPPLYSNINGER 1. Generell orientering 2. Eiendom 3. Eier 4. Forretningsfører 5. Bruker/leietaker 6. Ansvarlig brannvernleder

Detaljer

Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag.

Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag. Sist revidert desember 2004 Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag. Denne informasjonen tar

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS!

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Nye beboere OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Forord Det har vært mange dramatiske branner i Oslos gamle bygårder opp gjennom årene. Det skjer ofte natt til lørdag eller natt til søndag. Brannen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleledelsen ved skolen har ansvar for tilsatte og elever som tilhører skolen. Dette ansvaret innebærer at skolen skal ta best mulig vare på tilsatte og elevene

Detaljer

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 2 Innhold 1 Hva er internkontroll?... 3 1.1 Målsetting... 4 1.2 Hensikt...

Detaljer

SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN 1 RISIKOANALYSER... 3 2 BRANNBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN... 11 3 BEREDSKAP... 28 4 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 35 REVIDERT 26.04.13/kmn 1 INNHOLD RISIKOANALYSE,

Detaljer

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer