Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune"

Transkript

1 Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for en likebehandling av bruken og ansvarliggjøring av brukere. Disse reglene gjelder for enkelt arrangementer ikke den regelmessige bruken. Den regelmessige bruken styres av disponeringsplanen. Det er tre ulike regelsett ett for hver brukergruppe med egne regler. Det er formålet og brukeren som avgjør hvilke regler som skal gjelde. Den aktuelle bruker skal derfor oppgi formålet med bruken ved ønske om bruk. Prioritering av leie/utlån: 1. Kommunens eget bruk av samfunnshus/hall prioriteres foran utlån/utleie. 2. Ved leie/lån er det først til mølla som gjelder. Man kan leie inntil ett år før. Unntatt ved utleie til den/ de helger det er konfirmasjoner. 3. Leie ved konfirmasjonshelger: a. Søknad om leie leveres senest 3 mnd før. b. Alle som søker er med på trekning. c. Det trekkes blant de innkommende søknader 3 mnd før. Bruk av lydutstyr: Dersom det ønskes å bruke kommunalt lydutstyr skal dette avtales spesielt med kulturskolen som er de som disponerer dette utstyret. De tre ulike regelsettene er: 1. Bruk av samfunnshus/flerbrukshall i kommunal regi. 2. Utleie av samfunnshus og hall til lukkede eller inntektsbringende arrangementer i regi av private, og lag og foreninger. 3. Utlån av både samfunnshus og hall til stevner, kamper og offentlige arrangementer som ikke er inntektsbringende i regi av lag og foreninger.

2 Regler for bruk av samfunnshus/flerbrukshall Gjelder for bruk av samfunnshus/flerbrukshall i kommunal regi. 1. Avdelingsleder er ansvarlig for avdelingens bruk av samfunnshus/flerbrukshall. 2. Det skal utpekes en ansvarlig person som skal være tilstede under bruken. 3. Nøkkelutlevering. a. For Hattfjelldal samfunnshus/flerbrukshall skjer dette ved servicekontoret i rådhuset i kontortiden. b. For Varntresk samfunnshus skjer dette ved Varntresk Oppvekstsenter i kontortiden. c. For Susendal samfunnshus skjer dette ved Susendal Oppvekstsenter i kontortiden. 4. Ved endt utlån skal det være: a. Gjort renhold i henhold til instruks for renhold. b. Låst og det skal påses at alle vinduer er lukket. 5. Brukstid a. Ved bruk mandag - torsdag skal dette normalt avsluttes senest kl. 23:00 hvis ikke annet er avtalt. b. Fredag - lørdag og helligdager skal bruket avsluttes senest kl. 02: Brukers plikter: a. Bruker plikter å gjøre seg kjent med branninstruks, herav være kjent med maksimalt antall personer tillatt. b. Er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset. Det må vises hensyn til naboene så vel ved arrangementer i huset som ved opptreden utenfor huset. c. Påse at det ikke røykes i og i umiddelbar nærhet til lokalene. d. Brukers avdeling er ansvarlig for skader som oppstår på hus og inventar. e. Dersom det skal selges/brukes alkohol må det gjøres i henhold til gjeldene lover og avklares med Rådmann. 2

3 7. Instruks for renhold a. All søppel må bæres ut og kastes i containeren. b. Ved lån av kjøkken skal det være vasket etter bruk. Alt kjøkkenutstyr skal være rengjort og satt på plass. c. Inventarliste skal være fylt ut og leveres inn med evt. mangelliste. Ved mangler er brukers avdeling ansvarlig for dette. d. Bord og stoler skal være ryddet på plass. Bordene skal være rengjort før de settes bort. Skader på disse skal rapporteres. Brukers avdeling kan holdes ansvarlig for skader på disse. e. Gulv skal være moppet over. f. Ved manglende renhold etter endt bruk blir brukers avdeling fakturert for medgått tid til utkalt renholder. 8. Tilbakelevering Ved lån leie skal bygget sjekkes for renhold og skader av renholder/vaktmester før depositum blir tilbakebetalt. 3

4 Regler for utleie av samfunnshus/flerbrukshall Gjelder ved utleie av samfunnshus til lukkede eller inntektsbringende arrangementer i regi av private, og lag og foreninger. 1. Leier betaler kr i depositum til kontonr. XXXX.XX.XXXXX før kontraktsignering. Depositum blir betalt tilbake ved endt leie dersom det ikke er mislighold i forhold til leieregler. 2. Pris for leie av samfunnshuset er det til enhver tid gjeldene kommunestyrevedtak om pris. 3. Depositum og leie skal være betalt før nøkler blir utlevert. 4. Ved avbestilling senere enn 2 uker før betales ett gebyr på 20% av utleiepris. 5. Kontraktsignering og nøkkelutlevering. a. For Hattfjelldal samfunnshus/flerbrukshall skjer dette ved servicekontoret i rådhuset i kontortiden. b. For Varntresk samfunnshus skjer dette ved Varntresk Oppvekstsenter i kontortiden. c. For Susendal samfunnshus skjer dette ved Susendal Oppvekstsenter i kontortiden. 6. Ved endt utleie skal det være: a. Gjort renhold i henhold til instruks for renhold. b. Låst og det skal påses at alle vinduer er lukket. 7. Brukstid a. Ved leie mandag - torsdag skal denne avsluttes senest kl. 23:00 hvis ikke annet er avtalt. b. Fredag - lørdag og helligdager skal leien avsluttes senest kl. 02: Leietakeres plikter: a. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med branninstruks, herav være kjent med maksimalt antall personer tillatt. b. Er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset. Det må vises hensyn til naboene så vel ved arrangementer i huset som ved opptreden utenfor huset. c. Påse at det ikke røykes i og i umiddelbar nærhet til lokalene. d. Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på hus og inventar e. Alkohollovgivningen gjelder så dersom det skal selges alkohol må det søkes om bevilgning i god tid før arrangementet. 4

5 9. Instruks for renhold a. All søppel må bæres ut og kastes i containeren. b. Ved leie av kjøkken skal det være vasket etter bruk. Alt kjøkkenutstyr skal være rengjort og satt på plass. c. Inventarliste skal være fylt ut og leveres inn med evt. mangelliste. Ved mangler er leietaker ansvarlig for dette. d. Bord og stoler skal være ryddet på plass. Bordene skal være rengjort før de settes bort. Skader på disse skal rapporteres. Leietaker kan holdes ansvarlig for skader på disse. e. Gulv skal være moppet over. f. Ved manglende renhold etter endt leieforhold kan depositum eller deler av dette holdes tilbake. 10. Tilbakelevering Ved lån /leie skal bygget sjekkes for renhold og skader av renholder/vaktmester før depositum blir tilbakebetalt. 5

6 Regler for utlån av samfunnshus/flerbrukshall Gjelder ved utlån til stevner, kamper og arrangementer som ikke er inntektsbringende i regi av lag og foreninger. 1. Låntaker skriver under kontrakt for lån. 2. Låntaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader eller brudd på utlånsreglene. 3. Kontraktsignering og nøkkelutlevering. a. Hattfjelldal samfunnshus/flerbrukshall skjer dette ved servicekontoret i rådhuset i kontortiden. b. Varntresk samfunnshus skjer dette ved Varntresk Oppvekstsenter i kontortiden. c. Susendal samfunnshus skjer dette ved Susendal Oppvekstsenter i kontortiden. 4. Ved endt utlån skal det være: a. Gjort renhold i henhold til instruks for renhold. b. Låst og det skal påses at alle vinduer er lukket. 5. Brukstid a. Ved lån mandag - torsdag skal denne avsluttes senest kl. 23:00 hvis ikke annet er avtalt. b. Fredag - lørdag og helligdager skal lånet avsluttes senest kl. 02: Låntakeres plikter: a. Låntaker plikter å gjøre seg kjent med branninstruks, herav være kjent med maksimalt antall personer tillatt. b. Er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset. Det må vises hensyn til naboene så vel ved arrangementer i huset som ved opptreden utenfor huset. c. Påse at det ikke røykes i og i umiddelbar nærhet til lokalene. d. Låntaker er ansvarlig for skader som oppstår på hus og inventar e. Det er ikke tillatt med alkohol på områdene under utlån. 6

7 7. Instruks for renhold a. All søppel må bæres ut og kastes i containeren. b. Ved lån av kjøkken skal det være vasket etter bruk. Alt kjøkkenutstyr skal være rengjort og satt på plass. c. Inventarliste skal være fylt ut og leveres inn med evt. mangelliste. Ved mangler er låntaker ansvarlig for dette. d. Bord og stoler skal være ryddet på plass. Bordene skal være rengjort før de settes bort. Skader på disse skal rapporteres. Låntaker kan holdes ansvarlig for skader på disse. e. Gulv skal være moppet over. f. Ved manglende renhold etter endt låneforhold blir låntaker fakturert for medgått tid til utkalt renholder minimum NOK Tilbakelevering Ved lån/leie skal bygget sjekkes for renhold og skader av renholder/vaktmester før depositum blir tilbakebetalt. 7

8 Kontrakt for bruk av samfunnshus/flerbrukshall Kopi sendes: Kommunekassen Leietaker/bruker: Leietakers kontonr. for tilbakebetaling av depositum: Formålet med bruken.(sett kryss) Bruk av samfunnshus/flerbrukshall i kommunal regi. Utleie av samfunnshus til lukkede og inntektsbringende arrangementer i regi av private, og lag og foreninger. Utlån til stevner, kamper og offentlige arrangementer i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Hvilke lokaler gjelder bruken(sett kryss): Leid Lokale Dato/kl Pris Susendal samfunnshus Varntresk samfunnshus Hattfjelldal samfunnshus/flerbrukshall Leid Lokale Dato/kl Pris Hele samfunnshuset, dans hele samfunnshuset, skuesp. gard. Lillesal m/ kjøkken Servise/ kaffeservise Lillesal u/kjøkken Storsal Miniatyrskytebanen Flerbrukshall Inventarliste for Bruker godkjenner med signering av denne kontrakten reglene som gjelder for den aktuelle bruken. Ved innlevering av nøkler skal signert inventarliste/mangelliste leveres inn sammen med nøklene. DATO / SIGNATUR LEIETAKER DATO/ SIGNATUR Hattfjelldal kommune

9 Kvittering for mottatt/levert nøkler til samfunnshus/flerbrukshall. Signer for utlevering av nøkler: Lokale Nøkkel Dato/kl Sign. Susendal samfunnshus Varntresk samfunnshus Hattfjelldal samfunnshus/flerbrukshall Leid Lokale Nøkkel Dato/kl Sign Hele samfunnshuset, K 17 dans hele samfunnshuset, K 18 skuesp. gard. Lillesal m/ kjøkken K 20 Servise/ kaffeservise Lillesal u/kjøkken K 21 Storsal K 17 Miniatyrskytebanen K 27 Flerbrukshall Kort Lydutstyr(egen avtale) Nøkler levert ut: DATO / SIGNATUR LEIETAKER DATO/ SIGNATUR Hattfjelldal kommune Nøkler levert tilbake: Ja/nei DATO / SIGNATUR LEIETAKER DATO/ SIGNATUR Hattfjelldal kommune

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR P.B. 304 1471 LØRENSKOG Første gang vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget i møte 4. september 2000, sak 053/00. Revidert av kultur- og oppvekstutvalget i møte 10. februar 2003,

Detaljer

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Utleier: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... E-post:... Leietaker: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:...

Detaljer

STOR 2-ROMS MED EGEN BALKONG - VARMTVANN, FYRING OG STRØM INKL. - MØBLERT.

STOR 2-ROMS MED EGEN BALKONG - VARMTVANN, FYRING OG STRØM INKL. - MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER/ SKILLEBEKK DRAMMENSVEIEN 50 A, 0271 OSLO STOR 2-ROMS MED EGEN BALKONG - VARMTVANN, FYRING OG STRØM INKL. - MØBLERT. AREAL/ROM: CA. 65 KVM. BRA. ANTALL ROM: 2.

Detaljer

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STRØMMEN SENTRUM STØPERIVEIEN 2B, LEILIGHET 205, 2010 STRØMMEN STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie?

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie? 09 Nyttig å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie Hva er framleie Når leier videreutleier hele eller deler av boligen han selv leier, er det framleie. Når kan leier framleie

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer