Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring."

Transkript

1 Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Egenandel ved forsikringsskade er kr ,- på større maskiner (lifter, gravemaskiner, stilas etc.) og 2500,- på mindre utstyr per leieobjekt. Leietaker har det økonomiske ansvar for skader forårsaket av uaktsomhet eller feil bruk. Tilsyn / støtte til leietaker som viser seg å vere brukerfeil. Vil bli belastet leietaker. Leieobjektet returneres i samme stand som ved leiestart. Mangler og skade belastes leietaker. Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i, og følge bruks- og sikkerhetsbestemmelser, samt ha godkjent opplæring/sertifikater til bruk av gjeldende leieobjekt. Leietaker skal ikke under noen omstendighet foreta reparasjoner eller forandringer på leieobjektet. Ved langtidsleie forplikter leietaker å påse at nødvendig vedlikehold på leieobjektet blir gjort. Leieobjektet skal kun brukes til de arbeidsoppgaver som de er beregnet for. Leietaker skal omgående melde fra om feil og mangler med leieobjektet.

2 Leietaker er ansvarlig for at leieobjektet blir rengjort etter bruk. Om ikke dette blir gjort, blir vasking og rengjøring fakturert ekstra. Gravemaskiner og tilhengere skal smøres hver dag, og ved tilbakelevering. Leietaker har ikke anledning til å leie/låne bort leieobjektet til andre. Oppladbare personløftere skal være fulladet ved tilbakelevering. Personløftere skal ikke brukes til sandblåsing, sandvasking eller sprøytemalingsarbeid når dette ikke er avtalt. Korttidsleie inntil 4 timer. Døgnleien kl til Helgeleie starter fredag kl til mandag kl Langtidsleie avtales. For mer utfyllende opplysninger, se baksiden. Leietaker:..... Adresse:..... Kontaktperson:... Tlf.:... Merkes med:... Leveringsadresse: Leieobjekt:... Timeteller: Ut:...Inn:... Utleiedato:... Kl.... Transport Kr....+ mva. Innleveringsdato:... Kl.... Korttidsleie: Kr mva. Helgeleie: Kr...+mva. Døgnleie: Kr mva. Langtidsleie: Kr...+ mva.

3 Jeg er kjent med Møre Stillasutleie s leiebetingelser, og kvitterer herved for leieforholdet Signatur Møre stillas utleie Blindheimsbreivika Tlf Org.nr.: Inernett: Leie-/Servicevilkår for leie av masiner/utstyr fra Møre stillas utleie 1. Formål Denne avtalen regulerer betingelser ved leie av maskiner og utstyr (heretter kalt leieobjekt) fra Møre Stillas (heretter kalt Utleier). dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtalen, skal disse, for å være gyldige, avtales skriftlig og følge som vedlegg til avtalen. 2. Begrensning av leien Leietiden løper fra og med den dag det utleide leieobjekt leveres leietakeren, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da leieobjekt er tilbakelevert til utleier. Dersom ikke annet er avtalt skal objektet leveres tilbake til der det ble hentet. Ny dagleie belastes hvis innlevering av leieobjekt skje etter kl Leiebeløpet inkluderer følgende. Inkludert i leien er følgende ytelser: Disponering av leieobjekt, forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner, reparasjoner som følge av normal slitasje. Leietaker dekker utgifter til driftstoff, etterfylling av motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter til/fra leveringsted, renhold av leieobjekt før tilbakelevering og evt. Forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold og utbedringer av skader samt forsikring, se punkt Fakturering betalingsbetingelser. Leien farktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Fakturaen forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente fastsatt etter norsk lov. Reklamasjon på fakturaen må skje innen 5 dager etter fakturadato. 5. Utlevering og tilbakelevering. Risiko og ansvar for leieobjekt beror hos leietakeren fra dette forlater utleier og til dette returneres. Utleier kan anvise annet tilbakeleveringssted dersom dette ikke påfører leietakeren meromkostninger. Utleier plikter å overlevere leieobjekt rengjort og i full driftsmessig stand. Utleier er ansvarlig for at leieobjekt ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikehold ihht. det enhver tid gjeldende regelverket for det aktuelle leieobjekt. Leieobjekt som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleier vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte leieobjekt avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette Utleier, som på sin side må foreta om

4 levering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt utleier om feil/mangler anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Leietakeren er ansvarlig for at leieobjekt tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler og skade på leieobjekt vil ved tilbakelevering bli utbedret av utleier for leietaker regning. 6. Tilsyn og bruk av utstyret Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å påse at leieobjekt i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i bruken, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle leieobjekt korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjn ang. leieobjekt bruk. Maskiner/ leieobjekt med angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietakeren plikter å påse at leieobjekt beskyttes mot uvedkommende samt unødvendig ytre påvirkning. For bruk som utsetter leieobjekt forspesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsvarsles, slik at spesielle forebyggende tilbak kan gjøres. Prisen for dette oppgis på forespørsel. For å forebygge unødvendig friftsstans/reprarasjoner eller at farlig situasjoner skal oppstå som følge av at leieobjekt er gått istykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri etc. Dersom leieobjekt fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleier skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendign blir leietakeren på forhånd kontaktet av Utleier slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietakeren må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av leieobjekt uten forhåndsgodkjenning av Utleier. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes underrette om hvor dette benyttes under leieperioden. 7. Framleie Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtalen til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjekt. 8. Forsikring Utleier holder forsikring på leieobjektet. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Egenandelen ved forsikringsskade er kr ,- på større maskiner, og kr 2500,- på mindre utstyr. 9. Ansvarsbegrensning Utleier innestår ikke for at det aktuelle leieobjekt tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap, ting, person eller følge skader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, bruker av leieobjekt eller 3 person. 10. Oppsigelse, heving, mislighold Utleieforhold uten forhåndsavtale leietid kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsbetalt utleietid/ pris løper i den avtalte perioden dersom annet ikke er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie i rett tid, samt at leieobjekt ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående, og kreve leieobjekt returnert. I tillegg kan Utleier kreve erstatning ihht. Norsk lov. Leietakeren kan heve avtalen dersom Utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte. 11. Tvister Enhver tvist etter denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holder tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem skal tvisten løses etter bestemmelsen om vildgift, så fremt partene ikke oppnår annen

5 enighet.

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Utleier: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... E-post:... Leietaker: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:...

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Dersom det er avvik mellom dette dokument på norsk og oversettelser til andre språk, er ordlyden i det norske dokumentet gjeldende.

Dersom det er avvik mellom dette dokument på norsk og oversettelser til andre språk, er ordlyden i det norske dokumentet gjeldende. EDI Vilkår 1. Gyldighet Avsender i EDI-vilkårene er definert som den som er juridisk ansvarlig for initieringen av transportoppdrag hos PostNord Logistics AS. Dette gjelder uavhengig om det skulle finnes

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer