FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE"

Transkript

1 FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 15.juni 2011 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012. Vedlagt finnes følgende dokumenter som skal benyttes: - Søknadsskjema for sesongen 2011/2012 (skal fylles ut) - Ordensregler i Flerbrukshallen - Retningslinjer for Flerbrukshallen - Skjema: utsjekk etter leieavtale - Utkryssingsskjema om treningstider 2011/2012 (skal fylles ut) Søknadsskjema for sesongen 2011/2012 og utkryssingsskjema om treningstider 2011/2012 skal fylles ut og sendes inn til oss på følgende postadresse: TKE KF Tana Rådhus 9845 Tana Eventuelle spørsmål til dette kan reises til mobil Med hilsen Jon Arild Aslaksen Tana kommunale eiendomsselskap KF FRA AVISA FINNMARKEN OG SAGAT: TRENINGSTIDER FLERBRUKSHALLEN I TANA Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012 er 15.juni Søknadsskjema og informasjon finnes tilgjengelig på Tana kommunes hjemmesider. Side 1 av 8

2 SØKNADSSKJEMA / LEIEAVTALE FOR FLERBRUKSHALLEN 2011/2012 LEIETAKER: FAKTURAADRESSE: KONTAKTPERSON OG ANSVARLIG LEDER: TLF.NR.: STEDFORTREDER OG ANSVARLIG LEDER: TLF.NR.: FORMÅL: DATO: FASTE DAGER: Merk av i ruten hva som skal leies Trening Fast dag Uten salgsinntekter/ Barnearrangement PRISER ANNO 2010 (vil endres) Barn u.19 år pr time pr dag * Lø-Sø Fr-Sø Med salgsinntekter pr dag* Lø-Sø Fr-Sø Hele hallen (inkl. kantine og garderobe) Hall 1, 2 og 3 460,- 2588,-/ 1553,- 4140,-/ 2588,- 5693,-/ 3623,- 4140,- 6210,- 7245,- 1/3 Hall 260,- 1035,- 1553,- 1863,- 1553,- 2588,- 3105,- 2/3 Hall 360,- 1242,- 1863,- 2070,- 2588,- 3623,- 4140,- Bryterom 260,- 1035,- 1553,- 1863,- Klatrevegg 260,- 828,- 1242,- 1553,- Aktivitetsrom 260,- 828,- 1242,- 1553,- 1035,- 1553,- 1863,- Kjøkken og kafè Badstue ** 1553,- 1035,- 1553,- 1863,- 1035,- 1553,- 1863,- Garderober 828,- 1242,- 1553,- Toalettkabiner 828,- 1242,- 1553,- 828,- 1242,- 1553,- *) pr dag er fra kl Ved leie av hallen halve dagen fra kl , eller fra kl er leien halvparten av pris pr dag. **) Badstuen kan leies i forbindelse med fast treningstid, og pris er pr sesong. Side 2 av 8

3 OM LEIEAVTALEN: Denne leieavtalen regulerer leieforholdet mellom leietaker og utleier. Retningslinjer og ordensregler for Flerbrukshallen, er en del av denne avtalen som leietaker plikter å gjøre seg kjent med. Nedenfor følger utdrag fra retningslinjene: Faste treningstider og andre samlinger for lag/grupper hvor alle deltakere er under 19 år er gratis, samt for funksjonshemmede. I de tilfellene det er blandede grupper (over og under 19 år), vil prisen være som for voksenlag/seniorlag. I forbindelse med arrangementer, kamper, turneringer og lignende med deltakere under 19 år, er det leie for hallen. Flerbrukshallen leies ut med det utstyret som er på stedet. Utstyr som leietaker har behov for utover det som allerede er i hallen, må leietaker anskaffe selv. Ved leie av utstyr kreves depositum. I de tilfeller det søkes om bruk av hallen, der det kreves at det settes opp gulv, vil det være med forbehold, og pris for gulv vil komme i tillegg. Garderober og ordinært renhold er inkludert i leieprisen. Etter arrangementer må leietaker rengjøre etter seg etter rengjøringsinstruks i reglement for flerbrukshallen. Dersom utstyret stå lagret i hallen eller det ikke er ryddet etter leie belastes utleier med kr 5.175,- pr gang/arrangement, og kr 520,- pr gang etter avsluttet treningstid. Ved avsluttet leie skal leietaker og utleier ha en befaring for sjekk etter leieforholdet. Leietaker er erstatningspliktig for alle skader som skyldes leietakers bruk av hallen. Vedlegg til avtalen: Reglement for flerbrukshallen Retningslinjer for flerbrukshallen Utsjekk etter leie av flerbrukshallen Denne leieavtalen er skrevet i 2 eksemplarer, en til hver av partene. Dato: : Underskrift:.... Ansvarlig leietaker Dato: : Underskrift:.... Ansvarlig utleier Side 3 av 8

4 ORDENSREGLER I FLERBRUKSHALLEN 1. Utleiers ansvar: Tildele leietid i henhold til retningslinjer for utleie vedtatt av kommunestyret. Gi adgang til det leide arealet. Daglig renhold 2. Leietakerens ansvar og plikter Ved søknad om leie av hallen skal ansvarlig leder oppgis Leietaker er ansvarlig for at lokalene blir brukt til det formål og innenfor de tidsrammer som er avtalt og i samsvar med leieavtalen. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med reglement og retningslinjer for Flerbrukshallen. Leietakerens ansvarlige leder/stedfortreder skal være tilstede i hallen under hele aktiviteten, og har ansvar for at ordensreglene blir overholdt. Leietakers ansvarlige leder eller dennes stedfortreder skal være først på plass, og være den som forlate lokalene som sistemann etter å ha forvisset seg om at alt er i orden. Ansvarlig leder plikter straks å rapportere alle skadene som oppstår til vaktmester samme dag, eller senest påfølgende dag til Bygg- og anleggsavdelingen. Leietaker gjøres økonomisk ansvarlig for skader som påføres hallen og utstyr, jfr. ordensreglene under. 3. Adgang til hallen Adgang til hallen gis av vaktmester som gir ut nøkkelbrikke som kun er gyldig i tildelt leietidsrom. Nøkkelbrikke og nøkler skal leveres tilbake, ved uteblitt tilbakelevering blir leietaker belastet med kr 520,-. Adgang til trening i hallen skjer gjennom garderobene. Publikum og andre besøkende skal benytte tribunen og inngangen til denne. Det er ikke tillatt å benytte hallens nødutganger som inn- og utgangsdør til hallen. 4. Ordensregler Parkering av motorkjøretøyer og sykler skal skje på dertil bestemte parkeringsplasser. Unødvendig opphold og støy i vestibyle, garderober, og korridorer er ikke tillatt. Røyking er ikke tillatt inne i bygningen, og rett utenfor bygningen. Berusede personer har ikke adgang til hallen. Det er ulovlig å nyte alkoholholdige drikker flerbrukshallen. Herunder må ikke alkoholholdig drikke medtas inn i bygningen. Unntatt fra denne bestemmelsen er arrangementer med søknad om ambulerende skjenkebevilling eller lukket selskap. Det er ikke tillatt å ta annen drikke enn vann med seg inn i hallen under trening. Det er ikke tillatt med snus eller tyggegummi inne i hallen. Leietakeren/brukeren er selv ansvarlig for oppbevaring av egne effekter og verdisaker. Alt utstyr som er brukt under trening/aktivitet eller arrangementer skal settes tilbake i utstyrsrommet eller låsbart skap etter bruk. Treningstøy må være slik at det ikke setter merker eller skader gulvet på annen måte. Bruk av tubklister, harpiks og annet fast klister er ikke tillatt i hallen. Kun vannbasert klister tillates. Det er ikke tillatt å sparke/kaste ball i andre rom enn i selve hallen. Ved arrangementer/ kamper plikter arrangøren å stille nødvendig antall vakter slik at ordensreglene blir fulgt under arrangementet. Ansvarlig leder skal sørge for trening/bruk avsluttes til avtalt tidspunkt og at hallen og garderober forlates ryddet og kontrollert. For bruk av kjøkkenet gjelder spesielle regler som er oppslått der. 5. Renhold Daglig renhold utføres av utleier. Etter stevner eller andre arrangement skal leietaker: o rydde bort utstyr og sette inventar tilbake på opprinnelig plass o legge søppel i containeren på utsiden o fjerne alt av eget utstyr som er benyttet o fjerne andre etterlatenskaper, som for eksempel klær, fra hallen. o kjøkken rengjøres i henhold til oppslag på kjøkkenet o Hall og garderobe rengjøres i henhold til egen instruks 6. Reaksjoner på brudd på ordensregler Leietaker er erstatningspliktig for alle skader som skyldes leietakers bruk av hallen. Tap av utstyr, kjøkkenutstyr og lignende belastes leietaker. Dersom utleier må uføre noen av leietakers plikter etter utleie blir dette arbeidet fakturert leietaker. Brudd på leietakers ansvar kan få konsekvenser i form av nekt av fremtidige leie. Side 4 av 8

5 RETNINGSLINJER FOR FLERBRUKSHALLEN Flerbrukshallen i Tana er ferdigstilt for bruk fra august Hallen skal drives til beste for innbyggere og lokalsamfunn i Tana kommune, og er ment å skulle berike idretts- og kulturlivet i kommunen, samt være en møteplass for felles aktiviteter. Flerbrukshallen er et idretts- og kulturtilbud og skal drives etter selvkost prinsippet. Det er viktig at mangfoldet i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen, og får ivaretatt sine interesser. Flerbrukshallen har følgende fasiliteter: Fotball 1 håndballbane 4 volleyballbaner (1 match- og 3 treningsbaner) 4 basketballbaner (1 match- og 3 treningsbaner) 4 badmintonbaner 1 innebandy 1 bryterom 1 klatrevegg 8,5 m. 1 aktivitetsrom i 2 etg. (egnet til f.eks. dans) Andre aktiviteter som er egnet i hallen er f.eks. turning, bueskyting og boccia. Egen kafeteria med plass til ca 120 personer. Garderobeplass til ca 50 (4 stk) og to instruktørgarderober Dopingrom 280 tribuneplasser 72 parkeringsplasser Utenfor er det en ballbane 20x40 med grusdekke. Flerbrukshallen er totalt 2000 kvm. og har en banestørrelse på 1000 kvm. Hallen kan deles i 3 baner med skillevegg. Gulvet er belegg, og oppmerket for aktiviteter som nevnt ovenfor. Hvem kan leie: Fortrinnsvis kultur- og idrettsmiljøet i Tana. Barn og unge under 19 år prioriteres før voksne fram til kl Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmede har prioritet i fordeling av halltid. Hallen er også egnet til messer, arrangementer og lignede for private og offentlige Utleietider: Hallen leies ut hele året. Faste treningstider er forbeholdt perioden 15. aug. 15. juni, og følger skoleruten. Hallen er åpen hverdager kl , og siste treningstid avslutter kl er: Faste treningstider og andre samlinger for lag/grupper hvor alle deltakere er under 19 år er gratis, samt for funksjonshemmede. I de tilfellene det er blandede grupper (over og under 19 år), vil prisen være som for voksenlag/seniorlag. I forbindelse med arrangementer, kamper, turneringer og lignende med deltakere under 19 år, er det leie for hallen. Flerbrukshallen leies ut med det utstyret som er på stedet. Utstyr som leietaker har behov for utover det som allerede er i hallen, må leietaker anskaffe selv. Ved leie av utstyr kreves depositum. I de tilfeller det søkes om bruk av hallen, der det kreves at det settes opp gulv, vil det være med forbehold, og pris for gulv vil komme i tillegg. Garderober og ordinært renhold er inkludert i leieprisen. Etter arrangementer må leietaker rengjøre etter seg etter rengjøringsinstruks i reglement for flerbrukshallen. Kontraktbrudd: Dersom utstyret stå lagret i hallen eller det ikke er ryddet etter leie belastes utleier med kr 5.175,- pr gang/arrangement. Side 5 av 8

6 Dersom utstyret stå lagret i hallen eller det ikke er ryddet etter avsluttet treningstid belastes utleier med kr 520,- pr gang. Dersom leietaker ikke har rengjort etter arrangement i henhold til rengjøringsinstruks, og utleier må foreta ekstraordinært rengjøring, vil dette faktureres med kr 260,- pr time i rengjøring. Ikke tilbakelevert utlevert nøkler eller nøkkelbrikker belastes med kr 520,- Avbestilling må skje senest en uke før avtalt leie. Ved senere avbestilling blir leietaker fakturert. Ved avsluttet leie skal leietaker og utleier ha en befaring for sjekk etter leieforholdet. Oppdaterte prislister kan finnes her: Søknad: Treningstider fordeles etter skriftlig søknad, og foretas av TKE KF etter uttalelser fra idrettsrådet og evt. andre representanter for kultur. Idrettsrådet kan tiltre styret under behandling av saker vedrørende bruk av flerbrukshallen. I fordelingen av tider, forsøkes det å fordele tider slik at flest kan benytte hallen. Der det er trening av en slik art at kun deler av hallen benyttes, vil flere kunne leie hver sine deler av hallen samtidig. Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmende har prioritet i fordeling av halltid. Søknadsfrist er 15. juni for perioden 15. august 15. juni. Søknad som leveres etter søknadsfristen vil få tildelt tid dersom hallen er ledig. Klageadgang Eventuelle klager på tildelt treningstid sendes TKE KF. Side 6 av 8

7 LEIETAKER: UTSJEKK ETTER LEIE AV FLERBRUKSHALLEN KONTAKTPERSON OG ANSVARLIG: TLF.NR.: LEIE DATO: Merknader og kommentarer etter leie av Flerbrukshallen Generell orden: Renhold: Er det rengjort i henhold til rengjøringsinstruks: (hvis nei, faktureres kr 260,- pr time i rengjøring). Materiell/Utstyr: Står det lagret utstyr i hallen/ ikke er ryddet etter leie: (hvis ja, belastes utleier med kr 5.175,-) Er det skader som må erstattes/utbedres: (hvis ja, faktureres leietaker med materiell kostnadene, spesifiser dette) Annet: Er det tilbakelevert utlevert nøkler/nøkkelbrikker: (hvis nei, faktureres leietaker med kr 520,-) Dato: : Dato: : Underskrift:.... Ansvarlig leietaker Underskrift:.... Ansvarlig utleier Side 7 av 8

8 ØNSKE TRENINGSTIDER 2011/2012 Tid Ønske: Treningstider i Flerbrukshallen 2011/2012 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Tid Klatrevegg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bryterom Aktiv.- Klatre- Bryte- Aktiv.- Klatre- Bryte- Aktiv.- Klatre- Bryte- Aktiv.- Klatre- Bryterom rom vegg rom rom vegg rom rom vegg rom rom vegg Aktiv.- rom Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Side 8 av 8

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 9.august 2013 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2013/2014. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 31.mai 2014 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2014/2015. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

leievilkår, utleiesatser og reglement

leievilkår, utleiesatser og reglement leievilkår, utleiesatser og reglement pr. 01. januar 2014 Leievilkår, utleiesatser og reglement Oppdal Kulturhus - pr. 01.01.2014 ~ 2 ~ Generelle leievilkår for Oppdal kulturhus 1. Lokalene kan leies ut

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER Kulturpolitisk del: 1. Generelt Hammerfest kommunes visjon: Sammen for Hammerfest Hovedmål: Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket)

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Innholdsfortegnelse Del 1: Vanlig hallvakt (trening på kveldstid) 2 Del 2: Hallvakt i helger (kamper, turneringer inkl kiosksalg) 4 Del 3: Kioskdrift

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer,

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer