Vigrahallen. Retningslinjer for det enkelte lag som får tildelt treningstid: Versjon 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vigrahallen. Retningslinjer for det enkelte lag som får tildelt treningstid: Versjon 2014"

Transkript

1 Vigrahallen Retningslinjer for det enkelte lag som får tildelt treningstid: Versjon 2014

2 Generelt: Vigrahallen er en ubemannet hall. Dette gjør at det stilles større krav til de lag/organisasjoner som bruker hallen. Spesielt er det viktig at alle tar hensyn til behovet for orden/ryddighet, og har en proaktiv holdning til brannsikkerhet. Det skal alltid være en eller flere «ansvarlige» over 16 år tilstede i hallen. Alle lag/organisasjoner som skal benytte Vigrahallen må: 1. Forlate hallen i den stand dere ønsker den skal være i når dere kommer (husk at det alltid kommer noen etter deg). Dersom nødvendig så skal man tørrmoppe golvet i håndballhallen. Dette gjelder spesielt dersom det er servert mat/drikke i hallen. 2. Ta hensyn til andre brukere, og vis fleksibilitet 3. Utvise forsiktighet ifm flytting av utstyr. Oppstår det skade på utstyr, eller dersom det oppdages feil/mangler, så skal dette meldes ved å registrere det i vaktprotokollen (oppfølginslisten, evt siste sjekkliste for d.d.). Skriv hva som har skjedd, eller er oppdaget, og hvem som kan kontaktes dersom det kan bli behov for ytterligere informasjon. 4. Dersom det oppdages «kritiske» feil/mangler som det haster med å få rettet så meldes dette til VAKTTELEFONEN. (se nummer på utgangsdøren) 5. Alt utstyr som er brukt skal ryddes på plass før treningstidens slutt slik at det er klart for renhold. 6. Når man forlater hallen etter ordinære treninger skal alle dører kontrolleres at de er stengt (se display utenfor kjøkkenet). Så lenge det fins ansvarlige personer i hallen så kan hoveddør stå åpen. Når «siste ansvarlige person» forlater hallen skal alle dører låses, og man skal se til at alle forlater bygget. Ifm utleie til spesielle arrangementer, inngåes det egen avtale der rydding og låsing er spesielt omtalt

3 Bruk av Vigrahallen Generelt: 7) Garderober er i utgangspunktet ikke tilgjengelige uten spesiell avtale. 8) Lys skrues på og av av «ansvarlig» lagleder/trener. Varme reguleres automatisk, og skal ikke justeres av de som benytter hallen. 9) Alle «lagledere» for de lag som trener i hallen har et kollektiv ansvar mens de er i hallen. 10) Vi har et ønske om at hallen skal komme flest mulig til glede. Dersom det kommer «gjester» (dette kan være tilskuere, eller kanskje bare noen som har lyst til å komme inn for å varme seg, eller ta seg en kaffekopp) til hallen så er disse velkommen så fremt de ikke utviser uønsket adferd. Når hallen er ubemannet er det laglederne som er ansvarlige, og derigjennom innehar retten til å kunne bortvise personer. 11) Vis ekstra oppmerksomhet ifm alt som kan medføre brannfare, f.eks. bruk av det elektriske og hva som legges i bosset. 12. Sjøl sørge for gyldig forsikring av deres aktive / brukerer samt evt utstyr og verdiar som de tar inn i bygget. 13. Påregne å måtte betale erstatning ved eventuelt skadeverk / skade utover normal bruk / slitasje. Dette gjelder også evt personskader. 14. Ved tap av nøkkel, har lånar erstatningsplikt på kr 5.000, 15. Ikke bruke andre rom enn dei som dere har leid. Om så skjer, vil dere kunne bli krevd for ekstra leie. 16. Lag/ organisasjoner som ikke etterlever gitte retningslinjer vil bli møtt med sanksjoner 17. Kjøkkenet er i utgangspunktet kun til bruk ifm arrangementer. Dersom lagledere/foreldre og lignende ønsker å benytte kjøkkenet for å koke kaffe så må man selv holde ingrediensene, og utstyret som benyttes må vaskes etter bruk. Dette gjelder også kjøkkenbenk Vis forsiktighet ved bruk av hallen vi ønsker at Vigrahallen skal være til glede og nytte for oss alle i lang tid framover

4 Bruk av Vigrahallen Utleiereglement Formålet med Vigrahallen er å bruke den til skole samt idretts og kulturaktivitetar. Bygget kan også brukest til andre formål som ikke er i strid med hovedformålet. I utgangspunktet så er Giske kommune brukar av hallen på dagtid i vekene i skuleåret. På ettermiddags og kveldstid i vekene og i helger skal hallen primært brukast av kultur og idrettslivet i Giske kommune. Vigrahallen skal i utgangspunktet være stengt i skuleferiane, unntak etter avtale. Hallen stilles i utgangspunktet til disposisjon for trening hele uken. Større arrangement i hallen vil kunne få prioritet foran trening (eks konserter og turneringer). Dette gjelder i all hovudsak i helgene. Ved slike arrangement skal brukere som har fått tildelt treningstid få beskjed i god tid.

5 Forbud 1. Det er forbudt å røyke, og å bruke snus i hallen 2. Dyr er ikke tillat 3. Det er ikke tillat å klatre i nettene eller på veggene i hallen 4. Tyggis er forbudt 5. I flerbrukshallen (håndballhallen) er ordinært klister er forbode, men sprayklister kan benyttes 6. Svarte såler i flerbrukshallen (håndballhallen) er ikke tillat. Det er heller ikke lov med pigger under skoene. Utesko må ikke benyttes, og barfottrening er ikke tillatt pga smittefare 7. I fotballhallen er det av hygieniske hensyn forbudt å spytte på kunstgresset 8. Mat skal ikke nytes på kunstgresset 9. Nødutgangene skal ikke benyttes utenom ved evakuering 10. Bruk av skarpe objekt som kan skade tak, vegger m.m., er ikke tillatt (eks.: motoriserte fly) PS: Brukerer er selv ansvarlig for verdisaker. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som måtte oppstå, eller skade som skjer ved av bruks og ordensregler ikke blir fulgt

6 Brannsikkerhet: 1. Alle lag/organisasjoner som skal benytte Vigrahallen må ha en brannvernansvarlig, og en stedfortreder. En av disse skal være tilstede i hallen når laget trener/spiller 2. Alle Brannvernansvarlige er pliktig å møte opp til felles gjennomgang før sesongstart av brannretningslinjer, rømningsveier, tilgjengelig slukkeutstyr osv 3. Ved sesongstart informere lagets/organisasjonens medlemmer om retningslinjer, brannutstyr og lignende. 4. Ved observasjon av brannfarlige forhold skal dette rapporteres til brannvernleder for bygget gjennom VAKTTELEFON (hastesaker), eller skrive det i vaktprotokollen på oppfølgingslisten (dersom det ikke haster) 5. Brannvernlederne er ansvalige for å følge opp at ikke rømningsveier blir blokkert, eller brannutstyr blir tildekt/kamuflert «Overordnet» Brannvernleder bygg 6. På dagtid er vaktmester Nils Inge Ødegård ( ) ved Vigra skole «overordnet» brannvernleder, alternativt Torbjørn Sæter ( ). 7. På kveldstid er det Vigra IL Anleggsdrift AS sitt ansvar å utnevne «overordnet brannvernleder. For tiden er det Pål Molnes (Tlf ) og Geir Ytterland ( ) som innehar denne posisjonen. 8. Dersom brann oppdages skal: A. Alle unntatt brannvernansvarlig / stedfortreder omgående forlate hallen og samle seg på skoleplassen. Ingen unntatt brannvernlederne skal befinne seg ved hallen når brannvesenet ankommer. B. Brannvernansvarlige ringe brannvesenet (tlf. 110), og VAKTTELEFON, evt en av de overordnede brannvernlederne for hallen. Dersom brannalarmen går vil brannvesen automatisk bli varslet. Ring uansett, og instruer brannvesenet om de faktiske forhold slik at de er forberedt når de ankommer hallen. Ved brann skal alarmen ringe til brannvesenet ankommer stedet, og overtar ansvaret. C. Ved falsk alarm skal brannvesenet ha beskjed før alarmen skrues av D. Forsøke å slukke, og igangsette evakuering E. Sjekke at alle har kommet seg ut (kontrollere garderober, og 2. etg etc.) F. Prøv å opptre rolig, og gi eventuelle beskjeder i klare ord. Panikk kan utløse unødige problemer.

7 Søknad og fakturering ifm leie av hallen til trening: 1. Vigra IL Anleggsdrift AS lyser ut treningstider i hallen en gang pr. år. Utlysning vil skje ved annonse i Øyblikk. I tillegg vil det bli orientert via Giske Idrettsråd. Det skal også legges ut informasjon på Giske kommunes hjemmesider, og på vigrail.no. Tildeling av treningstider følger skoleåret, med søknadsfrist 1. juni hvert år. 2. Lag/organisasjoner som søker treningstid må fylle ut fastsatt søknadsskjema 3. Lag / organisasjoner som får tildelt treningstid kan oppleve at treningstid blir inndratt dersom det skal gjennomføres større arrangement i hallen. Dersom et lag/organisasjon opplever at mer enn en trening i løpet av en sesong blir inndratt av slike årsaker så kan det kreves refusjon i innbetalt leie. 4. Innbetaling av leie skjer i en sum for et halvt år av gangen ifm trening. Ifm arrangementer skjer leieinnbetalingen pr. arrangement. Innbetaling ifm leie av flerbrukshallen skjer til Giske kommune, mens leie av fotballhallen skjer til Vigra IL. 5. Alle søkere som i utgangspunktet må betale leie skal ifm søknad opplyse aktuell betaler m/fakturadresse. 6. Observeres det at tildelt treningstid ikke blir benyttet (min. 50 % av tiden) så vil treningstiden bli inndratt.

Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014

Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Vigrahallen Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Generelt: Vigrahallen er ein ubemanna hall. Det gjer at det blir stilt større krav til dei lag/ organisasjonar som brukar hallen.

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 15.juni 2011 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket)

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Innholdsfortegnelse Del 1: Vanlig hallvakt (trening på kveldstid) 2 Del 2: Hallvakt i helger (kamper, turneringer inkl kiosksalg) 4 Del 3: Kioskdrift

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 9.august 2013 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2013/2014. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 31.mai 2014 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2014/2015. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER 1. VAKTENS ANSVAR... 2 2. VAKTENS ARBEIDSTID... 3 2. VAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 4 3. NØDVENDIG INFORMASJON... 6 A. Sagene Ifs nettsider... 7 B. Åpningstider...

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Sirdal kommune Informasjon Til leietakere ved Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Informasjon om elevheimene. 1. Innledning. Velkommen til Sirdal kommunes elevheimer Øyghedlar og Monan. Vi håper at du

Detaljer

1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3

1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3 HALLVAKTSINNSTRUKS BJØLSENHALLEN HVERDAGER Innhold 1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3 3. NØDVENDIG INFORMASJON... 5 A. Sagene Ifs nettsider... 6 B. Åpningstider...

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR

LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR FORORD Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for trenere, lagledere, webredaktører og dugnadskontakter i FK Vidar. Her skal en kunne få svar på de vanligste spørsmål. Er det

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Side 1 av 5 REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Kapittel I. Disponering 1. Definisjon av objekter a. Norges idrettshøgskoles (NIH) anlegg og lokaler består av et bredt

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

HÅNDBOK FOR TRENERE. Januar 2015. Revidert februar 2015

HÅNDBOK FOR TRENERE. Januar 2015. Revidert februar 2015 HÅNDBOK FOR TRENERE Januar 2015 Revidert februar 2015 INNHOLD 1. Velkommen som trener i Trondhjems Turnforening 2. Informasjon om Trondhjems Turnforening 3. Trenerens oppgaver 4. Annen praktisk informasjon.

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

4 BYGNINGER OG INVENTAR

4 BYGNINGER OG INVENTAR BOTILBUDSREGLEMENT 1 INNLEDNING Tvedestrand og Åmli videregående skole driver internat og seks hybelbygg med plass til rundt 74 beboere. Internat og hybelbyggene er et lite samfunn som har sine lover og

Detaljer

Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon

Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim www.oimat.no Org. nr. 988 067 075 Innhold: Velkommen til Trøndersk

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf. 69 30 60 00 www.fredrikstad.kommune.no Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer