Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø"

Transkript

1 Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt tildeles for inntil ett år om gangen, regnet fra Utlevering av nøkler og svar på boligspørsmål får du ved henvendelse til: Alta: Studentbolig, Follums vei 4, Nyland inngang F Ekspedisjonstid: Mandag, tirsdag, torsdag onsdag fredag Postadresse: Nøkkelstien 22, 9510 Alta Tlf: e-post: Tromsø: Servicesenteret, Teorifagbygget hus 2 Ekspedisjonsstid: Mandag fredag Postadresse: Teorifagbygget, hus 2, Universitetsveien 29, 9037 Tromsø Tlf: , e-post: Depositum Depositumet må betales samtidig med at du aksepterer tilbudet om bolig, benytt giroen som følger sammen med leiekontrakten. Eventuelt skyldig husleie/tilleggsregninger må være betalt før innflytting. Satser: Hybel kr Hybelleiligheter, dublettleiligheter og 2-roms leiligheter kr roms leiligheter (over 40 kvm) og alle 3-/4-roms leiligheter kr Husleie/betalingsfrister Betalingsfrist for husleie er den 15. i hver måned som skal betales til bankkto Husleiefaktura sendes til din side på nettsida vår, og du varsles via e-post når faktura er tilgjengelig. Husk at ved for sen betaling vil renter og purregebyr komme i tillegg. Som leietaker er du ansvarlig for husleien etter leiekontraktens bestemmelser og inngåtte avtaler om kontraktstid. Tildeling av ny leiekontrakt Kontraktutløp søk om ny kontrakt innen 1. mai. Kontraktutløp søk om ny kontrakt innen 1. november. Melding om kontraktutløp sendes via e-post ca. 2 uker før søknadsfrist. Overholdes ikke fristen, blir boligen tildelt annen søker.

2 Internett Tromsø: Brukernavn og passord for å komme deg på Internett i boligen får du hos Orakeltjenesten, tel , e-post: Du kan også kontakte Orakeltjenesten dersom det skulle oppstå problemer med internettforbindelsen. Alta: Internett leveres av UNINETT via UiT Norges arktiske universitet - campus Alta. Problemer eller feil med kabel-tv eller internett; Ta direkte kontakt med Nornett på telefon Hammerfest: Internett leveres av Hammerfest Energi. Ved feil, bruk feilmeldingskjema via din side på Bytte av bolig Du kan søke om bytte av bolig på Byttesøknad kan ikke registreres den første og den siste måneden i kontraktsperioden. Ved innvilget byttesøknad faktureres et behandlingsgebyr på kr 1.000,-, beløpet refunderes ikke ved avslag på tilbud om bytte. Inventar Det er ikke anledning til å fjerne/bytte inventar eller gjøre endringer på boligens faste installasjoner. Kostnader som følge av brudd på dette punktet vil bli belastet leietaker. Beboerkontroll Av sikkerhetsmessige grunner er vi forpliktet til å ha oversikt over hvilke personer som til enhver tid bor i våre studentboliger. Ved beboerkontroll har leietaker plikt til å framvise gyldig legitimasjon. Besøk over flere dager skal meldes til utleier. Oppsigelse av leiekontrakt Leiekontrakten kan sies opp med 1 en måneds varsel regnet fra den dato oppsigelsen er levert, se leiekontraktens 2, d). Oppsigelsen skal leveres på din side, For Hammerfest er det uoppsigelige kontrakter. Utflytting Boligen må være rengjort, utflyttet og nøkler levert Servicesenteret/Tromsø Studentbolig/Alta innen kl samme dag som leiekontrakten utløper. For Hammerfest gjelder egen avtale. Dersom boligen med tilhørende fellesareal ikke er ryddet og rengjort, jfr leiekontraktens 14, a), er leietaker ansvarlig for utleiers kostnader og vil bli fakturert for medgått tid. En eventuell avtale om inspeksjon av boligen må være inngått minimum tre dager før planlagt utflytting.

3 Renhold i fellesarealer Beboerne har et kollektivt ansvar for vask av fellesarealer, i hht Bilag 1, Reglement for studentboliger. Skadedyr Dersom du oppdager skadedyr (f.eks. kakerlakker, veggedyr eller melbiller) må dette varsles til utleier umiddelbart. Avfallshåndtering Søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes i avfallsstasjonene, og skal sorteres i hht de respektive kommuners bestemmelser. Takk for at du hjelper oss med å holde boligområdet rent og ryddig! Branninstruks Leietaker plikter å gjøre seg kjent med bygningens branninstruks og rette seg etter denne. Demontering av brannvarslere eller annen skade på brannvarslingsanlegget medfører en kostnad for deg (se gebyrliste), og kan i alvorligere tilfeller medføre heving av leiekontrakten. Dersom leietakers uaktsomme opptreden forårsaker brannutrykning blir leietaker erstatningsansvarlig for utleiers utgifter i den forbindelse. Rømningsveier Trapperom og korridorer skal til enhver tid være ryddige. Gjenstander og søppel som er til hinder for fri rømning skal aldri oppbevares på nevnte steder. Ventilasjon Avtrekksvifter og ventiler skal stå åpen for å sikre nødvendig ventilasjon/utlufting i boligen. Dette vil motvirke fukt- og muggskader. Tørking av tøy i fellesareal eller inne i boligen må unngås. Fellesvaskeri Alle leietakere har adgang til felles betalingsvaskeri med vaskemaskiner og tørketromler. Vask kr 15,- inkl. bruk av tørketrommel. Parkering Parkering er kun tillatt på oppmerkede parkeringsplasser ihht. skilting. Ved en del av studentboligene vil det være krav om at beboerne anskaffer seg parkeringskort til sine private biler. Sjekk om dette gjelder for din bolig ved innflytting. Husvert Husvertordningen er etablert for å ivareta et godt sosialt bomiljø i våre boliger, og for å yte bedre service til beboerne. Husvertene fungerer som bindeledd mellom samskipnaden og beboerne.

4 Melding om feil og mangler Dersom det skulle oppstå feil, mangler eller annet som krever assistanse fra vårt driftspersonale, meld fra på din side via Krisesituasjoner utenom åpningstid Krisesituasjoner som krever umiddelbar reparasjon/utbedring og som ikke kan vente til neste arbeidsdag (innlåsing, vann, kloakk og elektriske oppgaver og lignende) - kontakt: Krisetelefon Alta Securitas AS Krisetelefon Hammerfest Securitas Krisetelefon Tromsø Nokas Security Gebyrer Ved brudd på leiekontrakten, herunder på reglementet, blir leietaker erstatningspliktig i hht husll. 5-8 og leiekontraktens 9. For enkelte typer kontraktsbrudd beregnes erstatningen i form av standardiserte gebyrer. Disse er beregnet på grunnlag av de kostnader og ekstraarbeid dette påfører utleier. I noen tilfeller må leietaker betale tilleggsgebyr for ulike tjenester fra Studentsamskipnaden. Innlåsingsgebyr til vaktselskap - Tromsø (faktureres direkte av vaktselskap) pris ft kr 400,- - Alta (etter regning fra Samskipnaden) ««kr Hammerfest (etter regning fra Samskipnaden)» «kr 1800 Intern flytting kr 1000,- Nøkkelkort/brikke kr 250,- Nytt vaskekort Tromsø kr 250,- Vaskekort depositum Alta kr 100,- Nøkkel kr 700,- Skifte av låsesylinder kr 1200,- Manglende renhold/rydding v/utflytting etter regning *) Manglende renhold i fellesarealer etter regning *) Purre- og påkravsgebyr etter offentlig sats pt. kr 63,- Spikerhull kr 50,- Skade/sabotasje og reparasjon på brannvarsling etc. etter regning **) Falsk alarm etter regning **) Utløsning av brannalarm og utrykning etter regning **) Leie av motorvarmer Alta ( ) kr 700,- *) Se husleiekontraktens 8 c) **) Se husleiekontraktens 9 c)

5 Gjeldende pris fra lokalt brannvesen - falsk alarm u/ utrykning pt kr 875 inkl mva Gjeldende pris fra lokalt brannvesen alarm m/utrykning pt kr inkl mva Felles tjenester som inkluderes i husleien Parkering Internett Tilgang til Kabel TV (leietaker må tegne eget abonnement) Boder (se Bilag 1) Oppdatert

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

STOR 2-ROMS MED EGEN BALKONG - VARMTVANN, FYRING OG STRØM INKL. - MØBLERT.

STOR 2-ROMS MED EGEN BALKONG - VARMTVANN, FYRING OG STRØM INKL. - MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER/ SKILLEBEKK DRAMMENSVEIEN 50 A, 0271 OSLO STOR 2-ROMS MED EGEN BALKONG - VARMTVANN, FYRING OG STRØM INKL. - MØBLERT. AREAL/ROM: CA. 65 KVM. BRA. ANTALL ROM: 2.

Detaljer

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STRØMMEN SENTRUM STØPERIVEIEN 2B, LEILIGHET 205, 2010 STRØMMEN STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

ENEBOLIG MED 4 SOVEROM

ENEBOLIG MED 4 SOVEROM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ENEBOLIG MED 4 SOVEROM HARRESCHOUSVEI 20, 1338 SANDVIKA ENEBOLIG - 4 SOVEROM - 2 BAD - VASKEROM - GARASJE - PEIS - SENTRALT - HAGE/TERRASSE/SOMMERSTUE - LEDIG 1. JULI

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer