Hvordan skape prestasjonskultur i et monopol der målet er å tilby det beste kundemøtet i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan skape prestasjonskultur i et monopol der målet er å tilby det beste kundemøtet i Norge"

Transkript

1 Hvordan skape prestasjonskultur i et monopol der målet er å tilby det beste kundemøtet i Norge Siv Tophøj HR direktør AS Vinmonopolet Ansatte i fylkesbibliotekene Clarion Hotel, Oslo 9.mars 2012

2 Et klart flertall er svært tilfreds med å bo i Norge. Og det som er best av alt er Vinmonopolet.

3 Vinmonopolets omdømmeundersøkelse Hvor godt inntrykk har du av Vinmonopolet totalt sett? 100 % 90 % 79% 85% 86% 88% 91% 80 % Andel med meget godt/ ganske godt inntrykk 70 % 60 % 50 % 40 % 51 % 53 % 52 % 49 % 53 % Godt Meget godt 30 % 20 % 28 % 32 % 34 % 39 % 37 % 10 % 0 %

4 Vinmonopolets omdømmeundersøkelse Alt salg av sterkøl, vin og brennevin bør skje gjennom Vinmonopolet 60 % 53% 58% 56% 56% 50 % 45% 48% 48% 13 % 19 % 11 % 11 % 40 % 10 % 12 % 15 % Andel som er helt/ delvis enig 30 % Delvis enig Helt enig 45 % 45 % 20 % 34 % 36 % 33 % 40 % 39 % 10 % 0 %

5 Ja men, Vinmonopolet har en så lett oppgave Plassering BI s kundebarometer

6 Vinmonopolets omdømme drives i stor grad av service og varekvalitet Enkeltparametres effekt på Vinmonopolets omdømme Servicen Betjeningens hjelpsomhet Varekvalitet 0,40 Atmosfære og miljø i butikkene 0,37 Oversikten i butikkene 0,37 Størrelsen på vareutvalget 0,36 Betjeningens anbefalinger 0,36 Betjeningens fagkunnskap 0,36 Ventetiden eller køen ved kassen 0,35 Informasjon om varene 0,34 Tilgjengelighet (raskt og lett å komme seg frem til Vinmonopolet) 0,32 Informasjonsmateriellet i Vinmonopolets butikker 0,31 Moderne virksomhet (Som henger med i tiden, kan være bruk av 0,29 Ventetiden når du trenger veiledning 0,29 Beliggenhet 0,29 Etisk standard 0,28 Prisnivået 0,16 Deres ordninger for bestilling av varer 0,14 Vinmonopolets hjemmeside på internett 0,12 0,44 0,46 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

7 Et ekte monopol forbereder seg for kundene. Kø teori

8 Fra norske ordbøker: polkø = (kø foran polet)

9 Service, kvalitet og vareutvalg er Vinmonopolets suksessfaktorer Betjeningens hjelpsomhet Servicen Ventetiden eller køen ved kassen Viktig, bli bedre Betjeningens anbefalinger Informasjon om varene Varekvalitet Oversikten i butikkene Viktig, vedlikeholdes Betjeningens fagkunnskap Atmosfære og miljø i butikkene Størrelsen på vareutvalget Ventetiden når du trenger veiledning Moderne virksomhet Mindre viktig, bli bedre Informasjonsmateriellet i Vinmonopolets butikker Deres ordninger for bestilling av varer Beliggenhet Tilgjengelighet FoFor Mindre viktig, fornøyd Vinmonopolets hjemmeside Prisnivået

10 Åpen, intern konkurranse Intern konkurranse og benchmarking erstatter ekstern konkurranse

11 Årets butikk 2007 Sandefjord Hvordan skape god service? Vanskeligere er det ikke f

12 Vinmonopolets Styringspyramide Det begynner med mål og mening Samfunnsoppdrag Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol Visjon Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte Hovedmål Velfungerende vinmonopolordning Norges ledende faghandelskjede Hovedstrategier Aktiv bruk av rammebetingelsene Tydelig samfunnsaktør God sosial kontroll Bredde, kvalitet og lønnsomhet i produktutvalget Det beste kundemøte Resultatorientert, kompetent og samhandlende organisasjon Verdigrunnlag Kvalitet og ansvar i kontakt med mennesker Tydelig Engasjert Inkluderende

13 Strategi og mål er lett det vanskeligste er gjennomføring Balansert Målstyring Selskapsstrategi Risikoanalyse Emnespesifikke strategier * Servicestandard Oppfølging av BM og MTI Vinmonopolets virksomhetsplan Internkontroll Avdelingsvise handlingsplaner Individuelle handlingsplaner * Ex. kommunikasjonsstrategi, sortimentsstrategi, vareforsyningsstrategi etc.

14 Alle er med Inkluderende prosess uhyre viktig Følelsen av å være med og bli hørt Brukte 1 ½ år på styringspyramiden og lederprinsippene Diskutert på kjedekonferansen (alle mellomledere og butikksjefer) Diskutert i alle butikker Workshop på kjedekontoret for alle ansatte Diskutert i Butikksjefrådet og mellomlederforum en rekke ganger Vært diskutert i Sentralt kontaktforum og i egne møter med tillitsvalgte Flere runder i ledergruppen 2 ganger i styret (styringspyramiden) Lederprinsippene vedtatt i ledergruppen Egen strategibrosjyre Lederprinsippene i kredittkort-format Lederprinsippene kjernen i lederutviklingsprogrammet Vi bruker alltid styringspyramiden i alle presentasjoner internt

15 og fortsetter med konkret innhold Kunde-service Effektiv Møter kunden med et smil Møte kundens behov med god kompetanse Moderne butikkkonsepter Oversiktlige selvbetjente butikker Moderne og ansvarlig image Service Norges beste kundemøte Intern konkurranse Årets butikk Balansert Målstyring Mystery Shoppers Modellbasert produktivitetsmåling Produktutvalg Dybde og bredde Alle vindistrikter representert Lønnsomhet Tilgjengelighet Ingen skal trenge å reise mer enn 30 minutter til nærmeste Vinmonopolbutikk Mulitikanalt tilbud Integrert multikanalt tilbud Enkelt å handle Lett å navigere

16 Betyr lederadferd noe for å nå våre mål??

17 JA! Her er teorien: Ansattes tilfredshet Innsats Lojalitet Kundetilfredshet Sterkere oppslutning hos folket om Vinmonopolet

18 og her er praksis Egen organisasjon MTU 2009: Max score: 7 Vinmonopolet ,5 6 6,5 6,3 6,4 5,5 5 4,5 4 3,5 47) Jeg er stolt av å jobbe i Vinmonopolet. 48) Vinmonopolet er en attraktiv arbeidsplass. 49) Alle forhold tatt i betraktning er jeg godt tilfreds med jobben min.

19 Fra MTU 2009 De mest fornøyde medarbeiderne er mest fornøyd med sin leder Max score: 7 7,0 6,0 7,0 Nærmeste leder 6,1 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker

20 Sammenheng mellom resultater og lederskap Jo mer tilfreds med jobben jo bedre resultater Mål: 90,0 Mål: 80,0 Mystery Shopper Alderskontroll 97 96, ,3 83, ,1 93, , Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker

21 Proxy for produktivitet Korttids sykefravær Sammenheng mellom tilfredshet og produktivitet og sykefravær Jo mer tilfreds med jobben jo bedre resultater og lavere sykefravær Tilfredshet og produktivitet Tilfredshet og sykefravær 15 1,80 % ,60 % 1,6 % 1,40 % ,20 % 1,00 % 1,1 % ,80 % 0,75 % 10 0,60 % 0,40 % 9 0,20 % 8 Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker 0,00 % Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker

22 Hvorfor er vi så fornøyd med Vinmonopolet som arbeidsplass? Disse påstandene påvirker Alle forhold tatt i betraktning er jeg godt tilfreds med jobben min mest Inkluderende nærmeste leder Variert arbeidsdag (jobbrotasjon) Lett tilgang på info Arbeidspress går ikke ut over livskvalitet Gleder meg til å gå på jobb Stolt av å jobb i Vinmonopolet

23 Kultur og verdier: Vinmonopolets lederprinsipper En handling betyr mer enn 1000 ord 1. Prestasjonsledelse: Jeg setter mål som bidrar til oppnåelse av VP s overordnende mål Jeg tar ansvar for at teamet mitt når fastlagte mål Vi gjør hverandre gode Leder går foran som et godt eksempel 2. Målavklaring Alle i VP har resultat- og utviklingsmål med tilhørende planer 3. Tilstedeværelse For å hjelpe, veilede og trene er jeg tilstede blant mine medarbeidere Jeg lytter aktivt og ser mine medarbeidere 4. Tilbakemelding Jeg gir tydelige tilbakemeldinger Jeg følger mine medarbeidere opp på en forutsigbar måte 5. Raus Jeg synliggjør mine medarbeideres gode prestasjoner Jeg respekterer mine kolleger Jeg stimulerer til gode beslutninger og aksepterer at det kan gjøres feil Jeg byr på meg selv

24 Prestasjonsbasert ledelse i Vinmonopolet Målet med Prestasjonsbasert ledelse i Vinmonopolet : Forankre varig adferd gjøre ord til handling Gjennom å bygge lederplattform basert på Vinmonopolets lederprinsipper kjerneverdier våre etiske retningslinjer vårt servicemål Gjennom tydelig målavklaring for alle medarbeidere, både resultat- og utviklingsmål Gjennom å bygge en kultur for tydelig kommunikasjon og tilbakemeldinger mellom ledere og medarbeidere Gjennom å videreutvikle evnene til å spille hverandre gode

25 Varig adferdsendring må forankres i kulturen Samfunnsoppdrag Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol Visjon Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte Hovedmål Velfungerende vinmonopolordning Norges ledende faghandelskjede Hovedstrategier Aktiv bruk av rammebetingelsene Tydelig samfunnsaktør God sosial kontroll Bredde, kvalitet og lønnsomhet i produktutvalget Det beste kundemøte Resultatorientert, kompetent og samhandlende organisasjon Verdigrunnlag Kvalitet og ansvar i kontakt med mennesker Tydelig Engasjert Inkluderende

26 Et eksempel: De viktigste møtene i Vinmonopolet er kundemøtene vi gjennomfører hver dag i alle våre butikker. Det er ikke bare noe vi sier i festtaler det er noe vi oppriktig mener!

27 Vi må kikke lederne i kortene 360 graders undersøkelser Lederne vurderes i forhold til lederprinsippene kulturbærerne Resultatene et diskusjonsgrunnlag ikke en fasit Viktig hjelpemiddel for å identifisere utviklingsbehov

28 Vår største utfordring som ledere hva er det? Mumle mumle Vi MÅ være direkte og tydelige I tråd med kjerneverdiene Ros dem som fortjener det Gi beskjed til dem som ikke yter nok, viser dårlige holdninger eller negativ adferd Ledelse er IKKE en popularitetskonkurranse Ta noen sjanser, du må risikere at din tilbakemelding føles ubehagelig for noen Medarbeidere som blir møtt med klare krav, tydelige mål, avklarte forventninger, som får lov til å utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til dette OG som får beskjed om hvordan de ligger an i forhold til målene, er fornøyde. Også med lederen! Da får vi også fornøyde kunder!

29 Opplæring i Vinmonopolet

30 Forelesere i Vinmonopolet Interne forelesere på alle kurs Styrker læringseffekten Foreleserne trenes gjennom train the trainer kurs, presentasjonsteknikk og tett oppfølging hele veien

31 Vinmonopolets kompetansestige

32 Vinmonopolets kompetansestige Trinn 1 Introduksjonskurs Vinmonopol (e-kurs) Alkoholloven, Vinmonopolets historie, Etikk, etc. Vintro (e-kurs) Varefaglig introduksjon; øl, svakvin, sterkvin, brennevin Gjennomføres ila 6 mnd etter ansettelse Trinn 2 Introduksjonssamling Operasjonalisering av trinn 1 4 dager Smaking, info fra Kjedekontoret, omvisning på Arcus

33 Vinmonopolets kompetansestige Trinn 3 Påfyll (e-kurs og selvstudium) Varefaglig fordypning innen øl, sterkvin, svakvin, brennevin, alkoholfritt Trinn 4 Operasjonalisering av trinn 3 4 dager Smaking, info fra Kjedekontoret, service og kundebehandling Trinn 2-4 gjennomføres innen 2 år etter ansettelse

34 Vinmonopolets kompetansestige Trinn 5 Selvstudiet 4 samlinger over ett år 8-10 brevinnsendinger / hjemmeoppgaver Studiereise Smaking i butikk Avsluttende eksamen Opptakskrav: gjennomført obligatorisk opplæring Kompetansetillegg ved bestått eksamen Temaer 2011: Italia Vinland utenfor Europa Burgund Bordeaux Sterkvin WSET Exploring wines and Spirits Mat og drikke

35 Vinmonopolets kompetansestige Trinn 6 WSET Diploma Verdens ledende organisasjoner innen vin- og brennevinsutdanning høyeste utdannelse er WSET Diploma. Ansatte i Vinmonopolet kan søke økonomisk støtte til å ta denne utdanningen. Studiet er beregnet på ansatte med behov for spisskompetanse Studiet skal gi spesifisert produktkunnskap og forståelse av globale markeder for vin og brennevin

36 Annen varefaglig opplæring Varefaglige temadager Oppfriskningskurs 4 dager Smaking Temaer varierer med sesongen Temakurs mat og drikke For små butikker og filialer Mat og drikke i kombinasjon 3 dager Kunnskapsdeling i butikken før og etter samling Åpen studiereise Reisemål varierer med fokusområder i butikk

37 Annen opplæring HMS / AKAN Ledertrening Obligatorisk for alle ledere og nestledere Bygger på Vinmonopolets styringspyramide Butikkutveksling Økonomisk støtteordning Seniorkurs Nyhetssmakinger - fokusområder Mat og Vin

38

39

40 Takk for oppmerksomheten!

Endringsledelse i Vinmonopolet. Hvordan skape prestasjonskultur i et statlig monopol?

Endringsledelse i Vinmonopolet. Hvordan skape prestasjonskultur i et statlig monopol? Endringsledelse i Vinmonopolet. Hvordan skape prestasjonskultur i et statlig monopol? 30.5.2013 Centre for Monetary Policy Kai G. Henriksen Adm. dir. AS Vinmonopolet TEMA Monopolets utfordringer Klare

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging Sandnes-modellen Kommunikasjons og omdømmebygging Jan Inge Abrahamsen Seksjonsleder strategi og økonomi 3. Juni 2008 Kommunikasjonsmodell Verdier Ideen Hvorfor vi er til Hvem vi er Visjonen Visuelt Komm.

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014 Nøkkeltall En ansvarlig kunnskapsbedrift 1) Bruttomargin = 2) Resultatgrad = 3) Totalkapitalrentabilitet = driftsinntekt vareforbruk driftsinntekt resultat før vinmonopolavgift

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. Enhet barnehager og spesialpedagogisk team Et godt sted å være Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. KPI 2015 KPI-NØKKELINDIKATORER Kjære kollega Jeg har

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer