Strategisk HR. Systematisk kunnskaps- og lederutvikling i Vinmonopolet. Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk HR. Systematisk kunnskaps- og lederutvikling i Vinmonopolet. Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet"

Transkript

1 Strategisk HR Systematisk kunnskaps- og lederutvikling i Vinmonopolet Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet

2 VINMONOPOLET - ÅRETS SERVICEBEDRIFT 2006 Juryen har vurdert kandidater ut fra følgende kriterier: Samfunnsansvar opptatt av løsninger som tjener samfunnet som helhet Kunnskap høy faglig kompetanse som utnyttes på en god og positiv måte Verdiskaping fokus på oppgaver og arbeidsform som fremmer verdiskaping og velferd

3

4

5 Vinmonopolets omdømmeundersøkelse 2008 Alt salg av vin og brennevin bør skje gjennom Vinmonopolet Andel som er helt/delvis enig 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% 48% 53% 58% Utført av Synovate

6 Tema Strategi hva vil vi, hvem er vi? Ledelse og service Vinmonopolets lederhus

7 Vinmonopolet butikk, nett og telefon BUTIKKER 239 butikker 1600 ansatte Fullsortiment Hovedsortiment Grunnsortiment Distriktsbutikk Filialbutikk NETT- BUTIKK ordrer 2,6 mill. besøk KUNDE- SENTER Tlf.: anrop e-post ordrer

8 Vinmonopolets Styringspyramide En oppsummering av vår selskapsstrategi Samfunnsoppdrag Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol Visjon Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte Hovedmål Velfungerende vinmonopolordning Norges ledende faghandelskjede Hovedstrategier Aktiv bruk av rammebetingelsene Tydelig samfunnsaktør God sosial kontroll Bredde, kvalitet og lønnsomhet i produktutvalget Det beste kundemøte Resultatorientert, kompetent og samhandlende organisasjon Verdigrunnlag Kvalitet og ansvar i kontakt med mennesker Tydelig Engasjert Inkluderende

9 Tema Strategi hva vil vi, hvem er vi? Ledelse og service Vinmonopolets lederhus

10 Betyr lederadferd noe for å skape god service??

11 JA! Her er teorien: Ansattes tilfredshet Innsats Lojalitet Kundetilfredshet Sterkere oppslutning i folket om Vinmonopolet

12 Egen organisasjon MTI: Max score: 7 Vinmonopolet ,5 6 6,3 6,1 6,3 5,5 5 4,5 4 3,5 47) Jeg er stolt av å jobbe i Vinmonopolet. 48) Vinmonopolet er en attraktiv arbeidsplass. 49) Alle forhold tatt i betraktning er jeg godt tilfreds med jobben min.

13 De mest fornøyde medarbeiderne er mest fornøyd med sin leder og omvendt Max score: 7 7,0 6,0 6,4 Tilfredshet 5,8 7,0 6,0 Nærmeste leder 7,0 6,1 5,0 4,7 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker 0,0 Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker

14 Klar sammenheng mellom resultater og lederskap Jo mer fornøyd med sin leder jo bedre resultater Mål: 90,0 Mål: 80,0 Mystery Shopper Alderskontroll 94, , ,9 93, ,8 71,1 92, , , ,2 90, ,5 Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker 40 Mest tilfredse butikker Gjennomsnitt Minst tilfredse butikker

15 God ledelse og fornøyde medarbeidere gir gode resultater!!

16 Det er menneskene som teller! Betjeningens hjelpsomhet Størrelsen på vareutvalget Oversiktlighet i butikkene Ventetid eller køen i kassen Atmosfære og miljø i butikken Betjeningens anbefalinger Servicen Resultat: Meget / ganske godt inntrykk

17 Tema Strategi hva vil vi, hvem er vi? Ledelse og service Vinmonopolets lederhus

18 Prestasjonsbasert ledelse i Vinmonopolet Obligatorisk opplæring for toppledelsen, mellomledere/ distriktssjefer, butikksjefer, og nestledere i butikk 4 samlinger á 2 dager over en 8 måneders periode. Tema Strategisk innflytelse Prestasjonsledelse Team Meny

19 Prestasjonsbasert ledelse i Vinmonopolet Målet med Prestasjonsbasert ledelse i Vinmonopolet : Forankre varig adferd gjøre ord til handling Gjennom å bygge lederplattform basert på Vinmonopolets lederprinsipper, verdier Engasjert, Tydelig og Inkluderende, våre etiske retningslinjer og vår servicestandard Gjennom tydelig målavklaring for alle medarbeidere, både resultat- og utviklingsmål Gjennom å bygge en kultur for tydelig kommunikasjon og tilbakemeldinger mellom ledere og medarbeidere Gjennom å videreutvikle evnene til å spille hverandre gode

20 Strategi og ledelse 2-årig program for bedre ledelse i Vinmonopolet Vinmonopoletstrategi og mål Kompetansemål Kunnskapsmål Ferdighetsmål Holdingsmål Innhold i læreprogrammene Pedagogiske metode E-læring Problembasert læring Trening

21 Undervisning vs. trening Tradisjonell metode Moderne metode Ferdigheter Holdninger Kunnskaper Undervisning/teori Trening/praksis

22 Utvikling av Vinmonopolets ledere Årets lederkonferanse Strukturell ledelse Lederhuset Personlig ledelse Lederprinsipper

23 Lederhuset - lederfundamentet Visjon Mål Organisering Kultur og verdier Coaching Systematisk trening

24 Øvelse gjøre mester..skape varig adferd gjennom systematisk trening Vi er hva vi gjør ofte. Gode og riktige handlinger oppstår når de er en vane og ikke en bevist handling. Aristotles

25 Prestasjonsledelse fra ord til handling 1. Fortell meg hva du forventer av meg hva er målene mine? a. Leder setter mål b. Skap eierskap og involvering i målkonverteringen til delmål og handlinger c. Kvantifiserbare d. Målbare 2. Hva er ønsket adferd? a. Delmål og delinnsats b. Plan 3. Gi meg muligheten til å gjøre det 4. Følg meg opp underveis a. Forsterke b. Motivere 5. Vurder og hjelp meg der jeg trenger det a. De beste slutter hvis de ikke får oppmerksomhet, eller; b. Skaffer seg oppmerksomhet med å protestere, saboterer i det stille 6. Bedøm og belønn min innsats rettferdig a. For å hjelpe og bedømme, MÅ du observere b. Skaffe deg observasjonsmulighet

26 Kultur og verdier: Vinmonopolets lederprinsipper 1. Prestasjonsledelse: Jeg setter mål som bidrar til oppnåelse av VP s overordnende mål Jeg tar ansvar for at teamet mitt når fastlagte mål Vi gjør hverandre gode Leder går foran som et godt eksempel 2. Målavklaring Alle i VP har resultat- og utviklingsmål med tilhørende planer 3. Tilstedeværelse For å hjelpe, veilede og trene er jeg tilstede blant mine medarbeidere Jeg lytter aktivt og ser mine medarbeidere 4. Tilbakemelding Jeg gir tydelige tilbakemeldinger Jeg følger mine medarbeidere opp på en forutsigbar måte 5. Raus Jeg synliggjør mine medarbeideres gode prestasjoner Jeg respekterer mine kolleger Jeg stimulerer til gode beslutninger og aksepterer at det kan gjøres feil Jeg byr på meg selv

27 Ledertrening i praksis utvikling av ditt personlige lederskap Lederhuset Mål Organisering Kultur Coaching Synlighet og tilstedeværelse LEDERATFERD Hva må jeg trene på for å få resultater? - Treningsområder? - Treningsplan LEDERAKTIVITETER Ledermøter Avd.møte Medarb. samtaler Månedlige oppfølgingssamtaler Diskutere hva som kan gjøres annerledes Oppnådde delmål gir nye treningsaktiviteter Frigjøre tid ville det Max 20 timers møtetid i uka Lunsj i kantina 2x i uka Oppsøke kaffemaskinen 1x om dagen Internlunsj 1x i måneden Mer av det samme RESULTATER Treningsaktivitet Opplevelse trening Nyttig Gir effekt Opplevelse av leder som trener Alle ledere evalueres i forhold til Lederprinsippene gjennom en årlig 360 graders undersøkelse

28 Vår største utfordring som ledere hva er det? Mumle mumle Vi MÅ være direkte og tydelige I tråd med kjerneverdiene Ros dem som fortjener det Gi beskjed til dem som ikke yter nok, viser dårlige holdninger eller negativ adferd Ledelse er IKKE en popularitetskonkurranse Ta noen sjanser, du må risikere at din tilbakemelding føles ubehagelig for noen Medarbeidere som blir møtt med klare krav, tydelige mål, avklarte forventninger, som får lov til å utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til dette OG som får beskjed om hvordan de ligger an i forhold til målene, er fornøyde. Også med lederen! Da får vi også fornøyde kunder!

29 Knytte våre servicehelter i butikkene og hverdagsheltene på kjedekontoret sammen Alle nyansatte på kjedekontoret skal jobbe én uke i butikk ila de første seks mnd. Alle ansatte på kjedekontoret skal jobbe én uke i butikk ila en treårsperiode. Alle på kjedekontoret jobber minst én dag i butikk ifm høytider (jul, påske og pinse) Ledergruppen jobber i årets butikk mens betjeningen er på studiereise. Nye butikksjefer hospiterer på kjedekontoret.

30 Takk for oppmerksomheten!

31 Beste praksis elementer i Vinmonopolet Kundeservice Effektiv Møter kunden med et smil Møte kundens behov med god kompetanse Moderne butikkonsepter Oversiktlige selvbetjente butikker Moderne og ansvarlig image Service Vi har det beste kundemøtet i Norge Intern konkurranse Årets butikk Balansert Målstyring Mystery Shoppers Modellbasert produktivitetsmåling Produktutvalg Dybde og bredde Alle vindistrikter representert Lønnsomhet Tilgjengelighet Ingen skal trenge å reise mer enn 30 minutter til nærmeste Vinmonopolbutikk Mulitikanalt tilbud Integrert multikanalt tilbud Enkelt å handle Lett å navigere

32 Vinmonopolets butikkstrategi er bygget på beste praksis Uovertruffen kundeservice Moderne butikker Service Vi tilbyr det beste kundemøtet i Norge Sterk intern konkurranse Bredt produktutvalg God tilgjengelighet Integrert mulitikanalt tilbud

33 Vinmonopolets omdømmeundersøkelse 2008 Hvor godt inntrykk har du av Vinmonopolet totalt sett? Andel med meget godt/ ganske godt inntrykk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 86% 79% Utført av Synovate

34 LEDERNES VERKTØYKASSE Intern konkurranse og målinger erstatter ekstern konkurranse og benchmarking

Hvordan skape prestasjonskultur i et monopol der målet er å tilby det beste kundemøtet i Norge

Hvordan skape prestasjonskultur i et monopol der målet er å tilby det beste kundemøtet i Norge Hvordan skape prestasjonskultur i et monopol der målet er å tilby det beste kundemøtet i Norge Siv Tophøj HR direktør AS Vinmonopolet Ansatte i fylkesbibliotekene Clarion Hotel, Oslo 9.mars 2012 Et klart

Detaljer

Endringsledelse i Vinmonopolet. Hvordan skape prestasjonskultur i et statlig monopol?

Endringsledelse i Vinmonopolet. Hvordan skape prestasjonskultur i et statlig monopol? Endringsledelse i Vinmonopolet. Hvordan skape prestasjonskultur i et statlig monopol? 30.5.2013 Centre for Monetary Policy Kai G. Henriksen Adm. dir. AS Vinmonopolet TEMA Monopolets utfordringer Klare

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Årsberetning. og årsregnskap

Årsberetning. og årsregnskap Årsberetning 2008 og årsregnskap Årsberetning 2008 og årsregnskap «I Vinmonopolet er vi glad når vin nytes i kombinasjon med mat. Det er da vinen virkelig kommer til sin rett. I vår rådgivning er vi ikke

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Salgsledelse i tøffe tider

Salgsledelse i tøffe tider Salgsledelse i tøffe tider & AVENIR arrangerer frokostseminar i Bergen 11. november 2009 med førstelektor Gorm Kunøe, Handelshøyskolen BI og seniorrådgiver i ScanForum AS gorm.kunoe@bi.no mobil +47 90

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. Enhet barnehager og spesialpedagogisk team Et godt sted å være Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. KPI 2015 KPI-NØKKELINDIKATORER Kjære kollega Jeg har

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Tema i dag: Motivasjon Personalmøter Medarbeidersamtaler Kommunikasjon Lederstil Oppgave i mersalg til neste samling: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN 1 FORUTSETNING YDMYKHET NYSGJERRIGHET KOMPETANSEOVERFØRING PÅ TVERS UTHOLD AT STYRKE SPENST BEVEGEL MENTALT ATF/HOLD TID KOMM KONFLIKT MILJØ STØTTEAP FAKTORISERING

Detaljer

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Lønns- og personalseksjonen juni 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lederplattform... 4 2.1 Hva

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer