HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord"

Transkript

1 HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet følgende forhold: Kjennskap til HiST Kilder til informasjon Vurdering av ulike faktorers medvirkning for valg av HiST Tilfredshet med informasjon Vurderinger av ulike faktorer m.h.t. den første tiden som student Vurderinger m.h.t. Quak!/ fadderuka Undersøkelsen er gjennomført via e-post utsending til samtlige studenter med vedlagt weblink til selve undersøkelsen. Utvalget består totalt sett av 605 studenter og datainnsamlingen ble gjennomført i uke - i 05. Uvektet utvalgsfordeling pr. fakultet:

2 HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Vi gjør også oppmerksom på at master er utelatt i vurderingsspørsmål på fakultetsnivå. I gjennomsnittsberegninger på fakultetsnivå består derfor utvalget av 57 studenter. I tabellen under er master inkludert: Statistiske feilmarginer: inntil, prosent Ved nedbrytninger i tallmaterialet (kontroller for kjønn, alder, fakultet etc.) er feilmarginene større (eks. prosent ved N=0). Så langt det er mulig, er årets resultater i denne rapporten sammenliknet med totalresultatene fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i perioden 0-0. Studieprogram med mindre enn 6 respondenter eller % svar er ikke inkludert i rapporten. For enkelhets skyld omtales IIE som fakultet i rapporten. Norfakta Markedsanalyse AS,. desember 05 Øyvind Sletten Prosjektleder

3 Gjennomsnittsskårer en forklaring Gjennomsnittsskårer: Før vi presenterer resultatene fra den delen av undersøkelsen som omhandler studentenes tilfredshet/ vurderinger vil vi kort skissere hvordan denne delen er gjennomført -samtidig som vi forklarer en del begreper som er knyttet til presentasjonen av disse. Studentenes vurderinger av HiST er i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-0, for på denne måten å komme fram til et relativtog enklere mål på tilfredshet: : svært misfornøyd / svært dårlig/ helt uenig 0 poeng : misfornøyd / dårlig/ delvis uenig 5 poeng : middels fornøyd / verken eller 50 poeng : fornøyd / bra/ delvis enig poeng 5: svært fornøyd / svært bra/ helt enig 0 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen. Gjennomsnittlig tilfredshet totalt -og med ulike enkeltområder -visualiseres på en enkel og grei måte ved hjelp av denne poengskalaen.

4 Gjennomsnittsskårer en forklaring Basert på bransjens og våre egne erfaringer legger vi følgende standard som grunnlag for våre vurderinger i denne rapporten: 5 poeng +: Svært høy tilfredshet/ enighet 0- poeng: Meget høy tilfredshet/ enighet -79 poeng: Forholdsvis høy til høy grad av tilfredshet/ enighet - poeng: Middels minus til middels tilfredshet/ enighet 56-6 poeng: Forholdsvis lav tilfredshet/ enighet Inntil 55 poeng: Lav tilfredshet/ liten grad av enighet Jo flere svar på negativ side av den 5-delte skalaen (-), desto lavere poengsum er det mulig å oppnå. Dersom det skal være mulig å oppnå 0 av 0 poeng så må altså alle svar være avgitt under svaralternativ 5 (svært fornøyd), noe som kun er teoretisk mulig.

5 Spørretekst: Hvilket fakultet ved HiST er du tilknyttet? Base 5: 605 (uvektet tallmateriale) Fakultet FHS FLT FT HHIT IIE Mann Kvinne år 9 år år år år

6 Spørretekst: Hvilket studieprogram har du valgt? Studieprogram (side av ) 6 Fakultet FHS FLT FT HHIT IIE Program % % % % % % Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro 9 5 Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi 6 Bachelor i ingeniørfag, kjemi 5 Bachelor i ingeniørfag, logistikk 9 Bachelor i ingeniørfag, maskin 5 Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i ingeniørfag, olje- og gassteknologi 0 Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern, deltid Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie 6 Master i aktivitet og bevegelse Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling 6 Tabellen fortsetter på neste side.

7 Studieprogram (side av ) Fakultet FHS FLT FT HHIT IIE Program % % % % % % Bachelor i ingeniørfag, data 9 Master i IKT-basert samhandling Bachelor i tegnspråk og tolking 0 Grunnskolelærerutdanning Grunnskolelærerutdanning -7 med vekt på realfag 7 Grunnskolelærerutdanning 5- med matematikk Grunnskolelærerutdanning 5- med norsk 5 Grunnskolelærerutdanning 5- med vekt på realfag 5 Master i matematikkdidaktikk -7 0 Master i matematikkdidaktikk 5- Master i norskdidaktikk -7 0 Master i norskdidaktikk 5- Tegnspråkutdanning, årsstudium Bachelor i bioingeniørfag 5 Bachelor i matteknologi 6 Bachelor i radiografi Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon 9 Bachelor i sykepleie 7 Master i psykisk helsearbeid Utvalgets størrelse

8 Kjennskap Spørretekst: Før du skulle søke opptak til høyere utdanning, i hvor stor grad vil du si at du kjente til HiST? Base 5: 605 På tross av forbedring; kjennskapen vurderes fortsatt som forholdsvis lav Figur.: Kjennskap (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS 50 AHS 55 6 ASP IIE FLT HHIT

9 Første gang kjennskap til HiST Spørretekst: På hvilken måte fikk du første gang kjennskap til HiST? Base 5: 605 Mest nevnt (som i 0/0/0): Har alltid visst om HiST Figur..: Første gang kjennskap til HiST Har alltid visst om HiST HiST sine nettsider Hørte om HiST fra venner Fikk informasjon om HiST på skolen Hørte om HiST gjennom familie HiST i sosiale medier (for eksempel Facebook, Twitter, Instagram) Har lest'/'hørt om HiST i media Annet Vet ikke FHS FLT FT HHIT IIE Mest nevnt ellers er HiST sine nettsider, at man har hørt om HiST fra venner samt at man fikk informasjon på skolen.

10 Første gang kjennskap til HiST Kjennskap historisk (prosent) Har "alltid" visst om HiST HiST sine nettsider Hørte om HiST fra venner Fikk informasjon om HiST på skolen Via familie 7 9 Lest/ hørt om HiST i media Via sosiale medier 0 Annet Vet ikke 0 Har alltid visst om HiST var også mest nevnt i undersøkelsene i perioden 0 0. HiST sine nettsider samt hørte om HiST fra venner var for øvrig mest nevnt i 0.

11 Søketidspunkt viktigste kilder til informasjon Spørretekst: Hva var de to viktigste kildene til informasjon da du bestemte deg for å søke på dette studietilbudet? Base 5: 605 Som i 0: Om lag 6 av studenter nevner hist.nosom viktigste kilde Figur..: Viktigste kilder FHS FLT FT HHIT IIE Hist.no Venner og bekjente Søkerhåndboka fra Samordna opptak Familie HiSTs studiekatalog Mest nevnte kilder ellers er venner og bekjente, Søkerhåndboka fra Samordna opptak, familie samt HiSTs studiekatalog. Kun prosent nevner ansatte ved HiST som viktig informasjonskilde. Studenter ved HiST Utdanningsmesse HiST i sosiale medier (for eksempel Facebook, Twitter, Instagram) Studierådgiver på videregående skole Kollegaer Skolebesøk Ansatte ved HiST 6 Annet Vet ikke 5

12 Søketidspunkt viktigste kilder til informasjon Søketidspunkt - historisk (prosent) hist.no Venner og bekjente Søkerhåndboka fra Samordna opptak Familie Studiekatalog - HiST 7 9 Studenter ved HiST 6 5 Utdanningsmesse 7 9 HiST i sosiale medier 6 Studierådgiver vgs Skolebesøk 5 5 Kollegaer Ansatte ved HiST Annet 6 6 Vet ikke 0 Historisk sett så er det ingen større endringer i løpet av de siste årene. Hist.no var også viktigste informasjonskilde i perioden 0 0.

13 Vurderinger av påstander - informasjon Spørretekst: Du oppga hist.no som en av dine viktigste kilder til informasjon. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? Base 5: 6 (andel som har nevnt hist.no) Studentene er fortsatt i meget stor grad enige i at de fikk informasjon om HiST sine studietilbud Figur..: Vurdering av påstander (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FHS FLT FT HHIT IIE Jeg fikk informasjon om HiST sine studietilbud 5 Jeg fikk informasjon om opptaksregler Jeg fant den informasjonen jeg lette etter Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om oppstarten 6 Studentene er også i stor grad enige i at de fikk informasjon om opptaksregler samt at de fant den informasjonen de lette etter.

14 Ulike faktorers medvirkning (tiden etter at man fikk tilbud om plass) Ønsket å studere i Trondheimsamt interesse for fageter også i 05 viktigste årsaker til at man velger å studere ved HiST Figur..: Viktigste faktorer (prosentandeler) FHS FLT FT HHIT IIE Ønsket å studere i Trondheim 6 Interesse for faget 6 6 Ønske om faglig utvikling Studiets faglige kvalitet 6 Studiets varighet'/'lengde 5 7 Ønsket å studere ved HiST Studiets sosiale miljø 6 7 Anbefalt av venner Mulighet til å studere i utlandet Hadde ikke gode nok karakterer til å studere der jeg egentlig ville Anbefalt av familie Vet ikke Spørsmålet var stilt annerledes i 0 og 0: I hvilken grad har følgende faktorer medvirket til at du valgte å studere ved HiST?. Ønsket å studere i Trondheim samt interesse for fagetble imidlertid også i disse undersøkelsene nevnt som de to faktorene med størst medvirkning. Mest nevnt i 0/ 0: Ønsket å studere i Trondheim, studiet passer med karriereplaner samt studiets faglige profil og innhold.

15 Opptakstjenesten vurdering av hjelp/ service Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med hjelpen/ servicen du fikk hos opptakstjenesten? Base 5: 57 (eks. master) Ingen endring totalt sett: Studentene som har vært i kontakt med tjenesten er fortsatt middels tilfredse med hjelp og service Figur..: Vurdering hjelp/ service (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT 6 FHS 67 AHS 6 ASP IIE 79 FLT 55 HHIT Studenter ved FT er de mest tilfredse når det gjelder hjelp og service hos opptakstjenesten. 5

16 Aktivering av konto/ innlogging Spørretekst: I e-post fra opptakstjenesten fikk du en lenke til nettsiden ny student". Der lå det bl.a. informasjon om aktivering av brukerkonto. Hvor enkelt syntes du det var å aktivere kontoen og logge deg inn? Base 5: 57 (eks. master) På tross av forbedring siden 0: Studentene syntes det var forholdsvis vanskelig å aktivere kontoen og logge inn Figur..: Vurdering av konto/ innlogging (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS AHS ASP IIE FLT HHIT

17 Største problemer aktivering/ innlogging Spørretekst: Du har svart at det var vanskelig eller svært vanskelig å aktivere kontoen/ logge deg inn etterpå. Vi vil gjernevite hva du opplevde som vanskeligst? Base 5: Som i 0: Om lag halvparten av studentene hadde størst problemer med å finne ut hvordan man skulle bruke påloggingen på de forskjellige systemene på hist.no Figur..: Største problemer (prosentandeler) FHS FLT FT HHIT IIE Å finne ut hvordan du skulle bruke påloggingen på de forskjellige systemene på hist.no (for eksempel webmail, studentweb, itslearning) Å forstå hva som trengtes av opplysninger for å aktivere brukerkontoen At jeg skulle aktivere kontoen for å få tilgang til systemene 7 Å aktivere kontoen og velge passord 7 Annet Vet ikke 7

18 Vurdering av informasjonen fra HiST totalt sett Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd er du totalt sett med informasjonen fra HiST? Base 5: 57 (eks. master) Ingen endring siden 0: Studentene er totalt sett fortsatt middels tilfredse med informasjonen fra HiST Figur..: Vurdering informasjon totalt (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT 6 FHS AHS ASP 67 6 Mellom avdelingene, så er det IIE, HHIT samt FT som har de mest fornøyde studentene når det gjelder informasjonen fra HiST. FLT og FHS har de minst fornøyde. IIE FLT HHIT 6

19 Vurdering av ulike områder første tiden som student Spørretekst: Nå følger noen spørsmål om den første tiden du var student ved ditt studieprogram. Hvor fornøyd var du med? Base 5: 57 (eks. master) Som tidligere: Studentene var mest tilfredse med tildelingen av ID-kort samt tilgangen til trådløst nettverk Figur..: Vurdering (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS AHS ASP IIE FLT HHIT Tildelingen av ID-kort 6 Tilgangen til trådløst nettverk Semesterregistreringen på Studentweb Brukervennlighet - It's learning/canvas 79 6 Informasjon - studieprogrammets faglige innhold Vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg Informasjon - studieprogrammets forventninger til deg som student Tilgangen til datarom Skårer på 60 tallet indikerer kun middels tilfredshet. 9

20 Vurdering av ulike områder første tiden som student Figur..: Vurdering - historisk (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) Tildelingen av ID-kort 6 60 Tilgangen til trådløst nettverk Semesterregistreringen på Studentweb 60 6 Brukervennlighet - Its-learning/Canvas 67 Informasjon - studieprogrammets faglige innhold 6 6 Vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg Informasjon - studieprogrammets forventninger til deg som student 67 Tilgangen til datarom Resultatene tyder på kraftig forbedring i tilfredshet på områdene semesterregistreringen på Studentweb (+7 poeng) samt brukervennlighet Its-learning/Canvas (+6 poeng). 0

21 Oppstart ved studieprogrammet forberedelse til studier Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg godt forberedt til studiene? Base 5: 57 (eks. master) Ingen endring siden 0: Studentene føler i forholdsvis liten grad at oppstarten bidro til at de følte seg godt forberedt til studiene Figur..: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS 55 ASP AHS IIE Resultatene viser altså totalt sett ingen endring i resultater siden forrige måling i 0. Resultatene tyder ikke denne gang på noen større endringer m.h.t. fakultetene. IIE kommer best ut med 6 poeng mens FHS kommer dårligst ut med 55 poeng. FLT HHIT

22 Oppstart ved studieprogrammet mottakelse som ny student Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg godt mottatt som ny student? Base 5: 57 (eks. master) På tross av nedgang: Oppstarten ved studieprogrammet bidro i stor grad til at studentene følte seg godt mottatt Figur..: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS AHS ASP IIE FLT HHIT Dårligst ut kommer FHS med poeng. FLT kommer best ut med av totalt 0 poeng.

23 Oppstart ved studieprogrammet inkludert i et godt sosialt miljø Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg inkludert i et godt sosialt miljø? Base 5: 57 (eks. master) Nedgang siden 0: Oppstarten ved studieprogrammet bidro i middels grad til at studentene følte seg inkludert i et godt sosialt miljø Figur..: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS AHS ASP IIE FLT HHIT Dårligst ut kommer FHS ( poeng) og IIE (67 poeng). FLT kommer best ut med 79 av totalt 0 poeng.

24 Vurdering av oppstarten totalt sett Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST? Base 5: 57 (eks. master) Nedgang siden sist: Studentene er totalt sett Forholdsvis fornøyde med oppstarten på HiST Figur.5.: Vurdering oppstart totalt sett (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS AHS 0 67 ASP 7 IIE 79 FLT HHIT 0 79 Mest tilfredse er for øvrig studentene på HHIT med av totalt 0 mulige poeng. Studenter under FHS er middels tilfredse med poeng og kommer denne gang dårligst ut.

25 Vurdering av Magasinet Quak!snakk Spørretekst: Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd er du med dette magasinet? Base 5: 57 (eks. master) Forbedring også siden 0: Studentene er godt fornøyde med magasinet Quak!snakk Figur 5..: Vurdering (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT 6 FHS 7 AHS ASP IIE FLT HHIT 0 Mest fornøyde er studentene ved HHIT (forbedring med 5 poeng til 0 poeng). IIE kommer denne gang dårligst ut med poeng. 5

26 Grad av nytte -Quak!-oppringning før studiestart Spørretekst: Før studiestart ble du oppringt av Quak!. Hvor nyttig var denne samtalen for deg? Base 5: 57 (eks. master) Fortsatt negativ trend: Opplevd nytte har blitt ytterligere mindre Figur 5..: Grad av nytte oppringning (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS 5 AHS ASP IIE FLT HHIT Verdt å nevne er det at 0 prosent av studentene hevder de ikke mottok en slik samtale. Best ut kommer FLT (5 poeng). Resultater på 50-tallet indikerer forholdsvis lav tilfredshet. Vi gjør også oppmerksom på at spørreteksten for 0/0 var avvikende fra spørreteksten i perioden Spørretekst 0/ 0: I hvilken grad vurderer du jumpstart-samtalen som nyttig? 6

27 Deltakelse på Quak! Spørretekst: Har du i løpet av fadderuka deltatt på noen av Quak! sine arrangementer? Base 5: 57 (eks. master) Som i 0: av deltok på ett eller flere arrangementer Figur 5..: Deltakelse på Quak! 0: Ja 0: Ja 0: Ja 05: Ja FT 7 7 FHS AHS Størst deltakelse finner vi blant studentene på HHIT (90 prosent). Lavest deltakelse finner vi blant studentene på IIE med 67 prosent. ASP IIE 6 67 FLT 7 HHIT

28 Vurdering av Quak! arrangement Spørretekst: Nå ber vi deg om å gi en vurdering av de ulike Quak!-arrangementene. Hvor fornøyd var du med følgende arrangementer.? Base 5: (andel som har deltatt på arrangement) Studentene er mest fornøyde med Gatefæst Figur 5..: Vurdering av arrangement (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FHS FLT FT HHIT IIE Gatefæst 7 Stand-up Avdelingsvis dag 0/ Festningslekene Maskeradeball 7 6 Avdelingsvis dag 7/ 5 Dagen med det rare i 6 79 Rebusløp 6 Studentkampen 6 Togafest Quak! bånd-dagen Immatrikuleringsfest Studentene er forholdsvis misfornøyde med arrangementet Instatirsdag. Instatirsdag

29 Vurdering av Quak! arrangement Figur 5..: Historisk vurdering (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) Gatefæst 5 6 Stand-Up 5 5 Avdelingsvis dag 0/ Festningslekene Maskeradeball 79 Stand-upkom best ut i målingene i 0, 0 og 0. I 0, 0 var det imidlertid Gatefæstsom fikk den høyeste vurderingen. Avdelingsvis dag 7/ Dagen med det rare i 6 6 Rebusløp Studentkampen Togafest 67 Quak!bånd-dagen Immatrikuleringsfest 79 6 Instatirsdag 5 Aktivitetsdag 6 Oppdrag Andefar 57 9

30 Benyttelse av rabatter Quak!bånd Spørretekst: Som deltaker hadde du mulighet til å kjøpe Quak!bånd. Dette båndet ga rabatter i butikker, restauranter og gratis inngang på flere arrangementer? Innen hvilke av kategoriene nedenfor benyttet du deg av disse rabattene? Base 5: Mest nevnt: Utested/konserter samt mat og drikke Figur 5.5.: Rabatter Quak!bånd FHS FLT FT HHIT IIE Utested/konserter Mat og drikke Klær og sko av benyttet seg ikke av noen av disse rabattene. Elektronikk Helse/velvære Ingen 9 7 Kjøpte ikke Quak!Båndet 0

31 Benyttelse av rabatter Quak!bånd Figur 5.5.: Rabatter nedbrytninger på kjønn og alder Mann Kvinne år 9 år Utested/konserter Mat og drikke Klær og sko Elektronikk Kvinnelige studenter benyttet rabatter i større grad enn menn på klær og sko samt mat og drikke. De yngste studentene på år ser ut til å være de flittigste brukerne av rabatter på utesteder/konserter. Helse/velvære Ingen Kjøpte ikke Quak!Båndet 6

32 Studentenes vurdering Quak! og fadderuka Spørretekst: Hvor fornøyd er du med Quak! og fadderuka? Base 5: Nedgang i tilfredshet siden 0: Studentene er Imidlertid fortsatt forholdsvis fornøyde med Quak! og fadderuka Figur 5.6.: Vurdering Quak! og fadderuka (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS AHS ASP IIE FLT 79 HHIT Størst nedgang i tilfredshet finner vi blant studentene ved IIE (nedgang på poeng). FLT og HHIT har nå de mest fornøyde studentene. I 0/ 0 var spørreteksten annerledes og det ble kun spurt om tilfredshet med fadderordningen generelt. Oppnådde skårer for begge disse to årene: 7 poeng.

33 Opplevd drikkepress/ eget alkoholkonsum i fadderuka Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Base 5: Drikkepresssamt for høyt alkoholkonsumunder fadderuka er heller ikke i 05 noe stort problem Figur 5.7.: Utsagn: Drikkepress/ eget alkoholkonsum (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) Jeg opplevde drikkepress Jeg drakk for mye FHS FLT FT Problemet med drikkepress og egen drikking ser ut til å være noe større ved HHIT enn de andre fakultetene. Drikkepresset oppleves minst blant studentene på IIE. Problemet med å drikke for mye ser ut til å være minst blant studentene på FHS. HHIT 5 IIE 6

34 Opplevd drikkepress/ eget alkoholkonsum i fadderuka Figur 5.7.: Historisk: Drikkepress/ eget alkoholkonsum (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) Jeg opplevde drikkepress Jeg synes jeg drakk for mye

35 Kontakt og ivaretakelse - faddere Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Base 5: Studentene mener i stor grad at de ble ivaretatt av fadderne Figur 5..: Faddere (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) Fikk god kontakt med fadder Ble ivaretatt av fadder FHS FLT FT Studentene mener også i forholdsvis stor grad at de fikk god kontakt med fadderne. FLT kommer også denne gang best ut med hensyn til begge disse områdene. Her er studentene meget godt fornøyde. HHIT 7 IIE 5

36 Ivaretakelse - faddere Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Base 5: Figur 5..: Ivaretakelse - historisk (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS AHS 56 ASP IIE FLT HHIT

37 Opplevelse av gruppepress Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Base 5: Gruppepress er ikke noe problem Figur 5.9.: Gruppepress (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) Jeg opplevde gruppepress fra faddere eller medstudenter, som fikk meg til å gjøre ting jeg i utgangspunktet ikke ville FHS FLT FT HHIT IIE 7

38 Fadderuka evne til å skape et sosialt miljø Spørretekst: I hvilken grad opplevde du at fadderuka Quak! hjalp deg med å skape et sosialt miljø for deg og dine medstudenter? Base 5: Studentene er fortsatt tilfredse Figur 5.9.: Sosialt miljø (gjennomsnittsskårer, 0-0 poeng) FT FHS AHS ASP IIE FLT HHIT Den positive utviklingen fortsetter for FLT og HHIT (begge + poeng). Trenden er imidlertid fortsatt negativ for IIE (nedgang på 5 poeng siden 0/ poeng siden 0).

39 Antatt tidsbruk på studiet inklusive undervisning Spørretekst: Hvor mange timer pr. uke regner du med å bruke på studiet, inklusive undervisning? Base 5: 605 Om lag halvparten regner med å bruke timer eller mer på studiet inklusive undervisning Figur 6..: Antall timer (prosent) FHS FLT FT HHIT IIE Mindre enn 5 timer 5-0 timer -5 timer 6-0 timer -5 timer 6-0 timer -5 timer Mer enn 5 timer Vet ikke Ser vi på fakultet så er det studenter på FT som bruker mest tid på studiene. Avdelingen som ser ut til å bruke minst tid er for øvrig FLT. 9

40 Antatt tidsbruk på lønnet arbeid utenom studiet Spørretekst: Hvor mange timer pr. uke regner du med å bruke på lønnet arbeid utenom studiet? Base 5: 605 Om lag halvparten kommer ikketil å bruke tid på lønnet arbeid utenom studiet Figur 6..: Antall timer (prosent) FHS 7 5 FLT FT HHIT Ingen -5 timer 6- timer -5 timer 6-0 timer -5 timer 6-0 timer Mer enn 0 timer Vet ikke IIE Ser vi på fakultet så er det HHIT som har størst andel studenter som ikke skal jobbe utenom studiet. FHS og FLT har tilsvarende lavest andel ikke-jobbende studenter. Nedbrytninger pr. program følger på neste side. 0

41 Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST totalt Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = poeng De 6 faktorene med målbar innvirkning forklarer 9 % av studentenes totale tilfredshet r²=9 Godt mottatt som ny student 0, Informasjon om studieprogrammets forventninger 0, Inkludert i et godt sosialt miljø 0, Vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg 0, Godt forberedt til studiene 0, Hvordan semesterregistreringen på Studentweb ble gjennomført 0,0 Forklaring:Klarer HiST totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel godt mottatt som ny student med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0, poeng (til, poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 6 faktorene forklarer 9 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 6 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som bra.

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Saksliste Sak 13/12 Deltakelse på messer i 2013 Sak 14/12 Studentambassadører til hjemskolene Sak 15/12 Teknodagen/Åpen dag 31. januar Sak 16/12

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: AFT Antall studenter i utvalget: 329 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

Institusjonelle undersøkelser ved HiST

Institusjonelle undersøkelser ved HiST Institusjonelle undersøkelser ved HiST Inntakskvalitetsundersøkelsen 2012 Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Kandidatundersøkelsen 2013 21.03.2013 HiST Inntakskvalitet 2012: Forord Gjennomsnittsskårer:

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ALT Antall studenter i utvalget: 151 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Oversikt over studietilbud ved HiST

Oversikt over studietilbud ved HiST Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 102 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 84 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall totalt ved AHS Mann 224 45,3 % Audiograf 7 1,4 % 9,2 % Kvinne 270 54,7 % Barnevernspedagog 6 1,2

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: TØH Antall studenter i utvalget: 99 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

Tabell 1. Selection: År 2012. Norfakta Markedsanalyse April 2012. Selection: År 2012

Tabell 1. Selection: År 2012. Norfakta Markedsanalyse April 2012. Selection: År 2012 ant % AFT ---------------------------------------- 244 26 AHS ---------------------------------------- 222 23 AITel --------------------------------------- 77 8 ALT ----------------------------------------

Detaljer

Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet

Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet Introside: Kjære HiST-student! Vennligst les gjennom denne teksten nøye før du begynner på undersøkelsen.

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: AITel Antall studenter i utvalget: 88 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Markedsundersøkelse Stranda

Markedsundersøkelse Stranda Markedsundersøkelse Stranda Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra en markedsundersøkelse, gjennomført blant fastboende og hytteeiere i Stranda kommune. Undersøkelsen er

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2009 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 4 2. INNTAKSPROSESSEN 6 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 6

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

arkiv og samlingsforvaltning (IGA) Institutt for grunnskolelærerutdanning

arkiv og samlingsforvaltning (IGA) Institutt for grunnskolelærerutdanning Høgskolestyret Kari Kjenndalen Rektor Helge Klungland FoU Stab Prorektor forskning og innovasjon Monica Lillefjell Prorektor utdanning Svanhild Schønberg Kommunikasjon Morten Thoresen Seksjon for studier

Detaljer

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene?

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Hallstein Hemmer, Instituttleder kjemi og materialteknologi Prodekan for utdanning Fakultet for Teknologi (FT), NTNU Kunnskap for

Detaljer

KTI: Markedskraft 2009

KTI: Markedskraft 2009 orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra arkedskraft. akgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN... 8 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

KTI Renovasjon/ slam 2015

KTI Renovasjon/ slam 2015 Norfakta presenterer i denne figurrapporten resultatene fra årets KTI - undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Fosen Renovasjon. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet på områdene:

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo.

Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Vedlegg. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Tabell. Tidligere studieerfaring og studiegjennomføring. N=119 Spm.. Hadde du studert

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 15.2.216 14:4 Brukerundersøkelsen 215 1211 brukere av konfliktrådets tjeneste fikk epostinvitasjon til undersøkelsen: Svarandelen var ca. 27,9 % - en drøy fjerdedel. Brukere kan også selv oppsøke undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

De første 2 valgene «Navn» og «Brukernavn»:

De første 2 valgene «Navn» og «Brukernavn»: Kontoinnstillinger Slik kommer du til «Kontoinnstillinger»: Logg inn på Facebook Kontoinnstillinger finner du under den lille pilen til høyre for «Hjem». Velg «Kontoinnstillinger» Vi skal nå vise de viktigste

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 17.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 17. Diplomundersøkelsen 2003 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen

Detaljer

Førsteårsstudenten 2014

Førsteårsstudenten 2014 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Juni, 2014 Førsteårsstudenten 2014 bachelorprogrammer, inkludert 4-årige lærerutdanninger BACHELORPROGRAMMENE OG 4-ÅRIGE LÆRERUTDANNINGER INNHOLD: Indikatorer

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDENTTILFREDSHET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING...

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra. akgrunnen for undersøkelsen er oppdragsgivernes

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Utvikling over tid kjønnsfordeling teknologistudier ved HiST

Utvikling over tid kjønnsfordeling teknologistudier ved HiST Utvikling over tid kjønnsfordeling teknologistudier ved HiST I rekrutteringssammenheng er det av interesse å se utvikling av kjønnsandel for ulike studier. Dette i sær knyttet til rekruttering av jenter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge Oktober 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen...3 Om rapportering...3 Om feilmarginer

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-06. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8. Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen er web basert, og den foregikk i år i

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2005 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-05. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer