EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV INNTAKSKVALITET"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 84

2 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering av inntakskvalitet høsten 2010, og viser svarfordelinger for evalueringens enkeltspørsmål for ASP. Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til resultatene når vi spør et utvalg av en målgruppe og ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele målgruppen. Denne usikkerheten, eller feilmarginen, kan beregnes statistisk. Et sentralt mål i denne sammenhengen er standardavviket. Standardavviket beregnes ut fra hvor mye hver enkelt enhet avviker fra gjennomsnittet for alle enhetene i undersøkelsen når det gjelder den egenskapen vi ønsker å måle. Med utgangspunkt i standardavviket kan vi beregne feilmarginen for det aktuelle resultatet. Fastsettelsen av feilmarginen vil også avhenge av hvor stor usikkerhet vi er villige til å akseptere. Det vanlige er å angi feilmarginer basert på 95 prosent sannsynlighet. Dette betyr at hvis vi hadde 100 forskjellige uavhengige utvalg, ville resultatet ligge innenfor de feilmarginene vi oppgir i minst 95 av de 100 undersøkelsene. Feilmarginene i prosenttabellene uttrykkes i prosentpoeng. Hvis vi for eksempel har funnet at en egenskap har en oppslutning på 30% i hele utvalget på om lag 1000 respondenter, gir dette en feilmargin på +/- 2,8 prosentpoeng. I målgruppen kan det da være mellom 27,2 og 32,8 prosent som har dette kjennetegnet, selv om det mest sannsynlige resultatet er 30 prosent. Tabellen nedenfor kan brukes som et hjelpemiddel ved tolkningen av tabellene. Feilmarginer ved uendelighetsutvalg - når universet er 10 ganger større, eller enda større, enn antallet observasjoner STØRRELSEN PÅ FEILMARGINEN I PROSENTPOENG Antall Tilslutning til et bestemt parti respondenter 5(95)% 10(90)% 20(80)% 30(70)% 40(60)% 50(50)% 50 +/- 6 +/- 8,3 +/- 11,0 +/- 12,7 +/- 13,6 +/- 13, /- 4,3 +/- 5,9 +/- 7,9 +/- 9,0 +/- 9,6 +/- 9, /- 3,0 +/- 4,2 +/- 5,5 +/- 6,4 +/- 6,8 +/- 6, /- 2,5 +/- 3,5 +/- 4,6 +/- 5,4 +/- 5,7 +/- 5, /- 2,2 +/- 3,0 +/- 3,9 +/- 4,5 +/- 4,8 +/- 4, /- 1,9 +/- 2,6 +/- 3,5 +/- 4,0 +/- 4,3 +/- 4, /- 1,7 +/- 2,4 +/- 3,2 +/- 3,7 +/- 3,9 +/- 4, /- 1,6 +/- 2,3 +/- 3,1 +/- 3,6 +/- 3,7 +/- 3, /- 1,4 +/- 1,9 +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 3,0 +/- 3, /- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,6 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 2,0 Denne oversikten over feilmarginer angir intervallet for prosentresultater som med 95 % sannsynlighet inneholder det sanne resultat. Feilmarginene varierer med den observerte egenskapen (prosentandelen som har et gitt kjennetegn -horisontalt) og antall respondenter som ligger til grunn for estimatet (vertikalt). Generelt sett øker usikkerheten jo nærmere den observerte egenskapen kommer 50% og jo færre observasjoner estimatet baseres på. Usikkerheten på +/- 2,8 prosentpoeng i eksemplet ovenfor finner i tabellen i krysningspunktet mellom 30%(70%) og 1000 (skravert i tabellen). Dette betyr at usikkerheten øker når vi studerer undergrupper i målgruppen. Dersom vi vurderer en egenskap med 30% tilslutning blant kvinner (som antas å utgjøre om lag halvparten av respondentene) ser vi at usikkerheten er +/- 4,5 prosentpoeng. (Oppslutningen i målgruppen ligger i intervallet 25,5-34,5%). Den statistiske usikkerheten sier imidlertid ikke noe om utvalgets representativitet, som må vurderes for seg.

3 LESEVEILEDNING (fortsetter) Frekvensfordelingene fremstilles på tre måter: Frequency: Antall studenter som har svart for hver svarkategori. Percent: Prosentvis fordeling på de enkelte svarkategorier. percent: Prosentvis fordeling på de enkelte svarkategorier, når ubesvarte er fratrukket. Det er vanligvis denne fordelingen som legges til grunn for fortolkningen. Percent: Kumulativ frekvensfordeling. Merk at prosentskalaen (Y-aksen) varierer for de enkelte fordelinger i henhold til de faktiske svarene. Det visuelle uttrykket vil dermed variere i forhold til sammenlikninger på tvers av enkeltspørsmål. Enkelte svarkategorier vil også kunne være utelatte i tabellene, dersom ingen studenter benytter seg av disse.

4 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? I svært liten grad I nokså liten grad I nokså stor grad I svært stor grad Kjennskap til studiene - HiST generelt sett Frequency Percent Percent Percent 4 4,8 4,8 4, ,9 17,9 22, ,4 21,4 44, ,3 33,3 77, ,6 22,6 100,0 100,0

5 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? I svært liten grad Kjennskap til studiene - Studietilbudene ved HiST I nokså liten grad I nokså stor grad I svært stor grad Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 3,8 3, ,0 26,3 30, ,7 17,5 47, ,1 33,8 81, ,9 18,8 100, ,2 100,0 4 4,8

6 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? Kjennskap til studiene - Studieprogrammet jeg begynte på I svært liten grad I nokså liten grad I nokså stor grad I svært stor grad Frequency Percent Percent Percent 2 2,4 2,5 2, ,5 16,0 18, ,2 21,0 39, ,5 42,0 81, ,9 18,5 100, ,4 100,0 3 3,6

7 På hvilken måte fikk du første gang kjennskap til HiST? Kryss av to alternativer $Q2 Frequencies Responses Første gangs kjennskap til HiST a Kjennskap til HiST - Har "alltid" visst om HiST Kjennskap til HiST - Har lest/hørt om HiST i media N Percent Percent of Cases 45 32,8% 53,6% 6 4,4% 7,1% Kjennskap til HiST - Fikk informasjon om HiST på skolen 17 12,4% 20,2% Kjennskap til HiST - Hørte om HiST gjennom familien 10 7,3% 11,9% Kjennskap til HiST - Hørte om HiST fra venner 29 21,2% 34,5% Kjennskap til HiST - HiST sine nettsider 30 21,9% 35,7% ,0% 163,1% a. Dichotomy group tabulated at value 2.

8 Hvor enig eller uenig er du i de følgende beskrivelsene av forholdet ditt til HiST før du ble student? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Du visste ikke på forhånd at du skulle søke HiST Frequency Percent Percent Percent 39 46,4 47,6 47, ,5 15,9 63, ,1 13,4 76, ,9 12,2 89,0 9 10,7 11,0 100, ,6 100,0 1 1,2 1 1,2 2 2,4

9 Hvor enig eller uenig er du i de følgende beskrivelsene av forholdet ditt til HiST før du ble student? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Du visste på forhånd hva du ønsket å studere Frequency Percent Percent Percent 2 2,4 2,4 2, ,1 13,3 15,7 5 6,0 6,0 21, ,0 19,3 41, ,3 59,0 100, ,8 100,0 1 1,2

10 Hvor enig eller uenig er du i de følgende beskrivelsene av forholdet ditt til HiST før du ble student? Du visste ikke på forhånd at HiST hadde den utdanningen du var interessert i Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency Percent Percent Percent 54 64,3 66,7 66, ,9 12,3 79,0 5 6,0 6,2 85,2 5 6,0 6,2 91,4 7 8,3 8,6 100, ,4 100,0 3 3,6

11 Hvor enig eller uenig er du i de følgende beskrivelsene av forholdet ditt til HiST før du ble student? Helt uenig Delvis enig Helt enig Du visste at HiST lå i Trondheim Frequency Percent Percent Percent 2 2,4 2,4 2,4 1 1,2 1,2 3,6 3 3,6 3,6 7, ,7 92,8 100, ,8 100,0 1 1,2

12 Som søker, hva var de to viktigste kildene til informasjon om HiST? Kryss av to alternativ. $Q4 Frequencies Responses Hva var de to vikti gste kildene til informasjon om HiST? a Kilde til info - Søkerhåndboka fra Samordna opptak Kilde til info - Studierådgiver på videreg ående skole Kilde til info - hist.no N Percent Percent of Cases 27 16,7% 32,1% 4 2,5% 4,8% 63 38,9% 75,0% Kilde til info - histme.no 5 3,1% 6,0% Kilde til info - Familie, venner og kjente 26 16,0% 31,0% Kilde til info - Skolebesøk 1,6% 1,2% Kilde til info - Utdanningsmesse 6 3,7% 7,1% Kilde til info - Studenter ved HiST 17 10,5% 20,2% Kilde til info - HiSTs studiekatalog 10 6,2% 11,9% Kilde til info - Annet 3 1,9% 3,6% ,0% 192,9% a. Dichotomy group tabulated at value 2.

13 Hvorfor valgte du å studere ved HiST? Kryss av to alternativ. $Q5 Frequencies Responses Hvorfor valgte du å studere ved HiST? a Valgte HiST - Studiets varighet/lengde Valgte HiST - Studiets faglige profil og innhold Valgte HiST - Studiets faglige kvalitet N Percent Percent of Cases 2 1,1% 2,4% 16 9,2% 19,0% 10 5,7% 11,9% Valgte HiST - Studiets sosiale miljø 7 4,0% 8,3% Valgte HiST - Studiet passer med mine karriereplaner Valgte HiST - Ønsket å studere i Trondheim Valgte HiST - Har venner i Trondheim Valgte HiST - Anbefalt av venner å studere ved HiST Valgte HiST - Anbefalt av foreldre å studere ved HiST Valgte HiST - Hadde et godt inntrykk av HiST Valgte HiST - Det var bare her du kom inn Valgte HiST - Annet 43 24,7% 51,2% 67 38,5% 79,8% 10 5,7% 11,9% 4 2,3% 4,8% 1,6% 1,2% 9 5,2% 10,7% 1,6% 1,2% 4 2,3% 4,8% ,0% 207,1% a. Dichotomy group tabulated at value 2.

14 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Informasjon om forkunnskaper for å kunne gjennomføre studiet Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Frequency Percent Percent Percent 8 9,5 10,3 10, ,2 28,2 38, ,8 59,0 97,4 2 2,4 2,6 100, ,9 100,0 6 7,1

15 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Informasjon om faglig innhold og opplegg i studieprogrammet Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Frequency Percent Percent Percent 10 11,9 12,0 12, ,8 30,1 42, ,6 54,2 96,4 2 2,4 2,4 98,8 1 1,2 1,2 100, ,8 100,0 1 1,2

16 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Informasjon om hva tidligere studenter sier om dette studiet Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Frequency Percent Percent Percent 16 19,0 19,8 19, ,4 48,1 67, ,4 28,4 96,3 3 3,6 3,7 100, ,4 100,0 3 3,6

17 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Informasjon om at HiST tilrettelegger studiet for deg med nedsatt funksjonevne Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Alt for mye Frequency Percent Percent Percent 11 13,1 18,6 18, ,1 18,6 37, ,9 61,0 98,3 1 1,2 1,7 100, ,2 100, ,8

18 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Informasjon om studentmiljøet ved HiST Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 3,7 3, ,0 19,8 23, ,0 71,6 95,1 4 4,8 4,9 100, ,4 100,0 3 3,6

19 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Informasjon om studiebyen Trondheim Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,3 1,3 8 9,5 10,0 11, ,4 75,0 86, ,9 12,5 98,8 1 1,2 1,3 100, ,2 100,0 4 4,8

20 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Informasjon om jobb - og karrieremuligheter etter endt utdanning Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Frequency Percent Percent Percent 13 15,5 15,7 15, ,0 25,3 41, ,1 57,8 98,8 1 1,2 1,2 100, ,8 100,0 1 1,2

21 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Informasjon om SiT sitt velferdstilbud Frequency Percent Percent Percent 11 13,1 13,6 13, ,0 19,8 33, ,3 60,5 93,8 4 4,8 4,9 98,8 1 1,2 1,2 100, ,4 100,0 3 3,6

22 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Informasjon om hvordan og hvem du kunne kontakte i HiST med dine spørsmål Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Frequency Percent Percent Percent 12 14,3 14,8 14, ,6 29,6 44, ,2 53,1 97,5 2 2,4 2,5 100, ,4 100,0 2 2,4 1 1,2 3 3,6

23 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Informasjon om fadderordningen Quak! Frequency Percent Percent Percent 7 8,3 8,4 8,4 8 9,5 9,6 18, ,5 66,3 84, ,9 12,0 96,4 3 3,6 3,6 100, ,8 100,0 1 1,2

24 HiSTs rekrutteringskamp anje var i år bygd opp omkring nettstedet Vi vil gjerne vite om du leste/så/brukte følgende informasjonsprodu kter. Histmeno - Leste presentasjonen av studietilbudene ved HiST Ja Nei Frequency Percent Percent 19 22,6 70,4 70,4 8 9,5 29,6 100, ,1 100,0 3 3, , ,9 Percent

25 HiSTs rekrutteringskamp anje var i år bygd opp omkring nettstedet Vi vil gjerne vite om du leste/så/brukte følgende informasjonsprodu kter. Ja Nei Histmeno - Så en eller flere av filmsnuttene Frequency Percent Percent Percent 13 15,5 46,4 46, ,9 53,6 100, ,3 100,0 2 2, , ,7

26 HiSTs rekrutteringskamp anje var i år bygd opp omkring nettstedet Vi vil gjerne vite om du leste/så/brukte følgende informasjonsprodu kter. Histmeno - Tok Histometeret - "Hva passer du til?"-testen Ja Nei Frequency Percent Percent 19 22,6 73,1 73,1 7 8,3 26,9 100, ,0 100,0 3 3, , ,0 Percent

27 HiSTs rekrutteringskamp anje var i år bygd opp omkring nettstedet Vi vil gjerne vite om du leste/så/brukte følgende informasjonsprodu kter. Ja Nei Histmeno - Så videobloggene fra Petter og Maren Frequency Percent Percent Percent 7 8,3 26,9 26, ,6 73,1 100, ,0 100,0 3 3, , ,0

28 Dersom du leste/så/brukte informasjonsprodu ktene på i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Histmeno info - Jeg ble mer nysgjerrig på HiST Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 3,8 3,8 3 3,6 11,5 15, ,1 42,3 57,7 9 10,7 34,6 92,3 2 2,4 7,7 100, ,0 100,0 1 1, , ,0

29 Dersom du leste/så/brukte informasjonsprodu ktene på i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Histmeno info - Jeg fikk lyst til å finne ut mer om HiST og HiSTs studietilbud Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 3,7 3,7 2 2,4 7,4 11, ,1 40,7 51,9 9 10,7 33,3 85,2 4 4,8 14,8 100, ,1 100, ,9

30 Dersom du leste/så/brukte informasjonsprodu ktene på i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Helt uenig Delvis uenig Hitmmeno info - Jeg forsto ikke budskapet Frequency Percent Percent Percent 17 20,2 65,4 65,4 3 3,6 11,5 76,9 6 7,1 23,1 100, ,0 100,0 1 1, , ,0

31 Dersom du leste/så/brukte informasjonsprodu ktene på i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Histmeno info - Jeg fikk mindre lyst til å studere ved HiST Helt uenig Delvis uenig Frequency Percent Percent Percent 17 20,2 63,0 63,0 2 2,4 7,4 70,4 8 9,5 29,6 100, ,1 100, ,9

32 Før studiet fikk du tilsendt magasinet Qak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Magasinet - Informasjonen i Quak!snakk Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,4 1,4 1 1,2 1,4 2, ,8 27,0 29, ,0 28,4 58, ,9 41,9 100, ,1 100,0 3 3,6 7 8, ,9

33 Før studiet fikk du tilsendt magasinet Qak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Magasinet - Underholdningsverdien i Quak!snakk Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 2 2,4 2,7 2,7 2 2,4 2,7 5, ,6 32,0 37, ,0 34,7 72, ,0 28,0 100, ,3 100,0 2 2,4 7 8,3 9 10,7

34 Før studiet fikk du tilsendt magasinet Qak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Magasinet - Forventningen til studiestarten som ble skapt i Quak!snakk Svært misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 4,1 4, ,4 31,5 35, ,6 26,0 61, ,3 38,4 100, ,9 100,0 4 4,8 7 8, ,1

35 Før studiet fikk du tilsendt magasinet Qak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Magasinet - Mengden annonser i Quak!snakk Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,4 1,4 3 3,6 4,3 5, ,2 55,1 60, ,1 15,9 76, ,0 23,2 100, ,1 100,0 8 9,5 7 8, ,9

36 Jumpstartsamtale - nyttig? Før studiestart ble du også oppringt av Quak! for en Jumpingsamtale. I hvilken grad vurderer du samtalen som nyttig? Svært lite nyttig Lite nyttig Nyttig Svært nyttig Ble ikke oppringt Frequency Percent Percent Percent 9 10,7 14,8 14,8 7 8,3 11,5 26, ,5 21,3 47, ,4 37,7 85,2 9 10,7 14,8 100, ,6 100, ,4 2 2,4 3 3, ,4

37 Alt i alt, hvordan vil du vurdere informasjonen du fikk fra HiST som søker? Alt i alt, hvordan vil du vurdere informasjonen du fikk fra HiST som søker? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,2 1,2 8 9,5 9,6 10, ,1 13,3 24, ,0 44,6 68, ,0 31,3 100, ,8 100,0 1 1,2

38 Alt i alt, hvordan vil du vurdere oppfølgingen du fikk fra HiST etter at du takket ja til studieplassen? Alt i alt, hvordan vil du vurdere oppfølgingen du fikk fra HiST etter at du takket ja til studieplassen? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 3,7 3,7 1 1,2 1,2 4, ,7 17,1 22, ,3 34,1 56, ,9 43,9 100, ,6 100,0 2 2,4

39 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? Åpningsarrangementet. - Måten du ble mottatt på som ny student ved HiST Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,3 1,3 9 10,7 11,5 12, ,2 28,2 41, ,1 34,6 75, ,6 24,4 100, ,9 100,0 6 7,1

40 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? Åpningsarrangementet - Kontakten med andre studenter Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,3 1, ,1 14,3 15, ,2 28,6 44, ,3 36,4 80, ,9 19,5 100, ,7 100,0 7 8,3

41 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? Åpningsarrangementet - Trivselen din under åpningsarrangementet Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 5 6,0 6,5 6, ,4 29,9 36, ,2 28,6 64, ,0 27,3 92,2 6 7,1 7,8 100, ,7 100,0 7 8,3

42 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? Åpningsarrangementet. - Informasjonsmengden under arrangementet Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 7 8,3 9,1 9, ,4 29,9 39, ,0 33,8 72, ,4 23,4 96,1 3 3,6 3,9 100, ,7 100,0 1 1,2 6 7,1 7 8,3

43 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Åpningsarrangementet - Sceneprogrammet Frequency Percent Percent Percent 14 16,7 17,9 17, ,1 41,0 59, ,0 20,5 79, ,9 12,8 92,3 6 7,1 7,7 100, ,9 100,0 6 7,1

44 I hvilken grad vil du si at du er enig eller uenig i følgende utsagn om åpningesarrangementet i Erkebispegården? Åpningsarrangementet - Det var lett å finne avdelingen min Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 3,8 3,8 3 3,6 3,8 7, ,9 19,2 26, ,9 73,1 100, ,9 100,0 6 7,1

45 I hvilken grad vil du si at du er enig eller uenig i følgende utsagn om åpningesarrangementet i Erkebispegården? Åpningsarrangementet - Jeg ble hilst velkommen av noen fra avdelingen min Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency Percent Percent Percent 14 16,7 18,2 18,2 6 7,1 7,8 26, ,9 13,0 39,0 9 10,7 11,7 50, ,2 49,4 100, ,7 100,0 1 1,2 6 7,1 7 8,3

46 I hvilken grad vil du si at du er enig eller uenig i følgende utsagn om åpningesarrangementet i Erkebispegården? Åpningsarrangementet - Jeg fikk kontakt med en fadder Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency Percent Percent Percent 15 17,9 19,2 19, ,9 12,8 32, ,0 20,5 52, ,9 12,8 65, ,1 34,6 100, ,9 100,0 6 7,1

47 I hvilken grad vil du si at du er enig eller uenig i følgende utsagn om åpningesarrangementet i Erkebispegården? Åpningsarrangementet - Jeg ble ivaretatt av fadderne Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency Percent Percent Percent 14 16,7 17,9 17, ,1 14,1 32, ,6 24,4 56, ,5 16,7 73, ,0 26,9 100, ,9 100,0 6 7,1

48 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? Fadderordningen - Førsteinntrykket du fikk av HiST Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,6 1,6 3 3,6 4,8 6,3 8 9,5 12,7 19, ,2 34,9 54, ,5 46,0 100, ,0 100,0 1 1, , ,0

49 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? Fadderordningen - Førsteinntrykket du fikk av Trondheim Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 7 8,3 12,3 12,3 9 10,7 15,8 28, ,8 71,9 100, ,9 100,0 7 8, , ,1

50 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Fadderordningen generelt Frequency Percent Percent Percent 2 2,4 3,1 3, ,3 18,8 21,9 6 7,1 9,4 31, ,4 28,1 59,4 Svært fornøyd 26 31,0 40,6 100, ,2 100, ,8

51 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Arrangementene - Immatrikuleringsfest Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 2,0 2,0 6 7,1 12,2 14,3 3 3,6 6,1 20, ,0 42,9 63, ,4 36,7 100, ,3 100, ,1 1 1, , ,7

52 Arrangementene - Gatefæst Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Frequency Percent Percent Percent 2 2,4 8,0 8,0 2 2,4 8,0 16,0 2 2,4 8,0 24, ,6 76,0 100, ,8 100, ,7 2 2, , ,2

53 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Arrangementene - Avdelingsvise dager Frequency Percent Percent Percent 6 7,1 15,0 15,0 5 6,0 12,5 27, ,7 35,0 62, ,9 37,5 100, ,6 100, ,2 3 3, , ,4

54 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Arrangementene - Quak!bånd-dagen Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 5,3 5,3 4 4,8 21,1 26,3 5 6,0 26,3 52,6 6 7,1 31,6 84,2 3 3,6 15,8 100, ,6 100, ,1 7 8, , ,4

55 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Arrangementene - Sportsdag Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 11,1 11,1 8 9,5 29,6 40,7 7 8,3 25,9 66,7 6 7,1 22,2 88,9 3 3,6 11,1 100, ,1 100,0 Deltok ikke 30 35,7 3 3, , ,9

56 Arrangementene - Rebusløp Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 2,4 2,4 3 3,6 7,1 9,5 6 7,1 14,3 23, ,7 33,3 57, ,4 42,9 100, ,0 100,0 Deltok ikke 16 19,0 2 2, , ,0

57 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Arrangementene - Dagen med det rare i Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 16,7 16,7 6 7,1 33,3 50,0 5 6,0 27,8 77,8 4 4,8 22,2 100, ,4 100, ,9 6 7, , ,6

58 Arrangementene - Stand-up Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 2,9 2,9 1 1,2 2,9 5,9 2 2,4 5,9 11, ,9 29,4 41, ,8 58,8 100, ,5 100,0 Deltok ikke 24 28,6 3 3, , ,5

59 Arrangementene - Quak!Galla Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Frequency Percent Percent Percent 4 4,8 12,5 12,5 6 7,1 18,8 31,3 3 3,6 9,4 40, ,1 34,4 75,0 Svært fornøyd 8 9,5 25,0 100, ,1 100,0 Deltok ikke 26 31,0 3 3, , ,9

60 Vil delta på Quak!2011? Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Frequency Percent Percent Percent 9 10,7 15,8 15,8 8 9,5 14,0 29, ,9 17,5 47, ,0 28,1 75,4 Helt enig 14 16,7 24,6 100, ,9 100,0 5 6, , ,1

61 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Jeg følte det var drikkepress under årets Quak! Frequency Percent Percent Percent 31 36,9 52,5 52, ,3 20,3 72,9 7 8,3 11,9 84,7 5 6,0 8,5 93,2 4 4,8 6,8 100, ,2 100,0 3 3, , ,8

62 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket - Måten du ble tatt imot på Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,2 1,2 4 4,8 4,8 6, ,1 13,1 19, ,1 38,1 57, ,9 42,9 100,0 100,0

63 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? Mottaket - Informasjonen om studieprogrammets faglige innhold Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 3,7 3,7 9 10,7 11,0 14, ,9 12,2 26, ,7 42,7 69, ,8 30,5 100, ,6 100,0 1 1,2 1 1,2 2 2,4

64 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket - Informasjonen fra administrasjonen Frequency Percent Percent Percent 2 2,4 2,5 2,5 9 10,7 11,1 13, ,1 13,6 27, ,5 42,0 69, ,8 30,9 100, ,4 100,0 3 3,6

65 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket - Semesterregistreringen på StudentWeb Frequency Percent Percent Percent 5 6,0 6,0 6, ,1 13,1 19, ,4 21,4 40, ,4 27,4 67, ,1 32,1 100,0 100,0

66 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? Mottaket - Tildelingen av ID-kort (studentkort/adgangskort) Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 3 3,6 3,6 3,6 3 3,6 3,6 7, ,5 15,5 22, ,0 25,0 47, ,4 52,4 100,0 100,0

67 Mottaket - Tilgang til datarom o.l. Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 7 8,3 9,1 9, ,9 13,0 22, ,9 19,5 41, ,8 26,0 67, ,8 32,5 100, ,7 100,0 7 8,3

68 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket - Tilgang til trådløst nettverk Frequency Percent Percent Percent 9 10,7 12,0 12, ,1 14,7 26, ,9 20,0 46, ,7 18,7 65, ,0 34,7 100, ,3 100,0 9 10,7

69 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? Mottaket - I hvilken grad oppstarten ved studieprogrammet bidro til at du følte deg godt forberedt til studiene Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 6 7,1 7,8 7, ,9 19,5 27, ,8 26,0 53, ,6 31,2 84, ,3 15,6 100, ,7 100,0 7 8,3

70 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST? Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 4 4,8 4,8 4,8 4 4,8 4,8 9, ,1 13,1 22, ,5 40,5 63, ,9 36,9 100,0 100,0

71 Hvilket studieprogram har du begynt ved? ASP Studieprogram Frequency Percent Percent Percent 100,0 100,0

72 Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? 18 år Frequency Percent Percent Percent 1 1,2 1,2 1,2 19 år 12 14,3 14,5 15,7 20 år 29 34,5 34,9 50, år 23 27,4 27,7 78,3 Eldre enn 24 år 18 21,4 21,7 100, ,8 100,0 1 1,2

73 Er du kvinne eller mann? Kvinne Er du kvinne eller mann? Frequency Percent Percent Percent 75 89,3 89,3 89,3 Mann 9 10,7 10,7 100,0 100,0

74 Hvor er du fra? Hvor er du fra? Troms eller Finnmark Frequency Percent Percent Percent 2 2,4 2,4 2,4 Nordland 8 9,5 9,5 11,9 Nord-Trøndelag 10 11,9 11,9 23,8 Sør Trøndelag 31 36,9 36,9 60,7 Møre og Romsdal 9 10,7 10,7 71,4 Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane 7 8,3 8,3 79,8 Telemark eller Buskerud 2 2,4 2,4 82,1 Vestfold eller Østfold 4 4,8 4,8 86,9 Hedmark eller Oppland 3 3,6 3,6 90,5 Oslo eller Akershus 7 8,3 8,3 98,8 Utlandet 1 1,2 1,2 100,0 100,0

75 Har du studert ved annet universitet eller høgskole tidligere? $Q28 Frequencies Tidligere studert ved annet universitet eller høgskole? a. a Annet studiested - Nei Annet studiested - Studert ved HiST tidligere Annet studiested - Studert ved NTNU Annet studiested - Studert ved et annet norsk universitet Annet studiested - Studert ved annen norsk høgskole Annet studiested - Studert ved et utenlandsk universitet eller høgskole Dichotomy group tabulated at value 2. N Responses Percent of Percent Cases 44 47,3% 53,0% 8 8,6% 9,6% 26 28,0% 31,3% 1 1,1% 1,2% 12 12,9% 14,5% 2 2,2% 2,4% ,0% 112,0%

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: TØH Antall studenter i utvalget: 99 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: AITel Antall studenter i utvalget: 88 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: AFT Antall studenter i utvalget: 329 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ALT Antall studenter i utvalget: 151 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 102 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Forfall: Ivar Sørensen (ALM), John Arild Wiggen (EDT) og Lars Gunnar Landrø (BIO)

Forfall: Ivar Sørensen (ALM), John Arild Wiggen (EDT) og Lars Gunnar Landrø (BIO) Dato: 11.05.11 Arkiv: 11/236 MØTEREFERAT Markedsføringsutvalget Avdeling for teknologi Møtedato: 11.05.2011 Tid: kl. 12.30 15.00 Sted: R303 Tilstede: Ragnhild Berg Kolstad (RAD), Lene Østby (KMT), Olve

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høgskolen i Sør-Trøndelag INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høsten 2011 INNHOLD 1 EVALUERINGENS FORMÅL... 5 1.1 Inntaket en prosess i flere faser... 5 1.2 Inntakskvalitet operasjonalisert... 6 2 INNTAKSPROSESSEN...

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høgskolen i Sør-Trøndelag INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høsten 2010 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 5 2. INNTAKSPROSESSEN 7 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 7

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Saksliste Sak 13/12 Deltakelse på messer i 2013 Sak 14/12 Studentambassadører til hjemskolene Sak 15/12 Teknodagen/Åpen dag 31. januar Sak 16/12

Detaljer

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012 Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring Oslo, 06.02.2012 Innhold 1 Styringen av kommunen 5 2 Ansvarsfordeling 9 3 Kommunesammenslåing 12 4 Motivasjon for å delta i lokalpolitikken

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2009 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 4 2. INNTAKSPROSESSEN 6 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 6

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Institusjonelle undersøkelser ved HiST

Institusjonelle undersøkelser ved HiST Institusjonelle undersøkelser ved HiST Inntakskvalitetsundersøkelsen 2012 Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Kandidatundersøkelsen 2013 21.03.2013 HiST Inntakskvalitet 2012: Forord Gjennomsnittsskårer:

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer