EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV INNTAKSKVALITET"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ALT Antall studenter i utvalget: 151

2 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering av inntakskvalitet høsten 2011, og viser svarfordelinger for evalueringens enkeltspørsmål for AHLT Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til resultatene når vi spør et utvalg av en målgruppe og ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele målgruppen. Denne usikkerheten, eller feilmarginen, kan beregnes statistisk. Et sentralt mål i denne sammenhengen er standardavviket. Standardavviket beregnes ut fra hvor mye hver enkelt enhet avviker fra gjennomsnittet for alle enhetene i undersøkelsen når det gjelder den egenskapen vi ønsker å måle. Med utgangspunkt i standardavviket kan vi beregne feilmarginen for det aktuelle resultatet. Fastsettelsen av feilmarginen vil også avhenge av hvor stor usikkerhet vi er villige til å akseptere. Det vanlige er å angi feilmarginer basert på 95 prosent sannsynlighet. Dette betyr at hvis vi hadde 100 forskjellige uavhengige utvalg, ville resultatet ligge innenfor de feilmarginene vi oppgir i minst 95 av de 100 undersøkelsene. Feilmarginene i prosenttabellene uttrykkes i prosentpoeng. Hvis vi for eksempel har funnet at en egenskap har en oppslutning på 30% i hele utvalget på om lag 1000 respondenter, gir dette en feilmargin på +/- 2,8 prosentpoeng. I målgruppen kan det da være mellom 27,2 og 32,8 prosent som har dette kjennetegnet, selv om det mest sannsynlige resultatet er 30 prosent. Tabellen nedenfor kan brukes som et hjelpemiddel ved tolkningen av tabellene. Feilmarginer ved uendelighetsutvalg - når universet er 10 ganger større, eller enda større, enn antallet observasjoner STØRRELSEN PÅ FEILMARGINEN I PROSENTPOENG Antall Tilslutning til et bestemt parti respondenter 5(95)% 10(90)% 20(80)% 30(70)% 40(60)% 50(50)% 50 +/- 6 +/- 8,3 +/- 11,0 +/- 12,7 +/- 13,6 +/- 13, /- 4,3 +/- 5,9 +/- 7,9 +/- 9,0 +/- 9,6 +/- 9, /- 3,0 +/- 4,2 +/- 5,5 +/- 6,4 +/- 6,8 +/- 6, /- 2,5 +/- 3,5 +/- 4,6 +/- 5,4 +/- 5,7 +/- 5, /- 2,2 +/- 3,0 +/- 3,9 +/- 4,5 +/- 4,8 +/- 4, /- 1,9 +/- 2,6 +/- 3,5 +/- 4,0 +/- 4,3 +/- 4, /- 1,7 +/- 2,4 +/- 3,2 +/- 3,7 +/- 3,9 +/- 4, /- 1,6 +/- 2,3 +/- 3,1 +/- 3,6 +/- 3,7 +/- 3, /- 1,4 +/- 1,9 +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 3,0 +/- 3, /- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,6 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 2,0 Denne oversikten over feilmarginer angir intervallet for prosentresultater som med 95 % sannsynlighet inneholder det sanne resultat. Feilmarginene varierer med den observerte egenskapen (prosentandelen som har et gitt kjennetegn -horisontalt) og antall respondenter som ligger til grunn for estimatet (vertikalt). Generelt sett øker usikkerheten jo nærmere den observerte egenskapen kommer 50% og jo færre observasjoner estimatet baseres på. Usikkerheten på +/- 2,8 prosentpoeng i eksemplet ovenfor finner i tabellen i krysningspunktet mellom 30%(70%) og 1000 (skravert i tabellen). Dette betyr at usikkerheten øker når vi studerer undergrupper i målgruppen. Dersom vi vurderer en egenskap med 30% tilslutning blant kvinner (som antas å utgjøre om lag halvparten av respondentene) ser vi at usikkerheten er +/- 4,5 prosentpoeng. (Oppslutningen i målgruppen ligger i intervallet 25,5-34,5%). Den statistiske usikkerheten sier imidlertid ikke noe om utvalgets representativitet, som må vurderes for seg.

3 LESEVEILEDNING (fortsetter) Frekvensfordelingene fremstilles på tre måter: Frequency: Antall studenter som har svart for hver svarkategori. : Prosentvis fordeling på de enkelte svarkategorier. percent: Prosentvis fordeling på de enkelte svarkategorier, når ubesvarte er fratrukket. Det er vanligvis denne fordelingen som legges til grunn for fortolkningen. : Kumulativ frekvensfordeling. Merk at prosentskalaen (Y-aksen) varierer for de enkelte fordelinger i henhold til de faktiske svarene. Det visuelle uttrykket vil dermed variere i forhold til sammenlikninger på tvers av enkeltspørsmål. Enkelte svarkategorier vil også kunne være utelatte i tabellene, dersom ingen studenter benytter seg av disse.

4 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? I svært liten grad I nokså liten grad I nokså stor grad I svært stor grad Kjennskap til HiST - Du visste at HiST lå i Trondheim Frequency 3 2,0 2,0 2,0 3 2,0 2,0 4,0 3 2,0 2,0 6,0 5 3,3 3,3 9, ,7 90,7 100,0 100,0

5 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? I svært liten grad I nokså liten grad I nokså stor grad I svært stor grad Kjennskap til HiST - HiST generelt sett Frequency 9 6,0 6,0 6,0 14 9,3 9,4 15, ,9 20,1 35, ,7 50,3 85, ,9 14,1 100, ,7 100,0 2 1,3

6 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? I svært liten grad I nokså liten grad I nokså stor grad I svært stor grad Kjennskap til HiST - Studietilbudene ved HiST Frequency 8 5,3 5,4 5, ,6 10,9 16, ,5 19,0 35, ,7 53,1 88, ,3 11,6 100, ,4 100,0 4 2,6

7 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? Kjennskap til HiST - Studieprogrammet du begynte på I svært liten grad I nokså liten grad I nokså stor grad I svært stor grad Frequency 6 4,0 4,0 4,0 12 7,9 8,1 12, ,2 13,4 25, ,3 59,1 84, ,2 15,4 100, ,7 100,0 2 1,3

8 På hvilken måte fikk du første gang kjennskap til HiST? Har alltid visst om HiST På hvilken måte fikk du første gang kjennskap til HiST? Har lest/hørt om HiST i media Fikk info om HiST på skolen Hørte om HiST gjennom familien Hørte om HiST fra venner Frequency 46 30,5 30,5 30,5 3 2,0 2,0 32, ,2 19,2 51,7 8 5,3 5,3 57, ,5 26,5 83,4 HiST sine nettsider 25 16,6 16,6 100,0 100,0

9 Som søker, hva var de to viktigste kildene til informasjon om HiST? Kryss av to alternativ. Hva var de to viktigste kildene til informasjon om HiST? a Informasjonskilde - Søkerhåndboka fra Samordna opptak Informasjonskilde - Studierådgiver på videregående skole $Q3 Frequencies N Responses of Cases 41 13,5% 27,2% 10 3,3% 6,6% Informasjonskilde - hist.no Informasjonskilde - HiST i sosiale medier (Facebook, Twitter) Informasjonskilde - Familie Informasjonskilde - Venner og kjente Informasjonskilde - Skolebesøk Informasjonskilde - Utdanningsmesse Informasjonskilde - Ansatte ved HiST Informasjonskilde - Studenter ved HiST Informasjonskilde - HiSTs studiekatalog Informasjonskilde - Annet ,8% 76,2% 3 1,0% 2,0% 9 3,0% 6,0% 55 18,1% 36,4% 4 1,3% 2,6% 16 5,3% 10,6% 2,7% 1,3% 22 7,2% 14,6% 19 6,3% 12,6% 8 2,6% 5,3% ,0% 201,3% a. Dichotomy group tabulated at value 2.

10 Hvorfor valgte du å studere ved HiST? Kryss av to alternativ. Hvorfor valgte du å studere ved HiST? a Hvorfor HiST - Studiets varighet/lengde Hvorfor HiST - Studiets faglige profil og innhold Hvorfor HiST - Studiets faglige kvalitet $Q4 Frequencies Responses N of Cases 3 1,0% 2,0% 31 10,4% 20,9% 9 3,0% 6,1% Hvorfor HiST - Studiets sosiale miljø 15 5,0% 10,1% Hvorfor HiST - Studiet passer med dine karriereplaner Hvorfor HiST - Ønsket å studere i Trondheim Hvorfor HiST - Har venner i Trondheim Hvorfor HiST - Anbefalt av venner å studere ved HiST Hvorfor HiST - Anbefalt av foreldre å studere ved HiST Hvorfro HiST - Hadde et godt inntrykk av HiST Hvorfor HiST - Det var her du kom inn Hvorfor HiST - Annet 72 24,2% 48,6% ,9% 74,3% 13 4,4% 8,8% 7 2,3% 4,7% 4 1,3% 2,7% 19 6,4% 12,8% 13 4,4% 8,8% 2,7% 1,4% ,0% 201,4% a. Dichotomy group tabulated at value 2.

11 Som søker fikk du all opptaksinformasjon fra HiST på epost. Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med å motta informasjonen på epost? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med at informasjonen blir sendt via epost heller enn papirformat? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 9 6,0 6,0 6, ,9 14,0 20, ,2 17,3 37, ,8 24,0 61, ,4 38,7 100, ,3 100,0 1,7

12 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Mengde: Informasjon om forkunnskaper for å kunne gjennomføre studiet Alt for lite Litt for lite Frequency 19 12,6 13,4 13, ,5 32,4 45,8 Omtrent passe Litt for mye 76 50,3 53,5 99,3 1,7,7 100, ,0 100,0 9 6,0

13 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Mengde: Informasjon om faglig innhold og opplegg i studieprogrammet Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Frequency 10 6,6 6,7 6, ,4 36,7 43, ,0 55,3 98,7 1,7,7 99,3 1,7,7 100, ,3 100,0 1,7

14 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Mengde: Informasjon om hva tidligere studenter sier om dette studiet Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Frequency 37 24,5 25,2 25, ,4 37,4 62, ,8 36,7 99,3 1,7,7 100, ,4 100,0 3 2,0 1,7 4 2,6

15 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Mengde: Informasjon om at HiST tilrettelegger studiet for studenter med nedsatt funksjonevne Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Frequency 27 17,9 22,1 22, ,2 28,7 50, ,4 47,5 98,4 2 1,3 1,6 100, ,8 100, ,5 1, ,2

16 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Mengde: Informasjon om studentmiljøet ved HiST Frequency 12 7,9 8,2 8, ,9 18,5 26, ,2 68,5 95,2 6 4,0 4,1 99,3 1,7,7 100, ,7 100,0 3 2,0 2 1,3 5 3,3

17 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Mengde: Informasjon om studiebyen Trondheim Frequency 6 4,0 4,1 4,1 13 8,6 8,8 12, ,2 78,2 91,2 10 6,6 6,8 98,0 3 2,0 2,0 100, ,4 100,0 4 2,6

18 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Mengde: Informasjon om jobb - og karrieremuligheter etter endt utdanning Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Frequency 15 9,9 10,1 10, ,1 29,5 39, ,3 57,0 96,6 5 3,3 3,4 100, ,7 100,0 2 1,3

19 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Mengde: Informasjon om SiT (Studentsamskipnaden) sitt velferdstilbud (bolig, barnehage og helsetjenester) Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Frequency 21 13,9 14,5 14, ,2 26,2 40, ,7 51,7 92,4 8 5,3 5,5 97,9 3 2,0 2,1 100, ,0 100,0 4 2,6 2 1,3 6 4,0

20 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Mengde: Informasjon om hvordan og hvem du kunne kontakte i HiST med dine spørsmål Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Frequency 30 19,9 20,3 20, ,1 35,8 56, ,7 40,5 96,6 3 2,0 2,0 98,6 2 1,3 1,4 100, ,0 100,0 2 1,3 1,7 3 2,0

21 Fikk du som søker for mye eller for lite av følgende informasjon? Alt for lite Litt for lite Omtrent passe Litt for mye Alt for mye Mengde: Informasjon om fadderordningen Quak! Frequency 1,7,7, ,2 13,3 14, ,2 66,7 80, ,9 14,0 94,7 8 5,3 5,3 100, ,3 100,0 1,7

22 Alt i alt, hvordan vil du vurdere informasjonen du fikk fra HiST som søker? Alt i alt, hvordan vurderer du informasjonen du fikk fra HiST som søker? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 5 3,3 3,3 3, ,6 16,7 20, ,5 20,7 40, ,0 47,3 88, ,9 12,0 100, ,3 100,0 1,7

23 Som ny student skulle du få all viktig informasjon på dent. Brukte du nettsiden? Ja Nei Brukte du nettsiden Ny Student? Frequency ,8 80,8 80, ,2 13,2 94,0 9 6,0 6,0 100,0 100,0

24 Hvis brukt nettsiden; Hvor fornøyd var du med informasjonen du fant her? Hvis ja, hvor fornøyd var du med informasjonen du fant der? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 4 2,6 3,2 3,2 5 3,3 4,0 7, ,3 13,7 21, ,7 50,8 71, ,2 28,2 100, ,1 100, ,6 8 5, ,9

25 Alt i alt, hvordan vil du vurdere oppfølgingen du fikk fra HiST etter at du takket ja til studieplassen? Alt i alt, hvordan vurderer du oppfølgingen du fikk fra HiST etter at du takket ja til studieplassen? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 8 5,3 5,4 5, ,2 13,4 18, ,5 24,8 43, ,4 34,9 78, ,2 21,5 100, ,7 100,0 2 1,3

26 Deltok du på åpningsarrangementet i Erkebispegården? Nei Delt ok du på åpningsarrangementet i Erkebispegården? Frequency 4 2,6 2,6 2,6 Ja ,4 97,4 100,0 100,0

27 Deltakere: Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med åpningsarrangementet i Erkebispegården? Hvis ja, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med åpningsarrangementet i Erkebispegården? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 39 25,8 26,4 26, ,4 37,2 63, ,9 20,3 83, ,3 11,5 95,3 7 4,6 4,7 100, ,0 100,0 2 1,3 1,7 3 2,0

28 Deltakere: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om åpningsarrangementet i Erkebispegården? Erkebispegården: Jeg ble godt mottatt i Erkebispegården Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency 19 12,6 13,0 13, ,2 15,8 28, ,2 28,1 56, ,5 29,5 86, ,2 13,7 100, ,7 100,0 2 1,3 3 2,0 5 3,3

29 Deltakere: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om åpningsarrangementet i Erkebispegården? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Erkebispegården: Det var lett å finne avdelingen min Frequency 3 2,0 2,1 2,1 10 6,6 6,8 8,9 10 6,6 6,8 15, ,5 21,2 37, ,9 63,0 100, ,7 100,0 1,7 4 2,6 5 3,3

30 Deltakere: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om åpningsarrangementet i Erkebispegården? Erkebispegården: Jeg ble hilst velkommen av noen fra avdelingen min Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency 70 46,4 47,9 47, ,5 19,2 67,1 14 9,3 9,6 76, ,6 13,0 89,7 15 9,9 10,3 100, ,7 100,0 2 1,3 3 2,0 5 3,3

31 Deltakere: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om åpningsarrangementet i Erkebispegården? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Erkebispegården: Jeg fikk kontakt med en fadder Frequency 62 41,1 42,2 42, ,2 19,7 61, ,6 12,9 74,8 14 9,3 9,5 84, ,2 15,6 100, ,4 100,0 1,7 3 2,0 4 2,6

32 Deltakere: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om åpningsarrangementet i Erkebispegården? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Erkebispegården: Jeg ble ivaretatt av fadderne Frequency 48 31,8 33,1 33, ,2 17,9 51, ,6 15,2 66, ,9 16,6 82, ,6 17,2 100, ,0 100,0 2 1,3 4 2,6 6 4,0

33 Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Quak!snakk: At du fikk Quak!snakk tilsendt Frequency 2 1,3 1,5 1,5 2 1,3 1,5 3,0 9 6,0 6,8 9, ,2 19,5 29, ,3 70,7 100, ,1 100,0 3 2,0 15 9, ,9

34 Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Quak!snakk: Informasjonen i Quak!snakk Frequency 2 1,3 1,5 1,5 5 3,3 3,8 5,3 10 6,6 7,6 12, ,8 29,5 42, ,3 57,6 100, ,4 100,0 3 2, , ,6

35 Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Quak!snakk: Underholdningsverdien i Quak!snakk Frequency 3 2,0 2,3 2,3 7 4,6 5,3 7, ,2 17,3 24, ,5 36,8 61, ,8 38,3 100, ,1 100,0 2 1, , ,9

36 Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Quak!snakk: Forventningen til studiestarten som ble skapt i Quak!snakk Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 3 2,0 2,3 2,3 6 4,0 4,5 6, ,6 18,8 25, ,8 27,1 52, ,7 47,4 100, ,1 100,0 2 1, , ,9

37 Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Quak!snakk: Mengden annonser i Quak!snakk Frequency 3 2,0 2,4 2,4 6 4,0 4,7 7, ,5 33,9 40, ,5 24,4 65, ,1 34,6 100, ,1 100,0 9 6,0 15 9, ,9

38 På hvilket format ønsker du å lese Quak!snakk? Foretrekker papriformat På hvilket format ønsker du å lese Quak!snakk? Frequency ,5 68,5 68,5 Kunne like godt lese elektronisk Format spiller ingen rolle Leste ikke Quak!snakk 16 10,6 10,7 79, ,2 15,4 94,6 8 5,3 5,4 100, ,7 100,0 2 1,3

39 Før studiestart ble du også oppringt av Quak! for en Jumpstartsamtale. I hvilken grad vurderer du samtalen som nyttig? Jumpstartsamtale: I hvilken grad vurderer du samtalen som nyttig? Svært lite nyttig Lite nyttig Nyttig Svært nyttig Ble ikke oppringt Frequency 2 1,3 2,2 2,2 5 3,3 5,5 7,7 10 6,6 11,0 18, ,9 33,0 51, ,1 48,4 100, ,3 100,0 9 6, , ,7

40 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Fadderordningen: Førsteinntrykket du fikk av HiST Frequency 1,7,7, ,6 11,8 12, ,6 11,8 24, ,8 39,7 64, ,5 36,0 100, ,1 100,0 1,7 14 9,3 15 9,9

41 Fadderordningen: Førsteinntrykket du fikk av Trondheim Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 1,7,8,8 3 2,0 2,3 3, ,6 14,4 17, ,6 14,4 31, ,6 68,2 100, ,4 100,0 5 3,3 14 9, ,6

42 Fadderordningen: Fadderordningen generelt Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 6 4,0 4,5 4,5 11 7,3 8,2 12,7 15 9,9 11,2 23, ,2 23,9 47, ,4 52,2 100, ,7 100,0 2 1,3 15 9, ,3

43 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? Fadderordningen: Informasjonen om programmet under fadderuka Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 6 4,0 4,5 4,5 15 9,9 11,3 15,8 15 9,9 11,3 27, ,1 35,3 62, ,1 37,6 100, ,1 100,0 2 1, , ,9

44 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Quak!arrangementene: Immatrikuleringsfesten Frequency 9 6,0 8,9 8,9 8 5,3 7,9 16, ,9 17,8 34, ,2 40,6 75, ,6 24,8 100, ,9 100, ,2 9 6,0 15 9, ,1

45 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Quak!arrangementene: Gatefæsten Frequency 3 2,0 3,4 3,4 5 3,3 5,6 9,0 8 5,3 9,0 18, ,2 25,8 43, ,1 56,2 100, ,9 100,0 Deltok ikke 41 27,2 7 4,6 14 9, ,1

46 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Quak!arrangementene: Avdelingsvise dager Frequency 4 2,6 3,8 3,8 6 4,0 5,7 9,5 14 9,3 13,3 22, ,8 34,3 57, ,8 42,9 100, ,5 100, ,6 6 4, , ,5

47 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Quak!arrangementene: Quak!bånd-dagen Frequency 3 2,0 4,8 4,8 5 3,3 8,1 12, ,9 29,0 41, ,6 25,8 67, ,2 32,3 100, ,1 100, ,1 11 7, , ,9

48 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Quak!arrangementene: Sportsdagen Frequency 3 2,0 5,0 5,0 1,7 1,7 6, ,9 30,0 36, ,3 28,3 65, ,9 35,0 100, ,7 100,0 Deltok ikke 63 41,7 10 6, , ,3

49 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Quak!arrangementene: Rebusløpet Frequency 8 5,3 9,3 9,3 11 7,3 12,8 22, ,6 18,6 40, ,2 23,3 64, ,5 36,0 100, ,0 100,0 Deltok ikke 37 24,5 9 6, , ,0

50 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Quak!arrangementene: Dagen med det rare i Frequency 5 3,3 7,9 7,9 2 1,3 3,2 11, ,6 25,4 36,5 11 7,3 17,5 54, ,2 46,0 100, ,7 100, ,7 8 5, , ,3

51 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Quak!arrangementene: Stand-up Frequency 2 1,3 3,5 3,5 2 1,3 3,5 7,0 11 7,3 19,3 26,3 7 4,6 12,3 38, ,2 61,4 100, ,7 100, ,0 10 6, , ,3

52 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke Quak!arrangementene: Quak! maskeradeball Frequency 4 2,6 6,5 6,5 5 3,3 8,1 14,5 11 7,3 17,7 32, ,6 30,6 62, ,2 37,1 100, ,1 100, ,4 10 6, , ,9

53 QuakBåndet: Hvilke arrangemementer benyttet du deg av? Alle avdelinger unntatt AFT: QUAK!Båndet: Hvilke arrangementer benyttet du deg av? Mat og drikke Klær og sko Utested/konsert Elektonikk Helse/velvære Ingen av dem Frequency 17 11,3 11,6 11,6 7 4,6 4,8 16, ,7 42,9 59,2 1,7,7 59,9 1,7,7 60, ,4 39,5 100, ,4 100,0 4 2,6

54 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Quak!: Jeg kan tenke meg å delta som fadder på Quak!2012 Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency 24 15,9 19,4 19,4 14 9,3 11,3 30, ,3 13,7 44, ,9 21,8 66, ,8 33,9 100, ,1 100,0 12 7,9 15 9, ,9

55 Quak!: Jeg følte det var drikkepress under årets Quak! Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency 19 12,6 14,2 14, ,3 12,7 26, ,2 21,6 48,5 12 7,9 9,0 57, ,7 42,5 100, ,7 100,0 3 2,0 14 9, ,3

56 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad sier du deg enig eller uenig i følgende påstander? Quak!: Jeg synes selv jeg drakk for mye alkohol under fadderuka Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Frequency 9 6,0 6,8 6,8 14 9,3 10,5 17, ,8 27,1 44, ,9 13,5 57, ,1 42,1 100, ,1 100,0 1, , ,9

57 Nå ber vi deg gi din mening av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følgende forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket: Måten du ble tatt imot på Frequency 8 5,3 5,4 5,4 11 7,3 7,4 12, ,2 19,5 32, ,0 47,7 79, ,9 20,1 100, ,7 100,0 2 1,3

58 Nå ber vi deg gi din mening av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følgende forhold ved mottaket? Mottaket: Informasjonen om studieprogrammets faglige innhold Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 7 4,6 4,7 4, ,6 12,7 17, ,2 23,3 40, ,0 51,3 92,0 12 7,9 8,0 100, ,3 100,0 1,7

59 Nå ber vi deg gi din mening av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følgende forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket: Informasjonen fra administrasjonen Frequency 18 11,9 12,2 12, ,2 21,6 33, ,5 29,1 62, ,8 30,4 93,2 10 6,6 6,8 100, ,0 100,0 2 1,3 1,7 3 2,0

60 Nå ber vi deg gi din mening av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følgende forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket: Semesterregistreringen på StudentW eb Frequency 24 15,9 16,1 16, ,2 27,5 43, ,9 22,1 65, ,5 24,8 90,6 14 9,3 9,4 100, ,7 100,0 2 1,3

61 Nå ber vi deg gi din mening av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følgende forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket: Tildelingen av ID-kort Frequency 12 7,9 8,1 8, ,2 15,5 23, ,8 26,4 50, ,5 29,1 79, ,5 20,9 100, ,0 100,0 3 2,0

62 Nå ber vi deg gi din mening av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følgende forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket: Tilgang til datarom o.l. Frequency 18 11,9 13,6 13, ,9 22,7 36, ,8 31,8 68, ,9 22,7 90,9 12 7,9 9,1 100, ,4 100, ,3 2 1, ,6

63 Nå ber vi deg gi din mening av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følgende forhold ved mottaket? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Mottaket: Tilgang til trådløst nettverk Frequency 19 12,6 13,9 13, ,9 19,7 33, ,2 19,0 52, ,2 25,5 78, ,9 21,9 100, ,7 100,0 11 7,3 3 2,0 14 9,3

64 Nå ber vi deg gi din mening av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følgende forhold ved mottaket? Mottaket: I hvilken grad oppstarten ved studieprogrammet bidro til at du følte deg godt forberedt til studiene Svært misfornøyd Litt misfornøyd Litt fornøyd Svært fornøyd Frequency 11 7,3 7,5 7, ,5 19,0 26, ,8 36,7 63, ,8 26,5 89,8 15 9,9 10,2 100, ,4 100,0 4 2,6

65 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST? Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST? Svært misfornøyd Litt misfornøyd Frequency 6 4,0 4,0 4,0 15 9,9 9,9 13,9 Litt fornøyd Svært fornøyd 16 10,6 10,6 24, ,7 47,7 72, ,2 27,2 99,3 1,7,7 100,0 100,0

66 Er du kvinne eller mann? Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann Frequency ,8 76,8 76, ,2 23,2 100,0 100,0

67 Regner du deg selv som fulltidsstudent? Ja Regner du deg selv som fullt idsstudent? Frequency ,5 91,8 91,8 Nei 11 7,3 8,2 100, ,7 100, ,3

68 Hvor mange timer regner du med å bruke på lønnet arbeid utenom studiet? Hvor mange timer pr. uke regner du med å bruke på lønnet arbeid utenom studiet? Ingen 1-5 timer 6-10 timer timer timer timer timer 30+ timer Frequency 43 28,5 28,9 28, ,9 14,1 43, ,2 15,4 58, ,9 16,1 74,5 7 4,6 4,7 79,2 2 1,3 1,3 80,5 2 1,3 1,3 81, ,9 18,1 100, ,7 100,0 2 1,3

69 Hvor mange timer regner du med å bruke på studiet, inklusive undervisning? Hvor mange timer pr. uke regner du med å bruke på studiet, inklusive undervisning? Mindre enn 15 timer timer timer timer timer timer timer 45+ timer Frequency 2 1,3 1,5 1, ,9 13,6 15, ,6 14,4 29, ,8 31,8 61, ,2 15,2 76, ,9 15,9 92,4 1,7,8 93,2 9 6,0 6,8 100, ,4 100, ,6

70 Avdelingsspesifikke spørsmål

71 Kryss av for hvilken studieretning du har valgt 1-7 Lærestudenter: Studieretning Frequency 50 33,1 36,2 36,2 1-7 m.realfag 14 9,3 10,1 46, m.norsk 32 21,2 23,2 69, m.matte 24 15,9 17,4 87, m.realfag 18 11,9 13,0 100, ,4 100,0 13 8,6

72 Hvorfor valgte du denne retningen? $ALT2 Frequencies Responses Hvorfor valgte du denne retningen? a ALT: Jobbmuligheter etter endt studium ALT: Får de fagkombinasjoner jeg ønsker N of Cases 76 31,1% 55,1% 44 18,0% 31,9% ALT: Fikk ikke plass på mitt førsteønske 11 4,5% 8,0% ALT: Tilfeldig 6 2,5% 4,3% ALT: Ønsker å jobbe på et nivå som gir mest mulig fagspesifikke utfordringer 28 11,5% 20,3% ALT: Ønsker å jobbe med grunnleggende opplæring av barn 79 32,4% 57,2% ,0% 176,8% a. Dichotomy group tabulated at value 2.

73 Hvilket valgemne har du bestemt deg for? Kunst og håndverk ALT-Lærer: Hvilket valgemne har du bestemt deg for? Frequency 10 6,6 7,5 7,5 Kroppsøving Musikk Engelsk Naturfag Religion, livssyn og etikk Samfunnsfag 21 13,9 15,8 23,3 11 7,3 8,3 31, ,2 17,3 48, ,5 25,6 74, ,6 14,3 88,7 15 9,9 11,3 100, ,1 100, ,9

74 Hvorfor valgte du dette valgemnet? Egeniteresse for faget Vil undervise i dette Gir gode jobbmuligheter Anbefalt av venner Helt tilfeldig valg ALT- Lærer: Hvorfor valgte du dette valgemnet? Frequency 88 58,3 66,2 66, ,6 14,3 80,5 11 7,3 8,3 88,7 2 1,3 1,5 90,2 8 5,3 6,0 96,2 5 3,3 3,8 100, ,1 100, ,9

75 Hvorfor valgte du å studere ved HiST ALT? Beste lærerutd. i Norge Tr.heim godt rykte Kjæreste i Tr.heim ALT- Lærer: Hvorfor valgte du å studere ved HiST ALT? Gir ønsket fagkombinasjon Fikk ikke førsteønske Frequency 13 8,6 9,5 9, ,1 45,3 54, ,9 13,1 67,9 13 8,6 9,5 77,4 8 5,3 5,8 83, ,2 16,8 100, ,7 100,0 14 9,3

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: AFT Antall studenter i utvalget: 329 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 84 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 102 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: TØH Antall studenter i utvalget: 99 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: AITel Antall studenter i utvalget: 88 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

Forfall: Ivar Sørensen (ALM), John Arild Wiggen (EDT) og Lars Gunnar Landrø (BIO)

Forfall: Ivar Sørensen (ALM), John Arild Wiggen (EDT) og Lars Gunnar Landrø (BIO) Dato: 11.05.11 Arkiv: 11/236 MØTEREFERAT Markedsføringsutvalget Avdeling for teknologi Møtedato: 11.05.2011 Tid: kl. 12.30 15.00 Sted: R303 Tilstede: Ragnhild Berg Kolstad (RAD), Lene Østby (KMT), Olve

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høgskolen i Sør-Trøndelag INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høsten 2011 INNHOLD 1 EVALUERINGENS FORMÅL... 5 1.1 Inntaket en prosess i flere faser... 5 1.2 Inntakskvalitet operasjonalisert... 6 2 INNTAKSPROSESSEN...

Detaljer

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Saksliste Sak 13/12 Deltakelse på messer i 2013 Sak 14/12 Studentambassadører til hjemskolene Sak 15/12 Teknodagen/Åpen dag 31. januar Sak 16/12

Detaljer

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Institusjonelle undersøkelser ved HiST

Institusjonelle undersøkelser ved HiST Institusjonelle undersøkelser ved HiST Inntakskvalitetsundersøkelsen 2012 Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Kandidatundersøkelsen 2013 21.03.2013 HiST Inntakskvalitet 2012: Forord Gjennomsnittsskårer:

Detaljer

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høgskolen i Sør-Trøndelag INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høsten 2010 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 5 2. INNTAKSPROSESSEN 7 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 7

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2009 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 4 2. INNTAKSPROSESSEN 6 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 6

Detaljer

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012 Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring Oslo, 06.02.2012 Innhold 1 Styringen av kommunen 5 2 Ansvarsfordeling 9 3 Kommunesammenslåing 12 4 Motivasjon for å delta i lokalpolitikken

Detaljer

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge Oktober 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen...3 Om rapportering...3 Om feilmarginer

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 9. juni 2017 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Evaluering av DIM-prosjektet

Evaluering av DIM-prosjektet Evaluering av DIM-prosjektet Sett ett kryss som viser hvor enige eller uenig du er i disse utsagnene: Jeg bruker bærbar digital enheter (ipad/chromebook, bærbar PC) i de fleste matematikktimene. Jeg er

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1 La være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ.

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12 Høgskolen i Sør-Trøndelag, AFT Program for Kjemi og Materialteknikk Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/1 Antall totalt : 8 Anatll kjemi : Antall materialteknikk : 6 Kjønnsfordeling 33 gutter og

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Om Fadderordningen Fadderuken er et årlig arrangement som tar imot både nye og eksisterende studenter ved Universitetet i Stavanger. I starten av august

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1. La x være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo.

Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Vedlegg. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Tabell. Tidligere studieerfaring og studiegjennomføring. N=119 Spm.. Hadde du studert

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Digitalradioundersøkelsen uke 47-48 2017 Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2016 fulgt en

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 20112012201320142015201620172014 Diplomundersøkelsen Innhold Forord Nøkkeltall Lønnsforhold Lønn 2 3 4 Lønn mot kjønn Kumulativ fordeling av lønn 5 Grunnlønn mot teknologiretning Lønn mot arbeidstimer

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2014

Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2014 Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2014 Halvor Spetalen Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen (DRU) har fra oppstart i 2012 målt innehav av alle typer av utstyr som benyttes til radiolytting,

Detaljer