TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse Mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015"

Transkript

1 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205

2 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten med undersøkelsen er å speile vintersesongen 204/205. All intervjuing er foregått pr. telefon, og ble gjennomført i uke 9, mai 205 Utvalget består totalt av 000 respondenter. Undersøkelsen er gjennomført i Trondheim (600 intervju) og de omkringliggende kommunene Orkdal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik og Stjørdal (400 intervju). Utvalgsstørrelser i parentes viser faktiske gjennomførte intervju før vekting. Resultatene er vektet ifht utvalgsområdets sammensetning hva gjelder kjønn, alder og geografi. Dette innebærer blant annet at forholdet mellom Trondheim (74 intervju) og de omkringliggende kommunene (286 intervju) er proporsjonalt med befolkningsmengden. Det er foretatt sammenligninger mot tidligere undersøkelser der det er hensiktsmessig. Statistisk feilmargin for utvalget i sin helhet er på +/- 3, prosent. Ved nedbrytninger i tallmaterialet er imidlertid feilmarginene større (ca. +/- 4 prosent ved N=600 og ca. +/- 5 prosent ved N=400 ). Ansvarlig for denne gjennomføringen hos Norfakta Markedsanalyse er Øyvind Sletten 2

3 Hovedresultater

4 Dekkvalg

5 Dekkvalg historisk Spørretekst: Brukte du piggdekk eller piggfrie vinterdekk på den bilen du brukte eller disponerte oftest sist vinter? Base 205: 000 Blant respondenter bosatt i Trondheim oppgir 66 prosent at de kjørte med piggfrie vinterdekk sesongen 204/205 Dekkvalg - historisk 00 Piggfrie - Nærkommuner Piggfrie - Trheim Vår 2008 Vår 2009 Vår 200 Vår 20 Vår 202 Vår 203 Vår 204 Vår 205 5

6 Hvem benytter piggfrie vinterdekk? Info: Andeler som benyttet piggfrie vinterdekk sist sesong kontrollert for ulike variabler Base 205: 597 (andel som kjørte piggfritt) Andel piggfrie vinterdekk Bosted Trheim Bosted nærkommuner Kjører bare i Trheim (00%) Inntil 80 % Inntil 50 % Inntil km km Over km Daglig kjøring Noen ganger pr. uke Sjeldnere enn ukentlig 20 modell eller nyere Mellom 2005 modell og 200- Eldre enn 2005 modell Ikke firehjulstrekker Firehjulstrekker EL-BIL Ikke EL-BIL Piggdekk neste vinter Piggfrie neste vinter Vår

7 Sommerdekk

8 Andel som har lagt om til sommerdekk Spørretekst: Har du lagt om til sommerdekk i vår? Base 205: av 0 bosatt i Trondheim/ 8 av 0 bosatt i nærområdene hadde lagt om til sommerdekk i perioden undersøkelsen ble gjennomført (uke 9) Ja Dekkvalg Nei Trondheim Nærkommuner Totalt 8

9 Spørretekst: Har du lagt om til sommerdekk i vår? Base 205: 000 Piggdekk-/ piggfriandel som har lagt om til sommerdekk 9 av 0 med piggdekk/ 6 av 0 med piggfridekk har lagt om til sommerdekk i perioden undersøkelsen ble gjennomført (uke 9) Sommerdekk andeler som har lagt om fra pigg/piggfritt Ja Nei Piggdekk Piggfrie vinterdekk Totalt 9

10 Kjøp av vinterdekk

11 Kjøpt nye vinterdekk Spørretekst: Kjøpte du nye vinterdekk til siste sesong? Base 205: 000 Som i 203 og 204: Om lag 3 av 0 kjøpte nye vinterdekk til siste sesong Kjøpt nye vinterdekk Ja Nei Vet ikke

12 Type vinterdekk Spørretekst: Hvilke vinterdekk kjøpte du? Base 205: 28 (andel som har kjøpt nye vinterdekk) Trondheim: Ingen endring siden 204 Nærkommuner: 4 av 0 har kjøpt piggfrie dekk Type vinterdekk Trondheim 2009 Trondheim 200 Trondheim 20 Trondheim 202 Trondheim 203 Trondheim 204 Trondheim 205 Kjøpte piggfritt til sesongen Kjøpte piggdekk til sesongen Nærkommuner 2009 Nærkommuner 200 Nærkommuner 20 Nærkommuner 202 Nærkommuner 203 Nærkommune 204 Nærkommune

13 Spørretekst: Byttet du fra piggfrie dekk til piggdekk? Base 205: 20 (andel som kjøpte piggdekk) Bytte fra piggfrie dekk til piggdekk Blant respondentene som kjøpte piggdekk i Trondheim oppgir omlag halvparten at de byttet fra piggfrie dekk til piggdekk Byttet fra piggfritt til piggdekk Ja Nei Trondheim 20 Trondheim 202 Trondheim 203 Trondheim 204 Trondheim Nærkommuner 20 Nærkommuner 202 Nærkommuner 203 Nærkommune 204 Nærkommune

14 Spørretekst: Hva var årsaken til dette? Base 205: 45 (andel som har byttet fra piggfritt til pigg) Viktigste årsaker til bytte fra piggfritt til piggdekk Mest nevnt (som i 203/204); tryggere med piggdekk Viktigste årsaker til bytte (prosent mest nevnt) Tryggere med piggdekk Ny bil Vi kjører mer på veier med dårlige kjøreforhold Mer is på vegene enn før Dårlig brøyting\strøing\vegvedlikehold Kjøring på fjellet Piggfrie dekk mye dårligere Uhell eller nesten-uhell jeg har hatt med vinterdekkene Piggdekkgebyret i Trondheim er fjernet Trondheim Nærkommune Mer vanskelige kjøreforhold som følge av endrede klimaforhold 4 Fikk de nye dekkene billige De piggfrie dekkene begynte å bli slitt 3 8 Vanskeligere å stoppe\aksellerere med piggfrie dekk Ingen spesiell årsak \ vet ikke

15 Viktigste faktorer ved valg av vinterdekk Spørretekst: Hva legger du vekt på ved ditt valg av vinterdekk? Base 205: 000 Mest nevnt (som tidligere); veigrep og fremkommelighet samt sikkerhet Viktigst ved vinterdekk (prosent mest nevnt) Veigrep og framkommelighet (må ha piggdekk for å komme fram) Sikkerhet Anbefaling fra andre Pris Komfort Kvalitet Miljø \ bedre luft Kvalitet i tester Anerkjente merker At de er piggfrie Veigrep Bremselengde Støyer lite Piggdekk Piggfritt 50 6

16 Prøvd piggfrie vinterdekk Spørretekst: Har du prøvd piggfrie vinterdekk på bilen din noen gang? Base 205: 389 (andel som benyttet piggdekk ) Om lag 6 av 0 piggdekkbrukere oppgir at de har prøvd piggfrie vinterdekk Prøvd piggfritt Ja Nei Vår 205 Vår 204 Vår 203 Vår 202 Vår 20 Vår 200 Vår 2009 Vår

17 Hva skal til? Spørretekst: Hva skal til for at du vil gå over til å bruke piggfrie vinterdekk neste sesong? Base 205: 389 (de som bruker piggdekk) 3 av 0 nevner at det uansett ikke er aktuelt å skifte fra piggdekk til piggfrie vinterdekk Hva skal til? (prosent mest nevnt) Ikke aktuelt uansett \ må ha piggdekk for å komme fram 32 Bedre føreforhold Bedre brøyting og strøing 0 Pris\ kostnad 8 Bytte bosted At piggdekkene mine er utslitte Føler meg tryggere med piggdekk Kommer til å velge piggfritt neste gang Må teste piggfrie dekk først Bedre piggfrie alternativer Bil med bedre vinteregenskaper Vet ikke 0 8

18 Dekkvalg ved flere biler Spørretekst : Ved flere biler: Sist sesong hadde du piggdekk på alle bilene, piggfritt på alle bilene eller benyttet du begge deler, - både piggfritt og piggdekk? Base 205: 456 (andel som har flere biler) Om lag halvparten av bileierne med piggdekk (som har flere biler) disponerer også biler med piggfrie dekk Om lag 7 av 0 bileiere med piggfridekk (som har flere biler) kjører også piggfritt med bil nr. 2 Dekkvalg ved flere biler Samme dekk på alle bilene Begge deler Piggfritt 2009 Piggfritt 200 Piggfritt 20 Piggfritt 202 Piggfritt 203 Piggfritt 204 Piggfritt 205. Piggdekk 2009 Piggdekk 200 Piggdekk 20 Piggdekk 202 Piggdekk 203 Piggdekk 204 Piggdekk

19 Årsaker til at man har biler med både piggdekk og piggfrie dekk Spørretekst : Hvorfor har dere både bil med piggdekk og bil med piggfrie vinterdekk? Base 205: 78 (andel som har flere biler med ulike typer dekk) Mest nevnt; var piggdekk/ piggfrie dekk på bilen da den ble kjøpt samt kan bruke den bilen som passer best m.h.t. vær og føreforhold Årsaker til dekkvalg Det var piggdekk \ piggfrie dekk på bilen da den ble kjøpt Kan bruke den bilen som passer best for vær og føreforhold Stort sett andre i husstanden som benytter den andre bilen Trygghet\sikkerhet Bruker piggfritt til bykjøring Bruker bil med piggfridekk til vanlig og piggdekk ved ekstra glatt føre Dersom glatt\ mye is så kan jeg bruke bil med piggdekk Bil nr. 2 er gammel \ piggfritt blir\føles utrygt på denne bilen Prøver å kjøre miljøvennlig når forholdene tillater det Mangler ABS bremser og andre moderne sikkerhetssystemer Ville ikke kaste brukbare dekk Trondheim Nærkommuner Ungdom bør ha piggdekk Vet ikke \ ingen spesiell årsak 5 20

20 Kjøreopplevelser

21 Skalagjennomsnitt På en del spørsmål ble respondentene bedt om å avgi sine svar på en skala fra til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-00, for på denne måten å komme fram til et relativt og enklere mål. : Helt uenig 0 poeng 2: Uenig 25 poeng 3: Verken eller 50 poeng 4: Enig 75 poeng 5: Helt enig 00 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen. Gjennomsnittsskårer totalt - og med ulike enkeltområder - visualiseres på en enkel og grei måte ved hjelp av denne poengskalaen. 22

22 Holdninger til vinterdekkene Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Base 205: 000 De som kjører piggfritt er fortsatt i større grad enige i at kjørekomforten blir bedre og at man får en mykere kjørestil når man benytter piggfrie vinterdekk Holdninger til vinterdekkene (Skalagjennomsnitt poeng 0-00) Piggfritt 205 Prøvd piggfritt tidligere 205 Piggdekk Kjørekomforten blir bedre Jeg får en mykere kjørestil Jeg kjenner meg ofte utrygg på vinterføre

23 Erfaring totalt sett Spørretekst: Hvor gode erfaringer har du totalt sett med vinterdekkene sist sesong? Base 205: 000 Brukere av piggfrie dekk er like tilfredse som piggdekkbrukerne Erfaring totalt sett (Skalagjennomsnitt poeng 0-00) Piggfritt 2007 Piggfritt 2008 Piggfritt 2009 Piggfritt 200 Piggfritt 20 Piggfritt 202 Piggfritt 203 Piggfritt 204 Piggfritt 205 Piggdekk 2007 Piggdekk 2008 Piggdekk 2009 Piggdekk 200 Piggdekk 20 Piggdekk 202 Piggdekk 203 Piggdekk 204 Piggdekk

24 Om piggdekkavgiften

25 Avvikling av gebyr innvirkning på valg Spørretekst: Har avviklingen av piggdekkgebyret i Trondheim hatt innvirkning på ditt valg av vinterdekk? Base 205: 000 Avviklingen av piggdekkgebyret har hatt innvirkning på dekkvalget for henholdsvis 9 prosent i nærkommunene/ 0 prosent i Trondheim Avvikling av gebyr Ja Nei Vet ikke Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner

26 Piggdekkforbud betydning for valg Spørretekst: Dersom det blir piggdekkforbud i korte perioder p.g.a. svært dårlig luftkvalitet fra høsten 205; vil dette få innvirkning på ditt valg av vinterdekk neste sesong? Base 205: 000 Like mange (om lag 2 av 0) bosatt i henholdsvis Trondheims nærkommuner og i Trondheim kommune mener at en gjeninnføring av gebyret vil ha betydning for eget valg m.h.t. vinterdekk Betydning for valg Ja Nei Vet ikke Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner

27 For eller i mot gjeninnføring av avgift Spørretekst: Piggdekkandelen har økt til ca. 35 prosent en økning på ca. 5 prosentpoeng fra piggdekkgebyret ble avviklet i 200. Er du for eller i mot en gjeninnføring av piggdekkgebyret? Base 205: 000 Andelen som er for en gjeninnføring av piggdekkgebyret er fortsatt økende Gjeninnføring av gebyr For I mot Vet ikke Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner Nærkommuner

28 Problemer med veigrepet Uhell sist vinter

29 Problemer med veigrepet Spørretekst: Opplevde du problemer med veigrepet da du kjørte med vinterdekk sist sesong? Dvs. at du ble stående fast i bakke eller at du skled med bilen? Base 205: prosent av de som kjørte med piggfrie vinterdekk sist sesong oppgir at de opplevde problemer med veigrepet. Tilsvarende andel var 4 prosent blant piggdekkbrukerne Veigrepet Ja Nei Piggfritt 200 Piggfritt 20 Piggfritt 202 Piggfritt 203 Piggfritt 204 Piggfritt 205. Piggdekk 200 Piggdekk 20 Piggdekk 202 Piggdekk 203 Piggdekk 204 Piggdekk

30 Spørretekst: Var veiproblemet du opplevde på.? Base 205: 73 (respondenter som har hatt problemer med veigrepet) Veigrepet veitype Trondheim: Problemet gjelder fortsatt i størst grad boligvei/ privatvei/ lokalvei i Trondheim Nærkommuner: Problemet gjelder fortsatt i hovedsak boligvei/ privatvei / lokalvei utenfor Trondheim Trondheim Veitype Nærkommuner Boligvei/privatvei/lokalvei i Trheim 52 7 Boligvei/privatvei/lokalvei utenfor Trheim 3 59 Hovedveinettet i Trheim 8 3 Hovedveinettet utenfor Trheim

31 Uhell historisk Spørretekst: Har du hatt små eller store trafikkuhell som bilfører i løpet av siste vintersesong? Base 205: 000 Som i 203 og 204: 4 prosent av utvalget har opplevd små eller store trafikkuhell sist sesong Uhell historisk Ja Nei Vår 2008 Vår 2009 Vår 200 Vår 20 Vår 202 Vår 203 Vår 204 Vår

32 Uhell dekktype Spørretekst: Hvilke dekk hadde du på bilen ved dette eller disse uhellene? Base 205: 43 (andel som har opplevd uhell) Trondheim: 72 prosent kjørte piggfritt Nærkommuner: 65 prosent kjørte piggfritt Dekktype ved uhell Piggdekk Piggfritt Nærkommuner 8 65 Trondheim

33 Spørretekst: Hva var hovedårsaken til uhellet? Base 205: 43 (andel som har opplevd uhell) Årsak til uhell historisk Mest nevnte årsak til trafikkuhellet var føreforhold samt andre forhold Årsak til uhell- historisk Føreforhold Dekk Andre forhold Vår 205 Vår 204 Vår 203 Vår 202 Vår 20 Vår 200 Vår 2009 Vår

34 Valg av vinterdekk neste sesong 37

35 Dekkvalg neste sesong Spørretekst : Vil du kjøre med piggfrie vinterdekk i vinter? Spørretekst : Hvilken type vinterdekk vil du bruke neste vintersesong? Base 205: 000 Andelen som oppgir at de vil benytte piggfrie vinterdekk neste vintersesong er fortsatt økende i Trondheim Dekkvalg - neste sesong 00 Piggfrie - Nærkommuner Piggfrie - Trheim Vår 2008 Vår 2009 Vår 200 Vår 20 Vår 202 Vår 203 Vår 204 Vår

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Goodyears dekkbarometer 2014

Goodyears dekkbarometer 2014 Goodyears dekkbarometer 14 Du leser nå Goodyears dekkbarometer for 14, en ny rapport om trafikksikkerhet, kjørevaner og dekk. I Sverige utgir vi denne rapporten for andre året på rad. Nytt i år er at dekkbarometeret

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Overskrift. Forklarende tittel eller undertittel linje to. Veg g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift. Forklarende tittel eller undertittel linje to. Veg g - og o g trafikkavdelingen Overskrift linje Tilstandsundersøkelser to 2008 Forklarende tittel eller undertittel linje to RAPPORTA P P O R T Veg g - og o g trafikkavdelingen t r a f i k k a v d e l i n g e n nr: xxxxxxxxxxx TS 2009

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer