Oversikt over studietilbud ved HiST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over studietilbud ved HiST"

Transkript

1 Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor i audiologi (audiograf) Avd. for helse- og sosialfag Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Avd. for helse- og sosialfag Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor i bioingeniørfag Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ergoterapi Avd. for helse- og sosialfag Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor i fysioterapi Avd. for helse- og sosialfag Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor i informatikk Avd. for informatikk og e-læring Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Avd. for informatikk og e-læring Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling Avd. for informatikk og e-læring Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ingeniørfag, bygg Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ingeniørfag, data Avd. for informatikk og e-læring Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ingeniørfag, elektro Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ingeniørfag, kjemi Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ingeniørfag, logistikk Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ingeniørfag, maskin Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Avd. for informatikk og e-læring Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i matteknologi Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i radiografi Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 3 ÅR Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Avd. for helse- og sosialfag Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor i sykepleie Avd. for sykepleierutdanning Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor i tegnspråk og tolking Avd. for lærer- og tolkeutdanning Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 4 ÅR Side 1 av 5

2 Bachelor i vernepleie Avd. for helse- og sosialfag Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Studieprogram for NTNU-studenter, bachelor Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 60 SP 2 SEMESTRE Sykepleier Bachelor desentral Avd. for sykepleierutdanning Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Yrkesfaglærerutdanning, byggfag* Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Yrkesfaglærerutdanning, elektro* Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag* Avd. for sykepleierutdanning Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og matfag* Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Yrkesfaglærerutdanning, teknikk og industriell produksjon* Avd. for teknologi Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Master i aktivitet og bevegelse Avd. for helse- og sosialfag Master 120 SP 2 ÅR Master i barnevern Avd. for helse- og sosialfag Master 120 SP 2 ÅR Master i kunnskapsledelse** Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Master 60 SP 3 SEMESTRE Master i ledelse av teknologi Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Master 120 SP 4 SEMESTRE Master i matematikkdidaktikk Avd. for lærer- og tolkeutdanning Master 120 SP 4 SEMESTRE Master i norskdidaktikk Avd. for lærer- og tolkeutdanning Master 120 SP 4 SEMESTRE Master i psykisk helsearbeid Avd. for sykepleierutdanning Master 120 SP 4 SEMESTRE Master i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Master 120 SP 4 SEMESTRE Master in Electronic Systems and Instrumentation* Avd. for teknologi Master 39 SP 4 SEMESTRE Master of Public Administration** Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Master 90 SP 3 SEMESTRE Mastergradsstudie i spesialpedagogikk** Avd. for lærer- og tolkeutdanning Master 60 SP 2 SEMESTRE Studieprogram for NTNU-studenter, master Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Master 15 SP PhD i økonomistyring Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Doktorgrad 180 SP 6 SEMESTRE Allmennlærerutdanning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Fireårig studium 240 SP 8 SEMESTRE Allmennlærerutdanning med vekt på realfag Avd. for lærer- og tolkeutdanning Fireårig studium 240 SP 8 SEMESTRE * Fellesgrader ** Samarbeidsmastere hvor HiST ikke tildeler graden Side 2 av 5

3 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Avd. for lærer- og tolkeutdanning Fireårig studium 240 SP 8 SEMESTRE Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Avd. for lærer- og tolkeutdanning Fireårig studium 240 SP 8 SEMESTRE Grunnskolelærerutdanning 5-10 Avd. for lærer- og tolkeutdanning Fireårig studium 240 SP 8 SEMESTRE Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Avd. for lærer- og tolkeutdanning Fireårig studium 240 SP 8 SEMESTRE Forkurs for ingeniørutdanning Avd. for teknologi Forkurs 100 PR 1 ÅR Forkurs for ingeniørutdanning - realfag Avd. for teknologi Forkurs 50 PR 1 ÅR Realfagskurs 1/2 årig Avd. for teknologi Forkurs 100 PR 1 SEMESTRE Eks fin kurs tilbud Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Enkeltemner 7,5 SP Enkeltemner ved TØH Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Enkeltemner 15 SP 1 ÅR Fjernundervisning data Avd. for informatikk og e-læring Enkeltemner 30 SP 6 MÅNEDER Tegnspråkutdanning, deltid Avd. for lærer- og tolkeutdanning Halvårsenhet 30 SP 2 SEMESTRE Høgskolekandidat i ingeniørfag, bygg Avd. for teknologi Høgskolekandidat 120 SP 3 ÅR Høgskolekandidat i ingeniørfag, elektro Avd. for teknologi Høgskolekandidat 120 SP 3 ÅR Høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess Avd. for teknologi Høgskolekandidat 120 SP 3 ÅR Høgskolekandidat i ingeniørfag, maskin Avd. for teknologi Høgskolekandidat 120 SP 3 ÅR Deltidsstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Toårig studium 120 SP 8 SEMESTRE Administrativ styring Avd. for teknologi Videreutdanning 10 SP 1 SEMESTRE AutoCAD Avd. for teknologi Videreutdanning 10 SP 1 SEMESTRE Etter-/videreutdanning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 7,5 SP 2 SEMESTRE Etter-/videreutdanning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 7,5 SP 1 SEMESTRE Etter-/videreutdanning m egenandel 30 SP 2 sem Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 30 SP 2 SEMESTRE Etter-/videreutdanning oppdrag 15 SP 2 sem Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 15 SP 2 SEMESTRE Etter-/videreutdanning oppdrag 30 SP 3 sem Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 30 SP 3 SEMESTRE Fornybar energi Avd. for teknologi Videreutdanning 10 SP 1 SEMESTRE Jordmorutdanning Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 120 SP 4 SEMESTRE Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 30 SP 2 SEMESTRE Kunnskapsbasert praksis Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 15 SP 2 SEMESTRE Laboratoriekurs korrosjon og materialteknologi Avd. for teknologi Videreutdanning 10 SP 1 SEMESTRE Side 3 av 5

4 Matematikk for småskoletrinnet Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 15 SP 2 SEMESTRE Metodisk arbeid - evaluering og utvikling Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 60 SP 3 SEMESTRE Pedagogisk veiledning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 30 SP 3 SEMESTRE Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 30 SP 2 SEMESTRE Rådgivning 1 - Kompetanse for kvalitet Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Rådgivning 2 - Kompetanse for kvalitet Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Skriving av vitenskapelig artikkel Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 60 SP 4 SEMESTRE Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og velferd Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 60 SP 4 SEMESTRE Tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjentesten Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 60 SP 4 SEMESTRE Utdanning for kontoransatte i BUP del I Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 2 SEMESTRE Utdanning for kontoransatte i BUP del II Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 2 SEMESTRE Utdanning i boligsosialt arbeid Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 30 SP 3 SEMESTRE Vernepleierfaglige områder - Videreutdanning i juss Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 30 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 30 SP 2 SEMESTRE Videreutdanning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Videreutdanning 60 SP 2 SEMESTRE Videreutdanning for mellomledere Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 60 SP 3 SEMESTRE Videreutdanning for yrkesfaglærere i Teknikk og industriell produksjon Avd. for teknologi Videreutdanning 15 SP 2 SEMESTRE Videreutdanning i aktivitet og deltakelse - teorier og modeller i ergoterapi Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP Videreutdanning i arbeid og helse Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning i cytologi Avd. for teknologi Videreutdanning 30 SP 1 ÅR Videreutdanning i Fysisk aktivitet Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning i integrert jus Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 80 SP 8 SEMESTRE Videreutdanning i kunnskapsbasert ergoterapi Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 10 SP 2 SEMESTRE Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Avd. for teknologi Videreutdanning 60 SP 4 SEMESTRE Videreutdanning i Magnetisk Resonans heltid Avd. for teknologi Videreutdanning 60 SP 2 SEMESTRE Side 4 av 5

5 Videreutdanning i samhandling og samarbeid Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 30 SP 2 SEMESTRE Videreutdanning i sykepleie til barn med smerte Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning i tradisjonsbyggeri og bygningsvern Avd. for teknologi Videreutdanning 60 SP 2 ÅR Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Avd. for teknologi Videreutdanning 60 SP 2 ÅR Videreutdanning om marginalisering, deltakelse og sosial integrasjon Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 6 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning, aktivitetsvitenskap Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning, akuttsykepleie Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 90 SP 3 SEMESTRE Videreutdanning, anestesi sykepleie Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 90 SP 3 SEMESTRE Videreutdanning, barnesykepleie Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 90 SP 3 SEMESTRE Videreutdanning, bevegelsesvitenskap Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning, helsesøster Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 60 SP 2 SEMESTRE Videreutdanning, intensiv sykepleie Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 90 SP 3 SEMESTRE Videreutdanning, Kardiologisk sykepleie Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 60 SP 3 SEMESTRE Videreutdanning, kommunikasjon med barn/unge Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 2 SEMESTRE Videreutdanning, kreftsykepleie deltid Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 60 SP 4 SEMESTRE Videreutdanning, operasjonssykepleie Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 90 SP 3 SEMESTRE Videreutdanning, Overvekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning, psykisk helsearbeid Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 60 SP 2 SEMESTRE Videreutdanning, psykososialt arbeid med barn og unge Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 60 SP 4 SEMESTRE Videreutdanning, smerte og smertebehandling Avd. for sykepleierutdanning Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Videreutdanning, sosialt arbeid og NAV Avd. for helse- og sosialfag Videreutdanning 15 SP 1 SEMESTRE Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell Avd. for sykepleierutdanning Årsstudium 60 SP 4 SEMESTRE Praktisk-pedagogisk utdanning i realfag med interkulturelt perspektiv Avd. for lærer- og tolkeutdanning Årsstudium 60 SP 4 SEMESTRE Tegnspråkutdanning Avd. for lærer- og tolkeutdanning Årsstudium 60 SP 2 SEMESTRE Side 5 av 5

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN Rundskriv F-04-02 Saksnr. 98/5723 Ajourført per 31.12.02 Universiteter Vitenskapelige høgskoler Statlige høgskoler Kunsthøgskoler Private høgskoler Universitets- og høgskolerådet Norgesnettrådet Statens

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Studietilbud 2009/2010 Innhold Universitetet i Tromsø... 4 kaskjer.no... 5 Tromsø by... 6 Humanistiske og estetiske fag... 8 Arkeologi 8 Billedkunstner 8 Dokumentasjonsvitenskap

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger Studiekatalogen 2014 2015 HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK

Detaljer

Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv.

Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Østfold som kompetanseregion Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Beth Linde Studie- og forskningsdirektør, HiØ Medlem i styret Incubator Halden og styringsgruppe NCE. 1 DISPOSISJON FOR

Detaljer

Studentundersøkelsen 2010 - Høgskolen i Bodø

Studentundersøkelsen 2010 - Høgskolen i Bodø Studentundersøkelsen 2010 - Høgskolen i Bodø Publisert fra 19.10.2010 til 29.10.2010 689 respondenter (688 unike) Filter: MIA-RAPPORT "Er du førsteårsstudent ved Høgskolen i Bodø (HBO)?" = "Ja" 1. Er du

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

STUDENTBYEN STAVANGER

STUDENTBYEN STAVANGER STUDENTBYEN STAVANGER Best i landet på gatekunst, surfing og god stemning SIDE 4 her starter norges framtid Velg mellom 134 studier SIDE 10-101 Yes, Minister! Grav deg ned i pensum i tide og andre gode

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi,

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi, Høgskolen i Lillehammer Studiebrosjyre 2012/2013 psykologi, reiseliv, sosialfag psykologi, film og fjernsyn, pedagogikk juss, økonomi, administrasjon, ledelse, idrett reiseliv, internasjonale studier,

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

Tre deltema med vekt på 2 eren:

Tre deltema med vekt på 2 eren: De regionale FoU-miljøenes rolle i arbeidet med å dekke regionens kompetanse- og utviklingsbehov. Hva er status for arbeidet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag? Trøndelagsrådet 17.11.14 Arnulf Omdal, HiST aomdal,

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer