Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver"

Transkript

1 Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver

2 Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når du skl plnlegge et nytt weområde? Kpittel 2 Areide med wesider Oppgve 1 d Du er nstt i sportsforretningen Interslg og hr fått i oppdrg å lge et nytt nettsted for forretningen. Utfør derfor følgende oppgver: opprett et nytt weområde og kll det for Interslg opprett en hovedside hvor du kort presenterer Interslg gi wesiden tittelen Velkommen til Interslg - est på sportsutstyr, og lgre den som index.html forhåndsvis til slutt wesiden i en nettleser Oppgve 2 d Du er nstt i mlerforretningen Frgekltten og hr fått i oppdrg å lge et nettsted for forretningen. Utfør derfor følgende oppgver: opprett et nytt weområde og kll det for Frgekltten opprett en hovedside hvor du kort presenterer Frgekltten gi wesiden tittelen Velkommen til Frgekltten - vi setter frge på tilværelse, og lgre den som index.html forhåndsvis til slutt wesiden i en nettleser

3 Kpittel 3 Hyperlinker Oppgve 1 d e Du skl fortsette å reide på weområdet Interslg fr forrige kpittel: på hovedsiden skl det være en enkel meny med følgende vlg: Kontktinformsjon, Om oss, Våre produkter og Smreidsprtnere opprett videre en ny weside hvor du oppgir kontktinformsjon til de ulike nstte i forretningen. Lgre wesiden som kontkt.html lg en hyperlink til kontktsiden fr menypunktet på hovedsiden lg også ferdig de ndre wesidene i weområdet (om oss, våre produkter og smreidsprtnere), og opprett hyperlinker til disse fr menyen. Finn selv på tekst, filnvn og titler testkjør wesidene og verifiser t hyperlinkene fungerer Oppgve 2 Du skl fortsette å reide på weområdet Frgekltten fr forrige kpittel: 1) på hovedsiden skl det være en enkel meny med følgende vlg: Kontktinformsjon, Om oss, Våre produkter og Frgekrt 2) opprett de ktuelle wesidene og finn selv på ktuell tekst, filnvn og titler 3) lg hyperlinker til wesidene fr menyen på hovedsiden 4) testkjør wesidene og verifiser t hyperlinkene fungerer

4 Kpittel 4 Strukturere wesider Oppgve 1 d e f Du skl fortsette å reide på weområdet Interslg fr forrige kpittel: strukturer wesidene med overskrifter (heding 1-heding 6) og prgrfer legg til punktmerkede og nummererte lister der det er nturlig strukturer informsjon i tellform der det er nturlig lg en nner for sportsutikken, og legg denne på toppen v lle wesidene sett inn ilder og illustrsjoner som psser til en sportsutikk på de ulike wesidene sett inn en Flsh-nimsjon for presentsjonen v produktene, dersom du kjenner til hvordn du lger en slik Oppgve 2 d e f Du skl fortsette å reide på weområdet Frgekltten fr forrige kpittel: strukturer wesidene med overskrifter (heding 1-heding 6) og prgrfer legg til punktmerkede og nummererte lister der det er nturlig strukturer informsjon i tellform der det er nturlig lg en nner for mlerforretningen, og legg denne på toppen v lle wesidene sett inn ilder og illustrsjoner som psser til en mlerforretning på de ulike wesidene sett inn en Flsh-nimsjon for presentsjonen v frgekrtet, dersom du kjenner til hvordn du lger en slik

5 Kpittel 5 Formgi weområder Oppgve 1 Du skl fortsette å reide på weområdet Interslg fr forrige kpittel: formgi hovedsiden med frger og fonter ved å enytte CSS. Utforsk gjerne noen flere v vlgene i CSS Rule Definition-dilogen enn de vi hr sett på i dette kpittelet. Legg lle reglene i et eksternt stilrk som du nvngir hovedstil.ss tilknytt stilrket du lgde til de ndre wesidene i weområdet Oppgve 2 Du skl fortsette å reide på weområdet Frgekltten fr forrige kpittel: formgi hovedsiden med frger og fonter ved å enytte CSS. Utforsk gjerne noen flere v vlgene i CSS Rule Definition-dilogen enn de vi hr sett på i dette kpittelet. Legg lle reglene i et eksternt stilrk som du nvngir hovedstil.ss tilknytt stilrket du lgde til de ndre wesidene i weområdet

6 Kpittel 6 Mer om CSS Oppgve 1 Du skl fortsette å reide på weområdet Interslg fr forrige kpittel: lg et nytt stilrk for medietypen print. Legg til regler slik t visning v wesiden med dette stilrket egner seg for utskrift. Argumenter for vlgene du gjør tilknytt print-stilrket du lgde til de ndre wesidene i weområdet test t stilrket for utskrift fungerer, ved å velge Print Preview i din nettleser Oppgve 2 Du skl fortsette å reide på weområdet Frgekltten fr forrige kpittel: lg et nytt stilrk for medietypen print. Legg til regler slik t visning v wesiden med dette stilrket egner seg for utskrift. Argumenter for vlgene du gjør tilknytt print-stilrket du lgde til de ndre wesidene i weområdet test t stilrket for utskrift fungerer, ved å velge Print Preview i din nettleser Oppgve 3 Få nettlesere/enheter støtter foreløpig medietypen hndheld, som er en tilpsning for håndholdte enheter. Dersom du hr tilgng til nettleseren Oper, kn du imidlertid forsøke å lge et hndheld-stilrk til wesiden Interslg, og så i Oper velge View > Smll Sreen for å simulere en nettleser på moiltelefon

7 Kpittel 7 Mler/templtes Oppgve 1 T utgngspunkt i innholdet og designet du hr for weområdet Interslg som du hr reidet med gjennom de siste kpitlene. Opprett et nytt weområde klt InterslgNy, der du serer Interslg på mler/templtes. Oppgve 2 T utgngspunkt i innholdet og designet du hr for weområdet Frgekltten som du hr reidet med gjennom de siste kpitlene. Opprett et nytt weområde klt FrgeklttenNy, der du serer Frgekltten på mler/templtes. Kpittel 8 Pulisering Oppgve 1 Du skl fortsette å reide på weområdet Interslg fr forrige kpittel: legg til nøkkelord og eskrivelse som metdt i wesiden foret en kontroll v hyperlinker dersom du hr tilgng på en weserver, forsøk å pulisere weområdet Oppgve 2 Du skl fortsette å reide på weområdet Frgekltten fr forrige kpittel: legg til nøkkelord og eskrivelse som metdt i wesiden foret en kontroll v hyperlinker dersom du hr tilgng på en weserver, forsøk å pulisere weområdet Kpittel 9 HTML-koder Oppgve 1 Ved hjelp v eksempler i dette kpittelet og ressurser på w3shools.om, forsøk å lge deg en personlig weside utelukkende ved å skrive HTMLkoder i Notepd eller i Dremwevers Code-mode.

8 Kpittel 10 Introdukjon til dynmiske wesider Oppgve 1 Forklr hv som menes med sttiske og dynmiske wesider, smt hvorfor dynmiske wesider trenger en weserver. Oppgve 2 Benytt nettressurser til å skrive en mer detljert eskrivelse v følgende produkter: Aphe MySQL PHP Oppgve 3 Finn eksempler på nettsteder som du mener er å klssifisere som dynmiske wesider.

9 Kpittel 11 Dynmiske wesider i Dremwever Oppgve 1 Utforsk mnulsidene til PHP sin dte-funksjon og forsøk å skrive ut tidspunkt i tilegg til dto: Oppgve 2 Følgende PHP-kode gir deg dtoen og klokkeslett d fil/wesiden koden ligger i sist le endret. <?php eho dte("d/m/y H:i:s", filemtime( FILE ));?> Forsøk å legge inn en melding på en PHP-side om når siden sist vr oppdtert Oppgve 3 Hv menes med egrepet lolhost i wedresser? Hvorfor må wesiden vi lget i dette kpittelet åpnes med dynmisktest istedenfor å åpne :\wmp\www\dynmisktest direkte i nettleseren?

10 Kpittel 12 Areide med SQL Oppgve 1 Forsøk å opprette følgende dtser i MySQL. Fyll også dtsene med testdt. Husk å lge egne prosjekter (shem for hver dtse) Personregister: CD-register: Oppgve 2 Forsøk å gjøre de smme opersjonene med sittregisteret som vi i dette kpittelet hr utført gjennom Query Browser gjennom phpmyadmin. Du kn lge et prosjekt/dtse som heter sittregister2 i phpmyadmin, så du ikke endrer noe på sittregister som vi skl enytte videre i ok.

11 Kpittel 13 Kole Dremwever og MySQL Oppgve 1 Hent ut følgende dt i tellform sert på dtmodellene og testdtene fr oppgven i kpittel 3: Alle registrerte personer (ikke poststed) Alle registrerte CD-er (ikke rtistnvn og nvn på plteselskp) Oppgve 2 Hvorfor tror du de hr vlgt å l dtsetilkolingen(e) være gyldig(e) for hele weområdet, mens mn må lge nye dtsett for hver weside?

12 Kpittel 14 Hente ut dt Oppgve 1 Hent ut følgende dt i tellform sert på dtmodellene og testdtene fr oppgven i kpittel 3: Alle registrerte personer med poststed Alle registrerte CD-er med rtistnvn Alle registrerte CD-er med rtistnvn og nvn på plteselskp Oppgve 2 Forsøk å presentere informsjonen om CD-er ved hjelp v en Repet Region på følgende måte: tittel (rstll) rtistnvn Plteselskp: plteselskp Her kn du t utgngspunkt i dtsettet du lget i forrige oppgve. Oppgve 3 T utgngspunkt i fremgngsmåten du enyttet for forrige oppgve, men velg å kun vise en oppføring v gngen. Legg så på en nvigsjonsmeny for å kunne l deg frem og tilke. Oppgve 4 Forsøk å lge dtsett til sittregisteret sert på følgende SQL-spørring i tellform. Hv gjør spørringene? (Tips: Jo mer testdt du hr, jo lettere vil det være å resonere seg frem til hv spørringen gjør) SELECT person.nvn, COUNT(*) FROM person, sitt WHERE person.id=sitt.personid GROUP BY person.nvn

13 Kpittel 15 Legge inn og oppdtere dt Oppgve 1 Forsøk å lge tilsvrende funksjonlitet for legge inn, oppdtere og slette dt i følgende teller fr oppgvene i kpittel 3: Person-registeret Tellen person Tellen poststed CD-registeret Tellen d Tellen rtist Tellen plteselskp Oppgve 2 Prøve å smle ll funksjonlitet for oppdtering v sittregisteret i et helhetlig dministrsjonspnel. Du trenger ikke smle lt på en weside, men h i lle fll menyvlg som gjør det enkelt å komme til de ulike wesidene. De ulike delene v dministrsjonspnelet ør også h et helhetlig design.

14 Kpittel 16 Gjesteok Oppgve 1 Lg et enkelt design på gjesteoken ved å legge til logo, kgrunn og formtering på elementene Oppgve 2 Lg en enkel dministrsjonsside der mn kn slette uønskede gjesteokinnlegg Oppgve 3 Benytt prinsippet fr gjesteoken til å lge en enkel side der rukerne kn registrere linker med tittel, url, eskrivelse og nvn på innsender. Alle registrerte linker lir så listet opp på smme side. Dersom du ønsker å gjøre URL-ene klikkre, må du endre koden fr å vise teksten til en URL til å vise tekstens som en link (ytt ut dtsettnvn og ttriuttnvn med det som psser for din dtse): Før: <?php eho $row_dtsettnvn['ttriuttnvn'];?> Etter: < href="<?php eho $row_dtsettnvn['ttriuttnvn'];?>"> <?php eho $row_dtsettnvn['ttriuttnvn'];?> </>

15 Kpittel 17 Besøkssttistikk Oppgve 1 Lg en ekstr presentsjon på sttistikk.php som viser hvilke ipdresser som er mest ktive. Du kn her enytte smme fremgngsmåte som når vi viste hvilke wesider som vr mest ktive. Oppgve 2 (Nøtt/Vnskelig) Lg en opplistning over de 10 mest esøkende lndene. Lndskoden kn vi finne ved å klippe ut siste del v en mskindresse (f.eks domene.no) gjennom følgende SQL-setning: SELECT SUBSTR(mskindresse,LOCATE("",mskindresse, LENGTH(mskindresse)-3)+1) s 'lndskode', COUNT(*) FROM logglinje WHERE mskindresse IS NOT NULL GROUP BY lndskode; L lndskodene li presentert ved å enytte flgg. Lg ilder v flggene på formtet no.jpg, se.jpg, om.jpg osv i weområdet. Benytt så følgende kode for å sette inn ildet: <img sr="<?php eho $row_dtsettnvn['lndskode'];?>.jpg"/>

16 Kpittel 18 Blogg Oppgve 1 Lg en produktktlog på nettet. Selv om det er forskjellige ruksområder vil teknologien være svært lik det å vise lle logginnlegg og ett estemt logginnlegg. Oppgve 2 Gjør det mulig for rukerne å gi kommentrer på produkter i produktktlogen Oppgve 3 (Nøtt/Vnskelig) Gjør det mulig for rukerne å gi en krkter på produktet. Benytt så ggregering (se vedlegget om SQL) til å kunne presentere gjennomsnittskrkteren smmen med produktene. Kpittel 19 Bildeglleri Oppgve 1 Gi ildeglleriet en nnen innpkning når det gjelder design på siden. Oppgve 2 Gjør så t mn også kn klikke på tittelen i listgllerier.php Oppgve 3 Gjør det mulig å legge inn kommentrer (og vise kommentrer) på hvert ilde Oppgve 4 Lg en dministrsjonsside der du kn oppdtere informsjon om enkeltilder

17 Kpittel 20 SQL Oppgve 1 d e f g h i j k l m n T utgngspunkt i målestsjonsdtene og forsøk å skrive følgende spørringer: Hente ut nvn og eskrivelse på lle målestsjoner Hente ut ll informsjon om lle målestsjoner Hente ut lle målinger med en negtiv tempertur Hente ut lle målinger med vindretning NØ eller(or) N eller(or) NV Hente ut lle målinger sortert på tempertur synkende Hente ut ntll målinger Hente ut ntll målinger med frost Hente ut ntll målinger fr målestsjonen Hlden Høyeste og lveste og gjennomsnittstempertur fr Hlden Hente ut tidspunkt, vindstyrke og dominnt vindretning ( første okstv i vindretningen) Hvor mnge målinger hr vi v hver vindretning i Hlden Hv er gjennomsnittstemperturen for hver målestsjon Hent ut tidspunkt, tempertur, nvn på målestsjon og eskrivelse v målestsjon for lle målinger NØTT: Hvor mnge målinger hr vi for hver dg Oppgve 2 T utgngspunkt i målestsjonsdtene og forsøk å skrive følgende SQLkommndoer (NB ikke så lurt å kjøre disse i en testse uten først å h en kup): Fjerne lle målinger Fjerne lle målinger for målestsjonen Srpsorg Fjerne lle målinger med en tempertur over 50 grder eller under -50 grder d e Sette eskrivelsen til å være Beinkldt for lle målinger med en tempertur under -15 Legge til Oslo som en ny målestsjon

18 Kpittel 21 MySQL Workenh Oppgve 1 Forsøk å modellere følgende dtser i verktøyet Personregisteret fr oppgvene i kpittel 3 CD-registeret fr oppgvene i kpittel 3 Oppgve 2 Overfør dtmodellene fr forrige oppgve til en MySQL dtse. Dersom du lt hr tellene opprettet i MySQL-dtsen så velg å enytte et nnet shemnvn enn du gjorde i kpittel 3.

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer