Vedlegg 4 til sluttrapport for OG-prosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 til sluttrapport for OG-prosjektet"

Transkript

1 Vedlegg 4 til sluttrpport for OG-prosjektet Tittel EPJ evlueringsskjem for leger, sykepleiere og merkntilt personle ved medisinsk vdeling, Aust- Agder sykehus HF Forftter Hllvrd Lærum Oppdrgsgiver Sosil- og Helsedeprtementet (nå Sosil- og Helsedirektortet) Dto 30. pril 2002 Antll sider 27 Godkjent v Sykehusdirektør Bjørn Engum, Aust-Agder sykehus HF Grdering Ingen Kommuniksjon Plssering Dokumenteskrivelse Dette dokumentet inneholder de komplette spørreskjemene som le rukt i gevinstmålingsreidet i prosjektet Orgnissjonsutvikling og gevinstrelisering knyttet til elektronisk psientjournl. Disse supplerer metodeeskrivelsen i kpittel 4 i sluttrpporten. Spørreskjemene er utreidet v cnd. med. Hllvrd Lærum (stipendit ved NTNU, med fokus på å kunne gjennomføre tverrfglige spørreskjemundersøkelser v reid med elektronisk psientjournl (EPJ) i sykehus. De serer seg på hns tidligere undersøkelser lnt sykehusleger på lndssis, som pulisert i British Medicl Journl høsten 2001 *. Spørreskjemene estår v seksjoner felles for lle yrkesgrupper (B, C, E, G, H), smt seksjoner som er direkte knyttet mot fgspesifikke reidsoppgver. Utreidelsen v spørsmålene foregikk gjennom diskusjon i møter med leger, sykepleiere og merkntilt personle ved medisinsk vdeling. Prosjektgruppen i OG-prosjektet hr estått v: Prosjektleder Tom Hemming Krlsen (Assistentlege, medisinsk vdeling, Aust-Agder sykehus HF) Prosjektleder Vivin Eikestd (Seniorkonsulent, PwC Consulting) Tom B. Schulz (Klinikksjef, dr.med., medisinsk klinikk, Aust-Agder sykehus HF) Astrid Norerg (Sykepleiekonsulent, medisinsk klinikk, Aust-Agder sykehus HF) Anne-Brit Riiser (Avdelingssjef, medisinsk klinikk, Aust-Agder sykehus HF) Gerd Snum Gulstd (Leder for IT-prosjektet, Aust-Agder sykehus HF) Arendl pril 2002 På vegne v prosjektgruppen, Tom Hemming Krlsen Medisinsk vdeling Aust-Agder sykehus HF Serviceoks Arendl Tlf * Lærum, H., Ellingsen, G. og Fxvåg, A. Doctors' use of electronic medicl records systems in hospitls: cross sectionl survey. BMJ 323, (2001).

2 Innhold 1 Spørreskjem leger 3 2 Spørreskjem sykepleiere 11 3 Spørreskjem merkntilt personle 19 Vedlegg 4 til sluttrpport for prosjekt Orgnissjonsutvikling og gevinstrelisering knyttet til elektronisk psientjournl

3 A. Om din stilling EPJ Evlueringsskjem ASA Leger Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre ruker du når du skriver på mskin? To Tre eller flere Alle (evt. touch) 3 Hr du tidligere* rukt en dtmskin til... ) å lete etter et lresultt eller svr på ndre supplerende undersøkelser ) å søke i medisinsk littertur eller medisinske oppslgsverk c) tekstehndling d) å skrive inn kliniske psientopplysninger (eks. et poliklinisk nott) e) å innhente kliniske psientopplysninger (eks. en tidligere epikrise) J Nei 4 Hv er den høyeste hyppigheten du hr rukt dtmskin tidligere*? Sjeldnere Aldri enn månedlig Månedlig Ukentlig Dglig 5 Hvordn vil du rngere dine generelle dtferdigheter? Lvest Middels Høyest 5 Hvordn vil du rngere dine dtferdigheter i DIPS? * Før DIPS le innført, evt. før du egynte ved sykehuset C. Om tilgjengelighet v dtmskiner på din reidsplss på sykehuset 1 Hr du en dtmskin på reidsplssen din/kontoret ditt? J Nei 2 Angående dtmskinen(e) som er instllert på sengepost, poliklinikk, undersøkelsesrom, o.l.: Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin fordi den er i ruk v ndre? Sjeldnere Aldri enn månedlig Månedlig Ukentlig Dglig 3 Hvor ofte svner du å h en dtmskin der du utfører psientrettet reid? 4 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin pg. dtfeil, systemhvri eller ndre mskinvhengige prolemer? 5 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin pg. prolemer med pssord? 6 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin fordi dtsystemet reider for lngsomt? 1

4 EPJ Evlueringsskjem ASA Leger D. Om ditt ruk v DIPS til reidsoppgver reltert til klinisk reid på sykehuset Ved Aust-Agder Sykehus er det instllert en elektronisk psientjournl (DIPS 2000) som estår v en "ren" elektronisk del og en del estående v sknnet ppirjournl. Sistnevnte estår hovedsklig v eldre dokumenter fr psientjournlen, men også noe informsjon v nyere dto (svr på eksterne undersøkelser, henvisninger, etc.) Siden delen v DIPS som håndterer den sknnede informsjonen er så ulik fr øvrige deler v progrmmet, spør vi om den sknnede delen seprt D1.Når du forventer å kunne finne informsjonen i den sknnede delen v DIPS, hvor ofte ruker du denne til å: 1 Få oversikt over psientens prolemstilling. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis v tilfellene 2 Lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 3 Følge resulttene v en estemt prøve eller undersøkelse over tid. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 4 Slå opp svr på klinisk-kjemiske lortorienlyser. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 5 Slå opp svr på røntgen, UL eller CT. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 6 Slå opp svr på ndre supplerende undersøkelser. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 7 Slå opp svr på nye prøver eller undersøkelser (sknnes enkeltvis) 2

5 EPJ Evlueringsskjem ASA Leger 3 11 D2.Når du ser ort fr den sknnede delen v DIPS, hvor ofte ruker du DIPS til å hjelpe deg med følgende reidsoppgver: v tilfellene 1 Få oversikt over psientens prolemstilling 2 Lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen 3 Følge resulttene v en estemt prøve eller undersøkelse over tid 4 Slå opp svr på nye prøver eller undersøkelser 5 Føre dglige og/eller forefllende journlnotter 6 Få ut smledt for en gruppe psienter, eks. kompliksjonsrte, dignosefordeling. 7 Rekvirere klinisk-kjemiske lortorienlyser 8 Slå opp svr på klinisk-kjemiske l.-nlyser 9 Slå opp svr på røntgen, UL eller CT 10 Slå opp svr på ndre supplerende undersøkelser 11 Henvise psienten til nnen vdeling eller spesilist 12 Skrive resept 13 Skrive sykmelding 14 Smle inn psientopplysninger til ulike legeerklæringer (eks. uførepensjon) 15 Gi skriftlig individuell informsjon til psienten (eks. sykdommens sttus, medikmenter, m.m.) 16 Gi skriftlig generell medisinsk-fglig informsjon til psienten 17 Smle inn opplysninger til epikrise 18 Kontrollere og signere/godkjenne ferdig skrevne diktter 19 Utføre prosedyre- eller dignosekoding 20 Annet (spesifiser) 3

6 EPJ Evlueringsskjem ASA Leger 4 11 E1. Om din oppftning v DIPS, del for sknnet ppirjournl Her ønsker vi å få din oppftning v den delen v DIPS som håndterer sknnet ppirjournl 1 Innhold Hvor ofte gir systemet deg kkurt den informsjonen du trenger? Hvor ofte er informsjonsinnholdet nok for ditt ehov? c d Hvor ofte klrer systemet å lge rpporter som ser ut til å psse kkurt for deg? Hvor ofte gir systemet tilstrekkelig informsjon? 1 2 Nøyktighet 2 Hvor ofte er systemet nøyktig? Hvor ofte er du fornøyd med nøyktigheten i systemet? 3 Formt Hvor ofte synes du svrene fr systemet presenteres på en nyttig måte? Hvor ofte er informsjonen klr og tydelig? 4 Brukervennlighet Hvor ofte er systemet rukervennlig? Hvor ofte er systemet enkelt å ruke? 5 Betimelighet Hvor ofte får du den informsjonen du trenger i tide? Hvor ofte gir systemet deg oppdtert informsjon? 1 "Rpport" kn tolkes som utvlg eller smmendrg v opplysninger som vises på skjerm eller skrives ut 2 F.eks. At rett journl, rett psient og rett dokumenttype finnes frem; t informsjonen (eks. lodtrykk) presenteres med rett nvn; t tllverdiene er korrekte, m.m. 4

7 EPJ Evlueringsskjem ASA Leger 5 11 E2. Om din oppftning v DIPS, ren elektronisk del Her ønsker vi å få din oppftning v DIPS utenom den delen som håndterer sknnet ppirjournl 1 Innhold Hvor ofte gir systemet deg kkurt den informsjonen du trenger? Hvor ofte er informsjonsinnholdet nok for ditt ehov? c d Hvor ofte klrer systemet å lge rpporter som ser ut til å psse kkurt for deg? Hvor ofte gir systemet tilstrekkelig informsjon? 2 Nøyktighet 1 Hvor ofte er systemet nøyktig? Hvor ofte er du fornøyd med nøyktigheten i systemet? 3 Formt Hvor ofte synes du svrene fr systemet presenteres på en nyttig måte? Hvor ofte er informsjonen klr og tydelig? 4 Brukervennlighet Hvor ofte er systemet rukervennlig? Hvor ofte er systemet enkelt å ruke? 5 Betimelighet Hvor ofte får du den informsjonen du trenger i tide? Hvor ofte gir systemet deg oppdtert informsjon? 1 Eks. At rett journl, rett psient og rett dokumenttype finnes frem; t informsjonen (eks. lodtrykk) presenteres med rett nvn; t tllverdiene er korrekte, m.m. 5

8 EPJ Evlueringsskjem ASA Leger 6 11 F. Hvordn synes du DIPS hr endret gjennomføringen v følgende reidsoppgver ved din egen vdeling eller seksjon: 1 Å få oversikt over psientens prolemstilling er litt 2 Å lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen er litt 3 Å følge resulttene v en estemt prøve eller undersøkelse over tid er litt 4 Å slå opp svr på nye prøver eller undersøkelser er litt 5 Å føre dglige og/eller forefllende journlnotter er litt 6 Å få ut smledt for en gruppe psienter, eks. kompliksjonsrte, dignosefordeling, er litt 7 Å rekvirere klinisk-kjemiske lortorienlyser er litt 8 Å slå opp svr på klinisk-kjemiske l.- nlyser er litt vnskeligere Vnskeligere vnskeligere Ingen endring Lettere 9 Å slå opp svr på røntgen, UL eller CT er litt 10 Å slå opp svr på ndre supplerende undersøkelser er litt 11 Å henvise psienten til nnen vdeling eller spesilist er litt 12 Å skrive resept er litt 13 Å skrive sykmelding er litt 14 Å smle inn psientopplysninger til ulike legeerklæringer (eks. uførepensjon) er litt 15 Å gi skriftlig individuell informsjon til psienten (eks. sykdommens sttus, medikmenter, m.m.) er litt 16 Å gi skriftlig generell medisinsk-fglig informsjon til psienten er litt 17 Å smle inn opplysninger til epikrise er litt 18 Å kontrollere og signere/godkjenne ferdig skrevne diktter er litt 19 Å utføre prosedyre- eller dignosekoding er litt 6

9 EPJ Evlueringsskjem ASA Leger 7 11 G. Smlet vurdering v DIPS 1 Alt i lt, hvordn synes du DIPS hr endret følgende to spekter ved din egen vdeling eller seksjon: Gjennomføringen v reidet ved vår vdeling/seksjon er litt: vnskeligere Vnskeligere vnskeligere Ingen endring Lettere Kvliteten på reidet ved vår vdelingen/seksjon er litt: dårligere Dårligere dårligere Ingen endring edre Bedre edre 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsgn: Svært Uenig DIPS er verdt den tid og de krefter det tr å ruke det uenig uenig Både og Enig Svært enig enig 3 Alt i lt, hvor fornøyd er du med DIPS på din vdeling/seksjon? Ikke i det hele ttt Lite Noe Godt Svært godt 4 Hvor vellykket er DIPS ved din vdeling/ seksjon? Ikke vellykket i det hele ttt Lite vellykket Noe vellykket Vellykket Svært Vellykket H. Kommentrer Er det noen funksjoner i DIPS du synes fungerer spesielt godt? I så fll, forklr: 7

10 EPJ Evlueringsskjem ASA Leger 8 11 Er det noen funksjoner i DIPS du synes fungerer mindre godt? I så fll forklr: Er det noen funksjoner i DIPS du svner spesielt? I så fll, forklr: Vr deler v spørreskjemet uklrt eller tvetydig? Andre kommentrer? 8

11 A. Om din stilling 1 Hv er din stillingsndel? 2 Når hr du oftest vkt? EPJ Evlueringsskjem ASA Sykepleiere Sykepleiere 100 % 50-99% <50% Dg Kveld Ntt 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre ruker du når du skriver på mskin? To Tre eller flere Alle (evt. touch) 3 Hr du tidligere* rukt en dtmskin til... ) å lete etter et lresultt eller svr på ndre supplerende undersøkelser ) å søke i medisinsk littertur eller medisinske oppslgsverk c) tekstehndling d) å skrive inn kliniske psientopplysninger (eks. et poliklinisk nott) e) å innhente kliniske psientopplysninger (eks. en tidligere epikrise) J Nei 4 Hv er den høyeste hyppigheten du hr rukt dtmskin tidligere*? Sjeldnere enn Aldri månedlig Månedlig Ukentlig Dglig 5 Hvordn vil du rngere dine generelle dtferdigheter? Lvest Middels Høyest 5 Hvordn vil du rngere dine dtferdigheter i DIPS? *Før DIPS le innført, evt. før du egynte ved sykehuset C. Om tilgjengelighet v dtmskiner på din reidsplss på sykehuset 1 Hr du en dtmskin på reidsplssen din/kontoret ditt? J Nei 2 Angående dtmskinen(e) som er instllert på sengepost, poliklinikk, undersøkelsesrom, o.l.: Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin fordi den er i ruk v ndre? Sjeldnere enn Aldri månedlig Månedlig Ukentlig Dglig 3 Hvor ofte svner du å h en dtmskin der du utfører psientrettet reid? 4 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin pg. dtfeil, systemhvri eller ndre mskinvhengige prolemer? 5 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin pg. prolemer med pssord? 6 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin fordi dtsystemet reider for lngsomt? 1

12 EPJ Evlueringsskjem ASA Sykepleiere D. Om ditt ruk v DIPS til reidsoppgver reltert til klinisk reid på sykehuset Ved Aust-Agder Sykehus er det instllert en elektronisk psientjournl (DIPS 2000) som estår v en "ren" elektronisk del og en del estående v sknnet ppirjournl. Sistnevnte estår hovedsklig v eldre dokumenter fr psientjournlen, men også noe informsjon v nyere dto (svr på eksterne undersøkelser, henvisninger, etc.) Siden delen v DIPS som håndterer den sknnede informsjonen er så ulik fr øvrige deler v progrmmet, spør vi om den sknnede delen seprt D1.Når du forventer å kunne finne informsjonen i den sknnede delen v DIPS, hvor ofte ruker du denne til å: 1 Få oversikt over psientens prolemstilling. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis v tilfellene 2 Lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen (inkl. sykepleiedokumentsjonen). Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 3 Følge resulttene v en estemt prøve eller undersøkelse over tid. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 4 Slå opp svr på klinisk-kjemiske lortorienlyser. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 5 Slå opp svr på røntgen, UL eller CT. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 6 Slå opp svr på ndre supplerende undersøkelser. Fr dokumenter som er sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 7 Slå opp svr på nye prøver eller undersøkelser (sknnes enkeltvis) 2

13 EPJ Evlueringsskjem ASA Sykepleiere 3 11 D2.Når du ser ort fr den sknnede delen v DIPS, hvor ofte ruker du DIPS til å hjelpe deg med følgende reidsoppgver: 1 Få oversikt over psientens prolemstilling 2 Følge psientens utvikling over tid 3 Lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen v tilfellene 4 Følge resulttene v en estemt prøve eller undersøkelse over tid 5 Slå opp svr på nye prøver eller undersøkelser 6 Bestille klinisk-kjemiske lortorienlyser 7 Slå opp svr på klinisk-kjemiske lortorienlyser 8 Slå opp svr på røntgen, ultrlyd eller CT 9 Slå opp svr på ndre supplerende undersøkelser 10 Slå opp i psientens medikmentliste 11 Sjekke medikmentllergier (eks. ved dministrering v medikmenter) 12 Smle inn psientopplysninger før etlering v ny sykepleiedokumentsjon og ved innkomstintervju 13 Notere stikkord om hver enkelt psient (eks. til ruk i rpportene ved vktskifte) 14 Smle inn psientopplysninger for dglig oppdtering v sykepleiedokumentsjonen 15 Smle inn psientopplysninger til sykepleiesmmenftning 16 Gi skriftlig individuell informsjon til psienten (eks. sykdommens sttus, medikmenter, m.m.) 17 Gi skriftlig generell medisinsk-fglig/sykepleiefglig informsjon til psienten 18 Få oversikt over psienter på sengeposten (nvn, fødselsdto, romplssering) 19 Overføre psienten til nnen post, vdeling eller institusjon 20 Annet (spesifiser) 3

14 EPJ Evlueringsskjem ASA Sykepleiere 4 11 E1. Om din oppftning v DIPS, del for sknnet ppirjournl Her ønsker vi å få din oppftning v den delen v DIPS som håndterer sknnet ppirjournl 1 Innhold Hvor ofte gir systemet deg kkurt den informsjonen du trenger? Hvor ofte er informsjonsinnholdet nok for ditt ehov? c d Hvor ofte klrer systemet å lge rpporter som ser ut til å psse kkurt for deg? Hvor ofte gir systemet tilstrekkelig informsjon? 1 2 Nøyktighet 2 Hvor ofte er systemet nøyktig? Hvor ofte er du fornøyd med nøyktigheten i systemet? 3 Formt Hvor ofte synes du svrene fr systemet presenteres på en nyttig måte? Hvor ofte er informsjonen klr og tydelig? 4 Brukervennlighet Hvor ofte er systemet rukervennlig? Hvor ofte er systemet enkelt å ruke? 5 Betimelighet Hvor ofte får du den informsjonen du trenger i tide? Hvor ofte gir systemet deg oppdtert informsjon? 1 "Rpport" kn tolkes som utvlg eller smmendrg v opplysninger som vises på skjerm eller skrives ut 2 F.eks. t rett journl, rett psient og rett dokumenttype finnes frem; t informsjonen (eks. lodtrykk) presenteres med rett nvn; t tllverdiene er korrekte, m.m. 4

15 E2. Om din oppftning v DIPS, ren elektronisk del EPJ Evlueringsskjem ASA Sykepleiere 5 11 Her ønsker vi å få din oppftning v DIPS utenom den delen som håndterer sknnet ppirjournl 1 Innhold Hvor ofte gir systemet deg kkurt den informsjonen du trenger? Hvor ofte er informsjonsinnholdet nok for ditt ehov? c d Hvor ofte klrer systemet å lge rpporter som ser ut til å psse kkurt for deg? Hvor ofte gir systemet tilstrekkelig informsjon? 2 Nøyktighet 1 Hvor ofte er systemet nøyktig? Hvor ofte er du fornøyd med nøyktigheten i systemet? 3 Formt Hvor ofte synes du svrene fr systemet presenteres på en nyttig måte? Hvor ofte er informsjonen klr og tydelig? 4 Brukervennlighet Hvor ofte er systemet rukervennlig? Hvor ofte er systemet enkelt å ruke? 5 Betimelighet Hvor ofte får du den informsjonen du trenger i tide? Hvor ofte gir systemet deg oppdtert informsjon? 1 Eks. At rett journl, rett psient og rett dokumenttype finnes frem; t informsjonen (eks. lodtrykk) presenteres med rett nvn; t tllverdiene er korrekte, m.m. 5

16 EPJ Evlueringsskjem ASA Sykepleiere F. Hvordn synes du DIPS hr endret gjennomføringen v følgende reidsoppgver ved din egen vdeling eller seksjon: 1 Å få oversikt over psientens prolemstilling er litt 2 Å følge psientens utvikling over tid er litt vnskeligere Vnskeligere vnskeligere Ingen endring 6 11 Lettere 3 Å lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen er litt 4 Å følge resulttene v en estemt prøve eller undersøkelse over tid er litt 5 Å slå opp svr på nye prøver eller undersøkelser er litt 6 Å estille klinisk-kjemiske lortorienlyser er litt 7 Å slå opp svr på klinisk-kjemiske lortorienlyser er litt 8 Å slå opp svr på røntgen, ultrlyd eller CT er litt 9 Å slå opp svr på ndre supplerende undersøkelser er litt 10 Å slå opp i psientens medikmentliste er litt 11 Å sjekke medikmentllergier (eks. ved dministrering v medikmenter) er litt 12 Å smle inn psientopplysninger før etlering v ny sykepleiedokumentsjon og ved innkomstintervju er litt 13 Å notere stikkord om hver enkelt psient (eks. til ruk i rpportene ved vktskifte) er litt 14 Å smle inn psientopplysninger for dglig oppdtering v sykepleiedokumentsjonen er litt 15 Å smle inn psientopplysninger til sykepleiesmmenftning er litt 16 Å gi skriftlig individuell informsjon til psienten (eks. sykdommens sttus, medikmenter, m.m.) er litt 17 Å gi skriftlig generell medisinsk-fglig/ sykepleiefglig informsjon til psienten er litt 18 Å få oversikt over psienter på sengeposten (nvn, fødselsdto, romplssering) er litt 19 Å overføre psienten til nnen post, vdeling eller institusjon er litt 6

17 G. Smlet vurdering v DIPS EPJ Evlueringsskjem ASA Sykepleiere Alt i lt, hvordn synes du DIPS hr endret følgende to spekter ved din egen vdeling eller seksjon: Gjennomføringen v reidet ved vår vdeling/seksjon er litt: vnskeligere Vnskeligere vnskeligere Ingen endring Lettere Kvliteten på reidet ved vår vdelingen/seksjon er litt: dårligere Dårligere dårligere Ingen endring edre Bedre edre 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsgn: Uenig DIPS er verdt den tid og de krefter det tr å ruke det Svært uenig uenig Både og Enig Svært enig enig 3 Alt i lt, hvor fornøyd er du med DIPS på din vdeling/seksjon? Ikke i det hele ttt Lite Noe Godt Svært godt 4 Hvor vellykket er DIPS ved din vdeling/ seksjon? Ikke vellykket i det hele ttt Lite vellykket Noe vellykket Vellykket Svært vellykket H. Kommentrer Er det noen funksjoner i DIPS du synes fungerer spesielt godt? I så fll, forklr: 7

18 (fortsettelse, seksjon H. Kommentrer) EPJ Evlueringsskjem ASA Sykepleiere 8 11 Er det noen funksjoner i DIPS du synes fungerer mindre godt? I så fll forklr: Er det noen funksjoner i DIPS du svner spesielt? I så fll, forklr: Vr deler v spørreskjemet uklrt eller tvetydig? Andre kommentrer? 8

19 A. Om din stilling 1 Hv er din stillingsndel? EPJ Evlueringsskjem ASA Merkntilt personle Merkntilt personle 100% 50-99% <50% 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: 2 Hvor reider du? Med. poliklinikk Med. sengepost Med. ekspedisjon Med. sekretrit B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre ruker du når du skriver på mskin? To Tre eller flere Alle (evt. touch) 3 Hr du tidligere* rukt en dtmskin til... ) å lete etter et lresultt eller svr på ndre supplerende undersøkelser ) å søke i medisinsk littertur eller medisinske oppslgsverk c) tekstehndling d) å skrive inn kliniske psientopplysninger (eks. et poliklinisk nott) e) å innhente kliniske psientopplysninger (eks. en tidligere epikrise) J Nei 4 Hv er den høyeste hyppigheten du hr rukt dtmskin tidligere*? Sjeldnere enn Aldri månedlig Månedlig Ukentlig Dglig 5 Hvordn vil du rngere dine generelle dtferdigheter? Lvest Middels Høyest 5 Hvordn vil du rngere dine dtferdigheter i DIPS? *Før DIPS le innført, evt. før du egynte ved sykehuset C. Om tilgjengelighet v dtmskiner på din reidsplss på sykehuset 1 Hr du en dtmskin på reidsplssen din/kontoret ditt? J Nei 2 Angående dtmskinen(e) som er instllert for fellesruk: Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin fordi den er i ruk v ndre? Sjeldnere enn Aldri månedlig Månedlig Ukentlig Dglig 3 Hvor ofte svner du å h en dtmskin der du utfører psientrettet reid? 4 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin pg. dtfeil, systemhvri eller ndre mskinvhengige prolemer? 5 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin pg. prolemer med pssord? 6 Hvor ofte hindres eller forsinkes du i å ruke dtmskin fordi dtsystemet reider for lngsomt? 1

20 EPJ Evlueringsskjem ASA Merkntilt personle D. Om ditt ruk v DIPS til reidsoppgver reltert til klinisk reid på sykehuset Ved Aust-Agder Sykehus er det instllert en elektronisk psientjournl (DIPS 2000) som estår v en "ren" elektronisk del og en del estående v sknnet ppirjournl. Sistnevnte estår hovedsklig v eldre dokumenter fr psientjournlen, men også noe informsjon v nyere dto (svr på eksterne undersøkelser, henvisninger, etc.) Siden delen v DIPS som håndterer den sknnede informsjonen er så ulik fr øvrige deler v progrmmet, spør vi om den sknnede delen seprt. Siden vi ruker det smme spørreskjemet for lt merkntilt personle, kn det tenkes t det kommer spørsmål som ikke er relevnt for kkurt dine reidsoppgver. Du krysser d v for "Areidsoppgve ikke ktuell for meg" 2 11 D1.Når du forventer å kunne finne informsjonen i den sknnede delen v DIPS, hvor ofte ruker du denne til å: 1 Få oversikt over psientens prolemstilling. Fr dokumenter som sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis v tilfellene Areidsoppgve ikke kt. for meg 2 Lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen. Fr dokumenter som sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis 3 Slå opp og evt. skrive ut svr på lodprøver, røntgensvr og ndre supplerende undersøkelser. Fr dokumenter som sknnet smlet ("ulk"). Fr dokumenter som er sknnet enkeltvis D2.Når du ser ort fr den sknnede delen v DIPS, hvor ofte ruker du DIPS til å hjelpe deg med følgende reidsoppgver: 1 Få oversikt over psientens prolemstilling v tilfellene Areidsoppgve ikke kt. for meg 2 Lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen 3 Loklisere psientens ppirdokumenter (inkl. ppirjournlen) 4 Få oversikt over psientens kontkter med sykehuset (f.eks. siste innleggelse eller time på poliklinikken) 5 Slå opp i psientens medikmentliste 6 Slå opp eller skrive ut svr på lodprøver, røntgensvr og ndre supplerende undersøkelser 7 Finne opplysninger om dresse til psient eller pårørende. 8 Finne opplysninger om nvn og dresse til fstlege eller sykehus 2

21 EPJ Evlueringsskjem ASA Merkntilt personle 3 11 (fortsettelse v seksjon "D2. Når du ser ort fr den sknnede delen v DIPS, hvor ofte ruker du DIPS til å hjelpe deg med følgende reidsoppgver") v tilfellene Areidsoppgve ikke kt. for meg 9 Få oversikt over psienter på sengeposten (nvn, fødselsdto, romplssering) 10 Registrere henvisninger 11 Registrere psienter i ventelister 12 Tildele, omestille og vestille time for poliklinikk og innleggelse 13 Koordinere tidspunkt for supplerende undersøkelser når det plnlegges polikliniske konsultsjoner eller innleggelser 14 Overføre psient til nnen post, vdeling eller institusjon 15 Sende ut stndrdrev til psient (ventelisterev, innkllelse, foreredelse til prosedyre m.m.) 16 Overflytte dokumenter for godkjenning v lege 17 Overflytte dokumenter i forindelse med intern kommuniksjon på sykehuset (f.eks. henvisninger) 18 Skrive diktter til tekstjournlen 19 Holde dokumentene ordnet i ppirjournlen/ elektronisk journl 20 Skrive dokumenter som ikke inngår i den kontinuerlige tekstjournlen (f.eks. individuelle rev, remisser m.m.) 21 Lge og sende ut epikrise 22 Utføre prosedyre- eller dignosekoding 23 Lge eller skrive ut smlerpporter, psientlister og lignende 24 Annet (spesifiser) 3

22 EPJ Evlueringsskjem ASA Merkntilt personle 4 11 E1. Om din oppftning v DIPS, del for sknnet ppirjournl Her ønsker vi å få din oppftning v den delen v DIPS som håndterer sknnet ppirjournl 1 Innhold Hvor ofte gir systemet deg kkurt den informsjonen du trenger? Hvor ofte er informsjonsinnholdet nok for ditt ehov? c d Hvor ofte klrer systemet å lge rpporter som ser ut til å psse kkurt for deg? Hvor ofte gir systemet tilstrekkelig informsjon? 1 2 Nøyktighet 2 Hvor ofte er systemet nøyktig? Hvor ofte er du fornøyd med nøyktigheten i systemet? 3 Formt Hvor ofte synes du svrene fr systemet presenteres på en nyttig måte? Hvor ofte er informsjonen klr og tydelig? 4 Brukervennlighet Hvor ofte er systemet rukervennlig? Hvor ofte er systemet enkelt å ruke? 5 Betimelighet Hvor ofte får du den informsjonen du trenger i tide? Hvor ofte gir systemet deg oppdtert informsjon? 1 "Rpport" kn tolkes som utvlg eller smmendrg v opplysninger som vises på skjerm eller skrives ut 2 F.eks. At rett journl, rett psient og rett dokumenttype finnes frem; t informsjonen (eks. lodtrykk) presenteres med rett nvn; t tllverdiene er korrekte, m.m. 4

23 EPJ Evlueringsskjem ASA Merkntilt personle 5 11 E2. Om din oppftning v DIPS, ren elektronisk del Her ønsker vi å få din oppftning v DIPS utenom den delen som håndterer sknnet ppirjournl 1 Innhold Hvor ofte gir systemet deg kkurt den informsjonen du trenger? Hvor ofte er informsjonsinnholdet nok for ditt ehov? c d Hvor ofte klrer systemet å lge rpporter som ser ut til å psse kkurt for deg? Hvor ofte gir systemet tilstrekkelig informsjon? 2 Nøyktighet 1 Hvor ofte er systemet nøyktig? Hvor ofte er du fornøyd med nøyktigheten i systemet? 3 Formt Hvor ofte synes du svrene fr systemet presenteres på en nyttig måte? Hvor ofte er informsjonen klr og tydelig? 4 Brukervennlighet Hvor ofte er systemet rukervennlig? Hvor ofte er systemet enkelt å ruke? 5 Betimelighet Hvor ofte får du den informsjonen du trenger i tide? Hvor ofte gir systemet deg oppdtert informsjon? 1 Eks. At rett journl, rett psient og rett dokumenttype finnes frem; t informsjonen (eks. lodtrykk) presenteres med rett nvn; t tllverdiene er korrekte, m.m. 5

24 EPJ Evlueringsskjem ASA Merkntilt personle 6 11 F. Hvordn synes du DIPS hr endret gjennomføringen v følgende reidsoppgver ved din egen vdeling eller seksjon: 1 Å få oversikt over psientens prolemstilling er litt vnskeligere Vnskeligere vnskeligere Ingen endring Lettere Er ikke ktuellt for meg Å lete frem enkeltopplysninger fr psientjournlen er litt Å loklisere psientens ppirdokumenter (inkl.ppirjournlen) er litt Å få oversikt over psientens kontkter med sykehuset (f.eks. siste innleggelse eller time på poliklinikken) er litt Å slå opp i psientens medikmentliste er litt Å slå opp eller skrive ut svr på lodprøver, røntgensvr og ndre supplerende undersøkelser er litt Å finne opplysninger om dresse til psient eller pårørende er litt Å finne opplysninger om nvn og dresse til fstlege eller sykehus er litt Å få oversikt over psienter på sengeposten (nvn, fødselsdto, romplssering) er litt Å registrere henvisninger er litt Å registrere psienter i ventelister er litt Å tildele, omestille og vestille time for poliklinikk og innleggelse er litt Å koordinere tidspunkt for supplerende undersøkelser når det plnlegges polikliniske konsultsjoner eller innleggelser er litt Å overføre psient til nnen post, vdeling eller institusjon er litt Å sende ut stndrdrev til psient (ventelisterev, innkllelse, foreredelse til prosedyre m.m.) er litt Å overflytte dokumenter for godkjenning v lege er litt Å overflytte dokumenter i forindelse med intern kommuniksjon på sykehuset (f.eks. henvisninger) er litt 6

25 EPJ Evlueringsskjem ASA Merkntilt personle 7 11 (fortsettelse v "F. Hvordn synes du DIPS hr endret gjennomføringen v følgende reidsoppgver ved din egen vdeling eller seksjon:") 18 Å skrive diktter til tekstjournlen er litt vnskeligere Vnskeligere vnskeligere Ingen endring Lettere Er ikke ktuellt for meg 19 Å holde dokumentene ordnet i ppirjournlen/ elektronisk journl er litt 20 Å skrive dokumenter som ikke inngår i den kontinuerlige tekstjournlen (f.eks. individuelle rev, remisser m.m.) er litt 21 Å lge og sende ut epikrise er litt 22 Å utføre prosedyre- eller dignosekoding er litt 23 Å lge eller skrive ut smlerpporter, psientlister og lignende er litt G. Smlet vurdering v DIPS 1 Alt i lt, hvordn synes du DIPS hr endret følgende to spekter ved din egen vdeling eller seksjon: Gjennomføringen v reidet ved vår vdeling/seksjon er litt: vnskeligere Vnskeligere vnskeligere Ingen endring Lettere Kvliteten på reidet ved vår vdelingen/seksjon er litt: dårligere Dårligere dårligere Ingen endring edre Bedre edre 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsgn: Uenig DIPS er verdt den tid og de krefter det tr å ruke det Svært uenig uenig Både og Enig Svært enig enig 3 Alt i lt, hvor fornøyd er du med DIPS på din vdeling/seksjon? Ikke i det hele ttt Lite Noe Godt Svært godt 4 Hvor vellykket er DIPS ved din vdeling/ seksjon? Ikke vellykket i det hele ttt Lite vellykket Noe vellykket Vellykket Svært vellykket 7

26 H. Kommentrer EPJ Evlueringsskjem ASA Merkntilt personle 8 11 Er det noen funksjoner i DIPS du synes fungerer spesielt godt? I så fll, forklr: Er det noen funksjoner i DIPS du synes fungerer mindre godt? I så fll forklr: Er det noen funksjoner i DIPS du svner spesielt? I så fll, forklr: Vr deler v spørreskjemet uklrt eller tvetydig? Andre kommentrer? 8

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

A. Alder, kjønn og klinisk stil ing B. Om din erfaring med bruk av datamaskin

A. Alder, kjønn og klinisk stil ing B. Om din erfaring med bruk av datamaskin 00778 A. Alder, kjønn og klinisk stilling Alder Kjønn Klinisk Stilling Journalsystem 50 Vikar Profdoc DOS

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Mer øving til kapittel 2

Mer øving til kapittel 2 Mer øving til kpittel 2 KAPITTEL 2 GEOMETRI OG MÅLING Oppgve 1 Oppgve 2 Oppgve 3 Anne hr vært på ferie til sine esteforeldre fr 28. juni til 9. ugust. Hvor mnge dger hr hun vært på ferie? Fr hun kom hjem

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon EuroADAD Europen Adolesent Assessment Dilogue norsk testversjon Al S. Friedmn, Arlene Terrs & Dvid Öerg 2001 Versjon 1.0 Norsk oversettelse og tilrettelegging 2003 ved Astrid Brndserg-Dhl, Grethe Luritzen

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Eksmen i : MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet INF5110 - Kompiltorteknikk Eksmensdg : Onsdg 6. juni 2012 Tid for eksmen : 14.30-18.30 Oppgvesettet er på : Vedlegg

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 2 desemer 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 2 desemer 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

... JULEPRØVE

... JULEPRØVE Ashehoug JULEPRØVE 2014 9. trinn.... JULEPRØVE 2014.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres

Detaljer

Problemløsning eller matematiske idéer i undervisningen?

Problemløsning eller matematiske idéer i undervisningen? Prolemløsning eller mtemtiske idéer i undervisningen? n Lksov Något som oft förekommer i diskussionen om skolns mtemtikundervisning är vvägningen melln prolemlösning och teori. I denn rtikel poängterr

Detaljer

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen Areidsinnvndring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for yggenæringen Norsk Ståldg 4 Advokt Kirsti Stoklnd 1 Tem BNL undersøkelse om ruk v utenlndsk reidskrft Kort om regelverket Den seriøse yggenæringen

Detaljer

Juleprøve trinn Del 1 Navn:

Juleprøve trinn Del 1 Navn: Juleprøve 2014 10. Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 1 Prøvetid 5 timer totlt. Del1 og Del 2 skl deles ut smtidig. Del 1 skl du levere innen 2 timer. Hjelpemidler i del 1 Andre opplysninger Del 2 skl du

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18 EVALUERINGS- RAPPORT GJELDER 16. Nsjonle seminr om Hydrogeologi og Miljøgeokjemi GÅR TIL Jn Crmer Rolf Tore Ottesen VP-møtet BEHANDLING X X NOTAT UTTALELSE ORIENTERING X ETTER AVTALE PROSJEKT DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER

Detaljer

Oppgave 2 Betydningen til hvert enkelt siffer er bestemt av sifferets plassering eller posisjon. Tallet 4321 betyr

Oppgave 2 Betydningen til hvert enkelt siffer er bestemt av sifferets plassering eller posisjon. Tallet 4321 betyr KAPITTEL 1 TALL OG TALLREGNING FLERE UTFORDRINGER Oppgve 1 Du hr sifrene A 1 3 5 7 9 og B 2 4 6 8 Ve å ruke tre v sifrene i enten A eller B skl u lge ett tll så nærme 500 som mulig. Du kn re ruke ett siffer

Detaljer

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg Avdelinger for funksjonshemmede, Enhet for Pleie og omsorg, Midtre Guldl kommune Fremdriftspln knyttet til rpport fr tilsyn med kommunle helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Kontktperson

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

Lokalt gitt eksamen 2010

Lokalt gitt eksamen 2010 Loklt gitt eksmen 2010 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 28. mi Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 11 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside: 9 Del 3: oppgve 12 13

Detaljer

MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR.

MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR. MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR. Nvn: Klsse: DELPRØVE 1 uten lommeregner og p (41 poeng) Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er det en regnerute. Her skl du føre oppgven oversiktlig

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Mer øving til kapittel 3

Mer øving til kapittel 3 Mer øving til kpittel 3 KAPITTEL 3 FUNKSJONER Oppgve 1 Tegn et koordintsystem og merk v punktene (1, 5) d (3, 2) ( 2, 3) e ( 3, 5) (4, 0) f (0, 4) Oppgve 2 Hvilke koordintpr hr de ulike punktene i koordintsystemet?

Detaljer

Juleprøve trinn Del 1. Navn: Del 1 Aschehoug JULEPRØVE trinn. Informasjon for del 1

Juleprøve trinn Del 1. Navn: Del 1 Aschehoug JULEPRØVE trinn. Informasjon for del 1 Juleprøve 2015 10. Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid Hjelpemidler i del 1 Andre opplysninger Frmgngsmåte og forklring 5 timer totlt Del 1 og del 2 lir delt ut smtidig. Del 1 skl leveres inn seinest

Detaljer

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1 Årsprøve 2015 9. trinn Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid: Hjelpemidler på del 1: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: 5 timer totlt. Del 1 og Del 2 skl deles ut smtidig Del 1 skl du levere

Detaljer

Fag: Matematikk 1P for yrkesfag. Eksamensdato: sommerskolen

Fag: Matematikk 1P for yrkesfag. Eksamensdato: sommerskolen Loklt gitt eksmen 2011 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: sommerskolen Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 11 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside: 10 Del 3: oppgve

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok R1 kpittel 7 Snnsynlighet Løsninger til oppgvene i ok Kpitteltest Del 1 Uten hjelpemidler Oppgve 1 De fem lppene kn ordnes i rekkefølge på 5! = 15 = forskjellige måter. Vi kn

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen Loklt gitt eksmen 2013 Prktiske opplysninger til rektor Fg: MATEMATIKK 1TY for yrkesfg Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 30.5.2013 Antll foreredelsesdger: Ingen Forhold som skolen må være oppmerksom på: Eksmenen

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Tett på Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 25. mi Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-11 Del 3: oppgve 12-13 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1. Del 1 skal du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer. Del 2 leverer du innen 5 timer.

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1. Del 1 skal du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer. Del 2 leverer du innen 5 timer. Årsprøve 2015 10. trinn Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid: Hjelpemidler på del 1: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: 5 timer totlt. Del 1 skl du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer.

Detaljer

Pensumoversikt - kodegenerering. Maskinen det oversettes til. Kodegenerering del 2: tilleggsnotat, INF5110 v2006

Pensumoversikt - kodegenerering. Maskinen det oversettes til. Kodegenerering del 2: tilleggsnotat, INF5110 v2006 Pensumoversikt - kodegenerering Kodegenerering del 2: tilleggsnott, INF5110 v2006 Arne Mus, Ifi UiO 8.1 Bruk v mellomkode 8.2 Bsle teknikker for kodegenerering 8.3 Kode for refernser til dtstrukturer (ikke

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Kapittel 8 TUTORIALS-CASES

Kapittel 8 TUTORIALS-CASES Kpittel 8 Tutorils nd cses (exmple problems) re collected in this chpter. The tutorils re exmples ( in detil) of how to solve problems with MATLAB nd FEMLAB. The CASES re smples of problems to be solved

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave høsten 2011

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave høsten 2011 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligtorisk øvelsesoppgve høsten 2 Ved sensuren tillegges oppgve vekt,3, oppgve 2 vekt,4, og oppgve 3 vekt,3. For å bestå eksmen, må besvrelsen

Detaljer

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015 RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 015 Utdnningsrogrm: Yrkesfg Fgkoder: MAT1, MAT6 Årstrinn: Vg1 Ogveroduksjon: En lokl ogvenemnd lger ogver til ordinær eleveksmen og sommerskolen.

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130 Andres Mhre April 13 Løsningsforslg til obligtorisk oppgve i ECON 13 Oppgve 1: E(XY) = E(X(Z X)) Setter inn Y = Z - X E(XY) = E(XZ X ) E(XY) = E(XZ) E(X ) X og Z er uvhengige v hverndre, så Cov(X, Z) =.

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701)

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701) () (0701) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 18.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Analyse av bruk av aktualisering i elektronisk pasientjournal. v/personvernombud Aksel Sogstad Medforfatter: Eirik Nikolai Arnesen

Analyse av bruk av aktualisering i elektronisk pasientjournal. v/personvernombud Aksel Sogstad Medforfatter: Eirik Nikolai Arnesen Analyse av bruk av aktualisering i elektronisk pasientjournal v/personvernombud Aksel Sogstad Medforfatter: Eirik Nikolai Arnesen Bakgrunn KITH-rapport: Risikoanalyse av EPJ ved Rikshospitalet, 2003 For

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 2007

Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 2007 Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 007 Mtemtikk sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Vurderingsveiledning til sentrlt gitt eksmen i Kunnsksløftet

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrasjon

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrsjon Forståelsen v integrlet som et rel ligger til grunn når vi skl beregne integrler numerisk. Litt mer presist: Når f(x) 0 for lle x i

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Effektivitet og fordeling Vi skl svre på spørsmål som dette: Hv etyr det t noe er smfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på smfunnsøkonomisk og edriftsøkonomisk effektivitet? Er det en motsetning

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac)

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac) Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mc) Innhold 2 Introduksjon til Epson iprojection 5 Egenskper for Epson iprojection... 6 Koble til forskjellige enheter... 6 Visning på fire skjermer... 6 Bytte

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702)

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702) () (0702) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Workshop Tilgang på tvers om deling av helse opplysninger Tromsø 1.juni 2006 Gerd Saanum Gulstad Seniorrådgiver EPJ standard fra KITH

Detaljer

Rapport nr. 309/45 ENSILASJEKONSENTRAT I TØRRFÔR TIL OPPDRETTSFISK Fôringsforsøk

Rapport nr. 309/45 ENSILASJEKONSENTRAT I TØRRFÔR TIL OPPDRETTSFISK Fôringsforsøk Rpport nr. 309/45 ENSILASJEKONSENTRAT I TØRRFÔR TIL OPPDRETTSFISK Fôringsforsøk RAPPORT-TITTEL ENSILASJEKONSENTRAT I TØRRFÔR TIL OPPDRETTSFISK Fôringsforsøk RAPPORTNUMMER 309/45 PROSJEKTNUMMER 309 UTGIVER

Detaljer

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Perspektiver Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke funksjoner for god studieteknikk. Du kn blnt nnet mrkere nøkkelord og lge notter mens du lytter

Detaljer

Profilrapport. Basil Fawlty. 14 mars 2014 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Basil Fawlty. 14 mars 2014 KONFIDENSIELT Profilrpport Bsil Fwlty mrs 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Bsil Fwlty Introduksjon mrs 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene er å etrkte

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 11 juli 2016 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 11 juli 2016 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 11 juli 21 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 11 juli 21 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Loklt gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 25. mi Antll sider i oppgven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Eksmenstid: Hjelpemidler under eksmen:

Detaljer

Navn: Klasse: Ekstrahefte 2. Brøk

Navn: Klasse: Ekstrahefte 2. Brøk Nvn: Klsse: Ekstrhefte Brøk Brøk Oppg. ) Finn største felles fktor (sff) for teller og nevner ved å fktorisere. Bruk dette til å forkorte røken. 0 6 ) Finn minste felles multiplum (mfm) for nevnerne ved

Detaljer