EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon"

Transkript

1 EuroADAD Europen Adolesent Assessment Dilogue norsk testversjon Al S. Friedmn, Arlene Terrs & Dvid Öerg 2001 Versjon 1.0 Norsk oversettelse og tilrettelegging 2003 ved Astrid Brndserg-Dhl, Grethe Luritzen & Heid Nøkley Sttens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Øvre Slottsgte 2, 0157 Oslo Revidert versjon 2007 ved Grethe Luritzen (SIRUS) & Heid Nøkley (Tyrili FoU)

2 Instruksjoner 1 Fyll ut lle svrruter. Om nødvendig, ruk: X=Vet ikke/husker ikke 2 Spørsmål med fet og understreket nummerering er kritiske spørsmål som skl rukes i lvorlighetsvurderingen. 3 Etter hver del vil det være eget felt for kommentrer. Intervjuers lvorlighetsvurdering 0-1 Ikke prolem/ehov for hjelp 2-3 Lite prolem/ehov for hjelp 4-5 Modert prolem/ehov for hjelp 6-7 Betydelig prolem/ehov for hjelp 8-9 Svært stort prolem/ehov for hjelp Klientens vurderingsskl 0=Ikke prolemer/ehov for hjelp 1=Litt prolemer/ehov for hjelp 2=Gnske mye prolemer/ehov for hjelp 3=Veldig mye prolemer/ehov for hjelp Intervjuers lvorlighetsprofil Klientens prolemskåre Fysisk helse Skole Sosilt Fmilie Psykisk helse Kriminlitet Alkohol Nrkotik Fysisk helse Skole Sosilt Fmilie Psykisk helse Kriminlitet Alkohol Klientens ehov for hjelp-skåre Nrkotik Side 1

3 A IDENTIFIKASJON / ADMINISTRASJON AA Klientens initiler AB Fødselsdto (ddmmåå) AC Kjønn 1=Gutt 2=Jente AD Lndskode AE Tiltkskode AF Intervjuers initiler AG Intervjuform 1=Personlig tilstedeværelse 2=Telefon AH Inntksdto (ddmmåå) AI Intervjudto (ddmmåå) AJ Fr hvilken dto regnes siste 30 dger (kover) (ddmmåå) Kommentrer Side 2

4 B GENERELL INFORMASJON B1 Alder.. B2 Fødelnd (skriv nvn på streken, se håndok for kode) Mors fødelnd. Frs fødelnd Spørsmål B3, B4 og B5 omhndler iologiske foreldre eller doptivforeldre B3 Lever moren din? 0=Nei 1=J. Hvis nei, hvor gmmel vr du d hun døde? B4 Lever fren din? 0=Nei 1=J. Hvis nei, hvor gmmel vr du d hn døde?..... B5 Bor foreldrene dine smmen nå?.. 1=J 2=Nei, hr ldri odd smmen 3=Nei, smlivsrudd/skilt 4=En forelder død Om smlivsrudd/skilt, hvor gmmel vr du d dette skjedde?..... B6 Hvem hr du hovedskelig odd smmen med: Siste 30 dger... Siste året... Tidligere i livet (lengst periode, ved like lnge kod siste)... 1=Begge foreldrene (iologiske eller doptivforeldre) 2=Mor og stefr/foreldrefigur 3=Bre mor 4=Fr og stemor/foreldrefigur 5=Bre fr 6=Delt omsorg 7=Andre slektninger 8=Fosterfmilie 9=Gruppeolig, f.eks. interntskole/ folkehøgskole el. 10=Kontrollert miljø (institusjon, psykitrisk vd., fengsel) 11=Venner 12=Kjæreste/ektefelle 13=Alene 14=Annet, eskriv... Side 3

5 Forts. B6 d Hv er din viktigste fmilie/fmiliesetting, eskriv (fmilie A) (se håndok) e Dersom du hr to fmilier/fmiliesettinger som er viktige, eskriv (fmilie B) (se håndok) B7 Hv gjør dine (iologiske/doptiv-) foreldre i dg? Mor. Fr... 1=Areid (heltid eller deltid) 2=Areidsledig 3=Under utdnning 4=Alderspensjon 5=Uføretrygdet 6=Lngtidssykemeldt/midlertidig stønd 7=Hjemmeværende (uten lønn) 8=Foreldrepermisjon (med etling) 9=I fengsel/nnen institusjon 10=Sosilhjelp 11=Annet, eskriv... B8 Hvor mnge søsken hr du? (se håndok)... B9 Hr du egne rn? 0=Nei 1=J... Hvis j, hvor mnge?. B10 Hvor mnge personer or det til smmen hjemme hos dere der du or nå? (før eventuelt inntk i institusjon) B11 Hvor fornøyd er du med dette oforholdet?.. 0=Ikke fornøyd 1=Litt 2=Gnske 3=Veldig B12 Hvor mnge gnger hr du flyttet hittil i livet?.. ntll gnger (med eller uten fmilien din) B13 Hvor mnge gnger hr du rømt hjemmefr? ntll gnger Side 4

6 B14 Hr du tidligere odd på rnevernsinstitusjon eller rne og ungdomspsykitrisk institusjon? 0=Nei 1=J Hvis j, hvilke: Sted Tidsrom Kommentrer Side 5

7 C FYSISK HELSE C1 C2 C3 Hvor mnge gnger i løpet v det siste året hr du htt fysiske/medisinske prolemer som hr krevd legehjelp, sykehusesøk eller innleggelse? (eskriv) Hvor mnge gnger i løpet v livet hr du vært innlgt på sykehus (over ntten) for fysisk skde eller sykdom? (eskriv)... Når vr du sist innlgt på sykehus for fysisk skde eller sykdom?.. (mmåå) N=Aldri innlgt C4 Er du ekymret for din egen helse? 0=Nei 1=J (skriv kommentr). C5 Hr du noen gng vært lvorlig syk? 0=Nei 1=J (skriv kommentr)... C6 Hr du noen kroniske fysiske skder eller sykdommer (lngvrige prolemer) som plger deg eller påvirker din livsførsel? 0=Nei 1=J... Hvis j, spesifiser.... C7 Får du i dg reseptelgt medisin fr lege for fysiske plger?. 0=Nei 1=J Hvis j, for hv? Hvis j, tr du denne som foreskrevet? 0=Nei 1=J.. C8 C9 Hvordn vil du edømme din generelle fysiske helse?... 1=Dårlig 3=Br 2=Sånn psse 4=Veldig r Hr du nå, eller tidligere htt, noen v følgende prolemer/vnsker: 0=Nei 1=J Spiseprolemer.. d e f g Tuerkulose (TBC)... Heptitt B... Heptitt C. Seksuelt overførre (kjønns)sykdommer... HIV/AIDS... ADHD / ADD..... Side 6

8 C10 Hr du noen v følgende helseplger/ekymringer nå: 0=Nei 1=J d e f g h i j k l m Vnsker med tennene (ehov for tnnlege)... Synsprolemer.. Hørselsvnsker... Allergi/stm eller tilkevendende forkjølelse/hoste.... Prolemer med mgen (treg mge eller dirétendens).. Vektprolemer (overvekt eller lv vekt)... Kvlme eller rekningstendenser Tungpustethet eller hjertenk.. Søvnvnsker. Hodepine. Svimmelhet, krmpetendens Underlivsvnsker, menstrusjonsprolemer.. Ryggprolemer eller ndre smertepregete vnsker. C11 Er det noe nnet, positivt eller negtivt, ngående fysisk helse som du mener er viktig for oss å vite for å forstå deg edre? C12 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du opplevd prolemer med fysisk helse?..... Klientens vurderingsskl C13 Hvor ekymret eller plget hr du vært v disse fysiske prolemene de siste 30 dgene?. 0=Ikke ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget C14 Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp med disse prolemene?.. 0=Ikke viktig i det hele ttt 2=Gnske viktig 1=Litt viktig 3=Veldig viktig Intervjuers lvorlighetsvurdering C15 Hvordn vil du vurdere klientens ehov for hjelp til prolemer med fysisk helse? Side 7

9 Vurdering v tiltro Er informsjonen over etydelig fordreid v: C16 Klientens feilktige fremstillinger? 0=Nei 1=J C17 Klientens mnglende evne til å forstå? 0=Nei 1=J Kommentrer Side 8

10 D SKOLE D1 Hvilken eskrivelse psser est til din skole/reidssitusjon siste 30 dger ( siste 30 dger refererer til den smme perioden som for øvrig i intervjuet, se håndok) 1=Går på skole 2=Er i reid 3=Kvlifiseringsprogrm (ett) 4=Er i ehndling 5=Annen strukturert dgktivitet 6=Får ikke gå på skolen 7=Hr vrutt skolen 8=Annet, eskriv.... Spesifiser (klsse, type, reid, ol.)... D2 Hvor mnge vnlige skoletrinn/klsser hr du vsluttet og estått? ntll år D3 Hr du noen gng gått et skoleår/en klsse om igjen? 0=Nei 1=J D4 D5 D6 D7 Hr du noen gng litt tvunget til midlertidig å forlte skolen på grunn v dårlig oppførsel? 0=Nei 1=J. Hr du noen gng litt tvunget til for godt å forlte skolen på grunn v dårlig oppførsel? 0=Nei 1=J Hvordn vr krkterene dine det siste skoleåret?.. 1=Dårlig/under gjennomsnittet 2=Middels/gjennomsnittelig 3=Br/over gjennomsnittet Hvilke v følgende skoleprolemer psser på deg, nå eller sist du gikk på skolen? 0=Nei 1=J Mislyktes på skolen... d e f g h i j k l Skulket regelmessig.. Lei v skolen.. Fgene er for vnskelige.. Ikke motivert for å gjøre det r. Mistrives på skolen. Prolemer med lærerne Innklt til smtle hos inspektør/rådgiver... Lese/skrivevnsker. Brukt sykdom for å slippe skolen. Skolen oppleves egrensende. Forstyrrer/råker i klssen.. Side 9

11 Forts. D7 m n Gjør ikke lekser/skolereid... Går/gått i spesilklsse.... D8 D9 Hvor ekymret hr du vært det siste skoleåret over skoleprestsjonene dine? 0=Ikke i det hele ttt 1=Litt 2=Gnske ekymret 3=Veldig ekymret Hvis du hr jo, hvor mnge timer i uk? (hvis ikke jo, kod N)..... For de som går på vnlig skole D10 Hvor mnge dger hr du skulket i løpet v den siste måneden?..... (ntll dger) D11 Ønsker du hjelp med skolereidet? 0=Nei 1=J. For de som ikke går på vnlig skole D12 Når gikk du på skolen sist? (mmåå). D13 Siden du sist gikk på vnlig skole, hvor mnge måneder hr du: (utdyp under komm.) d e Vært i kvlifiseringsprogrm (ett)... Areidet.. Vært i ehndling med skoletilud. Vært i ehndling uten skoletilud.. Htt nnen strukturert dgktivitet..... For de uten strukturert ktivitet D14 Hvor stort prolem er det for deg å ikke h jo, skole eller nnen strukturert dgktivitet? 0=Ikke noe prolem 2=Betydelig prolem 1=Lite prolem 3=Veldig stort prolem for deg... for fmilien din. D15 Er det noe nnet, positivt eller negtivt, ngående skole/utdnning/reid som du mener er viktig for oss å vite for å forstå deg edre? D16 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du opplevd å h prolemer med skole/utdnning/reid?. Side 10

12 Klientens vurderingsskl D17 Hvor ekymret eller plget hr du vært v disse prolemene med skole/utdnning/reid de siste 30 dgene? =Ikke ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget D18 Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp med disse prolemene?.. 0=Ikke viktig i det hele ttt 2=Gnske viktig 1=Litt viktig 3=Veldig viktig Intervjuers lvorlighetsvurdering D19 Hvordn vil du vurdere klientens ehov for hjelp til prolemer knyttet til skole/utdnning/reid? Vurdering v tiltro Er informsjonen over etydelig fordreid v: D20 Klientens feilktige fremstillinger? 0=Nei 1=J D21 Klientens mnglende evne til å forstå? 0=Nei 1=J Kommentrer Side 11

13 E SOSIALT E1 E2 E3 Når du hr et prolem, hr du en venn du kn snkke med om det?... 0=Nei 1=J Hvor mnge nære venner hr du?. Av de fem du er mest smmen med, hvor mnge: Hr htt prolemer med politiet i forindelse med lkohol eller nrkotik... d e Hr htt prolemer med politiet pg kriminelle ktiviteter. Hr sluttet eller tenker på å slutte skolen. Driver med ting som kn gi dem prolemer med skolen.. Kjenner foreldrene (fosterforeldrene) dine... E4 Tilhører du en gruppe eller gjeng som driver med kriminlitet eller ndre sosilt ukseptle ktiviteter? 0=Nei 1=J... Hvis j, hvor mnge dger i løpet v de siste 30 hr du vært med på slike gjengktiviteter?. E5 Hvor mnge dger i løpet v de siste 30 hr du delttt på noen v følgende ktiviteter: Vært på pu, r, klu, e.l.... d e f g Festet hjemme eller utendørs, e.l... Delttt i sport.. Hengt ute, f.eks. på gt, kjøpesenter, ol..... Ødelgt en nnens eiendom med vilje.... Plget eller moet ndre..... Hvnet i slåsskmp..... E6 E7 E8 Hvor fornøyd er du med ditt sosile liv?... 0=Ikke i det hele ttt 2=Gnske fornøyd 1=Litt fornøyd 3=Veldig fornøyd Hr du htt noen kjæreste(r) i løpet v de siste tre månedene? (ntll) Hvilken seksuell legning tror du t du hr? 1=Heterofil 2=Bifil 3=Homofil 4=Usikker Side 12

14 Hvis kjæreste på spørsmål E7 E9 Er du eller vr du fornøyd med ditt nåværende eller forrige forhold?. 0=Nei 1=J E10 Ser foreldrene dine noe prolem med eller er ekymret over dette forholdet?.. 0=Nei 1=J E11 Holder din nåværende kjæreste på med: 0=Nei 1=J N=ikke kjæreste nå Alkoholruk? (utdyp under kommentrer)... Nrkotikruk? (utdyp under kommentrer). Kriminlitet? (utdyp under kommentrer).. E12 Er du seksuelt ktiv?. 0=Nei 2=J, med motstt kjønn 1=J, med smme kjønn 3=J, med egge kjønn Hvis j (på spørsmål E12) E13 Hvor ofte ruker du: 0=Aldri 1=Ilnt 2=Hver gng Prevensjon (for å unngå grviditet).. Kondom/eskyttelse mot kjønnssykdommer.. E14 Hr du noen gng htt sex i ytte mot osted, lkohol, nrkotik eller penger.. 0=Aldri 2=Ilnt (2-10 gnger) 1=J, 1 gng 3=Ofte (mer enn 10 gnger) E15 Hr du noen gng litt/gjort noen grvid? 0=Nei 1=J 2=Usikker... Hvis j, hr dette ført til ort? (nturlig/provosert) 0=Nei 1=J. E16 Hvor mnge dger i løpet v de siste 30 hr du htt store prolemer med å komme overens med: Kjæreste? ntll dger Andre nære venner?... ntll dger Andre personer (ikke fmilie). ntll dger E17 Er det noe nnet, positivt eller negtivt, ngående ditt sosile liv som du mener er viktig for oss å vite for å forstå deg edre? Side 13

15 E18 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du opplevd å h sosile prolemer?..... Klientens vurderingsskl E19 Hvor ekymret eller plget hr du vært v disse sosile prolemene de siste 30 dgene?.. 0=Ikke ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget E20 Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp med disse prolemene? =Ikke viktig i det hele ttt 1=Litt viktig Intervjuers lvorlighetsvurdering 2=Gnske viktig 3=Veldig viktig E21 Hvordn vil du vurdere klientens ehov for hjelp til prolemer knyttet til det sosile?.... Vurdering v tiltro Er informsjonen over etydelig fordreid v: E22 Klientens feilktige fremstillinger? 0=Nei 1=J E23 Klientens mnglende evne til å forstå? 0=Nei 1=J Kommentrer Side 14

16 F FAMILIE F1 Er det noen i din nærmeste fmilie som du mener hr eller hr htt store prolemer med (iologisk/doptiv og steforeldre): Mor Fr Søsken 0=Nei 1=J N=Psser ikke io ste io ste Nrkotik.. Alkohol... Psykisk helse... d Sykdom/skde/hndikp.... e Kriminlitet.... Spørsmålene F2 til F15 hndler om den eller de to fmiliene som er viktigst i klientens liv; se spørsmål B6 d (fm A) og B6 e (fm B). Ved uktuelt spørsmål, kod N. Hvis ingen fm B, kod N i kolonne B. Se håndok for instruksjoner. Koder for spørsmålene F2 til og med F15: 0=Ikke i det hele ttt 1=Litt 2=Gnske mye 3=Veldig mye A B F2 F3 F4 F5 Hvor mye råk/konflikter er det i fmilien din?. Hvor mye råker/krngler foreldrene dine?... Hvor godt trives du med å o smmen med fmilien din?... Hvor godt kommer du overens med følgende fmiliemedlemmer: Mmm (morsfigur). d Ppp (frsfigur).. Søster/søstre (hvis flere, skriv kommentr).... Bror/rødre (hvis flere, skriv kommentr) F6 F7 Hvor fornøyd er du med hvordn du kommer overens med fmilien din? Hvor vnskelig synes du det er å snkke med moren din om prolemer eller ting som plger deg?... F8 Hvor nær føler du t du står moren din?... F9 Hvor mye opplever du t du kn stole på det moren din sier?... F10 Hvor mye pleier moren din å kritisere, ydmyke, kjefte eller skylde på deg?... F11 Hvor vnskelig synes du det er å snkke med fren din om prolemer eller ting som plger deg?... F12 Hvor nær føler du t du står fren din?... Side 15

17 A B F13 Hvor mye opplever du t du kn stole på det fren din sier?... F14 Hvor mye pleier fren din å kritisere, ydmyke, kjefte eller skylde på deg?... F15 Hvor mye hr du gjort følgende i løpet v den siste måneden 0=Ikke i det hele ttt 1=Litt 2=Gnske mye 3=Veldig mye Hjulpet til med husreid... Krnglet med ndre fmiliemedlemmer... Løyet for eller lurt noen i fmilien... d Rotet til i huset eller ødelgt ting... e Stjålet fr noen i fmilien... F16 Ved særoende iologiske (evt. doptiv-) foreldre, hvor mye krngel/konflikt opplever du t det er nå mellom din mor og fr?... 0=Ikke i det hele ttt 1=Litt 2=Gnske mye 3=Veldig mye N=Hr smoende foreldre F17 Hr fmilien din kontkt med rneverntjenesten/sosiltjenesten? 0=Nei 1=J F18 Er det noe nnet, positivt eller negtivt, ngående fmilie som du mener er viktig for oss å vite for å forstå deg edre? Klientens vurderingsskl Klientvurderingene (F19 og F20) esvres egge dersom klienten hr to viktige fmiliesettinger (som i F2 til F15); ved én viktig fmiliesetting esvres re F19. Se håndok. F19 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du opplevd prolemer i eller med fmilie (A)?.. Hvor ekymret eller plget hr du vært v disse prolemene med fmilie (A) de siste 30 dgene? =Ikke ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp med disse prolemene med fmilie (A)?... 0=Ikke viktig i det hele ttt 2=Gnske viktig 1=Litt viktig 3=Veldig viktig Side 16

18 F20 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du opplevd prolemer i eller med fmilie (B)?... Hvor ekymret eller plget hr du vært v disse prolemene med fmilie (B) de siste 30 dgene? =Ikke ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp med disse prolemene med fmilie (B)?.... 0=Ikke viktig i det hele ttt 2=Gnske viktig 1=Litt viktig 3=Veldig viktig Intervjuers lvorlighetsvurdering F21 Hvordn vil du vurdere klientens ehov for hjelp til prolemer knyttet til fmilie (egge settinger)? Vurdering v tiltro Er informsjonen over etydelig fordreid v: F22 Klientens feilktige fremstillinger? 0=Nei 1=J F23 Klientens mnglende evne til å forstå? 0=Nei 1=J Kommentrer Side 17

19 G PSYKISK HELSE G1 Hvor mnge gnger hr du fått ehndling for psykiske eller følelsesmessige prolemer: Poliklinisk (ntll ehndlingssekvenser, ikke ntll esøk/konsultsjoner)... Døgnehndling (sykehus/klinikk).. G2 Hvilke v følgende følelser, tnker eller reksjonsmønstre psser for deg den siste måneden: 0=Nei 1=J Kjeder deg lett. d e f g h i j k l m n o p q r Trist eller deprimert. Mye engstelig eller ekymret. Skmmer deg over deg selv. Vnskelig for å kontrollere sinne eller voldsomme hndlinger. Lyst til å skde deg selv... Redd for å fysisk skde noen. Får gle/sprø ideer i hodet.. Følelse v t ndre er imot deg eller ute etter å t deg... Følelse v t noe er glt med forstnden din (hodet ditt).. Redd for å miste kontroll over hndlingene dine.. Følelse v t ting ikke er riktig virkelige... Htt selvmordstnker. Følelse v håpløshet med tnke på fremtiden... Følelse v å være verdiløs... Uehgelig selvevissthet/selvfokus.. Følt deg ydmyket eller plget v ndre... Blir fort utmttet v små ting.... Side 18

20 G3 1 Hr du htt en periode på en uke eller mer hvor du hr: (ikke som direkte følge v rus/stinens) 0=Nei 1=J (kolonne 1: i løpet v livet) 2 Hr noen v disse periodene vært i løpet v siste 30 dger? 0=Nei 1=J (kolonne 2: siste 30 dger) 1 2 d e Vært lvorlig deprimert.. Htt lvorlig ngst/nspenthet... Opplevd vnskeligheter m/å forstå, hukommelse el. konsentrsjon Opplevd hllusinsjoner (også kortvrig)..... (sett eller hørt ting som ikke er der) Gjenopplevd tidligere trumtiske hendelser på en svært skremmende måte (også kortvrig) (for eksempel i drømme, sterke minner, flshks eller fysiske reksjoner; skriv kommentr) 1 Hr du noen gng: 0=Nei 1=J (kolonne 1: i løpet v livet) 2 Hr noen v disse gngene vært i løpet v siste 30 dger? 0=Nei 1=J (kolonne 2: siste 30 dger) 1 2 f g h i j k Opplevd prol. med å kontrollere voldelig oppførsel (også ved rus)... Htt lvorlige selvmordstnker (også ved rus).... Forsøkt å t ditt eget liv (også ved rus)..... Antll selvmordsforsøk (også ved rus)... Skdet deg selv med vilje, f.eks. rent eller skåret deg (også ved rus) Fått medisin v lege for et psykisk eller følelsesmessig prolem Hvis j, hvilken/hvilke:... G4 Hr du noen gng litt (v fmilie eller ndre) (eskriv) 0=Nei 1=J Fysisk mishndlet... Seksuelt misrukt... Følelsesmessig mishndlet... G5 Er det noe nnet, positivt eller negtivt, ngående din psykiske helse som du mener er viktig for oss å vite for å forstå deg edre? Side 19

21 G6 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du opplevd psykiske eller følelsesmessige prolemer?... Klientens vurderingsskl G7 Hvor ekymret eller plget hr du vært v disse psykiske eller følelsesmessige prolemene de siste 30 dgene?.... 0=Ikke ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget G8 Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp med disse prolemene? =Ikke viktig i det hele ttt 2=Gnske viktig 1=Litt viktig 3=Veldig viktig Intervjuers lvorlighetsvurdering G9 Hvordn vil du vurdere klientens ehov for hjelp til prolemer knyttet til psykisk helse?... Vurdering v tiltro Er informsjonen over etydelig fordreid v: G10 Klientens feilktige fremstillinger? 0=Nei 1=J G11 Klientens mnglende evne til å forstå? 0=Nei 1=J Kommentrer Side 20

22 H KRIMINALITET H1 Hvor mnge gnger i livet er du litt nholdt eller rrestert v politiet.. (hvis kontkt med rnevernsvkt, konfliktråd ol., skriv kommentr) Hvor mnge gnger er du dømt?.. H2 Hr du for tiden en etinget dom eller er ute på prøve?. 0=Nei 1=J Hvis j, for hv? (se tell H7 nedenfor for lovruddskoder).... H3 H4 Hvor mnge gnger, om noen, hr du rutt vilkårene for en dom/prøveløsltelse? (ntll gnger)... Hvor mnge gnger i løpet v de siste tre månedene er du litt fengslet?... H5 Hvor lenge er det lengste du hr vært fengslet? =Aldri fengslet 1=Mindre enn 24 timer/over ntten 2=Mellom to og 14 dger (t.o.m. to uker) 3=Mellom 15 og 30 dger (t.o.m. en måned) 4=Mellom 1 måned og 1 år 5=Mer enn 1 år Hvis j, for hv? (se tell H7 nedenfor for lovruddskoder) (ved flere tiltler, kod den lvorligste og skriv kommentr) H6 Venter du nå på tiltle/rettssk eller dom? 0=Nei 1=J... Hvis j, for hv? (se tell H7 nedenfor for lovruddskoder) (ved flere tiltler, kod den lvorligste og skriv kommentr) H7 Spørsmål om innlnding i ulike kriminelle ktiviteter 1 Hr du noen gng gjort det? 0=Nei 1=J 2 Hvor gmmel vr du første gng du gjorde det? ( lder ) 3 Hvor mnge gnger hr du vært involvert i dette i løpet v de siste tre månedene? ( siste 3 ) Kode Aktivitet (1=J) (lder) (siste tre) d e f Nsking.. Tyveri.. Kjøp/esittelse v nrkotik..... Slg v nrkotik Kjøring i påvirket tilstnd. Alvorlig rudd på veitrfikkloven. Side 21

23 1 2 3 Kode Aktivitet (1=J) (lder) (siste tre) g h i j k l m n o p q r Biltyveri... Skdeverk/vndlisme. Innrudd. Kjøp/slg v tyvegods... Rn. Vold/mishndling.. Våpenesittelse. Seksuelle overgrep.. Brnnstiftelse.. Drpsforsøk. Drp. Annet, spesifiser.. H8 Hvor mnge dger i løpet v de siste 30 hr du vært innlndet i kriminelle ktiviteter?... H9 Er det noe nnet, positivt eller negtivt, ngående kriminlitet som du mener er viktig for oss å vite for å forstå deg edre? H10 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du opplevd prolemer pg kriminlitet?. Klientens vurderingsskl H11 Hvor ekymret eller plget hr du vært v disse prolemene med kriminlitet de siste 30 dgene? =Ikke ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp for dine prolemer med kriminlitet?. 0=Ikke viktig i det hele ttt 2=Gnske viktig 1=Litt viktig 3=Veldig viktig Side 22

24 H 12 Hvor ekymret eller plget hr du vært v disse juridiske prolemene de siste 30 dgene?.... 0=Ikke ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp med dine juridiske prolemer?... 0=Ikke viktig i det hele ttt 2=Gnske viktig 1=Litt viktig 3=Veldig viktig Intervjuers lvorlighetsvurdering H13 Hvordn vil du vurdere klientens ehov for hjelp til prolemer knyttet til kriminlitet/jus?..... Vurdering v tiltro Er informsjonen over etydelig fordreid v: H14 Klientens feilktige fremstillinger? 0=Nei 1=J H15 Klientens mnglende evne til å forstå? 0=Nei 1=J Kommentrer Side 23

25 I ALKOHOL & NARKOTIKA I1 Spørsmål om lkohol og nrkotik 1 Hr du noen gng rukt rusmiddelet? (rukt) 0=Aldri rukt 1=Kun eksperimentert (mksimum tre gnger) 2=Brukt mer enn tre gnger (Hvis 0=Aldri rukt gå til neste rusmiddel) 2 Hvor gmmel vr du første gng du rukte dette rusmiddelet? (lder) (for lkohol første gng med effekt) 3 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du rukt rusmiddelet? (30 dg) (unsett mengde) 4 Hvor mnge dger rukte du rusmiddelet i løpet v den måneden du rukte det hyppigst? (unsett mengde, hele livet) (mest) (esvres re hvis rukt mer enn 3 gnger, N=Kun eksperimentert) 5 Hvor mnge måneder til smmen hr du rukt rusmiddelet i løpet v livet? (1 måned = mer enn tre gnger per måned) (omfng) (esvres re hvis rukt mer enn 3 gnger, N=Kun eksperimentert) Kode Aktivitet (rukt) (lder) (30 dg) (mest) 5 (omfng) d e f g h i j k Alkohol... Hsj/mrihun. Amfetmin.. Beroligende medikmenter. Kokin/rk Hllusinogener (LSD, o.l.).. Prtydop (esty o.l.). Sniffing (lim, gss, o.l.)... Heroin/opiter Doping/steroider.. Andre rusmidler, spesifiser l Tokk. Side 24

26 I2 Hr du noen gng stt stoff med sprøyte? 0=Nei 1=J. d Hvis j, hvilke stoff hr du stt med sprøyte?... Hvis j, lder første gng?... Hvis j, hvor mnge v de siste 30 dgene hr du stt stoff med sprøyte?... I3 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du rukt mer enn ett rusmiddel per dg? (inkludert lkohol).. I4 I5 I løpet v de siste 30 dgene, hvor mye drkk du den dgen du drkk mest lkohol? (en enhet = 1 øl eller 1 glss vin eller 1 drink) Hvor mnge gnger hr du drukket deg full i løpet v de siste 30 dgene? ntll gnger I6 Besvres v intervjueren Hvilket rusmiddel utgjør hovedprolemet?.. (se tell I1 for okstvkode) (ved misruk v flere rusmidler, kod m ) Hvis usikkert, spør klienten. Dersom klienten ikke hr noe rusmiddelprolem, kod N. Tokk skl ikke medregnes her. I7 I8 Hr du opplevd å trenge større og større doser v et rusmiddel for å oppnå rus?.. 0=Nei 1=J, lkohol 2=J, nrkotik 3=J, åde lkohol og nrkotik Hr du noen gng prøvd å redusere ruken v et rusmiddel uten å klre det? 0=Nei 1=J, lkohol 2=J, nrkotik 3=J, åde lkohol og nrkotik. I9 Hvor mnge gnger hr du fått ehndling eller rådgivning for : (poliklinisk = ehndlingssekvenser) 1. Poliklinisk 2. Døgninstitusjon Alkohol.. Nrkotik.... I10 Er det noe nnet, positivt eller negtivt, ngående lkohol og/eller nrkotikmisruk som du mener er viktig for oss å vite for å forstå deg edre? Side 25

27 I11 Hvor mnge v de siste 30 dgene hr du opplevd å h prolemer med: Alkohol... Nrkotik. Klientens vurderingsskl I12 Hvor ekymret eller plget hr du vært de siste 30 dgene v prolemene med Alkohol... Nrkotik.... 0=Ikke ekymret/plget 2=Gnske ekymret/plget 1=Litt ekymret/plget 3=Veldig ekymret/plget I13 Hvor viktig er det for deg nå å få hjelp med prolemene med Alkohol Nrkotik 0=Ikke viktig i det hele ttt 2=Gnske viktig 1=Litt viktig 3=Veldig viktig Intervjuers lvorlighetsvurdering I14 I15 Hvordn vil du vurdere klientens ehov for hjelp til prolemer knyttet til lkohol? Hvordn vil du vurdere klientens ehov for hjelp til prolemer knyttet til nrkotik?..... Vurdering v tiltro Er informsjonen over etydelig fordreid v: I16 Klientens feilktige fremstillinger? 0=Nei 1=J I17 Klientens mnglende evne til å forstå? 0=Nei 1=J Kommentrer Side 26

28 22. desemer 2006

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

Mer øving til kapittel 2

Mer øving til kapittel 2 Mer øving til kpittel 2 KAPITTEL 2 GEOMETRI OG MÅLING Oppgve 1 Oppgve 2 Oppgve 3 Anne hr vært på ferie til sine esteforeldre fr 28. juni til 9. ugust. Hvor mnge dger hr hun vært på ferie? Fr hun kom hjem

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

a 5 (2 + 8) d 5 (2 + 8) 4 g b 3 5 (2 + 8) e h 3 ( ) j Begrunn hvorfor du ikke får samme svar på oppgave b og g.

a 5 (2 + 8) d 5 (2 + 8) 4 g b 3 5 (2 + 8) e h 3 ( ) j Begrunn hvorfor du ikke får samme svar på oppgave b og g. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 4 TALL OG ALGEBRA MER ØVING Oppgve 1 Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller e ulike okstvene? Se på uttrykket O = 2π. Hv står e ulike symolene for? Forklr hv

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Kapittel 3. Potensregning

Kapittel 3. Potensregning Kpittel. Potensregning I potensregning skriver vi tll som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kpitlet hndler blnt nnet om: Betydningen v potenser som hr negtiv eksponent eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Mer øving til kapittel 3

Mer øving til kapittel 3 Mer øving til kpittel 3 KAPITTEL 3 FUNKSJONER Oppgve 1 Tegn et koordintsystem og merk v punktene (1, 5) d (3, 2) ( 2, 3) e ( 3, 5) (4, 0) f (0, 4) Oppgve 2 Hvilke koordintpr hr de ulike punktene i koordintsystemet?

Detaljer

Kapittel 10 Setningsledd

Kapittel 10 Setningsledd Kpittel 10 Setningsledd 10.1 Kn de hjelpe oss? J, dem kn vi lltid stole på. Bestemor hns or i Spni. Henne esøker hn hver vinter. I dg inviterte mnnen som or i noleiligheten meg på kffe. De unge i yen krever

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon personlighetspsykiatri Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Tlf. ekspedisjon: 22 11 83 75 Org.nr:

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18 EVALUERINGS- RAPPORT GJELDER 16. Nsjonle seminr om Hydrogeologi og Miljøgeokjemi GÅR TIL Jn Crmer Rolf Tore Ottesen VP-møtet BEHANDLING X X NOTAT UTTALELSE ORIENTERING X ETTER AVTALE PROSJEKT DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Egensøknad om behandling på Dagavdelingen

Egensøknad om behandling på Dagavdelingen Psykiatrisk divisjon Avdeling for personlighetspsykiatri Dato Egensøknad om behandling på Dagavdelingen Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken, Avdeling for personlighetspsykiatri,

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Loklt gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 25. mi Antll sider i oppgven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Eksmenstid: Hjelpemidler under eksmen:

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før Dgens temer Enkoder! Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion nd Architecture! Dekoder: En v 2 n output linjer er høy, vhengig v verdien på n inputlinjer! Enkoder/demultiplekser (vslutte fr

Detaljer

Vedlegg 4 til sluttrapport for OG-prosjektet

Vedlegg 4 til sluttrapport for OG-prosjektet Vedlegg 4 til sluttrpport for OG-prosjektet Tittel EPJ evlueringsskjem for leger, sykepleiere og merkntilt personle ved medisinsk vdeling, Aust- Agder sykehus HF Forftter Hllvrd Lærum Oppdrgsgiver Sosil-

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 Flere utfordringer til kpittel 1 KAPITTEL 1 TALL OG TALLREGNING Oppgve 1 Forklr forskjellen på rsjonle og irrsjonle tll. Hv kjennetegner dem? Hvordn kn vi se t et tll er rsjonlt eller irrsjonlt? Skriv

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen Loklt gitt eksmen 2013 Prktiske opplysninger til rektor Fg: MATEMATIKK 1TY for yrkesfg Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 30.5.2013 Antll foreredelsesdger: Ingen Forhold som skolen må være oppmerksom på: Eksmenen

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir 2 1 Dgens temer Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion n Arhiteture Kort repetisjon fr forrige gng Komintorisk logikk Anlyse v kretser Eksempler på yggelokker Forenkling vh. Krnugh-igrm

Detaljer

MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR.

MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR. MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR. Nvn: Klsse: DELPRØVE 1 uten lommeregner og p (41 poeng) Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er det en regnerute. Her skl du føre oppgven oversiktlig

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år COPY ID NUMERS FROM SUMMRY CONTCT SHEET COUNTRY CODE SMPLE POINT NUMER DDRESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER DDRESS: POSTL CODE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 9-10 år HVORDN FYLLE UT DENNE

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Kjære pasient. Dato for utfylling. Har du lese- og skrivevansker eller dysleksi?. Forstår du godt ting du leser?. Navn. Fødselsdato!

Kjære pasient. Dato for utfylling. Har du lese- og skrivevansker eller dysleksi?. Forstår du godt ting du leser?. Navn. Fødselsdato! Kjære pasient Når du fyller ut dette skjemaet gir du psykologen en oversikt over plagene dine og livssituasjonen og livshistorien din. Det gjør det lettere å avgjøre hva en bør fokusere på i undersøkelsen,

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok R1 kpittel 7 Snnsynlighet Løsninger til oppgvene i ok Kpitteltest Del 1 Uten hjelpemidler Oppgve 1 De fem lppene kn ordnes i rekkefølge på 5! = 15 = forskjellige måter. Vi kn

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1100, uka 20-24/9

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1100, uka 20-24/9 Fsit til utvlgte oppgver MAT00, uk 20-24/9 Øyvind Ryn oyvindry@ifi.uio.no September 24, 200 Oppgve 5..5 år vi viser t f er kontinuerlig i ved et ɛ δ-bevis, er det lurt å strte med uttrykket fx f, og finne

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 2 desemer 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 2 desemer 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Juleprøve trinn Del 1 Navn:

Juleprøve trinn Del 1 Navn: Juleprøve 2014 10. Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 1 Prøvetid 5 timer totlt. Del1 og Del 2 skl deles ut smtidig. Del 1 skl du levere innen 2 timer. Hjelpemidler i del 1 Andre opplysninger Del 2 skl du

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen Areidsinnvndring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for yggenæringen Norsk Ståldg 4 Advokt Kirsti Stoklnd 1 Tem BNL undersøkelse om ruk v utenlndsk reidskrft Kort om regelverket Den seriøse yggenæringen

Detaljer

Juleprøve trinn Del 1. Navn: Del 1 Aschehoug JULEPRØVE trinn. Informasjon for del 1

Juleprøve trinn Del 1. Navn: Del 1 Aschehoug JULEPRØVE trinn. Informasjon for del 1 Juleprøve 2015 10. Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid Hjelpemidler i del 1 Andre opplysninger Frmgngsmåte og forklring 5 timer totlt Del 1 og del 2 lir delt ut smtidig. Del 1 skl leveres inn seinest

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

2P kapittel 5 Eksamenstrening

2P kapittel 5 Eksamenstrening P kpittel 5 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler E1 3 4 0 3+ 4+ 0 7 = = = = 5 5 5 ( ) ( ) c d 7 5 3 3 3 3 6 4 3 6 4 3 3x x = 3 x x = 3 x x = 3 x = 3 x = 7x 1, 10 5,0 10 = 1, 5,0

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Kjære pasient. Dato for utfylling. Har du lese- og skrivevansker eller dysleksi?. Forstår du godt ting du leser?. Navn. Fødselsdato!

Kjære pasient. Dato for utfylling. Har du lese- og skrivevansker eller dysleksi?. Forstår du godt ting du leser?. Navn. Fødselsdato! Kjære pasient Når du fyller ut dette skjemaet gir du psykologen en oversikt over plagene dine og livssituasjonen og livshistorien din. Det gjør det lettere å avgjøre hva en bør fokusere på i undersøkelsen,

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter!

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter! Nytt skoleår, nye øker, nye muligheter! Utstyret dere trenger, er som i fjor: Læreok lånes v skolen vinkelmåler, --9 og - -9-treknter, psser, lynt, viskelær, penn, A-rk til innføring og A klddeok. Og en

Detaljer

S1 kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

S1 kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka S1 kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok E1 995 995 5 + 5 (995 5) (995 + 5) + 5 990 1000 + 5 990 000 + 5 990 05 E E (61+ 9) 51 49) (51+ 49) 61 9 (61 9) 51 49 ( 100 100 11 1997 00 199

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 8 Rom Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 809 Vi skl gå ett hkk mot venstre, og deler derfor med 10. 40 dl = (40 :10) L = 4 L Vi skl gå to hkk mot venstre, og deler derfor med 10 10 = 100.

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1. Del 1 skal du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer. Del 2 leverer du innen 5 timer.

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1. Del 1 skal du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer. Del 2 leverer du innen 5 timer. Årsprøve 2015 10. trinn Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid: Hjelpemidler på del 1: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: 5 timer totlt. Del 1 skl du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Basisoppgaver til Tall i arbeid P kap. 1 Tall og algebra

Basisoppgaver til Tall i arbeid P kap. 1 Tall og algebra Bsisoppgver til Tll i reid P kp. 1 Tll og lger 1.1 Regning med hele tll 1. Brøk 1.3 Store og små tll 1.4 Bokstvuttrykk 1.5 Likninger 1.6 Formler 1.7 Hverdgsmtemtikk 1.8 Proporsjonlitet Bsisoppgver 1.1

Detaljer